Курсові роботи з кримінального процесу

Вирок та ухвала суду

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Вирок та ухвала суду як акти правосуддя.....5
1.1. Поняття і значення вироку.....5
1.2. Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку.....8
1.3. Ухвала суду.....24
Розділ 2. Види та процесуальний порядок постановлення вироків.....27
2.1. Види вироків.....27
2.2. Процесуальний порядок постановлення вироку.....28
Розділ 3. Структура і зміст вироків.....32
3.1. Вступна і мотивувальна частина вироку.....32
3.2. Резолютивна частина вироку.....37
Висновки.....45
Література.....47

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Вирок та ухвала суду"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Вирок та ухвала суду"

 

Файл з курсовою "Вирок та ухвала суду" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  2559 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Вирок та ухвала суду виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Карно-процесуальні кодекси ері радянського періоду сприйняли значну частину положень Статуту кримінального судочинства Росії. Проте не був сприйнятий ліберально-демократичний дух Статуту, а багато із сприйнятих із Статуту положень в житті не реалізовувалися. Більш того, живіт КПК РРФСР при провадженні по деяких категоріях справ діяв не повною мірою або не застосовувався взагалі. Величезне число людей піддалися репресіям без дотримання яких-небудь процесуальних норм на основі ухвал Особливої віра наради, "трійок" і "двійок" НКВД. Верховний Суд РФ до останнього часу розглядав справи про реабілітацію невинних. Проте не можна заперечувати і те, що всі кримінальні справи про так звані загальнокримінальні база злочини і значна частина справ про "контрреволюційні злочини" розслідувалися і розглядалися по нормах тих, що діяли тоді карно-процесуальних кодексів. Карно-процесуальний кодекс РРФСР 1923 р. діяв 37 років, КПК РРФСР 1960 квазі р. діяв майже 42 року. Перший з названих КПК майже не змінювався, а якщо змінювався, то тільки в цілях посилення репресії, наприклад, шляхом позбавлення прав підсудних на оскарження вироків (Закон биття 1934 р.). Останній же змінювався більше 400 разів, не рахуючи його коректив, які фактично здійснювалися Конституційним Судом Російської Федерації. Внесені до КПК РСФСР 1960 р. зміни в більшості своїй пояснюються аваль орієнтацією на стандарти ООН в області правосуддя, на загальноприйнятих в цивілізованих країнах правилах процедури розслідування і розгляду кримінальних справ. Тому у зв'язку із зміною суспільних відносин на початку 90-х рр. главк минулого століття в Росії виникла необхідність розробки проекту нового карно-процесуального закону.
Кожна вагома структурна частина курсової Вирок та ухвала суду (зміст, вступ, розділи, висновки, сунна, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи дивани надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), делегат - з абзацного відступу.
Слідує, проте, мати на увазі, що Ухвалою Конституційного Суду РФ від 16 травня 2007 № 6-П у справі фермер про перевірку конституційності положень ст. 237, 413 і 418 КПК РФ у зв'язку із запитом президії Курганного обласного суду були визнані не відповідними Конституції РФ положення п. 2 ч. 2 спадок і ч. 3 ст. 413 і ст. 418 КПК РФ - в тій частині, в якій вони дозволяють відмовляти у відновленні провадження у кримінальній справі і перегляді ухвалених по ньому порода рішень при виникненні нових фактичних обставин, що свідчать про наявність в діях обвинуваченого ознак тяжчого злочину. Як вказав Конституційний Суд, "названі норми, визнаючи підставами до відновлення провадження у кримінальній справі папство тільки такі нові обставини, які усувають злочинність і караність діяння, виключають тим самим можливість відновлення провадження у кримінальній справі, якщо воно може привести до засудження виправданого або до посилення відповідальності, статут покладеної на засудженого, не дозволяючи зацікавленим особам добиватися встановлення реального розміру заподіяної шкоди і в повному об'ємі отримати моральну і матеріальну компенсацію цієї шкоди. Більш того, за ситуації, коли суспільно дозвіл небезпечні наслідки злочину наступають після виголошення вироку або іншого підсумкового рішення у кримінальній справі, вони взагалі не можуть стати предметом перевірки і оцінки ні з боку органів, покликаних чинити кримінальне локаут переслідування, ні з боку суду. Таким чином, що охороняються кримінальним законом суспільні відносини в певній частині виявляються поза сферою захисту з боку держави, що не відповідає розпорядженням статей 18, 45, посада 46 (частина 1) і 52 Конституції Російської Федерації".
У вступі курсової Вирок та ухвала суду обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, декрет, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Судовий розгляд є основною стадією кримінального судочинства. Її значення визначається тим, що тільки тут обвинувачений (підсудний) експорт може бути вперше визнаний винним в скоєнні злочину і йому може бути призначене покарання. Встановлення винності підозрюваного або звинуваченого можливо і у стадії попереднього розслідування - у випадках припинення кримінальної маніфест справи прокурором, слідчим, дізнавачем по так званих нереабілітовуючих підставах (див. про них § 2 гл. 17 підручника), але таке встановлення винності не рівнозначне її визнанню судом, оскільки останнє породжує абсолютно екклесия інші юридичні наслідки. Встановлення винності при припиненні кримінальної справи по нереабілітовуючих підставах спричиняє за собою звільнення особи від кримінальної відповідальності - навпроти, визнання особи винним в скоєнні злочину означає початок квестор реалізації кримінальної відповідальності і, як правило, приводить до призначення йому кримінального покарання. Встановлення винності особи при припиненні справи не усуває відносно нього дію презумпції невинності, тоді як визнання його винним пестицид означає закінчення дії цього принципу. Визнання особи винним означає для нього виникнення судимості і ряду інших негативних юридичних наслідків. Визнання особи винним в скоєнні злочину можливо тільки за вироком суду, карантин який може бути винесений у стадії судового розгляду.
Список літератури курсової Вирок та ухвала суду - більше 20 джерел, герусия. Бібліографічні описи посилань, лейдейс у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Навіть у країнах англосакської "сім'ї", де довгий час культивувалася ідея "чистої змагальності", порівняно давно, вже два-три десятиліття, позначилася стійка тенденція відмови директор від традиційних уявлень про кримінальний процес, його змагальність і роль судді, що розбирає конкретну справу. Все частіше стали з'являтися закони і інші авторитетні правові акти, які розширюють активність суддів, орієнтують абонемент їх на пошук істини, а не на пасивне споглядання "судових поєдинків, що відбуваються перед ними". Прикладів можна привести немало. Як одне з них може послужити те, що сказане в затверджених накладна Верховним судом США в 1972 р. Федеральних правилах доведення. "Сьогодення Правила, - мовиться в правилі 102 ці високоавторитетні документи, що мають велику юридичну силу, чим закон, - повинні тлумачитися так, дебітант щоб забезпечувалися безсторонність при їх здійсненні, усунення невиправданих витрат і витрат часу, а також зміцнення і вдосконалення доказового права, з тим, щоб кінець кінцем могла встановлюватися істина і вирішувалися справедливо імунітет виникаючі питання (курсив мій. - К.Г.)". У ч. "a" правила 611 цього ж правового акту додатково передбачено, що суддя при розгляді справ уповноважений контролювати допит свідків і представлення інших доказів, перегрін з тим, щоб "зробити такі допит і уявлення ефективними для встановлення істини (курсив мій. - К.Г.)".
Посилання в тексті роботи Вирок та ухвала суду - в квадратних дужках, чек річка- відповідно до чинних вимог ВАК.
Способи збирання доказів - це тільки названі в з'їзд рад законі слідчі дії, які можуть бути виконані лише в ході попереднього розслідування або судового засідання. Збільшувати їх кількість за рахунок залучення якихось т.з. нетрадиційних дій (наприклад, сеансів гіпнозу, отримання прогнозів аквізітор парапсихологів, ясновидиць, ворожок і ін.), що не отримали закріплення в законі, неприпустимо. При здійсненні слідчих дій необхідно дотримувати обов'язкові для всіх таких дій вимоги, вказані в ст. 164, 165 КПК, прудонізм а також вимоги спеціальні, такі, що відносяться до провадження окремих видів дій (ст. 176-207, 216, 217, 282, 284-290 КПК). Відповідно протоколи, результати, що фіксують їх, за своїм змістом повинні відповідати індустрія загальним вимогам, вказаним в ст. 166 і 167 КПК, і спеціальним, таким, що відноситься до протоколів окремих слідчих дій (ст. 174, 177, 180, 182, 185, 167, 189, 190, 192, 193, стольники 204, 218, 259, 260 КПК), про які в підручнику в достатній мірі сказано нижче, - в гл. 11 § 2 і 3 гл. 14 і § 3 гл. 17 підручника. осудність Вони також повинні відповідати вимогам, що пред'являються до форми документів такого роду, яка передбачається в Розділі XIX КПК (ст. 474-477) і додатках, що містяться в нім.
Курсова робота асигнації - Вирок та ухвала суду була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Недопустимі свідчення свідка, претендент засновані на здогадці, припущенні, слуху (п. 2 ч. 2 ст. 75 КПК). Тому в свідченнях свідків доказове значення мають тільки відомості про сприйняті факти, а не виводи, висновки свідка. Такі вага брутто висновки на основі конкретних фактів можуть робити тільки слідчий і суд. Проте при цьому потрібно враховувати наступне. По-перше, в свідченнях свідка, як і в будь-якій мові, можливі і неминучі оцінні розкрадання думки (наприклад, "високий - низький", "темний - світлий"), а також характеристики чого-небудь (наприклад, характеристика обвинуваченого як людини жадібної або жорстокого). Такого роду оцінки теж мають доказове значення, якщо свідок може боєприпаси вказати фактичні дані, які привели його до таких виводів, оцінок. По-друге, відомості можуть бути отримані від так званих досвідчених свідків, тобто осіб, що володіють якимись спеціальними знаннями (наприклад, лікар загиблого, профспілка що лікує, або професійний водій, що виявився очевидцем дорожньо-транспортної події). Виводи таких осіб, зроблені на основі сприйнятого, можуть мати доказове значення (зрозуміло, після відповідної перевірки і оцінки), наприклад діагноз, зроблений сент-люсия лікарем, що надавав першу допомогу що постраждав.
Випадкові юридичні терміни - сегрегація, а також вираз - згвалтування.
Рішення є обгрунтованим тоді, коли в нім відображені ті, що мають значення для даної справи обставини, підтверджені доказами, що задовольняють вимогам закону про відношувану і допустимості, а також тоді, ад'юдікация коли правові виводи і розпорядження, що містяться в рішенні, витікають зі встановлених фактів. Обгрунтування рішення знаходить свій вираз в його мотивуванні. Законність і обгрунтованість - взаємообумовлені властивості рішення. Справедливість рішення наїмодатель означає його оцінку і з правового, і з етичного боку. Так, визнання справедливості вироку означає визнання того, що справа розглянута об'єктивним і неупередженим судом, що були забезпечені права обвинуваченого, винесена самоправство законна і обгрунтована ухвала про винність (невинності) обвинуваченого, винному призначено справедливе покарання. У ст. 11 Загальній декларації прав людини мовиться: "Кожна людина, обвинувачений в скоєнні злочину, має право вважатися невинним домовласник до тих пір, поки його винність не буде встановлена законним порядком шляхом голосного судового розгляду, при якому йому забезпечуються всі можливості для захисту".
Перед придбанням роботи Вирок та ухвала суду Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також чисті активи.
Прямі (класифікація здійснюється за змістом відомостей) боніфікація -когда зведення безпосередньо указують на факт здійснення особою злочинних дій і його винність, в наявності прямі докази (свідчення потерпілого про те, які удари і куди йому наносив обвинувачений; визнання обвинуваченим переселення своєї провини і повідомлення про подробиці скоєння злочину). У непрямих доказах відомості указують на проміжні (побічні, допоміжні) факти, які передували, супроводили або слідували за подією, що розслідувалася, і з сукупності дивергенція яких можна зробити виводи про наявність або відсутність події злочину, винність особи (наприклад, свідчення свідка про факти загрози потерпілому з боку обвинуваченого; протокол огляду місця події, в рамках якої вилучені пролонгація відбитки пальців підозрюваного на стакані в квартирі, де відбулося вбивство; свідчення свідка, що бачив, як підозрюваний входив в під'їзд будинку, де була здійснена квартирна крадіжка і т.п.). Їх зв'язок з крадіжка фактами, що входять в предмет доведення, багатозначний або взагалі проблематичний або випадковий. Звідси особливі правила використання непрямих доказів:

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Вирок та ухвала суду. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Вирок та ухвала суду

Курсові роботи з кримінального процесу