Курсові роботи з кримінального процесу

Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження доказів та їх джерел в кримінальному судочинстві ... 5
1.1. Поняття і елементи процесу доказування в кримінальному судочинстві ... 5
1.2. Докази у кримінальному процесі, їх ознаки та класифікація ... 10
Розділ 2. Характеристика особливостей доказів та їх джерел в кримінальному судочинстві ... 15
2.1. Поняття, способи збору і перевірки доказів ... 15
2.2. Особливості збору і перевірки доказів в різних стадіях процесу ... 20
2.2. Поняття і значення оцінки доказів ... 25
2.3. Джерела доказів ... 29
Висновок ... 39
Список використаних джерел ... 41

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві"

Файл з курсовою "Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві" знаходиться в RAR‑архіві (тисніть на посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість курсової роботи - 100 грн. Для отримання пароля до архіву з курсовою зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
або через Viber  097 118 72 59
і повідомте номер цієї курсової -  4680 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 1‑2 хвилин після отримання грошей я повідомлю Вам пароль через SMS або на Viber (чи просто вишлю курсову без пароля на Viber або e-mail).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Маєте сумніви - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте або пишіть у Viber  097 118 72 59.
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

© 2006-2019  crp.pp.ua

Необхідність розрізняти дві вищеназвані підстави до припинення попереднього слідства обумовлена тим, що з кожним з переселення них зв'язуються різні карно-процесуальні і кримінально-правові наслідки. Зокрема, те, що обвинувачений (підозрюваний) сховався від слідства, обумовлює можливість його затримання, обрання відносно нього строгішого запобіжного заходу або навіть притягання до кримінальної державний суд відповідальності, якщо приховування від слідства було зв'язане з втечею з-під варти. Крім того, у випадку, якщо обвинувачений (підозрюваний) ховається від слідства або суду, попереднє слідство може припинятися практично на необмежений природне право термін, оскільки у такому разі перебіг терміну давності притягання до кримінальної відповідальності припиняється і поновлюється лише після затримання обвинуваченого або його явки (ч. 3 ст. 78 УК). При невідомості ж права дитини місцезнаходження обвинуваченого (підозрюваного), яка не пов'язана безпосередньо з його прагненням сховатися від слідства, перебіг терміну давності не припиняється і при його закінченні кримінальна справа підлягає припиненню.
Кожна вагома структурна частина курсової Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві (зміст, вступ, розділи, висновки, м'які долари, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи дієздатність надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), кореспондент - з абзацного відступу.
Ухвалений судом вирок вступає в законну силу після закінчення встановленого терміну на оскарження вироку або після розгляду вищестоящим судом скарг подвійне дно (протестів), поданих на вирок, якщо в результаті він не відмінений, а залишений в силі (ст. 390 УПК). Кожен засуджений за злочин має право відповідно до Конституції Російської Федерації на перегляд маніфестація вироку вищестоящим судом в порядку, встановленому федеральним законом (ч. 3 ст. 50). Це підкреслює особливе значення вироку, в якому вирішуються питання про винність і призначення кримінального покарання, і створює особливі землі запасу гарантії його правильності. Вирок не може вступити в законну силу і стати загальнообов'язковим, якщо засудженому не надано право порушити провадження по перевірці вироку. Це відрізняє вирок від інших правоприменительных актів, демонстрація включаючи акти слідчого і прокурора, і від більшості інших рішень суду, що виносяться в ході розгляду кримінальної справи (ч. 2 ст. 391 УПК), які, як правило, вступають в силу і дискримінація виконуються негайно, незалежно від їх оскарження або опротестовування.
У вступі курсової Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, призові суди, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Проте обмежитися тільки вказівкою на названі обставини недостатньо. Органи розслідування зобов'язані приймати заходи по їх усуненню. Ці заходи розпадаються судова влада на два різновиди: а) непроцесуального і б) процесуального характеру. Непроцесуальні заходи можуть полягати в обговоренні виявлених обставин на зборах трудових або учбових колективів, виступі представників правоохоронних органів в засобах масової чистий ризик інформації і ін. Основним процесуальним засобом органів розслідування для усунення обставин, що сприяли скоєнню злочину, є представлення слідчого або дізнавача (ч. 2 ст. 158). Уявлення повинне бути засноване на доказах, копіювальник наявних в кримінальній справі. Цим воно відрізняється від уявлення і застереження прокурора, винесеного в порядку загального нагляду (ст. 24, 251 Федерального закону "Про прокуратуру Російської Федерації"). При встановленні відповідних обставин народний опит внесення подання є обов'язком органів розслідування. Слідчий має право у одній справі винести декілька уявлень.
Список літератури курсової Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві - більше 20 джерел, нон-форфетюр. Бібліографічні описи посилань, металографія у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Самостійний характер цієї стадії обумовлений специфікою ознак, властивих всім стадіям кримінального процесу. Зокрема, джанк, дженк основним, загальним і безпосереднім завданням цієї стадії є перевірка законності, обгрунтованості і справедливості судових рішень, що вступили в законну силу, у сфері кримінального судочинства. Стадії провадження в порядку судового нагляду міські землі властиві специфічні терміни. Серед суб'єктів процесуальних відносин в порядку наглядового провадження знаходяться різні заявники (скаржники), а також суди, що розглядають кримінальну справу в порядку судового нагляду. Між відповідними учасниками кримінального світова ціна судочинства виникають специфічні карно-процесуальні відносини, наприклад відносини між заявником і суддею суду наглядової інстанції; між суддею суду наглядової інстанції і його головою (або заступником) і т.д. Ці правовідносини, а також законодавство дії учасників кримінального судочинства спричиняють за собою ухвалення властивих тільки цій стадії судових рішень, які оформляються відповідними документами.
Посилання в тексті роботи Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві - в квадратних дужках, ліміт кредиту - відповідно до чинних вимог ВАК.
Відповідно до ч. 3 ст. 81 УПК знаряддя злочини, що належать золотий запас обвинуваченому, підлягають конфіскації або передачі до відповідних установ або знищуються; предмети, заборонені до звернення (наприклад, наркотичні засоби, зброя, вибухові або психотропні речовини), передаються до відповідних установ або знищуються; речові докази урядова криза у вигляді майна, грошей і інших цінностей, отриманих в результаті злочинних дій або нажитих злочинним шляхом, підлягають поверненню законному власникові або зверненню в дохід держави за вироком суду. Решта предметів права народів і речей, залучених до матеріалів кримінальної справи як речові докази, по клопотанню зацікавлених осіб можуть бути передані їх законним власникам. За відсутності заявлених клопотань документи, що є речовими доказами, залишаються антидатування при кримінальній справі протягом всього терміну зберігання останнього, а предмети переходять у власність держави. Доля спірного майна може бути дозволена в порядку цивільного судочинства.
Курсова робота базисна марка - Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Із змісту презумпції невинності виходить, що підозрюваний або звинувачений не зобов'язаний доводити свою невинність, тягар доведення звинувачення і спростування доводів, що приводяться в захист підозрюваного або звинуваченого, лежить на стороні смертний вирок звинувачення (ч. 2 ст. 14 УПК). Це означає, що відмова звинуваченого або підозрюваного від надання свідчень не повинен вабити для них ніяких негативних наслідків, ні як підтвердження їх винності, ні договір ренти як обставина, обтяжлива покарання. Така відмова не повинна оцінюватися і як перешкодило провадженню у кримінальній справі і не може бути підставою обрання відносно особи запобіжного заходу. У рішенні у справі обмінний курс Саундерса Європейський суд сформулював позицію, що полягає в тому, що право обвинуваченого зберігати мовчання "не розповсюджується на використання в кримінальному процесі матеріалів, які можуть бути отримані від обвинуваченого незалежно від податниє стани його волі примусовим шляхом, якось inter alia: вилучення... документів, отримання зразків крові... і шкірного покриву для проведення аналізу ДНК".
Випадкові юридичні терміни - казус федеріс, а також вираз - державний лад.
Підставою для визнання особи потерпілим є наявність даних, що дають підставу опис винаходу вважати, що злочином заподіяна шкода потерпілому. Рішення про визнання особи потерпілим ухвалюється або за його заявою, або за ініціативою органів попереднього розслідування за наявності будь-якого виду шкоди. У момент винесення інкримінувати ухвали про визнання особи потерпілим факт спричинення збитку злочином може бути ще не встановлений, оскільки доведення цього тільки починається з порушення кримінальної справи. Проте наявність даних, що дають підставу вважати, затримка судна що злочином нанесений той або інший вид шкоди, достатньо для визнання особи потерпілим. Визнання його таким дає можливість використовувати права, надані потерпілому для захисту своїх інтересів. Слід звернути увагу на грошова школа те, що при провадженні по кримінальних справах приватного звинувачення сам факт подачі заяви потерпілим і ухвалення судом справи до свого провадження є підставою наділу потерпілого процесуальними правами приватного обвинувача (ч. упущена вигода 7 ст. 318 УПК).
Перед придбанням роботи Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також призове право.
Джерелом доказу стосовно іншого документа виступає автор документа. Правове положення вказаного джерела доказу визначається компетенцією у мою сторону автора документа, яка обмежується межами виконуваних ним функцій. Документи можуть носити офіційний характер, коли вони виходять від державних органів, організацій. Як інші документи слід розглядати також акти ревізій і документальних брутто частка перевірок, якщо обставини і факти, засвідчені або викладені в них, мають значення для справи. Ревізії, документальні перевірки можуть призначатися і проводитися як у зв'язку з провадженням у кримінальній справі, так регулювальник і незалежно від нього. Авторами документів можуть бути і громадяни. Від них зазвичай виходять документи, що є різного роду договори, довіреність, розписки і інші подібні акти, пов'язані з реалізацією громадянами кіноматеріали своїх прав і обов'язків. Документ, витікаючий від некомпетентного органу, посадової особи, від неналежного громадянина, доказом не є.

Отримати курсову
Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві

Курсові роботи з кримінального процесу