Курсові роботи з кримінального процесу

АПЕЛЯЦІЙНИЙ РОЗГЛЯД КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження апеляційного розгляду кримінальної справи ... 5
1.1. Суть, завдання та основні риси апеляційного провадження ... 5
1.2. Об'єкти і суб'єкти апеляційного оскарження ... 7
Розділ 2. Процесуальний порядок розгляду справи в суді апеляційної інстанції ... 10
2.1. Строки і порядок апеляційного оскарження. Наслідки подання апеляції ... 10
2.2. Розгляд справи в суді апеляційної інстанції ... 13
2.3. Підстави для скасування або зміни вироку чи постанови ... 21
Розділ 3. Порядок постановлення ухвали, вироку, постанови апеляційного суду ... 41
Висновки ... 46
Література ... 48

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Апеляційний розгляд кримінальної справи"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Апеляційний розгляд кримінальної справи"

Файл з курсовою "Апеляційний розгляд кримінальної справи" знаходиться в RAR‑архіві (тисніть на посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість курсової роботи - 100 грн. Для отримання пароля до архіву з курсовою зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
або через Viber  097 118 72 59
і повідомте номер цієї курсової -  4601 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 1‑2 хвилин після отримання грошей я повідомлю Вам пароль через SMS або на Viber (чи просто вишлю курсову без пароля на Viber або e-mail).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Маєте сумніви - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте або пишіть у Viber  097 118 72 59.
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Апеляційний розгляд кримінальної справи виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

© 2006-2019  crp.pp.ua

Формальне визнання, або операція, - це заява в процесі, зроблена одній із сторін про визнання факту, на якому інша сторона засновує свої вимоги або заперечення. Воно ясак звільняє іншу сторону від необхідності подальшого обгрунтування цього факту, який в цьому випадку визнається доведеним. Існують декілька різновидів формальних визнань. 1. Операції про визнання винності. Класичним прикладом служать plea-bargaining американського чинш кримінального процесу, які ведуть до негайного закінчення судового розгляду і виголошення звинувачувального вироку. Ідея, лежача в основі цих операцій, проста - визнання стороною спірного факту означає припинення суперечки, а значить, аваль і припинення (повне або часткове) самого змагального процесу. По суті, операція про визнання винності - це юридична презумпція, оскільки при її висновку умовно передбачається, що обвинувачений винен. Операції про визнання житло - прояв приватно-позовної правосвідомості, головна їх мета утилітарна - це якнайшвидше "зняття" конфлікту ради процесуальної економії, а також (з боку обвинуваченого) пом'якшення покарання. І те і інше вельми далеко від аболіція інтересів фактичного досягнення істини. Верховний суд США в одному з своїх рішень заявив, що немає нічого негожого в тому, що суд приймає формальна заява обвинуваченого про визнання ним провини, не двір дивлячись на те що той же обвинувачений одночасно наполягає на своїй невинності. Апеляційний суд штату Нью-Йорк утвердил звинувачувальний вирок, винесений одним з суден на підставі заяви обвинуваченого про визнання провини керб в злочині, здійснення якого було "логічно і юридично неможливо". Від 80 до 90 % подів про фелонії в США вирішуються на основі операцій про визнання провини.
Кожна вагома структурна частина курсової Апеляційний розгляд кримінальної справи (зміст, вступ, розділи, висновки, ямайка, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи кокаїн надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), судді - з абзацного відступу.
Винятковість стадії судового нагляду виявляється в сукупності ознак, серед яких необхідно виділити наступні. По-перше, до предмету дослідження цієї стадії декувер кримінального судочинства відноситься перевірка законності, обгрунтованості і справедливості судових рішень нижчестоячих судів, що вступили в законну силу. Вступ судових рішень до законної сили означає, що вони придбали силу закону відносно пенсія вказаних в них осіб і встановлених обставин скоєння злочину через наявність у них суб'єктивних і об'єктивних меж. По-друге, в порядку судового нагляду перевіряється законність, обгрунтованість і справедливість не тільки вироків емісар суду першої інстанції, але і судових рішень подальших вищестоящих інстанцій, зокрема нижчестоячого суду наглядової інстанції. По-третє, розгляд кримінальної справи в порядку судового нагляду допускається тільки за наявності скарги або представлення почерк учасників кримінального процесу, вказаних в процесуальному законі. По-четверте, подача наглядової скарги або уявлення спричиняє за собою "автоматичну" появу, виникнення, збудження стадії провадження у кримінальній справі в порядку судового нагляду. Проте трасат призначення судового засідання для розгляду і дозволу скарги або уявлення в порядку судового нагляду залежить від рішення відповідного судді або голови або заступника суду наглядової інстанції. По-п'яте, для подачі наглядових брокер скарг і уявлення в цілях поліпшення положення засудженого процесуальним законом не передбачені які-небудь терміни, оскільки незаконний, необгрунтований або несправедливий вирок повинен бути приведений у будь-якому випадку у відповідність з вимогами баланс закону.
У вступі курсової Апеляційний розгляд кримінальної справи обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, привід, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Зокрема, в ст. 404 КПК РФ вперше закріплені ті положення, яким повинні відповідати наглядові скарги і уявлення. Перш за пасиви все їх зміст повинен відповідати вимогам ст. 375 КПК РФ ("Касаційна скарга і уявлення"), що зобов'язує особу, яка подає скаргу або уявлення, приводити в них доводи з вказівкою підстави до вексель відміни або зміни обжалуемого судового рішення. У цій же статті міститься вказівка і на те, що наглядова скарга або уявлення прямують безпосередньо до суду наглядової інстанції, правомочного відповідно до ст. чартизм 403 КПК РФ переглядати обжалуемое судове рішення. Необхідність такої вказівки пояснюється тим, що є численні факти, коли наглядові скарги поступають від заявників у вищестоящу наглядову інстанцію, минувши той суд наглядової матріцор інстанції, який правомочний переглянути обжалуемий вирок, визначення або ухвалу, що приводить, зрештою, не до прискорення дозволу скарги, а навпроти, до його уповільнення, оскільки така скарга, що поступила до Верховного Суду ордалії РФ, оставляется ним без розгляду і прямує по підсудності до нижчестоячого суду наглядової інстанції. Оскільки суд наглядової інстанції не має в своєму розпорядженні кримінальної справи, на рішення по якому подані транзит наглядова скарга і уявлення, до цих звернень, відповідно до вимог ч. 2 ст. 404 КПК РФ, повинні бути прикладені копії відповідних рішень судів першої і подальших судових інстанцій.
Список літератури курсової Апеляційний розгляд кримінальної справи - більше 20 джерел, ціна фоб. Бібліографічні описи посилань, предмет у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Відповідно до ст. 217 КПК РФ при ознайомленні з матеріалами кримінальної справи обвинувачений має право клопотати про директор розгляд справи судом за участю засідателів присяг у випадках, передбачених п. 1 ч. 3 ст. 31 КПК РФ. Якщо таке клопотання в цій стадії процесу обвинуваченим було заявлено, то для демагог вирішення питання про можливість розгляду кримінальної справи судом за участю засідателів присяг в обов'язковому порядку проводиться попереднє слухання (п. 5 ч. 2 ст. 229, ст. 325 КПК РФ). Заявити клопотання правила про розгляд справи судом за участю засідателів присяг обвинувачений також може і після напряму справи до суду, але до призначення судового засідання (п. 1 ч. 5 ст. 231 КПК РФ). пізнання Суддя не може вирішувати питання про призначення судового засідання раніше чим до закінчення трьох діб з дня отримання обвинуваченим копії обвинувального висновку, оскільки, згідно ч. 3 ст. 229 КПК РФ, командир протягом цього терміну обвинувачений має право клопотати про проведення попереднього слухання. При цьому обвинувачений має право заявити клопотання про розгляд його справи судом за участю засідателів присяг безпосередньо на попередньому поховання слуханні і в тих випадках, коли попереднє слухання проводиться по клопотанню хоч і цього обвинуваченого, але по інших підставах, наприклад, для вирішення питання про виключення неприпустимих доказів, або
Посилання в тексті роботи Апеляційний розгляд кримінальної справи - в квадратних дужках, прописка- відповідно до чинних вимог ВАК.
Затримання неповнолітнього підозрюваного, а також застосування до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді висновку під варту проводяться в чиншевіки порядку, встановленому ст. 91, 97, 99, 100 і 108 КПК. При цьому до неповнолітніх обвинувачених і підозрюваним висновок під варту повинен застосовуватися лише як крайній захід і протягом найкоротшого періоду чентезімо часу; утримання під вартою по можливості слід замінювати іншими альтернативними заходами (ст. 13 Пекінських правил). З урахуванням цієї міжнародно-правової норми російське карно-процесуальне законодавство (ч. 2 ст. 108 КПК) передбачає, що стандарт неповнолітній може бути поміщений під варту лише за умови, що він звинувачується або підозрюється в здійсненні, як правило, тяжкого або особливо тяжкого злочину, за який може бути призначене покарання понад ємкий ринок 5 років позбавлення волі. І лише у виняткових випадках висновок під варту може бути застосований до неповнолітнього при його звинуваченні (наявності підозри) в скоєнні злочину середньої тяжкості, тобто при нагоді стагнація призначення йому покарання від 2 до 5 років позбавлення волі по умисних злочинах і понад 2 років позбавлення волі по необережних (ч. 3 ст. 15 УК РФ).
Курсова робота фолькетинг - Апеляційний розгляд кримінальної справи була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Необхідним елементом складу злочину є також суб'єкт злочину. Проте на даному етапі кримінального судочинства, як правило, немає необхідності з'ясовувати, хто саме скоїв цей злочин. Після ухвалення інтерв'юєр нового ГК РФ дане правило придбало особливий сенс, оскільки у разі подальшої недоведеності причетності особи до скоєння злочину воно має право вимагати спростування тих, що порочать його честь, гідність або валюта ціни ділову репутацію відомостей, що містяться в ухвалі про збудження кримінальної справи, і одночасно наполягати на відшкодуванні збитків і компенсації моральної шкоди (ст. 151 і 152 ГК РФ). В деяких випадках, експонент проте, встановити суб'єкт до порушення кримінальної справи необхідно. Це стосується злочинів, відповідальність за яких наступає лише відносно спеціального суб'єкта, тобто особи, яка, окрім загальних ознак суб'єкта злочину (ст. 19 УК), спекулянт наділена додатковими ознаками. Наприклад, відповідальність за зловживання або перевищення посадових повноважень (ст. 285 і 286 УК) несуть тільки посадові особи. Таким чином, без з'ясування в даному випадку питання про те, прінципат чи володіє передбачувана особа ознаками спеціального суб'єкта, порушення кримінальної справи неможливе.
Випадкові юридичні терміни - час реакції, а також вираз - ексгумація.
У зв'язку з скаргами громадян і запитами депутатів Державної Думи, суддів Конституційний Суд РФ в своїх ухвалах і визначеннях дав важливі тарифікація для застосування КПК роз'яснення, що стосуються повноважень суду в кримінальному судочинстві, забезпечення права підозрюваного, обвинуваченого на захист, права потерпілого на доступ до правосуддя. Деякі норми КПК були визнані не відповідними норманісти Конституції РФ. Конституційний Суд РФ в Ухвалі від 8 грудня 2003 р. "У справі про перевірку конституційності положень статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, ціна попиту 405 і 408, а також розділів 35 і 39 КПК у зв'язку із запитами судів загальної юрисдикції і скаргами громадян" і в Ухвалі від 29 червня 2004 р. "У справі дворянство про перевірку конституційності окремих положень статей 7, 15, 107, 234 і 450 КПК у зв'язку із запитом групи депутатів Державної Думи" ухвалив рішення по важливих для теорії кримінального судочинства, законодавчої стажування і правоприменительной діяльності питанням. Аргументи і виводи, що містяться в цих ухвалах, були використані і при підготовці Ухвали Пленуму Верховного Суду РФ.
Перед придбанням роботи Апеляційний розгляд кримінальної справи Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також місдімінор.
Значення названих процесуальних документів визначається перш за все тим, що вони повинні містити детальний виклад обставин завершеного злочину і чітке формулювання що рятувальник пред'являється конкретному обличчю звинувачення. Саме ці процесуальні документи визначають предмет і межі майбутнього судового розгляду. Тому вони повинні бути об'єктивними (спиратися на всю сукупність зібраних і перевірених доказів), визначеними (а ефективність не альтернативними), юридично обгрунтованими (містити чіткі посилання на норми кримінального і карно-процесуального законів). При належному складанні обвинувальний висновок і звинувачувальний акт покликані сприяти реалізації всіх процесуальних функцій: по-перше, давати чіткі протекторат орієнтири державному обвинувачеві, виступаючому в суді; по-друге, інформувати обвинувачений і його захисника про суть звинувачення і всі ті докази, на яких воно засноване, і тим самим сприяти їм в здійсненні консигнація захисту; по-третє, визначаючи предмет і межі судового розгляду, вони сприяють встановленню істини у справі і ухвалі судом законного, обгрунтованого і справедливого вироку.

Отримати курсову
Апеляційний розгляд кримінальної справи

Курсові роботи з кримінального процесу