Курсові роботи з кримінального процесу

Види обшуку, підстави та процесуальний порядок проведення обшуку

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження видів обшуку та процесуального порядку його проведення.....5
1.1. Поняття і система слідчих дій.....5
1.2. Поняття та види обшуку.....11
Розділ 2. Підстави та процесуальний порядок здійснення обшуку.....15
2.1. Загальні засади здійснення обшуку.....15
2.2. Методика обшуку.....21
2.3. Фіксація результатів обшуку.....25
Розділ 3. Особливості проведення різних видів обшуку.....28
3.1. Особливості провадження обшуку в приміщеннях та на місцевості.....29
3.2. Особистий обшук і обшук транспортних засобів.....33
Висновки.....35
Література.....37

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Види обшуку, підстави та процесуальний порядок проведення обшуку"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Види обшуку, підстави та процесуальний порядок проведення обшуку"

 

Файл з курсовою "Види обшуку, підстави та процесуальний порядок проведення обшуку" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4673 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Види обшуку, підстави та процесуальний порядок проведення обшуку виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Перевірочна закупівля проводиться шляхом придбання у об'єкту оперативно-розшукової діяльності предметів і речовин, підтверджуючих факт правопорушення. Її предметом можуть бути речі, як що знаходяться в цивільному обороті, такі обмежені або вилучені дяк з нього (наркотики, зброя і т.п.). Дана дія проводиться на підставі оперативно-службової ухвали, затвердженої компетентним керівником органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність. В результаті перевірочної закупівлі отримують предмети і речовини, які дума можуть стати речовими доказами за умови їх огляду органом дізнання або слідчим і залученні до матеріалів кримінальної справи шляхом винесення спеціальної процесуальної ухвали (ч. 2 ст. 81 КПК). Крім того, леї в процесі перевірочної закупівлі може проводитися негласна аудио- і відеозапис, який після огляду (що зводиться до прослуховування і віддзеркалення в протоколі огляду її змісту) залучається до справи як речовий доказ. аверс Для введення таких предметів в процес як речові докази необхідно також зафіксувати походження відповідних речей і обставини їх виявлення. Це може здійснюватися за допомогою допиту осіб, що виявили ці речі арешт або що представили їх добровільно. Іноді на практиці складається документ, що іменується "актом (протоколом) добровільної видачі". Слідує, проте, мати на увазі, що карно-процесуальний закон не знає такого виду доказу, який гріш найчастіше фактично є не іншим документом, як може показатися на перший погляд, а сурогатом протоколу виїмки, вироблюваної до того ж до порушення кримінальної справи, без винесення відповідної ухвали, і тому абвер незаконною. Всі слідчі дії по закріпленню вказаних предметів як докази (огляд, призначення експертизи) повинні проводитися тільки після порушення кримінальної справи, за винятком невідкладного огляду місця події (ч. 2 ст. 176 сенат КПК). Якщо кримінальна справа на момент проведення перевірочної закупівлі ще не збуджена, провадження виїмки або обшуку як завершуючого етапу перевірочної закупівлі неправомірно.
Кожна вагома структурна частина курсової Види обшуку, підстави та процесуальний порядок проведення обшуку (зміст, вступ, розділи, висновки, лідер, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи курія надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), тріаж - з абзацного відступу.
Стадія підготовки до судового засідання - перша стадія судочинства. В ході цієї стадії суддя визначає, чи є процесуальні апарат умови для призначення судового засідання, в якому дана справа розглядатиметься по суті, тобто для передачі справи в стадію судового розгляду. Стадія підготовки до судового засідання по КПК РФ замінила собою посол стадію, яка по КПК РСФСР 1960 р. спочатку мала назву "Віддання під суд", а потім стала іменуватися "повноваження судді до судового розгляду справи". Головна мета, яку раніше переслідувала стадія віддання охота під суд, полягала у визначенні суддею, що приймав справу, достатності доказів для розгляду справи в судовому засіданні. Критерієм такої достатності було тоді попереднє виведення судді про можливість визнання обвинуваченого винним неонщик в судовому розгляді за умови, якщо докази, представлені стороною звинувачення, знайдуть в нім своє підтвердження. Таким чином, суд здійснював попередню перевірку (ревізію) міцності і обгрунтованості звинувачення в судовий-ревізійній формі переказу кутюми обвинуваченого суду, близькою до згадуваної вище німецької моделі. По КПК РФ 2001 р. суддя, ухвалюючи рішення про призначення судового розгляду, жодним чином - навіть у формі умовного і попереднього виводу альпарі - не може вирішувати питання про достатність доказів для виголошення звинувачувального вироку. Фактично рішення про достатність доказів для розгляду справи в судовому розгляді приймає прокурор при закінченні попереднього розслідування у декорт момент напряму їм поділа до суду (ст. 221, 226).
У вступі курсової Види обшуку, підстави та процесуальний порядок проведення обшуку обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, автономія, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
В ході провадження у кримінальній справі виникають і вирішуються багато питань, важливих для тієї подеста або іншої стадії кримінального судочинства. Але є одне питання, яке пронизує всі стадії провадження у кримінальній справі, - це питання про кримінальну відповідальність особи за осудне йому діяння. Само виникнення ревізор карно-процесуальної діяльності обумовлене наявністю достатніх даних, вказуючих на ознаки злочину. А це означає, що відповідні компетентні органи мають в своєму розпорядженні фактичні дані, вказуючі на можливість (і необхідність - при комюніке їх процесуальному встановленні) застосування кримінальної відповідальності. Кримінальний закон встановлює, що підставою кримінальної відповідальності є здійснення діяння, що містить всі ознаки складу злочини, передбачені кримінальним кодексом (ст. 8 УК РФ). Слідчий апатрид же на момент порушення кримінальної справи має в своєму розпорядженні лише частину фактичних даних: тих, які створюють базу для припущення про скоєння злочину, притому злочину, передбаченого певною статтею кримінального кодексу. дефляція Тому рішення про збудження справи ухвалюється і тому, що є певні фактичні дані про злочин, і для того, щоб з'ясувати, чи дійсно воно здійснене, а якщо здійснено, то ким. І кредитор якщо на первинному етапі розслідування певної особи у полі зору слідчого може і не бути, то з винесенням ухвали про залучення особи як обвинуваченого питання про кримінальну відповідальність досліджується вже меджліс відносно конкретної особи.
Список літератури курсової Види обшуку, підстави та процесуальний порядок проведення обшуку - більше 20 джерел, ротація. Бібліографічні описи посилань, пасажир у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Конституційний Суд РФ в своїй ухвалі інтелект від 8 грудня 2003 р. № 18-П "У справі про перевірку конституційності положень статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 і 408, а також найманець розділів 35 і 39 Карно-процесуального кодексу Російської Федерації у зв'язку із запитами судів загальної юрисдикції і скаргами громадян" визнав Конституції РФ ч, що не суперечила. 1 ст. 237 КПК РФ, мазохізм оскільки положення, що містяться в ній, по своєму конституційно-правовому сенсу не виключають правомочність суду по клопотанню сторони або за власною ініціативою повернути кримінальну справу прокуророві для усунення препятствий до його службовці розгляду судом у всіх випадках, коли в досудовому провадженні були допущені істотні порушення закону, не усунені в судочинстві, якщо повернення справи не пов'язане із заповненням неповноти проведеного дізнання або попереднього кондиція слідства. Після повернення кримінальної справи прокуророві із стадії підготовки до судового засідання прокурор має право здійснювати необхідні для усунення виявлених порушень слідчі і інші процесуальні дії. Це забезпечує ефективне відновлення алькабала порушених прав учасників кримінального судочинства такими, що допустили ці порушення органами розслідування, а також при подальшому розгляді кримінальної справи судом.
Посилання в тексті роботи Види обшуку, підстави та процесуальний порядок проведення обшуку - в квадратних дужках, посібник- відповідно до чинних вимог ВАК.
Відповідно до ст. 255 КПК суд або суддя підписка в ході судового розгляду має право вибрати, змінити або відмінити запобіжний захід відносно підсудного. Якщо висновок під варту вибраний підсудному як запобіжний захід, то термін змісту його під вартою з юрисдикція дня надходження кримінальної справи до суду і до виголошення вироку не може перевищувати шести місяців, за винятком випадків, передбачених ч. 3 ст. 255 КПК. Суд, у провадженні якого знаходиться кримінальна навігація справа, після закінчення шести місяців з дня надходження кримінальної справи до суду має право продовжити термін змісту підсудного під вартою. При цьому продовження вказаного в законі терміну змісту підсудного під ополоники вартою допускається тільки по кримінальних справах про тяжких і особливо тяжких злочинах і кожного разу не більше ніж на три місяці. При необхідності продовження терміну змісту підсудного під вартою суддя імміграція проводить судове засідання по правилах, передбачених ст. 109 КПК, і виносить відповідну ухвалу з вказівкою на підстави ухваленого рішення. Рішення суду про продовження підсудному терміну утримання під вартою може бути процедура оскаржено сторонами, і перш за все стороною захисту в касаційному порядку. Оскарження даного рішення не припиняє судочинства у кримінальній справі.
Курсова робота піроманія - Види обшуку, підстави та процесуальний порядок проведення обшуку була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Обвинувачений - активна фігура в кримінальному процесі, з приводу асигновка поставлених йому в провину діянь провадиться попереднє розслідування і судовий розгляд. Проте обвинувачений - ще не винен, оскільки винність особи може бути встановлена звинувачувальним вироком суду, що тільки вступив в понтифіки законну силу. Обвинувачений має право, але не зобов'язаний спростовувати висунуте проти нього звинувачення. Обов'язок доведення ні за яких умов не переходить на обвинуваченого. Через це основу правового статусу обвинуваченого складають контрагент презумпція невинності і право на захист. Як суб'єктивне право право на захист включає: право захищати себе самому; право мати захисника; обов'язок органів розслідування і суду забезпечити реалізацію вказаних прав. Так, високий суд відповідно до ч. 6 ст. 47 при першому допиті обвинуваченому роз'яснюються його права, при подальших допитах слід роз'яснювати права заперечувати проти звинувачення, представляти докази, мати перекладача і захисника, але лише позичальник у випадку, якщо повторний допит проводиться без участі захисника. Обвинувачений наділений широким комплексом права як на попередньому слідстві, так і в судових стадіях.
Випадкові юридичні терміни - засуджений, а також вираз - позичальник.
Якщо самовідвід або відведення якому-небудь учасникові кримінального судочинства не був заявлений, але прокуророві або суду іншим чином сталі відомі обставини, що виключають можливість міна акції його участі в справі, прокурор (на досудовому провадженні) і суд (у судовому розгляді) мають право за власною ініціативою поставити і вирішити питання про його відведення. Такий вивід витікає з обов'язку інвестиція прокурора здійснювати від імені держави нагляд за процесуальною діяльністю органів дізнання і органів попереднього розслідування (ч. 1 ст. 37 КПК) і обов'язку суду забезпечити необхідні умови для виконання сторонами їх ценз підлоги процесуальних обов'язків і здійснення наданих їм права (ч. 3 ст. 15 КПК). Так, прокурор зобов'язаний у відповідності с п. 7 ч. 2 ст. 37 КПК усунути їх від подальшого провадження прокламація розслідування у зв'язку з тим, що ними допущено порушення вимог закону при провадженні попереднього розслідування (не заявлений самовідвід за наявності до того підстав). Неусунення з судочинства учасників, що підлягають відведенню, бухгалтерія приведе до неприпустимості зібраних ними доказів і відміни ухвалених у кримінальній справі рішень.
Перед придбанням роботи Види обшуку, підстави та процесуальний порядок проведення обшуку Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також мародерство.
Ще однією парламентер особливістю допиту неповнолітнього є те, що для участі в його допиті викликаються законні представники, які також можуть ставити питання допитуваному з дозволу головуючого. Допит неповнолітнього у віці до 14 років прокуратура проводиться з обов'язковою участю його законного представника. Як законний представник неповнолітнього виступають, як правило, його батьки, а в їх відсутність - близькі родичі або представники органів опіки і опікування. Не народовладдя може, наприклад, бути законним представником неповнолітнього свідка отець, що зробив вбивство матері, свідком чого був неповнолітній свідок. Також не можуть бути законними представниками батьки, позбавлені батьківських прав. Якщо законний представник штрейкбрехер під час допиту поводиться по відношенню до неповнолітнього свідка або потерпілого неправильно (підвищує на нього голос, висловлює в його адресу загрози, ображає його і т.д.), головуючий має право видалити законного закон попиту представника із залу суду і замінити його іншим законним представником, про що виноситься визначення або ухвала суду.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Види обшуку, підстави та процесуальний порядок проведення обшуку. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Види обшуку, підстави та процесуальний порядок проведення обшуку

Курсові роботи з кримінального процесу