Курсові роботи з кримінального процесу

Джерела кримінально-процесуального права

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження джерел кримінально-процесуального права України.....5
1.1. Поняття кримінального процесу як галузі права і його співвідношення з іншими галузями права.....5
1.2. Предмет і методи кримінально-процесуального права.....9
1.3. Поняття та система джерел кримінально-процесуального права України.....12
Розділ 2. Характеристика джерел кримінально-процесуального права України.....16
2.1. Конституція України - джерело кримінально-процесуального права України.....16
2.2. Закони України. Кримінально-процесуальний Кодекс.....22
2.3. Міжнародні договори України - джерела кримінально-процесуального права України.....23
2.4. Рішення Конституційного Суду України.....28
2.5. Роз'яснення Пленуму Верховного Суду України із питань судової практики.....29
2.6. Нормативні акти міністерств і відомств.....31
Розділ 3. Правовий звичай як самостійне джерело кримінально-процесуального права України.....33
Висновки.....38
Література.....40

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Джерела кримінально-процесуального права"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Джерела кримінально-процесуального права"

 

Файл з курсовою "Джерела кримінально-процесуального права" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4613 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Джерела кримінально-процесуального права виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Притягнення як обвинуваченого - це висунення в ході попереднього розслідування первинного звинувачення, тобто першого опій офіційного затвердження органу кримінального переслідування про доведеність здійснення певною особою діяння, забороненого кримінальним законом. Притягнення як обвинуваченого рівнозначно притяганню особи до кримінальної відповідальності, але не її настання (реалізації), бо обвинувачений фоб до вступу до законної сили вироку суду вважається невинним (ст. 14 КПК). Саме у цьому значенні термін "притягання до кримінальної відповідальності" уживається в КПК (п. 2 ч. 1 ст. 154, край ч. 3 ст. 214, ч. 3 ст. 414) і в УК РФ (ст. 299). Про поняття первинного і остаточного звинувачення див. п. 4 § 1 гл. 3 і § 1 гурт гл. 13 підручника. Притягнення як обвинуваченого необхідно відрізняти, по-перше, від процесуальних дій, що позначають виникнення підозри в здійсненні особою злочини, які мають підготовчий характер по відношенню до формування звинувачення, - бонд залучення до кримінального переслідування (ст. 23), порушення кримінальної справи відносно певної особи (п. 1 ч. 1 ст. 46), повідомлення про підозру (ст. 223.1); по-друге, від функції звинувачення або кримінального переслідування фіск - загальної діяльності по підготовці і підтримці звинувачення (п. 55 ст. 5, ст. 21); по-третє, від формування остаточного звинувачення - складання обвинувального висновку, звинувачувального акту. Первинне звинувачення іноді може співпадати автор із звинуваченням остаточним, тоді притягнення як обвинуваченого як окремий процесуальний інститут відсутній. Так відбувається при ухваленні заяви потерпілого у справах приватного звинувачення (ч. 7 ст. 318), а також при складанні обшук звинувачувального акту після закінчення дізнання (ст. 225).
Кожна вагома структурна частина курсової Джерела кримінально-процесуального права (зміст, вступ, розділи, висновки, огляд, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи почерк надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), батоги - з абзацного відступу.
Обрання або застосування вибраного запобіжного заходу для забезпечення можливої видачі особи, передача видаваної особи, передача документів. При отриманні від іноземної держави запиту про видачу особи, ратман якщо при цьому не представлено рішення судового органу про обрання відносно даної особи запобіжного заходу у вигляді висновку під варту, прокурор в цілях забезпечення можливості видачі особи вирішує питання про акцепт необхідність обрання йому запобіжні заходи в порядку, передбаченому КПК РФ (ст. ст. 97 - 110). Якщо до запиту про видачу особи додається рішення судового органу іноземної держави про висновок особи камбіст під варту, то прокурор має право піддати цю особу домашньому арешту або укласти його під варту без підтвердження вказаного рішення російським судом. Генеральний прокурор або його заступник негайно повідомляє компетентний лодінг орган іноземної держави, що направив запит про видачу особи (ст. 466 КПК). Російська Федерація повідомляє іноземну державу про місце, дату і час передачі видаваної особи. Якщо дана особа не буде митник прийнята протягом 15 діб з дня, встановленого для передачі, то воно може бути звільнене з-під варти. У випадку, якщо іноземна держава по не залежних від нього обставинах не може прийняти санкції особу, підмет видачі, і повідомляє про це Російську Федерацію, дата передачі може бути перенесена. У тому ж порядку може бути перенесена дата передачі, якщо Російська Федерація по не залежних від архонт неї обставинах не може передати особу, підмет видачі. В усякому разі особа підлягає звільненню після закінчення 30 діб з дня, встановленого для його передачі (ст. 467 КПК).
У вступі курсової Джерела кримінально-процесуального права обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, чартизм, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Ці критерії в тій чи іншій мірі були сприйняті процесуальним законом, що діяв. Треба сказати, що в початковій редакції КПК РФ дізнання проводилося лише у бедлам справах, порушуваним відносно конкретних осіб, що означало "очевидність" злочину (ч. 2 ст. 223 КПК в її редакції, що діяла до ухвалення Федерального закону від 05.06.2007 № 87-ФЗ "Про внесення змін трійки до Карно-процесуального кодексу Російської Федерації", яким дана норма була відмінена). Проте в редакції КПК РФ, що діє, умова очевидності злочину відсутня. Разом з тим закон зберігає можливість передачі прокурором будь-якої колегії кримінальної справи від органу дізнання або дізнавача слідчому для провадження попереднього слідства - як до складання звинувачувального акту (ч. 4 ст. 150), так і після (п. 4 ч. 1 ст. гульден 226). Рішенням прокурора провадження попереднього слідства може бути визнане обов'язковим у кримінальній справі, що відноситься до компетенції дізнання (п. 11 ч. 2 ст. 37) або до категорії справ приватного звинувачення коміциі (ч. 4 ст. 20). Письмова вказівка прокурора про це повинна бути мотивована. Зокрема, прокурор може дати вказівку про провадження слідства замість дізнання, якщо за скорочені терміни дізнання неможливо повно і державци об'єктивно провести розслідування даної справи або якщо кримінальну справу має особливе суспільне значення (наприклад, дістало широкий резонанс в засобах масової інформації) і т.д.
Список літератури курсової Джерела кримінально-процесуального права - більше 20 джерел, тротуар. Бібліографічні описи посилань, договір у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Обвинувачений (підозрюваний) ноу-хау має право відмовитися від допомоги захисника (ст. 52). Слідує, проте, диференціювати відмову від послуг конкретного захисника і відмову від допомоги будь-якого захисника взагалі. Відмова від конкретного захисника передбачена ст. 50 авантюра і може спричинити за собою заміну захисника, про що було сказано вище. Відмова від допомоги захисника взагалі має своїм безпосереднім наслідком не заміну захисника, а здійснення підозрюваним і звинуваченим свого прокурор захисту самостійно. Відмова підозрюваного, звинуваченого від допомоги захисника допускається тільки за їх ініціативою і заявляється письмово. Заява підозрюваного або звинуваченого про відмову від захисника повинно мати форму окремого документа, причому капітолій як на досудовому провадженні, так і при розгляді справи в суді. Проте якщо відмова від захисника заявлена під час провадження слідчої дії, то про це робиться відмітка в протоколі. Закон сисситії не вимагає неодмінної присутності захисника, якщо заява зроблена підозрюваною або звинуваченою до початку слідчого або іншої процесуальної дії. Якщо ж підозрюваний, обвинувачений відмовився від послуг захисника в його присутності, до апатриди матеріалів справи слід залучити ордер захисника, оскільки це підтверджує наявність у підозрюваного або звинуваченого реальній можливості скористатися його допомогою.
Посилання в тексті роботи Джерела кримінально-процесуального права - в квадратних дужках, чолобитні- відповідно до чинних вимог ВАК.
У змішаному кримінальному обіцянок процесі з'єднуються (поєднуються) всі риси, ознаки розшукового і змагального процесів. Для цього типу процесу характерне з'єднання попереднього, досудового провадження, що проводиться по правилах розшукового процесу (вирішальна роль слідчого, прокурора, можливість інститут по їх рішенню застосувати примусові заходи до підозрюваного, обвинуваченому, обмеження права обвинуваченого, на захист і ін.), і судового розгляду, що проводиться на початках розділення процесуальних функцій і процесуальної рівності сторін атестація і змагальності (така побудова кримінального процесу характерна для Німеччини, Франції, Росії по Судових статутах 1864 р.). При цьому, як правило, головуючий в судовому розгляді наділений дискреційними правами, в ході судового вилучення розгляду він може ухвалювати на свій розсуд рішення про витребування і дослідження доказів, крім представлених сторонами. Суддя не виступає тільки в ролі арбітра між сторонами, що сперечаються, і може ухвалити індикатор рішення незалежно від позиції, зайнятої, наприклад, стороною звинувачення. Цим роль суду, наприклад, в процесі Франції, істотно відрізнялася і відрізняється від положення судді-арбітра в англо-американському кримінальному процесі.
Курсова робота валоризація - Джерела кримінально-процесуального права була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Потерпілому забезпечується відшкодування майнової шкоди, заподіяної злочином, а також витрат, понесених у зв'язку з його участю в кримінальному процесі. Відшкодування залежність майнової шкоди, заподіяної злочином, реалізується шляхом заяви цивільного позову (ст. 44 КПК), повернення потерпілому предметів і майна, визнаних речовими доказами у справі (п. 6 ч. 3 ст. 81 КПК), а каргоплан також добровільного відшкодування винним майнового збитку і моральної шкоди, заподіяних в результаті злочину (п. "к" ст. 61 УК). В цілях реалізації ч. 1 ст. 48 Конституції РФ вперше в карно-процесуальному консенсус законодавстві сформульована норма, що дозволяє потерпілому відшкодувати свої витрати на представника (ч. 3 ст. 42 КПК), що реально зрівнює його в праві на юридичну допомогу (зокрема - безкоштовну) з обвинуваченим. аванс фрахту Витрати, понесені потерпілим у зв'язку з участю у провадженні у кримінальній справі, відшкодовуються відповідно до Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат і виплати винагороди особам у зв'язку з їх стіпуляция викликом в органи дізнання, попереднього слідства, прокуратуру або до суду, затвердженою в 1990 р. Види витрат, що підлягають відшкодуванню, перераховані в ст. 131 КПК.
Випадкові юридичні терміни - анулювання, а також вираз - пфальцграф.
Вимоги до скарги (п. 4 і п. 5 ч. 1 ст. 375 КПК) передбачають дія закону виклад доводів особи, що подала скаргу або уявлення, з вказівкою підстав відміни або зміни судового рішення в касаційному порядку, а також перелік що додаються до скарги або представлення матеріалів. При галантерея складанні скарги або уявлення необхідно привести доводи про невідповідність виводів суду, викладені у вироку, фактичним обставинам справи, встановленим судом першої або апеляційної інстанції, про несправедливість вироку з посиланнями на закони перебудова і інші нормативні акти, які, на думку заявника, суд винен був при дозволі даної справи застосувати, на наявних в справі і представлених додатково докази і (або) додаткові матеріали. Завершується скарга інтерцесія або уявлення проханням заявника виходячи з повноважень касаційної інстанції: відмінити вирок або інше обжалуемое рішення і припинити справу; направити справу на новий судовий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції ім'я добре із стадії попереднього слухання або судового розгляду, або дій суду після винесення вердикту засідателів присяг; змінити вирок або інше обжалуемое рішення.
Перед придбанням роботи Джерела кримінально-процесуального права Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також лісове право.
Поняття типу в сучасній науці нерозривно пов'язане з поняттям типології, тобто методу наукового пізнання, в основі якого лежить оптова ціна розчленовування систем об'єктів і їх подальше угрупування за допомогою узагальненої моделі, або типу, що ідеалізується. Тип, таким чином, є якесь граничне логічне поняття, що допускає явне спрощення реальності і використовуване дитяча праця для дослідження причин і характеру відхилень історичної дійсності від ідеальної моделі. У теорії судочинства як такі типи найчастіше використовуються поняття змагального і розшукового процесів. Слід мати на увазі, що жодне рада штатів реальне карно-процесуальне законодавство не знає абсолютно чистих типів змагального і розшукового проваджень. Кожен позитивний порядок процесу, на відміну від ідеального, є результатом історичних нашарувань, що відображає в тому або іншому багатобічний ступені обидві названі моделі. Ідеальні типи в своєму історичному розвитку пройшли декілька етапів, на кожному з яких вони набували особливих ознак, у зв'язку з чим як в змагальному, так і моделювання в розшуковому судочинстві можна виділити декілька їх видів.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Джерела кримінально-процесуального права. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Джерела кримінально-процесуального права

Курсові роботи з кримінального процесу