Курсові роботи з кримінального процесу

Відмова від обвинувачення в системі кримінально-процесуальних актів

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження відмови від обвинувачення в системі кримінально-процесуальних актів.....5
1.1. Межі судового розгляду.....5
1.2. Сутність і значення державного обвинувачення.....16
Розділ 2. Відмова прокурора від обвинувачення.....27
2.1. Сутність, правові підстави та порядок відмови прокурора від обвинувачення.....27
2.2. Правові наслідки відмови прокурора від обвинувачення.....33
Висновки.....38
Література.....40

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Відмова від обвинувачення в системі кримінально-процесуальних актів"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Відмова від обвинувачення в системі кримінально-процесуальних актів"

 

Файл з курсовою "Відмова від обвинувачення в системі кримінально-процесуальних актів" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4659 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Відмова від обвинувачення виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Особисте поручительство полягає в ухваленні на себе заслуговуючим довіри обличчям письмового зобов'язання про те, що воно банк ручається за виконання обвинуваченим (підозрюваним) зобов'язань: у призначений термін бути по викликах дізнавача, слідчого, прокурора і до суду, а також іншим шляхом не перешкоджати провадженню у кримінальній справі. Даний запобіжний сліп захід передбачений ст. 103 КПК і обирається по письмовому клопотанню одного або декількох поручителів з відома особи, відносно якої дається поручительство. Число поручителів визначає повноважна посадова особа, у провадженні якого тіун знаходиться справа. При обранні запобіжного заходу посадова особа повинна переконатися в доброчесності поручителя, довіряти йому, а він у свою чергу - тому, за кого ручається. Поручителі повинні бути упевнені, що манія зможуть забезпечити його належну поведінку і явку по викликах. Поручителеві повідомляється про суть справи, по якій обирається запобіжний захід, роз'яснюються істота підозри або звинувачення, його обов'язки і відповідальність, пов'язані з заява виконанням особистого поручительства. Кожен з поручителів попереджається, що у разі невиконання поручителем своїх зобов'язань на нього може бути накладене грошове стягнення: до ста мінімальних розмірів оплати праці. Воно проводиться судом рента в порядку, встановленому ст. 118 КПК. Питання про напрям матеріалів відносно поручителів до суду вирішується органом, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа. Відповідальність визначається з урахуванням конкретних обставин, особи поручителів, шеваж тяжкості наслідків, які наступили зважаючи на невиконання ними своїх зобов'язань. Поручитель може відмовитися по тих або інших причинах від узятого на себе письмового зобов'язання. Тоді при неможливості його заміни обирається ярлики інший запобіжний захід.
Кожна вагома структурна частина курсової Відмова від обвинувачення (зміст, вступ, розділи, висновки, вотум, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи труїть надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), монета - з абзацного відступу.
У відповідності с п. 4 ч. 2 вирок ст. 57 експерт не має права виходити за межі своєї спеціальної компетенції, тобто робити виводи по питаннях, які не можуть бути дозволені на основі його спеціальних пізнань. Кримінально-правова оцінка фактичних глоса обставин справи є винятковим правом слідчого, дізнавача, прокурора і суду. Так, наприклад, судово-медичний експерт не має права визначати характер насильницької смерті - вбивство, самогубство або нещасний випадок, він може давати монета лише медичну характеристику причин смерті. Він має право встановити лише факт пошкоджень, які потерпілий фізично не зміг би заподіяти собі своєю власною рукою, проте не може зробити протилежний вивід про екстра те, що поранення є результатом дій що самого постраждало, оскільки всяке поранення, яке той в змозі заподіяти собі сам, може бути заподіяне йому і іншою особою. Також не входять в палата предмет судово-медичної експертизи питання про наявність "особливої жорстокості" вбивства, "спотворення" обличчя потерпілого, оскільки дані поняття є не медичними, а правовими. Експерт може визначити лише характер і тяжкість пошкоджень, у тому офіцер числі і вирішити питання про неможливість згладити спотворення особи. Разом з тим можуть відноситися до предмету експертизи правові норми, в яких містяться ті, що відносяться до наочної компетенції експерта технічні аудитор і професійні правила (норми, що встановлюють правила дорожнього руху, медичні критерії оцінки тяжкості шкоди здоров'ю, що містяться в правилах судово-медичної експертизи за визначенням тяжкості шкоди, заподіяної здоров'ю, і т.д.) апелянт.
У вступі курсової Відмова від обвинувачення обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, декада, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
На 60-70-і роки XX в. - час відносної стабілізації соціалізму - доводиться розквіт радянської науки втопило кримінального процесу. Цілий ряд цікавих і корисних робіт цього періоду належить перу таких відомих російських учених, як Н.С. Алексєєв, В.Д. Арсеньев, В.П. Божьев, В.Д. Бойков, К.Ф. Гуценко, В.Г. Даєв, В.Я. златник Дорохов, Л.М. Карнєєва, И.И. Карпец, Е.Ф. Куцева, А.М. Ларін, В.З. Лукашевіч, П.А. Лупінськая, Г.М. Міньковський, И.Б. Михайлівська, Я.О. Мотовіловкер, В.П. Натисків, И.Д. Перлів, И.Л. Петрухин, Н.Н. Полянський, В.М. Савіцкий, В.Т. трасант Томін, А.И. Боягузів, Ф.Н. Фаткуллін, С.А. Шейфер, А.А. Ейсман, П.С. Ель-кинд, М.Л. Якуб і ін. У 1966-1967 рр. була опублікована двотомна монографія "Теорія доказів в радянському кримінальному процесі", що зіграла менеджер велику роль в розвитку вітчизняного доказового права. Помітне місце серед учбової літератури по кримінальному процесу зайняли: "Курс радянського кримінального процесу. Загальна частина" під ред. проф. А.Д. Бойкова і проф. И.И. фіксинг Карпеца (1989), підручник "Радянський кримінальний процес" під ред. проф. Н.С. Алексєєва і проф. В.З. Лукашевіча (Л., 1989) і ряд інших. Підведенням підсумків радянського періоду процесуальної теорії можна вважати роботу Н.С. паркінг Алексєєва, В.Г. Даєва, Л.Д. Кокорева "Нарис розвитку науки радянського кримінального процесу" (Вороніж, 1980), в якій даний аналіз її основних ідей і тенденцій, розглянуті різні наукові позиції і підходи.
Список літератури курсової Відмова від обвинувачення - більше 20 джерел, інородці. Бібліографічні описи посилань, нотаріус у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Кожен з учасників судового розгляду має свої притулок специфічні завдання, права і обов'язки. Проте закон (ст. 244 КПК) проголошує принципова рівність їх процесуальних прав за уявленням доказів, участю в їх дослідженні і заявою клопотань. Всі учасники судового розгляду біженець мають право брати участь в дослідженні доказів і судових діях, представляти суду документи і предмети з тим, щоб вони були використані як докази, заявляти клопотання про виклик свідків, призначенні експертизи, зрілість про витребування письмових і речовинних доказів, про оголошення письмових матеріалів справи, відновлення судового слідства, заявляти відведення, а також висловлювати свою думку з усіх питань, що стосується їх процесуальних інтересів, зокрема алгоритм виступаючи в судових дебатах і представляючи суду письмові формулювання по питаннях, вирішуваним судом при ухвалі вироку. "Через конституційне положення про здійснення судочинства на основі змагальності і рівноправ'я сторін (ч. 3 засланці ст. 123 Конституції РФ) суд у кожній справі забезпечує рівність прав учасників судового розгляду за уявленням і дослідженням доказів і заявою клопотань". Таким чином забезпечується рівність учасників судового розгляду у бурмістри відстоюванні своїх прав. У цьому утілюються також принципи права громадян на судовий захист і їх рівність перед законом і судом.
Посилання в тексті роботи Відмова від обвинувачення - в квадратних дужках, вакансія- відповідно до чинних вимог ВАК.
Єдиною процесуальною дією, яка вимагає отримання дізнавачем згоди (дозволи) начальника органу дізнання, є проведення ним перевірки повідомлення про завершений або секвестр підготовлюваний злочин в строк до 10 діб, замість звичайних 3 (ч. 3 ст. 144 КПК). Необхідно, проте, враховувати, що це обмеження стосується лише співробітників тих органів, установ і формувань, які політика в цілому є органами дізнання (наприклад, органи внутрішніх справ). Ці співробітники уповноважені здійснювати попереднє розслідування у формі дізнання через свою посаду. У тих же випадках, коли повноваження органу дізнання належать резиденція не всьому органу, установі або формуванню, а лише його керівникові (головному і старшому судовому приставові, командирові військової частини, з'єднання і т.д.), процесуальні повноваження органу дізнання лише делегуються їм своїм підлеглим. аутсайдер При цьому такий керівник (орган дізнання) має право вимагати від дізнавача узгодження будь-яких майбутніх дій і затвердження будь-яких процесуальних актів - залежно від того об'єму своїх повноважень, на виконання яких інкасація він спеціально уповноважив даного співробітника. Про оскарження дізнавачем вказівок начальника підрозділу дізнання у кримінальній справі див. § 7 справжнього розділу.
Курсова робота власність - Відмова від обвинувачення була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Допит обвинуваченого проводиться по загальних правилах провадження допиту, встановлених ст. 189 КПК, з вилученнями, передбаченими ст. 173 Кодекси. Допит обвинуваченого починається з того, що остракізм слідчий з'ясовує особу допитуваного, після чого питає обвинувачений, чи визнає він себе винним в пред'явленому йому звинуваченні, чи бажає надавати свідчення по суті звинувачення і на якій мові. Постановка такого бенефіціар питання обвинуваченому на самому початку допиту, перш ніж обвинувачений дасть свідчення, дозволяє з'ясувати відношення обвинуваченого до пред'явленого звинувачення - чи визнає він його правильним чи ні, і лише після цього підрядчик приступити до заслуховування його свідчень. Відповідь обвинуваченого на питання про визнання провини не має доказового значення і відображає тільки особисте відношення обвинуваченого до звинувачення. Зміст відповіді на питання про відношення монетаризм до пред'явленого звинувачення доказом не є і нерідко противоречит змісту подальших свідчень обвинуваченого. Додаток 92 до ст. 476 КПК, що передбачає форму протоколу допиту обвинуваченого, вимагає від слідчого запропонувати обвинуваченому ажіо-конто підписати відповідь на поставлене питання.
Випадкові юридичні терміни - орієнтація, а також вираз - розкрадання.
Зв'язок карно-процесуального і цивільний-процесуального права і полягає в схожості цессионарій ряду їх загальних початків: незалежності суду, рівноправ'я сторін, гласності, усності, безпосередності дослідження доказів, оцінки доказів на внутрішнє переконання. Проте між цими галузями є і істотні відмінності. Корінь їх - в амбулаторія неспівпаданні предметів правового регулювання. Цивільний процес направлений на встановлення цивільно-правових відносин, тобто майнових і пов'язаних з ними особистих немайнових відносин, заснованих, зокрема, на автономії волі їх учасників. Звідси право суб'єктів свідомість матеріальних цивільних правовідносин розпоряджатися власністю і іншими благами, що зачіпають інтереси приватного характеру, і похідне від цього цивільний-процесуальне право сторін розпоряджатися позовом. Тому в цивільний-процесуальному праві диспозитивний метод регулювання займає ліквідатор значно сильніші позиції. У кримінальному процесі з'ясування кримінально-правового відношення, як правило, націлене на досягнення яскраво вираженого публічного інтересу боротьби із злочинами. Звідси превалювання тут імперативного методу регулювання.
Перед придбанням роботи Відмова від обвинувачення Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також модифікація.
Вирішуючи ці питання, суд здійснює правосуддя. Судовий розгляд є специфічною процесуальною формою здійснення концесіонер правосуддя. Завдання судового розгляду співпадають із завданнями правосуддя по кримінальних справах. Судовий розгляд повинен забезпечити встановлення обставин справи відповідно до того, що мало місце насправді, правильну оцінку цих обставин з узуфруктарій погляду кримінального закону і винесення ухвали про кримінальну відповідальність винного в здійсненні злочину або про виправдання невинного. Попередні йому стадії кримінального процесу є підготовчими до судового розгляду. Без них суд капітуляція в судовому засіданні не може вирішити кримінальну справу. Але вони не зумовлюють істоти рішень суду. У судовому розгляді є більше можливостей для всестороннього, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин кримінальної окружні суди справи. Це обумовлено тим, що в судовому розгляді знаходять якнайповніше втілення всі принципи кримінального процесу, що гарантують максимально можливу достовірність результатів дослідження і охорону прав громадян при дозволі кримінальних справ. департамент

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Відмова від обвинувачення. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Відмова від обвинувачення в системі кримінально-процесуальних актів

Курсові роботи з кримінального процесу