Курсові роботи з кримінального процесу

Досудове провадження про злочини неповнолітніх

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження досудового провадження про злочини неповнолітніх.....5
1.1. Порушення кримінальної справи щодо осіб, які вчинили суспільно-небезпечне діяння у віці від 11 до 14 років.....5
1.2. Особливості предмету доказування по справах про злочини неповнолітніх.....7
Розділ 2. Аналіз особливостей досудового провадження у справах про злочини неповнолітніх.....14
2.1. Особливості порушення та провадження кримінальної справи щодо неповнолітніх.....14
2.2. Застосування заходів процесуального примусу щодо осіб, які не досягли віку, з якого можлива кримінальна відповідальність.....27
Висновки.....31
Література.....33

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Досудове провадження про злочини неповнолітніх"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Досудове провадження про злочини неповнолітніх"

 

Файл з курсовою "Досудове провадження про злочини неповнолітніх" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4663 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Досудове провадження про злочини неповнолітніх виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

У міжнародних договорах, що стосуються питань кримінального процесу, можуть знайти закріплення як загальновизнані принципи і норми, так і норми, регулюючі відносини суб'єктів, що тільки беруть бест участь в них. Залежно від кількості учасників договори бувають багатобічними і двосторонніми. Склад і рівень їх учасників можуть бути різними. Згідно п. 2 ст. 3 Федеральні закони від 15.07.95 р. мер "Про міжнародні договори Російської Федерації" "міжнародні договори Російської Федерації полягають з іноземними державами, а також з міжнародними організаціями від імені Російської Федерації (міждержавні договори), від імені Уряду Російської Федерації (міжурядові асс договори), від імені федеральних органів виконавчої влади (договори міжвідомчого характеру)". Найбільше значення для кримінального процесу мають договори про правову допомогу, що визначають порядок взаємодії судових і слідчих органів різних країн ярлик при здійсненні кримінального переслідування осіб, держав, що знаходяться за межами, де були здійснені злочини; виконання доручень про провадження процесуальних дій і т.д. Значна кількість таких договорів була свого часу поміщена хоким СРСР з соціалістичними державами, а також з Алжіром, Грецією, Іраком, Тунісом, Фінляндією і деякими іншими країнами. Частина з них продовжує діяти і понині. У 90-і роки Росією були підписані аналогічні закон угоди з Китаєм, Литвою, Естонією і Латвією, а також з поряд держав - членів СНД. Серед них - багатобічна Конвенція про правову допомогу і правові відносини по цивільних, сімейних і авізо кримінальних справах, підписана в Мінську 22.01.93 р. (набула чинності 10.12.94 р.). Росією підписані і ратифіковані Європейська конвенція про видачу від 13.12.57 р. і Європейська конвенція про взаємну правову допомогу по юнктад кримінальних справах від 20.04.59 р. Велика кількість договорів міжвідомчого характеру про співпрацю у сфері боротьби із злочинністю поміщена з правоохоронними органами інших держав Міністерством внутрішніх справ РФ і Генеральною прокуратурою фашизм РФ
Кожна вагома структурна частина курсової Досудове провадження про злочини неповнолітніх (зміст, вступ, розділи, висновки, судно, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи тризн надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), алібі - з абзацного відступу.
Останніми роками з'явилася можливість за допомогою ЕОМ домен розробляти експертні системи. "Серцевину" таких систем складають теоретичні знання і досвід фахівців (на базі їх експертних оцінок). Можна сказати, в даному випадку використовується людський інтелект в концентрованому вигляді для вирішення хай-по стандартних ситуацій в різних областях знань. Видавані машиною рекомендації носять консультативний характер, ухвалення рішення залишається за людиною. Але ці рішення є якісно новий, вищий рівень. Експертні системи створюються у ряді прокат країн і в області юриспруденції. В області кримінального процесу мова йде про створення експертних систем на основі ЕОМ в допомогу слідчим і суддям відповідно при розслідуванні злочинів і розгляді справ магнат певних категорій, коли є можливість набрати репрезентативний масив однорідних конкретних фактів, дій і ситуацій, що часто зустрічаються. Щонайближче до досягнення конкретних стійких результатів знаходяться експертні системи на основі ЕОМ в сховища області судової експертизи, де є можливість проводити наукові дослідження на базі формалізації стійких ознак об'єктів вивчення, що часто зустрічаються. Проте в рекомендаціях ЕОМ завжди закладений формальний підхід. Тому навряд чи привід в осяжному майбутньому буде досягнута можливість обліку в експертних системах таких змінних категорій, залежних від індивідуальності особи, як намір, не виражений в конкретних діях, емоції, настрій і т.п. Саме ці маклер (до того ж оцінні) категорії в кримінальному судочинстві грають не останню роль.
У вступі курсової Досудове провадження про злочини неповнолітніх обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, оренда, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Потерпілий має право: знати про пред'явлений обвинуваченому звинуваченні; відмовитися свідчити джунта проти самого себе, свого чоловіка і інших близьких родичів; представляти докази; надавати свідчення; заявляти клопотання і відведення; надавати свідчення на рідній мові або мові, якою він володіє; користуватися допомогою перекладача каліцтво безкоштовно; мати представника; брати участь з дозволу слідчого або дізнавача в слідчих діях, вироблюваних по його клопотанню або клопотанню його представника; знайомитися з протоколами слідчих дій, проведених з його участю, автодафе і подавати на них зауваження; знайомитися з ухвалою про призначення судової експертизи і висновком експерта у випадках, передбачених ч. 2 ст. 198 КПК РФ; приносити скарги на рішення і дії адвокат дізнавача, слідчого, прокурора і суду; знайомитися після закінчення попереднього розслідування зі всіма матеріалами кримінальної справи, виписувати з кримінальної справи будь-які відомості і в будь-якому об'ємі, знімати копії з матеріалів кримінальної діаспора справи; якщо в кримінальній справі бере участь декілька потерпілих, кожен з них має право знайомитися з тими матеріалами кримінальної справи, які стосуються шкоди, заподіяної даному потерпілому, тобто кожен потерпілий знайомиться папство не зі всіма матеріалами кримінальної справи, а лише в частині, що стосується його; отримувати копії ухвал про порушення кримінальної справи, визнанні його потерпілим або про відмову в цьому, про припинення ліцензія кримінальної справи.
Список літератури курсової Досудове провадження про злочини неповнолітніх - більше 20 джерел, ролловер. Бібліографічні описи посилань, панщина у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Що стосується розгляду уявлення (звернення) про передачу громадянина РФ, засудженого до позбавлення волі судом іноземної держави, для відбування покарання до снежникі Росії, то якщо суд прийде до висновку про те, що діяння, за яке засуджений громадянин РФ, не є злочином за російським законодавством або вирок суду іноземної держави не може бути адюльтер виконаний через закінчення терміну давності, а також по іншій підставі, передбаченій російським законодавством або міжнародним договором Російської Федерації, він виносить ухвалу про відмову у визнанні вироку суду іноземної держави. У лей-евей решті всіх випадків суд виносить ухвала про визнання і про виконання вироку суду іноземної держави, в якій указує: 1) найменування суду іноземної держави, дату і місце ухвали вироку; 2) зведення індосант про останнє місце проживання засудженого в Росії, місці його роботи і роді занять до засудження; 3) опис злочину, в здійсненні якого засуджений визнаний винним, і кримінальний закон іноземної держави, на імпортер підставі якої він засуджений; 4) статтю УК РФ, що передбачає покарання (основне і додаткове), відбутий термін і термін покарання, яке засуджений повинен відбути в Росії, його початок і закінчення, вид чолобитна виправної установи, порядок відшкодування шкоди по цивільному позову (ч. ч. 1, 2 ст. 472 КПК).
Посилання в тексті роботи Досудове провадження про злочини неповнолітніх - в квадратних дужках, оптімати- відповідно до чинних вимог ВАК.
Дані положення КПК вимагають коментаря. КПК РРФСР 1960 р. передбачав, що провадження несвідоме по кримінальних справах здійснюється на основі Карно-процесуального кодексу і інших законів. В даний час існує значна кількість федеральних законів, що містять норми карно-процесуального права. Такими законами є, наприклад, Федеральний конституційний біпатриди закон від 31 грудня 1996 р. № 1-ФКЗ "Про судову систему Російської Федерації", в якому закріплені основи статусу судді, що мають значення принципів кримінального процесу, процесуальна компетенція судів різних рівнів вандалізм і др.; Федеральний закон від 15 липня 1995 р. № 103-ФЗ "Про утримання під вартою підозрюваних і звинувачених в здійсненні злочинів", що містить карно-процесуальні норми про правовий статус підозрюваного, обвинувачений, виконавець норму, що зобов'язує особу, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, негайно повідомити один з близьких родичів позбавленого свободи про місце утримання під вартою і др.; Федеральний закон від 17 січня відставка 1992 р. № 2202-1 (у подальших редакціях) "Про прокуратуру Російської Федерації", що визначає завдання участі прокурора в розгляді судами кримінальних справ, визначає його повноваження по нагляду за органами, що здійснюють кріпацтво дізнання і попереднє слідство.
Курсова робота конкурент - Досудове провадження про злочини неповнолітніх була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Відповідно до ст. насильство 60 Конвенції СНД в цілях забезпечення можливості видачі запрошувана держава після отримання вимоги про видачу повинна негайно прийняти заходи до розшуку і узяття під варту особи, видача якої потрібна, і зауваження сповістити запрошуючу державу про місце і час видачі. При цьому якщо запрошуючу державу не прийме особа, підмет видачі, протягом 15 днів після поставленої дати передачі, то дана особа повинна бути екстрадиція звільнена з-під варти (ст. 67 Конвенції СНД). Звільнення особи з-під варти не перешкоджає повторному його затриманню і узяттю під варту в цілях видачі у разі подальшого отримання вимоги про видачу капітулярій (ст. 67.1 Конвенції СНД). Конвенція також регламентує питання розшуку, узяття під варту або затримання особи до отримання вимоги про видачу, а рівно наказує звільнити його під час вступу повідомлення запрошуючої заповідники держави про необхідність звільнення даної особи, або при неотриманні запрошуваною державою вимоги про видачу (зі всіма прикладеними до нього документами) протягом сорока днів з дня узяття під варту або протягом прима фасі терміну, передбаченого законодавством для затримання (ст. ст. 61, 61.1, 61.2, 62 Конвенції СНД).
Випадкові юридичні терміни - бургомістр, а також вираз - путні бояри.
Обов'язок по здійсненню підбурювач доведення через принцип публічності покладається на владних суб'єктів карно-процесуальної діяльності - дізнавач, слідчого, прокурора, суд. Саме вони зобов'язані збирати докази, перевіряти і оцінювати їх (ст. 17, 86, 87, 88 КПК). каузометрія На них же лежить обов'язок визнання доказів неприпустимими (ст. 75, ч. 2-4 ст. 88, 235, ч. 5 ст. 335 КПК). Поза доведенням владні суб'єкти кримінального процесу з боку звинувачення не палацова соха зможуть реалізувати покладену на них функцію кримінального переслідування (ст. 21 КПК), а суд - здійснити правосуддя (ч. 1 ст. 8 КПК). Тільки в рамках доведення можуть бути вирішені задачі судочинства, проституція пов'язані з його призначенням в цілому (ст. 6 КПК). Необхідно відзначити, що, здійснюючи доведення - збираючи, перевіряючи і оцінюючи докази, суд в той же час не зобов'язаний доводити винність обвинуваченого. голова суду Тягар (обов'язок) доведення винності обвинуваченого лежить на дізнавачі, слідчому і прокуророві. Кримінальне переслідування від імені держави по кримінальних справах публічного і приватнопублічного звинувачення здійснюють прокурор, слідчий і дізнавач (ч. 1 помилування ст. 21 КПК).
Перед придбанням роботи Досудове провадження про злочини неповнолітніх Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також золота акція.
Разом з тим не можна стверджувати, що завдання, що визначалися в КПК РСФСР 1961 р. як явище об'єктивне, повністю втратили своє значення. Ефективний захист права і законних інтересів нуліфікація осіб і організацій, потерпілих від злочинів, можлива лише за умови, що момент скоєння злочину максимально наближений до моменту покарання. Тому швидке і повне розкриття злочинів нині так само важливе, як нормативізм і раніше. Повнота попереднього розслідування злочину нерідко пов'язана з швидкістю його розкриття. Найбільш повно злочину розкриваються у випадках, коли винен викривається відразу ж після їх здійснення. Невчасне і неповне розкриття обліхованіє злочинів може створити у осіб, що його зробили, переконаність в безкарності, а це, в свою чергу, сприятиме скоюванню нових злочинів. Слід враховувати, що ефективний захист права і законних інтересів осіб сержант і організацій, потерпілих від злочинів, неможлива, якщо до кримінальної відповідальності притягуються невинні, порушуються права і свободи особи. Тому завдання кримінального процесу в цьому сенсі двоєдине.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Досудове провадження про злочини неповнолітніх. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Досудове провадження про злочини неповнолітніх

Курсові роботи з кримінального процесу