Курсові роботи з кримінального процесу

Докази в кримінальному процесі

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття і значення доказів у кримінальному судочинстві ... 5
1.1. Доказування в кримінальному процесі та його значення ... 5
1.2. Поняття доказів у кримінальному процесі ... 8
Розділ 2. Класифікація доказів та їх джерел ... 14
Розділ 3. Збирання, перевірка, оцінка доказів та їх процесуальних джерел ... 21
3.1. Процесуальні форми збирання і дослідження доказів ... 21
3.2. Використання науково-технічних засобів в доказуванні ... 23
3.3. Оцінка зібраних доказів у справі ... 25
Висновки ... 33
Література ... 35

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Докази в кримінальному процесі"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Докази в кримінальному процесі"

Файл з курсовою "Докази в кримінальному процесі" знаходиться в RAR‑архіві (тисніть на посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість курсової роботи - 100 грн. Для отримання пароля до архіву з курсовою зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
або через Viber  097 118 72 59
і повідомте номер цієї курсової -  2552 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 1‑2 хвилин після отримання грошей я повідомлю Вам пароль через SMS або на Viber (чи просто вишлю курсову без пароля на Viber або e-mail).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Маєте сумніви - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте або пишіть у Viber  097 118 72 59.
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Докази в кримінальному процесі виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

© 2006-2019  crp.pp.ua

Огляд слід відрізняти від схожої з ним слідчої дії - обшуку. По-перше, на відміну від обшуку огляд проводиться лише в тих випадках, коли відсутня небезпека заховання слідів злочину. Навпаки, при дно проведенні обшуку така небезпека завжди спочатку існує. По-друге, огляд в значно меншому ступені, ніж обшук, ущемляє інтереси громадян, оскільки є спостереженням об'єктів, до яких є вільний доступ, що виключає необхідність друк примусових пошукових дій (розтини приміщень і сховищ всупереч волі їх власника). При проведенні обшуку такі примусові дії можуть проводитися при відмові власника добровільно відкрити відповідні приміщення і сховища (ч. 6 віче ст. 182). По-третє, огляд має ширші цілі, включаючи детальне дослідження і фіксацію обстановки місця події, місцевості, житла і т.д. Найтонша грань - та, яка відмежовує обшук від примусового огляду в сім'я житлі. Обидва ці дії примусові, загрожують конституційному праву особи на недоторканність житла і тому проводяться по судовому рішенню. При загрозі заховання предметів обидві дії можуть бути проведені без попереднього рішення алод суду (ч. 5 ст. 165). Якщо особи, що проживають в приміщенні, не дають згоди на проведення там слідчої дії, але немає причин вважати, що це пов'язано з їх наміром приховати шериф сліди злочину (наприклад, відмова пояснюється небажанням присвячувати сторонніх в деталі свого приватного життя, витрачати час на допомогу слідству, негативним відношенням до правоохоронних органів), то є підстава для огляду без згоди автор осіб, що проживають в приміщенні (ч. 5 ст. 177). Коли ж небезпека заховання слідів злочину цими особами, з урахуванням обставин справи, вірогідна, є підстава для проведення обшуку.
Кожна вагома структурна частина курсової Докази в кримінальному процесі (зміст, вступ, розділи, висновки, опіка, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи маєток надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), економ - з абзацного відступу.
Разом з тим авторитетність судового рішення, що вступило в законну силу, накладає певні обмеження на повноваження наглядової інстанції. Якщо апеляційний елемент, плоди який, як наголошувалося нами раніше, відносно сильний при існуючій, змішаній, касаційній формі перегляду, то в наглядовому провадженні він істотно здає свої позиції. Так, тут не проводиться судове слідство, а перегляд шекель судового рішення здійснюється виключно по письмових матеріалах кримінальної справи. У КПК РФ не передбачена можливість уявлення сторонами до суду наглядової інстанції яких-небудь додаткових матеріалів. Як результат неможливості безпосередньо досліджувати доказу, аутизм суд наглядової інстанції при розгляді кримінальної справи не має права, зокрема, встановлювати або вважати доведеними факти, які не були встановлені у вироку або були їм знехтувані (п. 1 ч. 7 ліхтер ст. 410). Це дає підстави стверджувати, що процесуальна форма наглядового перегляду, як ні парадоксально, фактично знаходиться ближчим до моделі чистої касації (яка виключає вторгнення суду в розгляд питань факту), ніж пастка само передбачене КПК РФ "змішане" касаційне провадження. Проте деякі апеляційні риси зберігаються і при наглядовому перегляді, що виражається в наступному: а) наглядова інстанція може переглядати судове рішення не тільки з маклер погляду його законності, але і обгрунтованості (п. 1 ч. 2 ст. 409), тобто входити в розгляд як питань права, так і питань факту; б) вона має право не тільки відміняти, нобілі але і змінювати судові рішення (п. 6 ч. 1 ст. 408). Таким чином, наглядова процедура поєднує в собі ознаки касаційного, апеляційного і ревізійного порядків провадження з переважанням ревізійного початку когнати.
У вступі курсової Докази в кримінальному процесі обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, вимога, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Згідно ст. 343 КПК РФ засідателі присяг при обговоренні поставлених перед ними питань повинні прагнути до голова ухвалення одностайних рішень. Якщо засідателям присяг при обговоренні протягом трьох годинників не вдалося досягти одностайності, то рішення ухвалюється голосуванням. Якщо засідателі присяг, не досягнувши одностайності, повернуться в зал судового засідання наклеп до закінчення трьох годинників, то головуючий повинен запропонувати їм продовжити нараду. Звинувачувальний вердикт вважається прийнятим, якщо за ствердні відповіді на кожне з трьох основних питань, вказаних в ч. 1 ст. ведення 339 КПК РФ, проголосували більшість засідателів присяг, тобто сім і більш за чоловік. Слід враховувати, що вивід про те, в якому саме діянні визнаний винним підсудний колегією засідателів присяг, може депонент залежати і від відповідей на подальші приватні питання. Згідно ч. 6 ст. 339 КПК РФ при винесенні вердикту "винен" засідателі присяг мають право змінити звинувачення убік, сприятливу для підсудного. Виправдувальний майорат вердикт вважається прийнятим, якщо за негативну відповідь на будь-яке з поставлених в листі питання основних питань проголосувало не менше шести засідателів присяг. Відповіді на інші питання визначаються простою більшістю голосів поклажа засідателів присяг. Якщо голоси розділилися порівну, то приймається найбільш сприятливий для підсудного відповідь.
Список літератури курсової Докази в кримінальному процесі - більше 20 джерел, касгоді. Бібліографічні описи посилань, дериват у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Дія карно-процесуального закону з коло осіб визначається перш за все принципом рівності всіх амстель перед законом і судом (ст. 19 Конституції РФ). Через даний принцип карно-процесуальний закон діє однаково відносно всіх, незважаючи на підлогу, расу, національність, мову, походження, майнове і посадове положення, місце проживання, корупція освіту, відношення до релігії, переконання і інші обставини. Проте дія закону з коло осіб може базуватися не тільки на принципі рівності, але і на деяких інших підставах. Вилучення з цього аб ініцио принципу і відповідно різна дія карно-процесуального закону з коло осіб допускаються через ряд публічно-правових інтересів. Так, посадове положення може обумовлювати в кримінальному судочинстві службовий імунітет, тобто особливі умови і порядок електорат порушення кримінальної справи, притягання до кримінальної відповідальності і провадження у справі відносно ряду категорій посадових осіб, що включає необхідність отримання дозволів певних інстанцій на проведення відносно цих осіб всіх або хедж-фонд деяких процесуальних дій. Службовий імунітет не означає придбання такими особами особистих вигод, але складає гарантію ефективності виконання ними найважливіших державних і суспільних функцій. Своєю безпосередньою юридичною підставою він має не авторизація принцип рівності громадян, а інші правові принципи незалежності суддів, розділення властей і ін.
Посилання в тексті роботи Докази в кримінальному процесі - в квадратних дужках, іноземець- відповідно до чинних вимог ВАК.
Ця проблема існувала і раніше, в період дії колишнього КПК, який також використовував лише спецодяг поняття учасника процесу. У той час, враховуючи особливості процесуальної регламентації, багато авторів до учасників процесу відносили лише осіб, особисто зацікавлених в результаті кримінальної справи (обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого, цивільного позивача, цивільного екотурізм відповідача), а також захисника і представників, тобто тих осіб, які мають особистий інтерес, що представляється або захищається, в кримінальній справі, притягуються до участі в процесі особливим актом компетентних органів або консенсус посадових осіб і наділені широким комплексом права по захисту своїх інтересів'. Дане трактування поняття учасника процесу мало під собою не тільки законодавчу, але і теоретичну базу, суть якої полягала в ад'юдікация твердженні про неможливість об'єднувати загальним поняттям учасників процесу через істотну відмінність завдань і правового положення - з одного боку, органів і посадових осіб, що здійснюють провадження у кримінальній справі, і, бундестаг з іншого боку, тих, хто притягується або допускається до справи для вирішення покладених на них завдань (підозрюваний, обвинувачений, захисник і т.д.).
Курсова робота відпустка - Докази в кримінальному процесі була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Зараз злочинність переступила межі окремих держав, набуває значення глобальної загальнолюдської проблеми. Назріла гостра необхідність розробки адекватних заходів міждержавного характеру по протидії розповсюдженню демагогія таких гострих злочинних проявів, як наркобізнес, тероризм, викрадання людей і ін. Сучасна злочинність характеризується розгалуженими міжнародними зв'язками, крупною фінансовою основою, активно використовує недоліки внутрішньонаціональних правових систем і міжнародного права. Глобальність провінція проблеми злочинності, її міжнародний характер обумовлені і таким в цілому позитивним явищем, як тенденція до тісніших інтеграційних процесів між державами. Це полегшує можливості переміщення злочинців в інші держави, створення організованих бундесрат злочинних груп з базами на територіях різних країн. Інакше кажучи, активні міграційні процеси, характерні для сучасного світу, ставлять на порядок денний питання про адекватне правове реагування на можливості осіб, що відведення піддаються кримінальному переслідуванню, що збільшилися, ховатися від такого, переміщаючись в інші держави. В зв'язку з цим питання взаємодії між державами у сфері боротьби із злочинністю стають одними з першорядних суперфіций.
Випадкові юридичні терміни - негативізм, а також вираз - показ твору.
Порушення кримінальної справи або рішення про притягнення як обвинуваченого відносно депутата законодавчого (представницького) органу державної влади суб'єкта РФ приймається прокурором суб'єкта РФ. Дане рішення правомірне інвестувати за наявності винесеного визначення колегією, що складається з трьох суддів Верховного суду суб'єкта РФ, про дачу згоди на порушення кримінальної справи або на притягнення як обвинуваченого особи. Процедура отримання такого націоналізм висновку зводитися до того, що прокурор суб'єкта РФ виносить уявлення на ймення голова Верховного суду суб'єкта РФ про дачу висновку про збудження кримінальної справи або об притягнення як обвинуваченого. Дане дисципліна представлення прокурора розглядається за участю самого прокурора в закритому судовому засіданні в строк не пізніше 10 діб з дня надходження уявлення. Колегія, що складається з трьох суддів Верховного суду суб'єкта виїзна віза РФ, за наслідками розглянутого уявлення повинна винести визначення про дачу згоди на порушення кримінальної справи відносно особи, або про дачу висновку про наявність або відсутність в діях особи, ознак злочину. інтерпеляція
Перед придбанням роботи Докази в кримінальному процесі Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також маніфест агт.
Органи кримінального переслідування зобов'язані прийняти всі передбачені законом заходи по викриванню відтворення злочинця (ч. 2 ст. 21 КПК). Тому на слідчого покладається обов'язок вживання заходів як по встановленню особи, підмета притягненню як обвинуваченого, так і по розшуку звинуваченого або підозрюваного (ст. 210). розпусні дії Ці заходи полягають в отриманні інформації про особу передбачуваного злочинця або про місцезнаходження обвинуваченого (підозрюваного). До припинення попереднього розслідування слідчий або дізнавач зобов'язані особисто здійснювати необхідні слідчі дії і інші базовий рік голосні розшукові заходи (звані первинними розшуковими заходами). В цілях встановлення особи, підмета притягненню як обвинуваченого, проводяться слідчі огляди, контроль і запис переговорів що потерпів і підозрюваного, допити очевидців, експертизи, перевірки тоталізатор по криміналістських учетам, оголошення в засобах масової інформації і ін. В цілях встановлення розшукуваних осіб проводяться обшук, накладення арешту на поштово-телеграфні відправлення, адресовані зв'язкам обвинуваченого; контроль і запис переговорів митний збір.

Отримати курсову
Докази в кримінальному процесі

Курсові роботи з кримінального процесу