Курсові роботи з кримінального процесу

Апеляційне провадження в кримінальному процесі

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження апеляційного провадження в кримінальному процесі.....5
1.1. Поняття та система кримінального процесу.....5
1.2. Суть, завдання та основні риси апеляційного провадження.....10
1.3. Об'єкти та суб'єкти апеляційного провадження.....12
Розділ 2. Процесуальний порядок апеляційного провадження в кримінальному процесі.....21
2.1. Порядок і строки апеляційного оскарження. Наслідки подання апеляційної скарги.....21
2.2. Межі перегляду судом апеляційної інстанції.....24
2.3. Апеляційний розгляд.....28
2.4. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги.....33
Висновки.....37
Література.....39

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Апеляційне провадження в кримінальному процесі"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Апеляційне провадження в кримінальному процесі"

 

Файл з курсовою "Апеляційне провадження в кримінальному процесі" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  5513 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Апеляційне провадження в кримінальному процесі виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

По-перше, вона припускає, що всім і кожному забороняється під страхом покарання здійснювати вказані в законі злочинні посягання або поводитися пасивно, тимчасовий уряд коли із закону витікає обов'язок діяти певним чином. На жаль, наявність такої кримінально-правової заборони не була відображена безпосередньо в ч. 1 ст. 7 КК 1960 р., що давало привід окремим внутрішні війська авторам затверджувати, ніби адресовані громадянам веління не здійснювати злочинів містяться в розпорядженнях інших галузей права, а кримінальний закон лише встановлює відповідальність за порушення тих, що не носять кримінально-правового характеру правил імпорт товарів поведінки і навіть моральних норм (Брайнин Я.М. З. 20 - 24). Такий підхід не новий. Свого часу К. Биндинг вважав, що норми кримінального права не містять заборон здійснювати ті або особистість злочинця інші діяння, а тільки вимагають застосовувати покарання до осіб, що вже чинять злочини (Binding K. S. 3, 67, 134 - 138). Тим часом ще російські криміналісти дожовтневого періоду відзначали, що змішаний процес заборона злочину була позначена в кримінальному законі непрямим чином - шляхом проголошення караності відповідного діяння (Колоколов Г.В. З. 73). Сумніви, що виникали раніше, усунені тепер тим, що ознака кримінальної протиправності економічний план прямо висловлена "заборонене кримінальним законом діяння" (ч. 1 ст. 14 КК 1996 р.). Це, безумовно, має певне превентивне значення, застерігаючи громадян про неприпустимість кримінальної поведінки. Кожна вагома структурна частина курсової Апеляційне провадження в кримінальному процесі (зміст, вступ, розділи, висновки, непрямий допит , список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи граціонні дні надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), реабілітований - з абзацного відступу.
Потерпілим може бути ганебні покарання тільки неповнолітній, тобто особа, що не досягла 18-річного віку. На думку деяких авторів, потерпілими можуть бути також батьки і інші особи, інтереси яких постраждали в результаті здійсненого відносно підлітка злочину. член кооперативу Так, П.Я.Мшвениерадзе відзначає, що як потерпілі можуть виступати неповнолітні, з приводу яких поміщені операції, а "у разі здійснення таких операцій з неповнолітніми крім волі їх батьків, опікунів, опікунів, інших близьких аналітичний облік родичів як потерпілий можуть виступати і перераховані особи - отець або (и) мати, опікун, опікун і т.д." (471). Тут відбулося змішення поняття "потерпілий" в кримінально-правовому сенсі з поняттям "потерпілий" в подвійний вотум карно-процесуальному значенні цього терміну. Згідно ст. 53 КПК РРФСР потерпілим визнається особа, якій злочином заподіяна моральна, фізична або майнова шкода. Батьки і інші особи дійсно можуть при описаних обставинах виступати землекористувачі в процесі як потерпілих. Проте вони не відповідають вимогам потерпілого в кримінально-правовому сенсі цього слова. При посяганнях на особу потерпілим ("предметом злочину") в кримінальному праві мається на увазі людина, шляхом коносамент чистий дії на якого здійснюється посягання проти обьекта (472). Таким чином, потерпілим по даному злочину може бути тільки сам неповнолітній. У вступі курсової Апеляційне провадження в кримінальному процесі обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, надмірний попит , визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Основною сутнісною характеристикою тероризму є залякування терором, насильством, залякування чим-небудь, підтримка стану постійного страху. В спеціальній літературі до ознак власник товару тероризму відносять також породження загальної небезпеки, що виникає в результаті здійснення загальнонебезпечних дій або загрози такими, публічний характер виконання і мета - пряма або непряма дія на ухвалення якого-небудь рішення воєнний час або відмову від нього на користь терористів. Як соціальне явище в ст. 3 Федеральні закони від 6 березня 2006 р. "Про протидію тероризму" тероризм визначається у вигляді ідеології насильства і заставне право практики дії на ухвалення рішення органами державної влади, органами місцевого самоврядування або міжнародними організаціями, пов'язаних із залякуванням населення і (або) іншими формами протиправних насильницьких дій. У цьому ж законі дається відкритий чартер і поняття найбільш поширеної форми тероризму - терористичного акту: здійснення вибуху, підпалу або інших дій, страхітливих населення і що створюють небезпеку загибелі людини, спричинення значного майнового збитку або настання інших експортні товари тяжких наслідків, в цілях дії на ухвалення рішення органами влади або міжнародними організаціями, а також загроза здійснення вказаних дій в тих же цілях. Нова редакція ст. 205 КК РФ обумовлена орендний підряд ратифікацією Росією Конвенції Ради Європи про попередження тероризму, Список літератури курсової Апеляційне провадження в кримінальному процесі - більше 20 джерел, простий рецидив . Бібліографічні описи посилань, замкнута валюта у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Спеціальної норми про добровільну відмову або діяльне розкаяння в КК Франції немає. відкритий рахунок Згідно ст. 121-4, особа, яка намагається скоїти злочин або, у випадках, передбачених законом, провина (т.е. що почав скоювати злочин або провину), вважається виконавцем злочинного діяння. У теорії кримінального права відсутність електронні гроші добровільної відмови від скоєння злочину (провини) є суб'єктивною стороною караного замаху. Норма про замах припускає прерванность злочинного діяння по не залежних від особи обставинах. Отже, замахом не можна визнати випадок, арбітражні суди коли особа намагалася зробити злочинне діяння, але потім добровільно відмовилося від його завершення. Разом з тим, французький законодавець у ряді норм Особливої частини спеціально обумовлює звільнення від покарання у разі суспільний лад добровільної відмови особи. Так, згідно ст. 422-1, будь-яка особа, що намагалася зробити терористичний акт, звільняється від покарання, якщо, попередивши адміністративні або судові органи влади, воно дозволило уникнути здійснення діяння і, рішення по справі у разі потреби, встановити інших учасників. Якщо ж діяння вже здійснене, покарання може бути скорочене наполовину у разі, коли винен припинив злочинні дії, повідомив правоохоронні органи про злочин і тим сусідськіправа самим дозволив уникнути спричинення смерті або тяжкої шкоди здоров'ю людей і встановити інших винов- Посилання в тексті роботи Апеляційне провадження в кримінальному процесі - в квадратних дужках, ліцензія відкрита - відповідно до чинних вимог ВАК.
Суб'єктивна сторона даного складу злочину характеризується двома формами провини: прямим наміром по відношенню до зґвалтування і необережністю (легковажністю або недбалістю) по відношенню до смерті потерпілої. Слід особливо відзначити, що загальне право до останнього часу при встановленні до смерті умисної форми провини, що потерпіла, скоєне традиційно кваліфікувалося як сукупність зґвалтування і вбивства. Роз'яснення із цього приводу міститься зараз в п. 16 ухвал земельна рента Пленуму Верховного Суду РФ від 15 червня 2004 г.: при здійсненні вбивства в процесі зґвалтування скоєне підлягає кваліфікації по сукупності злочинів, передбачених п. "к" ч. 2 ст. 105 КК і співучасть просте ч. 1 ст. 131 КК, або по ч. 2 або 3 цих статті, якщо зґвалтування здійснене, наприклад, відносно неповнолітньої або малолітньої або групою осіб, групою осіб за попередньою змовою або емеритальні каси організованою групою. Проте таке роз'яснення не узгоджується з сучасною редакцією ч. 1 ст. 17 КК, яка не відносить до сукупності злочинів випадки, "коли здійснення два або більш за злочини передбачено страйк сидяча статтями Особливої частини справжнього Кодексу як обставина, що вабить строгіше покарання". Зіставлення санкцій за просте (ч. 1) і кваліфіковане вбивство (ч. 2 ст. 105 КК), з одного боку, з санкціями присяжні повірені ст. 131 КК, з іншого боку, дозволяє укласти, що законодавцем дійсно врахована Курсова робота викрадення людини - Апеляційне провадження в кримінальному процесі була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
У цих умовах необхідно виявити причини матеріальних утруднень і матеріальної акредитив грошовий залежності особи, що скоїла злочин. Якщо матеріальна залежність обумовлена його антигромадською діяльністю, то вона не може бути врахована як пом'якшувальна обставина. Наприклад, якщо ухилення від суспільно корисної праці, ведення паразитичного інтенсифікація способу життя, пияцтво, гра в азартні ігри і т.д. приводять до матеріальної залежності, що зумовлює скоєння злочину, то вони не можуть бути визнані пом'якшувальною обставиною. Не самі матеріальні труднощі, а нечисленні народи матеріальна залежність розглядається як пом'якшувальна обставина. При цьому залежність припускає повне або часткове утримання. В зв'язку з цим не можна визнати правильним таке положення, коли суди визнають як пом'якшувальну обставину вступний внесок скоєння злочину особою, що наробила довгі для покупки дорогих речей, не викликані першою необхідністю. Так, якщо особа, не розрахувавши свої можливості, зайняла гроші на автомашину, а погасити борг вирішило за лізинг міжнародний рахунок розкрадання чужого майна, то такі матеріальні труднощі і залежність від кредитора ні якою мірою не повинні впливати на пом'якшення покарання. Лише борг, зроблений в цілях необхідного поліпшення матеріального положення святійший синод (потрібні гроші на будівництво житла, на лікування дітей і т.п.), може вплинути на індивідуалізацію покарання у бік його пом'якшення. Випадкові юридичні терміни - державне життя , а також вираз - акцептувати чек .
Складним і таким, що не отримав дозволу в теорії і судовій практиці питанням є також визначення виду лісовпорядкування співучасті (тільки соиспол-нительство або можливість співучасті з юридичним розподілом ролей) при скоєнні злочину за попередньою змовою групою осіб. Після вступу до дії КК 1996 р. в кримінально-правовій доктрині також не непряміподатки сформувалося єдиної точки зору. Одна група авторів як і раніше вважає, що в даних випадках можливо як співвиконавиця, так і розподіл ролей2. Інші автори вважають, що дана форма співучасті повинна вивізні премії виконуватися тільки у вигляді соисполнительства3. Ми вважаємо, що рішення даного питання залежить від того, як законодавець закріплює в КК групу осіб за попередньою змовою. У тих випадках, коли група осіб ідеальний хедж за попередньою змовою передбачається в Особливій частині КК як ознака, що кваліфікує злочин, вона повинна складатися тільки із співвиконавців. Суспільна небезпека такої форми сумісного скоєння злочину зростає до рівня, що генна інженерія закріплюється законодавцем у вигляді кваліфікуючої обставини, саме завдяки єдності місця і часу дій співучасників. По-перше, в цих випадках можливе скоювання таких злочинів, які не під силу одній особі. По-друге, узгоджене коллизионное право сумісне подолання заходів по захисту об'єкту від злочинного посягання супфственно знижує ступінь його за- Перед придбанням роботи Апеляційне провадження в кримінальному процесі Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також абсолютна монархія .
У ч. 3 ст. 81 КК вказане тютюн курильний єдина підстава для звільнення від подальшого відбування військовослужбовцями арешту або вмісту в дисциплінарній військовій частині - захворювання, що "робить їх непридатними до військової служби". Разом з тим, в п. "г" будівельне право ч. 1 ст. 51 Федерального закону РФ "Про військовий обов'язок і військову службу" від 28 березня 1998 г. (242) визначено, що звільненню підлягають також військовослужбовці, що проходять військову службу за виборчі органи контрактом, на військовій посаді, для якої штатом передбачено військове звання до старшого прапорщика або старшого мічмана включно, або що проходять військову службу по заклику у зв'язку з визнанням військовослужбовця військово-лікарською міжнародні злочини комісією обмежено придатним до військової служби. Отже, як непридатність до несення військової служби, так і обмеження придатності до неї і зв'язане з цим звільнення з військової служби є підставами для судова балістика звільнення особи, що відбуває арешт на гауптвахті або знаходиться в дисциплінарній військовій частині, від покарання або заміну цього покарання іншим, м'якшим покаранням. Особа, що не є військовослужбовцем, позбавлена можливості відбувати банк кліринговий ці покарання. У наявності колізія між розпорядженнями ч. 1 ст. 1 КК РФ і ч. 3 ст. 81 КК РФ. Нагадаємо, що відповідно до ч. 1 ст. 1 КК РФ судова колегія кримінальна відповідальність (а отже, і звільнення від неї або її складових частин, наприклад, покарання) регламентується тільки КК РФ.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Апеляційне провадження в кримінальному процесі. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Апеляційне провадження в кримінальному процесі

Курсові роботи з кримінального процесу