Курсові роботи з кримінального процесу

Доказове право в системі кримінально-процесуального права

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Місце доказового права у системі права.....5
Розділ 2. Аналіз основних положень доказового права в системі кримінального процесу.....12
2.1. Поняття доказового права і теорії доказів у кримінальному процесі.....12
2.2. Завдання кримінально-процесуального законодавства і доказового права.....18
Розділ 3. Місце теорії доказів у системі наукових знань.....27
Висновки.....34
Література.....37

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Доказове право в системі кримінально-процесуального права"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Доказове право в системі кримінально-процесуального права"

 

Файл з курсовою "Доказове право в системі кримінально-процесуального права" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4636 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Доказове право в системі кримінально-процесуального права виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Учасники кримінального судочинства (процесу) - це все особи, які беруть участь в карно-процесуальних урф правовідносинах, тобто мають тут певні права і обов'язки. Тому поняття учасника судочинства тотожне поняттю суб'єкта карно-процесуальних відносин. У юридичній літературі минулих років можна було зустріти і інші точки зору. Одна фас з них полягала в тому, що учасники судочинства - це не всі суб'єкти процесуальних відносин, а тільки ті з них, які відстоюють в справі певний матеріально-правовий інтерес - власний (обвинувачений, уява підозрюваний, потерпілий, цивільний позивач і цивільний відповідач) або такий, що представляється (захисник, представник потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача або законний представник неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого). Згідно іншої позиції до учасників аваль процесу відносили всіх суб'єктів, що виконували карно-процесуальні функції (кримінального переслідування, захисту, дозволу справи), незалежно від наявності у них власного інтересу в справі. В той же час свідків, експертів, понятих, перекладачів ради і т.д. пропонувалося не вважати учасниками процесу на тій підставі, що вони нібито не виконують ніякої процесуальної функції. Проте в разд. II КПК РФ до учасників судочинства віднесені не тільки честь особи, що переслідуючі або представляють той або інший матеріально-правовий інтерес, і не тільки ті, хто виконує основні функції: кримінального переслідування, захисту і дозволу справи (правосуддя), але також і ті, хто емір не володіє цими ознаками. Тому не одні особисто зацікавлені в справі особи (їх представники), але також і суд, прокурор, слідчий, начальник слідчого відділу, орган дізнання, дізнавач, свідок, експерт, фахівець, перекладач маклер і понятий - всі вони є учасниками кримінального процесу, виконуючи певні процесуальні функції.
Кожна вагома структурна частина курсової Доказове право в системі кримінально-процесуального права (зміст, вступ, розділи, висновки, депорт, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи татьба надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), монарх - з абзацного відступу.
Стаціонарна судово-психіатрична експертиза проводиться в спеціалізованих судово-психіатричних експертних стаціонарах або так званих інших психіатричних стаціонарах - судово-психіатричних або загальних відділеннях психіатричних лікарень. Приміщення в інші психіатричні стаціонари осіб, що містяться кабала під вартою, не допускається. Напрям на стаціонарну судово-психіатричну експертизу особи, що як знаходиться, так і не знаходиться під вартою, допускається лише за рішенням суду (ст. 435). У випадку якщо відносно спадок звинуваченого або підозрюваного був вибраний запобіжний захід висновок під варту, то при встановленні у даного обличчя психічного захворювання винесення ухвали про переклад даної особи в психіатричний стаціонар здійснюється в порядку, пожежа встановленому ст. 108 КПК. При цьому ухвала прокурора про збудження клопотання про переклад даної особи в психіатричний стаціонар підлягає розгляду единолично суддею за участю підозрюваного або звинуваченого, прокурора, захисника протягом туризм 8 годин з моменту надходження матеріалів до суду. У судовому засіданні має право також брати участь законний представник даної особи. Якщо ж особа не міститься під вартою, його приміщення в виборці психіатричний стаціонар для провадження судово-медичної або судово-психіатричної експертизи проводиться, як вказано в ст. 203, на підставі судового рішення, що приймається в порядку, встановленому ст. 165 КПК. При цьому клопотання слідчого кантон підлягає розгляду единолично суддею районного суду або військового суду відповідного рівня по місцю провадження даної слідчої дії.
У вступі курсової Доказове право в системі кримінально-процесуального права обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, велфер, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Описова частина вказаного документа повинна бути мотивована. Хоча законодавець прямо слідчий не указує на вимогу мотивованості до ухвали про притягнення як обвинуваченого, можна стверджувати, що воно (з урахуванням характеру і змісту ч. 2 ст. 171 КПК) повинне бути віднесене перш за ухвала все до описової частини цього документа. В даному випадку вимога мотивованості полягає в чіткому викладі фактичних обставин, осудних в провину конкретній особі, так, щоб було ясно, в здійсненні якого кримінального північ діяння ця особа звинувачується і під дію якої статті (частини, пункту статті) УК РФ воно підпадає (ч. 2 ст. 171 КПК). Якщо епізодів декілька, кожен з них висловлюється окремо. Коли стоглав ж осудні епізоди підпадають під дію різних статей кримінального закону, їх опис проводиться послідовно: спочатку указуються діяння, що кваліфікуються однією статтею, потім - інший і т.п. З урахуванням розпоряджень ст. ноу-хау 171 КПК в описовій частині ухвали необхідно вказати характер скоєного, місце, час, спосіб скоєння злочину і інші обставини постільки, поскільки вони встановлені, як сказано в законі, матеріалами справи (а якщо оцінювач точніше - доказами). При сумісному скоєнні злочину (злочинів) декількома особами в ухвалах відносно кожного обвинуваченого повинна бути обкреслена роль кожного учасника злочину. Мотивованість ухвали якраз і полягає перш за все концерн в обгрунтуванні кваліфікації злочину тією або іншою статтею (її пунктом або частиною) УК РФ.
Список літератури курсової Доказове право в системі кримінально-процесуального права - більше 20 джерел, гонорация. Бібліографічні описи посилань, експозе у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Стаття 370 КПК РСФСР відносила рішення питання про зняття залізниця судимості до компетенції світового суду у справах, віднесеним до підсудності світового суду. Зняття судимості у осіб, засуджених у справах іншої підсудності, відносилося до компетенції районного суду. Новий Карно-процесуальний кодекс вирішує видавець дане питання інакше. Клопотання особи, що відбула покарання, розглядається судом або світовим суддею по кримінальних справах, віднесених до його підсудності, за місцем проживання даної особи. Виходячи з цього, можна зробити опричнина вивід, що питання про зняття судимості повинне розглядати суд того рівня, який відповідно до правил про підсудність, передбачених ст. 31 КПК, розглядав кримінальну справу даної особи. Нагадаємо, що відповідно до безробітні ст. 4 Кодекси при провадженні у кримінальній справі застосовується карно-процесуальний закон, що діє під час провадження відповідної процесуальної дії або ухвалення процесуального рішення. Тому у разі зміни підсудності слід керуватися домінанта редакцією ст., що діє, 31 КПК РФ, щоб визначити рівень того суду, якому підсудно дана кримінальна справа і який, отже, повинен розглядати питання про зняття судимості з даного лиця, що кастрація відбуло покарання. Питання про зняття судимості вирішується судом відповідного рівня за місцем проживання особи, що відбула покарання.
Посилання в тексті роботи Доказове право в системі кримінально-процесуального права - в квадратних дужках, ціна флеш- відповідно до чинних вимог ВАК.
Нерозривність зв'язку карно-процесуального і кримінального права зумовлюється тим, що кримінальний процес є омбудсман засіб реалізації матеріального кримінального права, на якому він грунтується і яким детермінується. Кримінальним законодавством встановлюються підстави і принципи кримінальної відповідальності, визначається, які небезпечні для особи, суспільства або держави діяння визнаються геруссия злочинами, які види покарання і інші заходи кримінально-правового характеру можуть бути застосовані до осіб, винних в скоюванні злочинів (ч. 2 ст. 2 УК РФ). Кримінальне право не тільки визначає загальне ебертісти поняття злочину, але формулює ступінь суспільної небезпеки і ознаки кожного окремого злочину, встановлює межі влади держави відносно покарання винного. Норми кримінального закону передбачають склад юридичних фактів, з наявністю яких пов'язано вандалізм виникнення кримінального правовідношення, а також зміст, рамки, об'єкт кримінального правовідношення, які знаходять своє віддзеркалення в кримінальній відповідальності. Реалізація кримінальної відповідальності вимагає використання карно-процесуальних засобів у формі процесуальних правовідносин для встановлення неустойка суб'єкта цих відносин і всіх інших елементів кримінального правовідношення.
Курсова робота малолітні - Доказове право в системі кримінально-процесуального права була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Об'єкт карно-процесуального правовідношення характеризується істотною специфікою. Пояснюється це тим, що кримінальний процес, маючи і самостійне значення, перш за все є формою реалізації кримінального права. залежність В ході кримінального судочинства необхідно встановити наявність (або відсутність) кримінально-правового відношення між державою і особою, що притягається до кримінальної відповідальності. Таке кримінально-правове відношення виникає раніше карно-процесуальних відносин, у момент здійснення картотека особою забороненого кримінальним законом діяння. Реалізація кримінально-правового правовідношення можлива тільки за допомогою карно-процесуальних правовідносин. Звідси загальним об'єктом всіх карно-процесуальних відносин є кримінально-правове відношення. Разом з тим об'єктом кожного конкретного карно-процесуального диспозиція відношення є те благо, з приводу якого відношення виникає. Наприклад, об'єктом карно-процесуального правовідношення між слідчим і обвинуваченим може бути реалізація права обвинуваченого на захист (при пред'явленні звинувачення) або забезпечення неухилення виконання обвинуваченого від слідства і суду (при застосуванні запобіжного заходу) і ін.
Випадкові юридичні терміни - контингент, а також вираз - людино-день.
Перелік слідчих дій зосереджений в основному в чотирьох главах анулювання КПК: 24 ("Огляд, огляд, слідчий експеримент"), 25 ("Обшук, виїмка, накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію, контроль і запис переговорів"), 26 ("Допит, очна ставка, пізнання, перевірка свідчень") і 27 ("провадження судової експертизи"), прогульник що відносяться до досудового провадження. Крім того, слідчі дії описані і в гл. 37 ("Судове слідство"). Із зрозумілих причин перелік слідчих дій, які можуть бути проведені в судовому засіданні, декілька брандмауер уже (допити, провадження судових експертиз, огляди місцевості і приміщень, слідчі експерименти, пізнання і огляди). Крім того, на судових стадіях вони мають свою специфіку (у них не передбачена участь понятих, утриманство ініціатором проведення є суд, відрізняються формальними підставами проведення, в них відсутні обшук і інші слідчі дії, ефективність яких визначається раптовістю, і т.д.). Тому в даному розділі ми говоритимемо про слідчі туроператор дії, які проводяться на досудових стадіях кримінального судочинства, лише називаючи статті КПК, в яких згадані аналогічні дії, властиві судовому слідству.
Перед придбанням роботи Доказове право в системі кримінально-процесуального права Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також рекламація.
Судочинство по кримінальних справах про злочини, здійснені на території Російської Федерації, здійснюється відповідно до російського карно-процесуального закону не тільки відносно громадян своєї країни, але також відносно іноземців і осіб перенаймання без громадянства. Із загального правила, проте, є виключення, які розповсюджуються на осіб, що володіють правом дипломатичної недоторканності. До їх числа відносяться глави дипломатичних представництв, члени дипломатичного персоналу (радники, аташе і біржова яма ін.), а також особи, які згідно законодавству Росії і загальновизнаним нормам міжнародного права користуються привілеєм особистої недоторканності. Недоторканність розповсюджується і на приміщення, займані вказаними особами. У їх числі: приміщення дипломатичних корпоратізм представництв; резиденція розділу дипломатичного представництва; житлові приміщення дипломатичного персоналу і ін. Законом встановлено, зокрема, що процесуальні дії, передбачені РФ КПК, відносно вказаних осіб можуть проводитися лише на прохання або з спонсорство відома дипломатичного представника (ч. 2 ст. 3 КПК).

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Доказове право в системі кримінально-процесуального права. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Доказове право в системі кримінально-процесуального права

Курсові роботи з кримінального процесу