Курсові роботи з кримінального процесу

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі - процесуальна гарантія досягнення завдань кримінального судочинства.....5
Розділ 2. Правове забезпечення реалізації безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.....10
Розділ 3. Суб'єкти правовідносин щодо забезпечення безпеки учасників кримінального процесу.....13
Розділ 4. Заходи безпеки та процесуальний порядок їх застосування.....23
Висновки.....32
Література.....34

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі"

 

Файл з курсовою "Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  2528 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Проте слід відмітити, що аборт назване розділення функцій в російському кримінальному процесі має поки не цілком послідовний характер. Прокуратурі, яка історично склалася саме як орган державного кримінального переслідування, завжди будуть значно ближчі інтереси звинувачення, ніж віза роль неупередженого арбітра в спорі сторін. Процесуальна судова функція, характерна для змагального процесу, підміняється тут, по суті, державно-правовою функцією прокурорського нагляду, яка залишається для кримінального процесу зовнішнім запозиченням. Замість уявного рекс рівностороннього змагального "трикутника", природним чином утворюваного функціями звинувачення, захисту (у його підставі) і правосуддя (у вершине), має місце, так би мовити, "прямокутний трикутник". У нім функції звинувачення і прокурорського нагляду мито компліментарно зв'язані між собою по найкоротшій відстані (вертикальному катету), а функція захисту набагато віддаленіша від вершини (прокурорського нагляду) - на відстань гіпотенузи. У істинно змагальному дусі питання може бути вирішене хакер лише тоді, коли між кримінальним переслідувачем і стороною захисту на попередньому слідстві буде поставлений незалежний і неупереджений судовий орган - слідчий суддя. У цьому сенсі прокуророві і слідчому органу в феод перспективі слід було б помінятися місцями. Прокуророві, на наше переконання, необхідно повернутися до природної для нього ролі керівника кримінального переслідування, маючи в своєму повному процесуальному підпорядкуванні органи дізнання. В той скарга же час судово-слідчий орган повинен проводити - в основному на вимогу сторін звинувачення і захисту - слідчі дії по легалізації як судові докази зібраних сторонами матеріалів (наприклад, піддаючи перехресному допиту посад за участю сторін представлених ними свідків і т.д.). Він, крім того, повинен здійснювати судовий контроль над процесом пред'явлення звинувачення, а також за застосуванням заходів процесуального примушення і дотриманням органами кримінального надів переслідування прав громадян. Саме по такій або близькій моделі організовано попереднє розслідування в процесуальних системах Англії, США, Іспанії, Італії і до деякої міри Німеччині, Франції і ін.
Кожна вагома структурна частина курсової Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі (зміст, вступ, розділи, висновки, мітинг, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи події надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), виїмка - з абзацного відступу.
Першим відомим нам законодавчим джерелом російського права вважається Російська Правда. Найбільш стародавній її список датований 916 р. Ще стародавнішими джерелами є агнати договори Русі з Візантією: літописи повідомляють про чотири договори 907, 911, 945 і 971 рр. У якнайповнішому вигляді до нас дійшли договори 911 р., підписані при князеві Олегу, і 945 укази р., підписані при князеві Ігорі. Основне призначення цих договорів - забезпечення стабільних торгових відносин між Руссю і Візантією. Але по їх текстах можна судити і про російське право, що діяло тендер в ті роки на Русі. У них є посилання на "Закон російський". Чи був це законодавчий акт або сталий звичай - невідомо. Саме на нього є посилання в цих договорах баратрія при визначенні міри відповідальності руссов за здійснення вбивства, насильства, поневолення, крадіжки і інших злочинів. Винен зобов'язаний був не тільки понести покарання, але і відшкодувати заподіяний збиток. Договір 945 р. передбачав спалах також видачу злочинців. Проте в договорах нічого не мовилося про порядок визнання особи винним в злочині і призначенні покарання, були лише запевнення сторін про те, що договори дотримуватимуться. Оскільки договори пожежа з боку Русі підписані представниками великих князів, можна припустити, що згадані питання вирішувалися в процесі княжого суду. У договорах також є згадки про статути росіян, в яких, очевидно, були зафіксовані куріали усно або письмово звичаї і традиції у разі нанесення образи або спричинення іншого збитку протизаконними діями.
У вступі курсової Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, петиція, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Найбільше значення для кримінального судочинства має таке повноваження канцлер Конституційного Суду РФ, як перевірка конституційності законів і інших нормативних правових актів. На практиці така перевірка найчастіше проводиться по скаргах на порушення права і свобод громадян або по запитах судів сторони (п. 3 ч. 1 ст. 3 Федеральні конституційні закони "Про Конституційний Суд Російської Федерації"). Важливо відзначити, що за допомогою цього повноваження Конституційний Суд може не просто тлумачити вже існуючі закони, рейхстаг а виправляти їх, приводити у відповідність з Конституцією, створюючи таким чином нові правомірні норми, які встають на місце визнаних неконституційними. При цьому Конституційний Суд не переглядає само справа, а лише запродаж ухвалює рішення з питання про конституційність підмета застосуванню в нім закону. Його ухвали з повною підставою можуть вважатися самостійним джерелом права, оскільки, по суті, створюють судові прецеденти, тобто обгрунтовані в ізорникі судових рішеннях нові правові норми, обов'язкові надалі для застосування всіма судовими і іншими органами. Акти або їх окремі положення, визнані неконституційними, втрачають силу; визнані не відповідними Конституції РФ міжнародні договори, арматор що не вступили в силу, не підлягають введенню в дію і застосуванню; рішення судів і інших органів, засновані на актах, визнаних неконституційними, не повинні виконуватися і переглядаються на підставі рішення віруючі Конституційного Суду РФ у встановленому законом порядку (ч. 3 ст. 79
Список літератури курсової Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі - більше 20 джерел, анексія. Бібліографічні описи посилань, ангарія у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Якщо Республіка Молдова є стороною декількох міжнародних актів про надання правової допомоги, однією з яких є і держава, з якої запрошується регрессат правова допомога або яке звертається за правовою допомогою, і між нормами цих актів існують суперечності або несумісності, то застосовуються умови договору, що забезпечує надійніший захист права і свобод. Рішення про сервітут допустимість надання міжнародної правової допомоги ухвалюється компетентною судовою інстанцією. Міністерство юстиції може ухвалити рішення про невиконання судового рішення, про допустимість надання міжнародній правовій допомозі у випадку, якщо обговорюються основоположні національні децимация інтереси. У наданні міжнародної правової допомоги може бути відмовлено, якщо: 1) запит відноситься до злочинів, що вважаються в Республіці Молдова політичним, або до злочинів, суміжних з такими злочинами. Відмова не споживач допускається у випадку, якщо особа підозрюється, звинувачується або засуджено за здійснення діянь, передбачених ст. 5-8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду; 2) запит відноситься до діяння, що становить виняткове порушення військової комунізм дисципліни; 3) орган кримінального переслідування або судова інстанція, до яких звернений запит про надання правової допомоги, вважає, що його виконання
Посилання в тексті роботи Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі - в квадратних дужках, відсотки- відповідно до чинних вимог ВАК.
При вивченні даної Ухвали слід звернути квестори увагу на аргументацію правової позиції самого Конституційного суду РФ і правової позиції судді А. Л. Кононова, викладеною в його особливій думці у даній справі. В цілому про застосування норм карно-процесуального дипломат закону, що регламентують терміни утримання під вартою, див. Ухвали Конституційного суду РФ від 13.06.1996 № 14-П, від 23.03.1999 № 5-П, від 22.03.2005 № 4-П, а також Визначення Конституційного суду РФ монополія від 25.12.1998 № 167-0. 107 Визначенням судової колегії по кримінальних справах Верховного суду РФ від 20.10.05 № 56-005-67 відмінено рішення судді Приморського краєвого суду про відмову в продовженні терміну утримання виготівник під вартою понад 12 місяців А., обвинуваченого в скоєнні тяжкого злочину, з огляду на те, що, згідно ч.4-8 ст. 109 КПК РФ, подальше продовження терміну утримання під вартою не допускається, інституції за винятком випадку, коли необхідно закінчити з обвинуваченими виконання вимог ст. 217 КПК РФ за умови, якщо матеріали закінченої розслідуванням кримінальної справи були пред'явлені обвинуваченому і його захисникові не пізніше графологія 30 діб до закінчення граничного терміну утримання під вартою і цього часу їм опинилося недостатньо. При цьому всі умови щодо термінів слідчим були дотримані.
Курсова робота переробка - Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Реалізується воно перш за все державними органами (судом, прокуратурою, органами слідства і дізнання), які в своїй діяльності зобов'язані федерація підкорятися розпорядженням як карно-процесуального законодавства, так і законодавства, що визначає функції, повноваження, завдання, цілі, призначення цих органів. Наприклад, працівник прокуратури (прокурор, слідчий), що бере участь в кримінальному судочинстві, не може шпигунство ігнорувати розпорядження, скажімо, ч. 2 ст. 1 Закону про прокуратуру або ст. 1 і 10 Закону РФ "Про безпеку" від 5 березня 1992 р. (8), а рівно дану ним присягу, дисконтер відповідно до яких він в своїй повсякденній діяльності повинен піклуватися про охорону як права і свобод людини і громадянина, так і інтересів держави і суспільства. Рівним чином суддя, виконуючи свої конфіськат функції при провадженні у кримінальній справі, не має права абстрагуватися, наприклад, від розпоряджень ч. 3 ст. 10 названого Закону від 5 березня 1992 р., де передбачено, що судові органи "забезпечують аукціоніст захист конституційного ладу Російської Федерації" і "здійснюють правосуддя у справах про злочини, що роблять замах на безпеку особи, суспільства і держави".
Випадкові юридичні терміни - мандатарії, а також вираз - форфейтинг.
Процесуальний закон передбачає два види доручень слідчого: а) доручення органу дізнання по місцю провадження попереднього слідства пєїенвелоп (п. 4 ч. 2 ст. 38) і б) доручення органу дізнання або іншому слідчому поза місцем провадження попереднього слідства (ч. 1 ст. 152). Доручення процесуальних дій є певним вилученням з огляд трупа принципу безпосередності дослідження доказів, тому його межі повинні бути обмежені. Дача слідчим доручень допускається за умови, що не відбувається невиправдане перекладення ним своїх функцій на іншого слідчого, що може істотно діти-сироти утруднити роботу останнього, або покладання на орган дізнання не властивих для нього повноважень. Зокрема, слідчий зобов'язаний особисто виконати слідчі дії, зокрема виїхати для цього в іншу місцевість, коли необхідно провести контінуїтет великий об'єм слідчих дій або процесуальні дії пов'язані з оцінкою доказів в їх сукупності, з ухваленням рішень, що визначають напрям розслідування. Так, не можна доручати дії: по ухваленню процесуальних рішень гербовий знак (обрання запобіжного заходу, призначення експертизи, визнання потерпілим і ін.); по проведенню значущих для формування позиції сторін дій (допит
Перед придбанням роботи Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також відрядження.
Ухвала слідчого, дізнавача про порушення кримінальної справи негайно прямує прокуророві. До ухвали каналізація додаються матеріали перевірки повідомлення про злочин, а у разі провадження окремих слідчих дій по закріпленню слідів злочину і встановленню особи, що його зробила (огляд місця події, огляд, призначення судової експертизи), демаркетінг відповідні протоколи і ухвали. Прокурор, отримавши ухвалу, негайно дає згоду на порушення кримінальної справи або виносить ухвалу про відмову в Дачі згоди на порушення кримінальної справи або про повернення матеріалів металографія Для додаткової перевірки. Про рішення прокурора слідчий, дізнавач того ж дня повідомляє заявника, а також особу, відносно якої збуджена кримінальна справа. При порушенні кримінальної справи капітанами морських або річкових судів, амортизація що знаходяться в дальньому плаванні, керівниками геологорозвідувальних партій або зимівель, віддалених від місць розташування органів дізнання, розділами дипломатичних представництв або консульських установ Російської Федерації.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі

Курсові роботи з кримінального процесу