Курсові роботи з кримінального процесу

Диференціація та уніфікація форми кримінального процесу

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження уніфікації та диференціації форми кримінального процесу ... 5
1.1. Поняття кримінально-процесуальної форми ... 5
1.2. Сутність уніфікації та диференціації кримінально-процесуальної форми ... 10
Розділ 2. Характеристика диференційованих форм кримінального провадження ... 17
2.1. Кримінальне провадження на підставі угод ... 17
2.2. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення ... 19
2.3. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб ... 20
2.4. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх ... 23
2.5. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру ... 26
2.6. Кримінальне провадження яке містить державну таємницю ... 29
2.7. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні ... 31
Висновки ... 34
Література ... 36

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Диференціація та уніфікація форми кримінального процесу"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Диференціація та уніфікація форми кримінального процесу"

Файл з курсовою "Диференціація та уніфікація форми кримінального процесу" знаходиться в RAR‑архіві (тисніть на посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість курсової роботи - 100 грн. Для отримання пароля до архіву з курсовою зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
або через Viber  097 118 72 59
і повідомте номер цієї курсової -  4679 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 1‑2 хвилин після отримання грошей я повідомлю Вам пароль через SMS або на Viber (чи просто вишлю курсову без пароля на Viber або e-mail).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Маєте сумніви - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте або пишіть у Viber  097 118 72 59.
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Диференціація та уніфікація форми кримінального процесу виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

© 2006-2019  crp.pp.ua

Повідомлення про завершений мобілізація або підготовлюваний злочин, отримане з інших джерел, - це відомості про злочин, безпосередньо отримані органом дізнання, дізнавачем, слідчим, прокурором при виконання ними службових обов'язків від будь-якої фізичної або юридичної особи. передоручення До цієї групи приводів можуть бути віднесені повідомлення, безпосередньо не адресовані органам дізнання, слідства, прокуратури, але що містяться в різних засобах масової інформації або в інших джерелах, про завершений або кандидат наук підготовлюваний злочин. Не дивлячись на те, що ці відомості безпосередньо не адресовані органам дізнання, слідства, прокуратури, останні зобов'язані перевірити відомості, що містяться в них. Отримані з різних джерел, окрім вказаних права людини в ст. 141 і ст. 142 УПК, повідомлення про завершений або підготовлюваний злочин, зокрема отримані і в ході адміністративно-процесуальної діяльності (безпосередньо розсуд), приймаються особою, що отримала дане повідомлення, про що чиста позиція складається рапорт про виявлення ознак злочину. Цей рапорт є приводом для порушення кримінальної справи.
Кожна вагома структурна частина курсової Диференціація та уніфікація форми кримінального процесу (зміст, вступ, розділи, висновки, кредит аваль, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи бутлегерство надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), круглий стіл - з абзацного відступу.
При відповіді на п'яте питання потрібно пам'ятати, що карно-процесуальні гарантії - це встановлені карно-процесуальним законом спеціальні засоби і способи, що забезпечують дійна корова здійснення права і обов'язків учасників процесу для досягнення цілей кримінального судочинства. Карно-процесуальний закон надав учасникам процесу широкі права, які можуть виступати як процесуальні гарантії. Наприклад, право обвинуваченого на допомогу захисника казначейство виступає гарантією реалізації його права на захист. Найважливішими процесуальними гарантіями недоторканності особи, житла, таємниці листування є, відповідно, вказівки закону на те, що ніхто не може бути підданий арешту інакше, як ціна фактурна по судовому рішенню; обшук в житло і накладення арешту на поштово-телеграфні відправлення, їх огляд і виїмка також проводяться на підставі судового рішення. У числі інших процесуальних гарантій можна назвати, наприклад, ценз підлоги обов'язок дізнавача, слідчого, прокурора і суду роз'яснювати права учасникам процесу, задовольняти їх клопотання, що мають значення для справи.
У вступі курсової Диференціація та уніфікація форми кримінального процесу обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, оподаткування, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Протокол слідчої дії (ст. 166 суд шеффенов УПК). Кожна слідча дія виконується у встановленому законом порядку і належним чином оформляється. Це досягається за допомогою складання протоколів. Протокол - документ, що відображає порядок, зміст і результати тієї або лісовий фонд іншої дії, який складають в ході слідчої дії або безпосередньо після його закінчення. Закон визначає необхідні реквізити, які повинні міститися в протоколі, такі, як місце, час складання, учасники тієї дії, конвертована з приводу якої складений протокол, зміст самої дії, отримані результати. В тому випадку, якщо провадження дії супроводжувалося використанням науково-технічних засобів, про це також повинно бути вказано в протоколі. До протоколу таксація лісу додаються фотографічні негативи, знімки, кінострічка, діапозитиви, фонограми, зліпки, схеми, плівки, відтиснення слідів. Протокол повинен бути засвідчений підписами слідчого і всіх осіб, що беруть участь у провадженні відповідної дії, які при газова зброя цьому мають право давати свої зауваження на запис в протоколі.
Список літератури курсової Диференціація та уніфікація форми кримінального процесу - більше 20 джерел, неповнолітні. Бібліографічні описи посилань, підбурювання у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Після видалення свідків із залу судового засідання головуючий встановлює особу підсудного людино-година (ст. 265 УПК). Може виникнути питання: для чого необхідно це робити, якщо в ході попереднього розслідування особа особи, що притягається до кримінальної відповідальності, неодноразово уточнюється (ст. 91, 108,166,171,174 УПК РФ спадкова маса і т.д.)? Все ж таки в підготовчій частині судового засідання це слід повторити для того, щоб упевнитися, чи то особа знаходиться на лаві підсудних, відносно якого було проведено попереднє розслідування фондова біржа і відбулося залучення куголовной відповідальності. При цьому головуючий з'ясовує прізвище, ім'я, по батькові підсудного, рік, місяць, день і місце його народження, з'ясовує, чи володіє він мовою, на якій ведеться кримінальне кодифікування судочинство, місце проживання підсудного, місце роботи, рід занять, освіта, сімейний стан і інші дані, особи, що стосуються його, до яких, наприклад, можуть відноситися дані про колишні незняті і непогашені судимості резервний фонд підсудного; якщо він був раніше осуж-
Посилання в тексті роботи Диференціація та уніфікація форми кримінального процесу - в квадратних дужках, боярська дума - відповідно до чинних вимог ВАК.
Не можна не мати на увазі і той факт, що карно-процесуальне законодавство існує і реалізується в тісному зв'язку з кримінальним законодавством. Соціальна спрямованість цих галузей законодавства, природно, не митний аукціон може бути істотна різною. При провадженні по кримінальних справах не можна закривати очі на те, що наказує кримінальний закон. А він, формулюючи свої завдання (див. ч. 1 ст. 2 УК), бюджетні права передбачає: "Завданнями справжнього Кодексу є: охорона права і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку і суспільної безпеки, навколишнього середовища, конституційного ладу Російської Федерації від злочинних посягань, забезпечення миру і акордна система безпеки людства, а також попередження злочинів". Цілком ясна і гранично чітка установка, що має пряме відношення до завдань кримінального судочинства, міститься також в ч. 2 ст. 43 УК, де сказано: страховий акт "Покарання застосовується в цілях відновлення соціальної справедливості, а також в цілях виправлення засудженого і попередження скоювання нових злочинів".
Курсова робота самодержавство - Диференціація та уніфікація форми кримінального процесу була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Найбільш поширене розуміння істини в кримінальному судочинстві полягає в тому, особа винного що істина розглядається як "відповідність людських думок, думок, уявлень про явища і предмети дійсності самим цим явищам і предметам, які вони є насправді, незалежно від того, що сприймає їх сознания"2. оподаткування Автором класичного розуміння істини вважається Арістотель. "Істину говорить той, хто вважає роз'єднане роз'єднаним, а зв'язане зв'язаним, а помилкове той, хто думає назад тому, як справа йде з речами". При подібному цивільний брак розумінні істини дуже складно визначити критерій відповідності твердження дійсності. У строгому сенсі "відповідають" не твердження подіям, а твердження твердженням. Людина ніколи не зможе повернутися до подій минулого "...и обговорюватиме не декрет-закони відповідність твердження з дійсністю, а відповідність його з якими-небудь іншими твердженнями і уявленнями. Адже дійсність завжди дана нам в знанні..."4. У зв'язку з цим деякі автори вважають, що объектив-
Випадкові юридичні терміни - квазіконтракти, а також вираз - цільові внески.
Запобіжний захід може бути вибраний не тільки відносно звинуваченого в здійсненні злочину, але і відносно підозрюваного, за наявності аналогічних підстав і обставин. У разі застосування запобіжного заходу патентний пуд відносно підозрюваного йому не пізніше 10 діб повинне бути пред'явлене звинувачення, а якщо підозрюваний був затриманий і поміщений під варту, то не пізніше 10 діб з моменту затримання. Викликає утруднення домашній арешт визначення моменту затримання. Часто момент складання протоколу про затримання і момент фактичного затримання не співпадають внаслідок того, що людину затримали, наприклад, на місці скоєння злочину, тут же провели оперативно-слідчі заходи малий каботаж щодо фіксації слідів злочину і т.д. Потім затриманого перепровадили у відділення міліції, де і склали протокол затримання. З моменту фактичного затримання до моменту складання протоколу може пройти значно часу. У умовний продаж таких випадках на протоколі указується час його складання, а в тексті протоколу - дата і час фактичного затримання.
Перед придбанням роботи Диференціація та уніфікація форми кримінального процесу Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також цивільна зброя.
Підозрюваний зобов'язаний бути по виклику суду, прокурора, слідчого і дізнавача (див., наприклад, постглосатори ст. 188 УПК), не перешкоджати розслідуванню кримінальної справи, піддаватися огляду (ст. 179 УПК), особистому обшуку (ст. 184 УПК), представляти зразки для порівняльного дослідження (ст. 202 УПК), підкорятися рішенню про приміщення головна книга в медичний або психіатричний стаціонар для провадження судової експертизи, винесеному відповідно до вимог ст. 203 УПК. Якщо до підозрюваного застосований запобіжний захід до пред'явлення звинувачення, то він зобов'язаний дотримувати обмеження, діти боярські встановлені при її обранні під загрозою зміни цього заходу припинення на строгішу (ст. ст. 97 - 110 УПК). В цілях забезпечення встановленого УПК порядку кримінального судочинства, належного виконання вироку до казенні заводи підозрюваного можуть бути застосовані такі заходи карно-процесуального примушення, як зобов'язання про явку, привід, тимчасове усунення з посади, накладення арешту на майно (ст. ст. 111 - 116, 118 УПК).

Отримати курсову
Диференціація та уніфікація форми кримінального процесу

Курсові роботи з кримінального процесу