Курсові роботи з кримінального процесу

Визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі.....5
1.1. Поняття доказів у кримінальному процесі.....5
1.2. Поняття і елементи процесу доказування в кримінальному провадженні. Обов'язок доказування.....9
1.3. Допустимість доказів у кримінальному процесі України.....13
Розділ 2. Аналіз особливостей визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі.....20
2.1. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.....20
2.2. Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого.....25
2.3. Процесуальний порядок визнання доказів недопустимими.....28
Висновки.....33
Список використаних джерел.....35

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі"

 

Файл з курсовою "Визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4690 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

В більшості своїй названі питання - це ті, які віднесені до ведення судів розпорядженнями УК і УПК. Вони значною мірою пов'язані з можливим коректуванням порядку відбування призначеного вироком покарання без безробітний зміни його (вироку) істоти (заміною одного покарання іншим, зміною вигляду виправній колонії, умовно-достроковим звільненням від відбування покарання, заліком часу перебування під вартою в строк позбавлення волі і т.п.), а також об'єм попиту з розглядом ряду інших питань, які не повинні вирішуватися у вироку, але можуть виникнути після його вступу до законної сили. До останніх належать, наприклад, питання, пов'язані з реабілітацією особи, що спорідненість незаконно притягувалася до кримінальної відповідальності, передачею іноземця, засудженого російським судом, для відбування призначеного покарання в державі, громадянином якої він є, відстроченням відбування покарання або її відміною відносно вагітних жінок і контрафакція т.д. В їх числі можна було б згадати і питання, що стосуються отримання роз'яснень суду по приводу неясностей і сумнівів, що виникли в ході виконання вироку.
Кожна вагома структурна частина курсової Визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі (зміст, вступ, розділи, висновки, лісові податі, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи масовий виїзд надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), марочна назва - з абзацного відступу.
Другий поширений підхід до рішення питання про співвідношення понять суб'єкт і хабеас корпус учасник кримінального процесу, заснований на інтерпретації положень теорії права, не втратив актуальності і до теперішнього часу. Відповідно до нього суб'єктів кримінального процесу необхідно розглядати як осіб, наділених карно-процесуальними правами і віджати ціну обов'язками, які при збігу певних обставин могли б здійснювати карно-процесуальну діяльність, а учасників - як не тільки наділених, але і таких, що реалізовують такі, застосовують право, беруть участь в карно-процесуальній холодна зброя деятельности2. Такий погляд не новий і висловлювався ще до ухвалення УПК РРФСР I960 р., наприклад, С.А. Шейфером, що затверджував, що суб'єкти процесуальних відносин можуть не бути суб'єктами процесуальної діяльності в ощадні внески тих випадках, коли вони не є безпосередніми учасниками кримінального процесу'. Л.Д. Кокорев, навпаки, спростовував обгрунтованість такого підходу, звертаючи увагу, що "постановка питання про те, що суб'єкти процесуальних відносин можуть не ціноутворення бути суб'єктами процесуальної
У вступі курсової Визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, ціна продавця, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Під "іншими даними" слід розуміти обставини, що встановлені в ході провадження у справі за допомогою доказів, дають підставу підозрювати особу в скоєнні злочину. Такою обставиною, наприклад, курс біржової є встановлене за допомогою свідчень свідків і потерпілих схожість підозрюваного по прикметах з розшукуваною особою і т.п. Оскільки "інші дані" менш визначені, чим підстави для затримання, передбачені в п. п. незайнятість 1 - 3 ч. 1 ст. 91 УПК, закон зв'язує затримання за наявності цих даних з певними умовами, а саме: спробою особи сховатися, відсутністю у нього постійного місця проживання, відсутністю добродійність документів, що встановлюють особу підозрюваного. Наявність цих умов робить необхідним затримання, оскільки додає йому невідкладний характер і підвищує обгрунтованість припущення про причетність особи до злочину. Представляється, що цим вимогам відповідає андеррайтинг і затримання у випадках, коли повноважними посадовими особами прямує клопотання до суду про обрання відносно вказаної особи запобіжного заходу у вигляді висновку під варту.
Список літератури курсової Визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі - більше 20 джерел, мертва рента. Бібліографічні описи посилань, чистий імпорт у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Відносно деяких відомчих нормативних актів ("нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади") Указом Президента РФ "Про порядок публікації і набуття чинності актів Президента вступ до сили Російської Федерації, Уряди Російської Федерації і нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади" від 23 травня 1996 р. N 763 (97) встановлені особливі правила введення їх в дію. Відповідно до вуличний хід даного Указу видані після 1 березня 1993 р. нормативні акти міністерств і відомств, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян, що встановлюють правовий статус організацій або що носять міжвідомчий мертвий фрахт характер, повинні обов'язково проходити реєстрацію в Міністерстві юстиції РФ. Вони (все, окрім актів, що містять відомості, складові державну таємницю, або відомості конфіденційного характеру) також підлягають публікації в газеті "Російські вести" уявні внески і у видаваному видавництвом "Юридична література" Адміністрації Президента РФ "Бюлетені нормативних актів федеральних органів виконавчої влади".
Посилання в тексті роботи Визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі - в квадратних дужках, валютна криза - відповідно до чинних вимог ВАК.
Вимога безпосередності і усності тісно пов'язана з необхідністю забезпечення того, щоб сприйняті в правомочність ході розгляду справи доказу і справлене ними враження виразно зберігалися в пам'яті суддів аж до ухвалення ними підсумкового рішення. Тому склад суду при розгляді будь-якої справи повинен залишатися незмінним. Якщо аудит гірський ж хто-небудь з суддів виявляється позбавленим можливості брати участь в розгляді справи впродовж всього засідання і його доводиться замінити іншим суддею, то розгляд справи повинен починатися спочатку (ст. 242 УПК). верховна рада По тих же причинах судове засідання у кожній справі, хоча цього і не передбачає тепер УПК, по можливості, повинне проводитися безперервно, тобто так, щоб в перервах між засіданнями до закінчення прилегла зона розгляду якого-небудь однієї справи ті ж судді не займалися розглядом інших справ. Відступати від цієї розумної вимоги, виробленої процесуальною теорією і обгрунтованого багаторічною практикою, видно, допустимо лише у випадках крайньої довірчий фонд необхідності.
Курсова робота орендна плата - Визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
сімейний лікар Приведене вище перерахування в ч. 2 ст. 75 УК конкретних вчинків обвинуваченого, якими може підтверджуватися діяльний характер розкаяння, слід було б вважати орієнтуванням, оскільки в статтях Особливої частини УК у тваринний світ ряді випадків зроблені істотні уточнення. Наприклад, відповідно до примітки до ст. 205 УК сприяння обвинуваченого розкриттю терористичного акту може виразитися лише в "своєчасному попередженні органів влади", а відповідно до примітки офіційна мова до ст. 307 УК діяльність розкаяння, скажімо, свідка, що дав свідомо помилкові свідчення, повинна підтверджуватися його добровільною заявою, зробленою до виголошення вироку у справі, по якому він дав такі свідчення. інвентаризація Заслуговуючий уваги нюанс містить примітка до ст. 206 УК, де сказано, що від відповідальності за захоплення заручника звільняється особа, яка "добровільна або на вимогу властей звільнило заручника (курсив мій. - падіння курсу К.Г.)". Іншими словами, в даному випадку діяльність розкаяння не обов'язково повинна "упевнятися" добровільним вчинком;
Випадкові юридичні терміни - вексельне право, а також вираз - цільові позики.
Компетентні органи держави виголошення вироку повинні інформувати засуджених про можливість поводитися з проханням про передачу кулачне право для відбування покарання в державі, громадянами якої вони є або де мають постійне місце проживання. При цьому також необхідно повідомляти їх про юридичні наслідки такої передачі. Зокрема, в Російській Федерації грошові кошти засуджене до позбавлення волі за вироком суду іншої держави особа, яка у зв'язку з подальшою передачею його до Росії для подальшого відбування покарання відбувало позбавлення волі у виправній установі РФ, паніка масова вважається таким, що раніше відбувало покарання у вигляді позбавлення свободи. Це обставина у разі здійснення такою особою нового злочину вплине на визначення виду виправної установи, в якій йому буде призначено моральний ценз відбування покарання у вигляді позбавлення свободи. Конвенцією про передачу 1978 р. передбачається також настання для переданого обличчя правових наслідків, ідентичних що наступає для осіб, засуджених в цій державі за здійснення основний закон такого діяння.
Перед придбанням роботи Визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також вислуга років.
Запобіжний валютні резерви захід обирається відносно обвинуваченого і у виняткових випадках відносно підозрюваного. В цьому випадку звинувачення підозрюваному повинно бути пред'явлено не пізніше 10 діб з моменту застосування запобіжного заходу, а якщо підозрюваний спори трудові був затриманий, а потім поміщений під варту - в той же термін з моменту фактичного його затримання, а не після винесення ухвали про висновок під варту. У іншому випадку запобіжний бюджетний рік захід негайно відміняється, а ув'язнений під варту звільняється. Це правило не стосується лише випадків звинувачення в здійсненні хоч би одного із злочинів, передбачених ст. ст. 205, 205.1, 206, 208, 209, поклажодавець 277, 278, 279, 281 і 360 УК РФ. Таке звинувачення повинно бути пред'явлено підозрюваному, відносно якого вибраний запобіжний захід, не пізніше 30 діб з моменту застосування запобіжного заходу, а якщо обмінний курс підозрюваний був затриманий, а потім поміщений під варту - в той же термін з моменту затримання. Якщо ж в цей термін звинувачення не буде пред'явлено, то запобіжний захід негайно відміняється освітній ценз.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі

Курсові роботи з кримінального процесу