Курсові роботи з кримінального процесу

Допит підозрюваного та обвинувачуваного

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття підозрюваного та обвинувачуваного в кримінальному процесі.....5
1.1. Обвинувачений і його права.....5
1.2. Підозрюваний у кримінальному процесі.....14
Розділ 2. Особливості допиту підозрюваного та обвинувачуваного в кримінальному процесі.....17
2.1. Затримання і допит підозрюваного.....17
2.2. Значення, підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого.....20
2.3. Допит обвинуваченого.....23
Розділ 3. Значення показань підозрюваного та обвинуваченого.....27
3.1. Значення показань підозрюваного.....27
3.2. Поняття і значення показань обвинуваченого.....29
3.3. Оцінка показань підозрюваного та обвинуваченого.....34
Висновки.....37
Література.....39

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Допит підозрюваного та обвинувачуваного"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Допит підозрюваного та обвинувачуваного"

 

Файл з курсовою "Допит підозрюваного та обвинувачуваного" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  2553 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Допит підозрюваного та обвинувачуваного виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Беручи до уваги, що слідчий по КПК РФ віднесений до учасників процесу авуари з боку звинувачення (гл. 6), на перший погляд, можна було б зробити вивід, що він виконує тут лише функцію звинувачення. Проте аналіз показує, що ряд повноважень слідчого є не чим шейх іншим, як проявом судової по своїй початковій природі функції. Змагальний процес припускає наявність трибічного правовідношення, коли між кримінальним переслідувачем і захистом коштує нейтральний арбітр - судовий орган, який і ухвалює ордер всі основні рішення у справі. У відсутність такого арбітра обвинувачений і захисник знаходяться в нерівному положенні з органами попереднього розслідування і прокурором. Який би об'єм прав не був продекларований законом тариф для обвинуваченого і захисника, їх практична реалізація в цих умовах дуже багато в чому залежатиме від розсуду органу кримінального переслідування, ведучого процес. Судова функція (функція правосуддя) в змагальному процесі з пакт теоретичної точки зору припускає не тільки судовий розгляд і остаточний дозвіл у вироку питання про кримінальну відповідальність обвинуваченого, але і дозвіл ряду проміжних питань, безпосередньо пов'язаних з кримінальною відповідальністю. Це огляд питання про притягнення як обвинуваченого особи по первинному звинуваченню, пред'явленому йому перед судом кримінальним переслідувачем, а також про припинення кримінальної справи і припинення розслідування після пред'явлення такого звинувачення. Крім того, виріб при змагальній побудові процесу лише суд може вирішувати питання про застосування до підозрюваного і звинуваченого заходів процесуального примушення (перш за все запобіжних заходів), а також питання про відведення захисника анкета.
Кожна вагома структурна частина курсової Допит підозрюваного та обвинувачуваного (зміст, вступ, розділи, висновки, харадж, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи дитячі надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), кутюми - з абзацного відступу.
Експерт - особа, що володіє спеціальними знаннями і призначене дізнавачем, слідчим або судом для провадження судової експертизи і дачі висновку (ч. 1 ст. 57 КПК). Експерт - не всяка особа, війна що володіє спеціальними пізнаннями і привернуте до участі в процесі. Окрім нього, таким умовам відповідає також фахівець. На відміну від фахівця, експерт притягується до участі в процесі шляхом винесення відповідного дампінг процесуального акту: ухвали дізнавача, слідчого, прокурора, судді або визначення суду. Крім того, експерт притягується для виконання самостійних експертних досліджень, тобто проводить їх з використанням методів, визначуваних їм лише по власному мандат розумінню, тоді як фахівець, якщо він бере участь в тих або інших слідчих діях, повинен виконувати всі вказівки слідчого, дізнавача, прокурора, суду. Нарешті, експерт притягується для дачі експертного висновку - кодекс особливого виду доказів, тоді як метою залучення фахівця є сприяння у виявленні, закріпленні і вилученні предметів і документів, застосуванні технічних засобів для дослідження матеріалів кримінальної справи, а також постановка питань претор експертові, роз'яснення сторонам і суду питань, що входять в його професійну компетенцію (ч. 1 ст. 58). Спеціальні пізнання, якими повинен володіти експерт, - це пізнання в області науки, техніки, промислового цензіва провадження, мистецтва або інших спеціальних галузей людської діяльності. Закон не вимагає, щоб пізнання експерта обов'язково були професійними, за винятком випадків, коли експертиза проводиться в експертній установі. Проте вони повинні бути денедж достатньо глибокими для проведення відповідних досліджень і дачі відповідей на поставлені питання.
У вступі курсової Допит підозрюваного та обвинувачуваного обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, курорт, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Всі вказані категорії направлені на забезпечення успішної реалізації призначення кримінального судочинства. Проте ескудо останнє не однорідно. За допомогою кримінального процесу необхідно, з одного боку, забезпечити захист права і законних інтересів особи, підприємств, установ, організацій, що постраждали від злочину. Це можливо тільки шляхом правильного атестат встановлення обставин у кримінальній справі, виявлення і засудження дійсно винного. З іншого боку, в ході кримінального судочинства особа повинна бути захищена від незаконного звинувачення, засудження, обмеження її прав і свобод. центурія В зв'язку з цим, не дивлячись на взаємозв'язок і єдність всіх процесуальних гарантій, не можна не бачити певної відмінності в їх цільовому призначенні. Одні гарантії мають основним призначенням правильне встановлення деспотія обставин кримінальної справи (гарантії правосуддя), інші (гарантії прав учасників процесу) - забезпечення права і свобод особи (підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка і ін.). При цьому слід мати на увазі, що права квіріти і свободи особи необхідно гарантувати і як самостійну цінність, і як необхідна умова правильного встановлення обставин кримінальної справи. Так, наприклад, широкі права обвинуваченому надані у тому числі і для того, пестицид щоб їх реалізація (зокрема, реалізація права на захист) виступала додатковою гарантією засудження дійсно
Список літератури курсової Допит підозрюваного та обвинувачуваного - більше 20 джерел, банкрот. Бібліографічні описи посилань, амбалаж у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Затримання повинне бути короткочасним. До судового рішення ніхто не може бути підданий затриманню на термін більше канцлер 48 годин з моменту фактичного затримання (ч. 2 ст. 22 Конституції РФ, ч. 1 ст. 10 КПК). Проте реальне виконання цього правила утруднене при провадженні затримання такими органами дізнання, як прокурор капітанами морських і річкових судів, що знаходяться в дальньому плаванні, керівниками геологорозвідувальних партій і зимівель, віддалених від місць розташування звичайних органів дізнання, розділами дипломатичних представництв по відповідних категоріях справ (ч. він лаїн 3 ст. 40 КПК). Так, капітан морського судна має право затримати підозрюваного до передачі його компетентним органам в першому порту Російської Федерації, в який зайде судно, або направити туди підозрюваного інвестори разом з матеріалами дізнання на іншому російському судні (ст. 69 Кодексу торгового мореплавання РФ від 30.04.99 р.). У зв'язку з цим короткочасність затримання у вказаних випадках забезпечується не стільки встановленням посадник його мінімальних термінів, скільки доставлением затриманого до суду так швидко, як це практично можливо. Міжнародні акти оперують такими термінами, як "в терміновому порядку", "в розумний термін", "невідкладно" (ст. 9 Міжнародного бундестаг пакту про цивільні і політичні права, ст. 5 Європейській конвенції про захист прав людини і основних свобод).
Посилання в тексті роботи Допит підозрюваного та обвинувачуваного - в квадратних дужках, алькальд- відповідно до чинних вимог ВАК.
Термін не вважається пропущеним, якщо скарга, клопотання або інший документ, адресований дізнавачу, слідчому, прокуророві, суду або іншим державним органам, здані на сецессия пошту або передані або заявлені особі, уповноваженому їх приймати, до його закінчення. Це ж правило розповсюджується на осіб, що містяться під вартою або знаходяться в медичній установі. У випадку, якщо сервітут скарга або інший документ до закінчення терміну здані ними адміністрації місця попереднього висновку, медичного або психіатричного стаціонару, то термін їх подачі не може бути визнаний пропущеним. Час здачі скарги, клопотання юрідізация або іншого документа на пошту встановлюється по відтисненню штемпеля державної установи зв'язку. Час подачі скарги або іншого документа адміністрації місця попереднього висновку або медичної установи обчислюється по відмітці, зробленій посадовою гласність особою на прийнятому ним документі (день, місяць, рік і година). Час вручення скарги, клопотання, заяви або іншого документа особам, уповноваженим їх приймати (черговому по органу внутрішніх справ або іншому правоохоронному експедитор органу, слідчому, прокуророві), визначається датою їх передачі і реєстрації у відповідних журналах і книгах обліку.
Курсова робота фасування - Допит підозрюваного та обвинувачуваного була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Надання свідчень - право, а не обов'язок обвинуваченого, у зв'язку з чим законом не передбачена його відповідальність за відмову віддачі свідчень. Причому на відміну від свідка обвинувачений має право відмовитися імпічмент від надання свідчень по будь-яких питаннях, а не тільки проти самого себе, свого чоловіка або близьких родичів. Відмова від дачі свідчень є правом обвинуваченого (п. 3 ч. 4 ст. 47). інкасувати За російським законодавством обвинувачений не несе відповідальності і за дачу свідомо помилкових свідчень. Це пояснюється тим, що загроза такій відповідальності може в критичних ситуаціях штовхнути невинного на самообмову: наприклад, за занурення наявності зовні переконливих, хоч і не відповідних дійсності доказів винності в інкримінованому злочині, які примушують обвинувачений побоюватися свого засудження не тільки за цей злочин, але і за дачу свідомо помилкових полковник свідчень. Разом з тим відмова підозрюваного або звинуваченого дати пояснення, які могли б свідчити в його користь, може тлумачити не в його користь як непрямий доказ винності (наприклад, його неготовність шахрайство пояснити, чому він знаходився в приміщенні, в якому в цей же самий час насильно утримувався агент оперативної служби).
Випадкові юридичні терміни - місцевість, а також вираз - компенсація.
Це стосується зміни виду виправної установи, призначеної за вироком суду особі, засудженій до позбавлення волі, відповідно до ст. 78 і 140 УК РФ; умовно-дострокового звільнення, заміни невідбутій частині покарання зелена межа м'якшим виглядом покарання у відповідності із ст. 80 УК РФ; звільнення від покарання у зв'язку з хворобою засудженого відповідно до ст. 81 УК; звільнення від відбування покарання у зв'язку із баналітети закінченням термінів давності звинувачувального вироку відповідно до ст. 83 УК; заліку часу утримання під вартою, а також часу перебування в лікувальній установі відповідно до ст. 72,101 і 104 УК; продовження, олій мажліс зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру відповідно до ст. 102 і 104 УК; звільнення від покарання або пом'якшення покарання унаслідок видання кримінального закону, що має зворотну силу, відповідно екзекватура до ст. 10 УК; зниження розміру утримання із заробітної плати засудженого до виправних робіт у разі погіршення його матеріального положення, відповідно до ст. 44 УИК; роз'яснення сумнівів і неясностей, що консульство виникають при виконання вироку.
Перед придбанням роботи Допит підозрюваного та обвинувачуваного Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також олії мажліс.
Міжнародними правовими актами визначаються органи, компетентні здійснювати правову допомогу по різних питаннях. Європейська конвенція про взаємну правову допомогу по кримінальних справах 1959 р. як органи, через які прямують запити про організація провадження слідчих дій, називає міністерства юстиції запрошуваної і запрошуючої сторони. Одночасно допускається використання державами інших каналів, про які вони повинні повідомити Генерального секретаря Ради Європи під час підписання Конвенції або баланс депо здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про приєднання (ст. 15). Російська Федерація як органи, правомочні надавати таку допомогу, називає Верховний Суд РФ, Міністерство юстиції РФ, Міністерство внутрішніх справ РФ, працедавець Федеральну службу безпеці РФ, Федеральну службу РФ по контролю за оборотом наркотичних засобів і психотропних речовин, Генеральну прокуратуру РФ. Це дозволяє найповніше враховувати компетенцію і повноваження різних державних органів в якість життя процесуальній сфері, що дозволяє прискорити вирішення питань про виконання прохань, що містяться в запитах іноземних держав.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Допит підозрюваного та обвинувачуваного. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Допит підозрюваного та обвинувачуваного

Курсові роботи з кримінального процесу