Курсові роботи з кримінального процесу

Вирок суду в кримінальному процесі

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Історичні аспекти вироку.....5
Розділ 2. Поняття, значення і види вироків.....20
Розділ 3. Порядок постановлення вироків.....25
3.1. Питання що вирішуються судом при постановленні вироку.....25
3.2. Принцип таємниці нарадчої кімнати.....28
Розділ 4. Порядок проголошення вироку.....32
4.1. Окрема думка судді.....32
4.2. Окрема ухвала (постанова) суду.....33
Висновок.....37
Література.....39

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Вирок суду в кримінальному процесі"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Вирок суду в кримінальному процесі"

 

Файл з курсовою "Вирок суду в кримінальному процесі" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4674 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Вирок суду в кримінальному процесі виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

У законі не указується, які обставини слід відносити до "інших нових обставин" (ч. ч. 3, 4 ст. 413 КПК). Проте із ст. 413 можна зробити вивід, що вони автор повинні відповідати наступним вимогам: 1) повинні бути невідомі суду у момент ухвалення рішення у справі; 2) самі по собі або в сукупності з іншими раніше встановленими обставинами повинні доводити невинність жетон засудженого або здійснення ним більш менш тяжкого злочину, а рівно винність виправданого або особи, відносно якої справа припинена. З першої вимоги виходить, що до інших нових відносяться такі обставини, які штат були на момент ухвалення рішення судом, але ці існуючі обставини не були відображені в матеріалах справи і суд не мав в своєму розпорядженні відомостей про них. Докази, що були ж алібі в справі, дозволили йому зробити певні виводи, які були викладені у вироку і формально робили вирок законним. Проте встановлення цих нових, істотних для справи обставин, яких суд не мав в дошка своєму розпорядженні, свідчить про те, що вирок є незаконним і необгрунтованим. І, отже, повинен бути відмінений або змінений. Іншою характерною ознакою "інших нових обставин" є те, що вони самі по агресія собі або в сукупності з раніше встановленими обставинами дозволяють зробити інший вивід про винність або невинність обвинуваченого або про інший ступінь суспільної небезпеки злочину, ніж той, до якого прийшов суд збори при ухвалі вироку. До таких обставин в судовій практиці були віднесені самі різні факти, характеризуюче звинувачення або особа обвинуваченого. Це можуть бути факти, що свідчать про знаходження в живих особи, влада що вважалася убитим, обмова обвинуваченим іншої особи, ухвалення на себе обвинуваченим провини іншої особи, встановлення алібі обвинуваченого. Сюди ж слід віднести обставини, що свідчать про здійснення засудженим тяжчого злочину, ніж особа це було поставлено йому за вироком суду. Таким може бути смерть потерпілого від умисне заподіяної тяжкої шкоди його здоров'ю, коли смерть наступила вже після вступу вироку до законної сили драхма.
Кожна вагома структурна частина курсової Вирок суду в кримінальному процесі (зміст, вступ, розділи, висновки, фетва, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи помста надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), шляхта - з абзацного відступу.
Існує немало нормативних актів, що видаються іншими, правоохоронними, що не є, міністерствами і відомствами. Акти такого роду теж активно використовуються запас практичними працівниками органів, ведучих провадження по кримінальних справах, і іншими учасниками кримінального судочинства. Їм доводиться досить часто звертатися при вирішенні практичних питань, скажімо, до нормативних актів, виданим колишнім Міністерством охорони нотарій здоров'я РФ по питаннях, що стосуються провадження судово-медичних експертиз. Таким актом є, наприклад, наказ даного міністерства від 24 квітня 2003 р. N 161, утвердивший Інструкцію по організації і провадженню експертних паупер досліджень в бюро судово-медичної експертизи. У ній визначений порядок роботи лікаря - судово-медичного експерта, привернутого до провадження у кримінальній справі, - при огляді трупа на місці його виявлення, а також сироти порядок проведення по дорученнях судів або органів попереднього розслідування експертних досліджень живих осіб, трупів і різних об'єктів в установах судово-медичної експертизи (91). Як приклад можна назвати і Інструкцію за визначенням здуття критеріїв і порядку визначення моменту смерті людини, припинення реанімаційних заходів, затверджену наказом цього ж Міністерства від 4 березня 2003 р. N 73 (92). Абсолютно очевидно, що знання подібних актів потрібне внесок для юридично грамотного призначення відповідних експертиз, вироблюваних по кримінальних справах, контролю за їх проведенням, а головне - для кваліфікованої оцінки висновків експертів.
У вступі курсової Вирок суду в кримінальному процесі обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, шиканер, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Відповідно до карно-процесуального закону (ст. 125, 214, 413, 114 КПК), що діє, відміна ухвали про припинення кримінальної справи, винесеної дізнавачем або слідчим, є прерогативою прокурора, а винесеного ландрат прокурором - вищестоящим прокурором. При поводженні з відповідною скаргою до суду останній може визнати (за наявності до того підстав) рішення дізнавача, слідчого або прокурора про припинення кримінальної справи незаконним або гільдія необгрунтованим зобов'язати дану посадову особу усунути допущене порушення. Відмова Державної Думи Федеральних Зборів РФ в дачі згоди на позбавлення недоторканності Президента РФ, що припинив виконання своїх повноважень, і (або) відмову видавець Ради Федерації в позбавленні недоторканності даної особи (п. 6 ч. 1 ст. 27 КПК). У разі порушення кримінальної справи відносно Президента Російської Федерації, що припинив виконання своїх повноважень, Генеральний прокурор тримання РФ протягом 3 діб направляє в Державну Думу уявлення про позбавлення вказаного обличчя недоторканності. У разі ухвалення Державною Думою рішення про дачу згоди на позбавлення недоторканності Президента Російської Федерації, що простій припинив виконання своїх повноважень, вказане рішення разом з представленням Генерального прокурора РФ протягом 3 діб прямує в Раду Федерації. Рішення Ради Федерації про позбавлення недоторканності Президента РФ, що припинив виконання срібники своїх повноважень, приймається в строк не пізніше за 3 місяці з дня винесення відповідної ухвали.
Список літератури курсової Вирок суду в кримінальному процесі - більше 20 джерел, уявлення. Бібліографічні описи посилань, правила у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Знала суд присяжних і дореволюційна Росія. Введений в дію полюдье Статутами Олександра II в період Великої судової реформи 1864 р., суд присяжних став, безперечно, прогресивним явищем для судової системи Росії того часу. Суть суду присяжних в Росії полягала в розділенні виборний суду на два склади: 12 засідателів (колегія присяжних) присяг і професійний суддя. Засідателі присяг більшістю голосів вирішували питання про винність або невинність підсудного, після чого професійний суддя призначав підсудному покарання, покупець якщо той був визнаний винним. Суд присяжних вніс до правосуддя елементи народної правосвідомості, народний досвід і уявлення про справедливість, значною мірою захистив підсудного від професійної деформації судді, звиклого бачити на інкасатор лаві підсудного тільки винних. Завдяки суду присяжних суспільство перестало дивитися на правосуддя як на чужу йому справу. Неоцінима перевага суду присяжних перед іншими судовими складами - в його справжній незалежності укладення від влади. Разом з тим введення суду присяжних спричинило те, що привнесло в правосуддя суспільних пристрастей, непрофесіоналізму, красномовства сторін як вирішального чинника. Діяльність суду присяжних спочатку після його введення характеризувалася бракераж дуже високим відсотком виправдувальних вироків (близько 80 %).
Посилання в тексті роботи Вирок суду в кримінальному процесі - в квадратних дужках, бурмістр- відповідно до чинних вимог ВАК.
Звинувачувальний вердикт, за загальним правилом, також обов'язковий для головуючого у кримінальній справі. Проте наявність звинувачувального вердикту не перешкоджає ухвалі суддею виправдувального вироку, якщо він визнає, аспірант що діяння підсудного не містить ознак складу злочину. Цим забезпечується додаткова гарантія презумпції невинності, згідно якої обвинувачений вважається невинним, поки його винність в скоєнні злочину не буде доведена в передбаченому аккреция порядку КПК і встановлена вироком суду, що вступив в законну силу. Винесення суддею всупереч звинувачувальному вердикту виправдувального вироку має суто юридичну підставу - відсутність в діянні підсудного складу злочину (п. юрисдикція 3 ч. 2 ст. 302 КПК). Проте суддя при винесенні присяжними звинувачувального вердикту не має права виправдати підсудного по підставах фактичного характеру - за невстановленням події злочину (діяння) або непричетності реквізиція підсудного до здійснення злочину (п. 1,2 ч. 2 ст. 302), оскільки ці питання віднесені до виняткових повноважень засідателів присяг (ч. 1 ст. 334). У цих випадках він виносить ухвалу про банк даних розпуск колегії засідателів присяг і напрямі кримінальної справи на новий розгляд в іншому складі колегії засідателів присяг із стадії попереднього слухання.
Курсова робота клопотання - Вирок суду в кримінальному процесі була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Проте обгрунтованість різних виводів суду може післяплата мати свої специфічні особливості. Твердження про факти в більшості випадків спираються на результати аналізу доказів. Таке ж обгрунтування необхідне для виводів про оцінку самих доказів. Якщо приведені у вироку докази однодворці підтверджують, що суду вдалося правильно встановити обставини справи, і сумніву в істинності виводів суду не виникають, то у такому разі обгрунтованість вироку означає і його істинність. Істинним може бути тільки митна межа вирок обгрунтований. За відсутності достатніх доказів обгрунтуванням позиції суду служитиме наявність неусувних сумнівів в тих, що підлягають доведенню фактах. Це дозволяє зробити вивід на користь підсудного як при виправдувальному, так лімітація і при звинувачувальному вироку, оскільки на користь підсудного тлумачаться неусувні сумніви не тільки в його винності в цілому, але і що стосуються окремих епізодів звинувачення, форми провини, ступеня і характеру олігополія участі в скоєнні злочину, пом'якшувальних і обтяжливих обставин. Наприклад, якщо не підтвердилося, що вбивство здійснене умисне, обгрунтованим може бути визнаний вивід про скоєння злочину по необережності.
Випадкові юридичні терміни - єдність каси, а також вираз - композиція.
При провадженні слідчих дій можуть застосовуватися різні науково-технічні засоби - фотографування, кінозйомка, аудио- і відеозапис і виготовлятися інші, крім протоколу, джерела доказової інформації - фотографічні негативи бенефіціар і знімки, кінострічки, діапозитиви, фонограми, касети відеозапису, носії комп'ютерної інформації, креслення, плани, схеми, зліпки і відтиснення слідів, які додаються до протоколу (ст. 166 КПК). Всі ці джерела доказової інформації не гауптвахта названі в числі окремих видів доказів (ст. 74 КПК) і тому їх зазвичай іменують додатками до протоколів. Дійсно, вони можуть мати доказове значення тільки за наявності протоколу, в якому відображені репатріація конкретний факт, а також умови виготовлення зліпків і відтиснень. Проте вони не тільки підтверджують і ілюструють зміст протоколу, але можуть містити і додаткову доказову інформацію. Наприклад, на фотознімках можуть бути безоплатно відображені такі деталі місця події, які не відображені в протоколі огляду, на кінострічці видно поза і жести обвинуваченого, що показує місце і обставини вбивства, що неможливо описати в протоколі, звукозапис ємкість ринку передає всі інтонації мови і т.п.
Перед придбанням роботи Вирок суду в кримінальному процесі Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також іменні укази.
Не відносяться до даного виду доказів протоколи допитів, оскільки ними оформляється інший преференції вид доказів - свідчення. Протоколи можуть служити доказом різних фактів. Доказове значення протоколу залежить від того факту, який встановлюється в ході даної дії. Так, при огляді місця події в протоколі голосні торги фіксуються обстановка цього місця, сліди, що є на нім. Факт пізнання, зафіксований в протоколі, дозволяє ідентифікувати об'єкт (людину або річ), підтверджує достовірність раніше даних свідчень того, що пізнає. В ході ігровий стіл слідчого експерименту встановлюється можливість або неможливість якої-небудь події, здійснення яких-небудь дій в певній обстановці або певною особою. Встановлення такої можливості може мати важливе доказове значення (наприклад, здатність особи виготовити фальшиву торги лісові купюру). Негативний результат експерименту однозначно свідчить, що дана подія, дія не могла мати місця насправді (наприклад, встановлюється, що річ через вказаний обвинуваченим отвір пронести неможливо), і таким чином спростовує свідчення центр витрат обвинуваченого.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Вирок суду в кримінальному процесі. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Вирок суду в кримінальному процесі

Курсові роботи з кримінального процесу