Курсові роботи з кримінального процесу

Завдання і значення стадії досудового слідства

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей досудового розслідування.....5
1.1. Поняття стадії досудового розслідування та її форми.....5
1.2. Роль досудового слідства у кримінальному процесі України.....9
Розділ 2. Характеристика основних положень досудового слідства.....16
2.1. Початок, місце та строки провадження досудового розслідування.....16
2.2. Підслідність.....19
2.3. Інші положення досудового слідства.....23
Розділ 3. Загальна характеристика органів досудового слідства.....31
Висновки.....38
Література.....40

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Завдання і значення стадії досудового слідства"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Завдання і значення стадії досудового слідства"

 

Файл з курсовою "Завдання і значення стадії досудового слідства" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4612 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота досудове слідство виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Свідок, потерпілий, експерт, цивільний позивач, цивільний відповідач, їх представники, території Росії, бір що знаходяться за межами, можуть бути з їх згоди викликані посадовою особою, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, для провадження процесуальних дій на території Росії. Процесуальні дії за участю осіб, каса що з'явилися по виклику, проводяться в порядку, встановленому КПК. Особи, що з'явилися по виклику, не можуть бути на території Росії привернуті як обвинувачених, узяті під варту або піддані іншим обмеженням опит особистої свободи за діяння або на підставі вироків, які мали місце до перетину вказаними особами Державного кордону Росії. Дія імунітету припиняється, якщо особа, що з'явилася по виклику, маючи можливість покинути фірма територію Росії до закінчення безперервного терміну в 15 діб з моменту, коли його присутність не потрібніша посадовій особі, що викликала його, продовжує залишатися на цій території або після від'їзду повертається хутір до Росії. Особа, що знаходиться під вартою на території іноземної держави, викликається в такому ж порядку за умови, що ця особа тимчасово передається на територію Росії компетентним органом або посадовою філа особою іноземної держави для здійснення дій, вказаних в запиті про виклик. Така особа продовжує залишатися під вартою на весь час перебування його на території Росії, причому підставою змісту його під поліс вартою служить відповідне рішення компетентного органу іноземної держави. Ця особа повинна бути повернена на територію відповідної іноземної держави в терміни, вказані відповідає на запит. Умови передачі або відмови в ній право визначаються міжнародними договорами Російської Федерації або письмовими зобов'язаннями на основі принципу взаємності (ст. 456 КПК).
Кожна вагома структурна частина курсової досудове слідство (зміст, вступ, розділи, висновки, округ, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи дебати надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), банда - з абзацного відступу.
Наступний етап шляхта формування колегії засідателів присяг - дозвіл невмотивованих відведень - може відбутися лише за умови, що в результаті попередніх етапів по відбору залишилося не менше 18 кандидатів. Це забезпечує гарантоване право казино сторонам на заяву кожній по два невмотивовані відведення кандидатам в присяжні засідателі (ч. 2 п. 2 ст. 327 КПК РФ). Якщо в списку залишилося менше 18 кандидатів в присяжні засідателі, злотий головуючий приймає заходи, передбачені ч. 1 ст. 326 КПК РФ. Першим заявляє невмотивоване відведення державний обвинувач, який погоджує свою позицію з іншими учасниками з боку звинувачення, а потім інша сторона трійка - обвинувачений або його захисник. Якщо в кримінальній справі бере участь декілька підсудних, то невмотивоване відведення проводиться по їх згоді, а за відсутності згоди - шляхом розділення між ними кількості претор кандидатів, що відводяться, в присяжні засідателі порівну, якщо це можливо, а якщо неможливо, то по долі. Кількість невідведених кандидатів в присяжні засідателі повинно бути не менше 14. Якщо дозволяє кількість позивач невідведених кандидатів в присяжні засідателі, то головуючим може бути надане право сторонам на рівне число додаткових невмотивованих відведень. Після закінчення процесу невмотивованих відведень перші за списком 14 кандидатів заносяться в мечники протокол судового засідання, оповістилися головуючим, перші 12 з них утворюють колегію засідателів присяг, а два останніх будуть запасними присяжними. З урахуванням характеру і складності кримінальної справи за рішенням головуючого кількість фараон запасних засідателів присяг може бути вибрана більше.
У вступі курсової досудове слідство обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, подати, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
У касаційних скаргах засуджений У. і адвокат Скорпнева Н.А. стверджують, що матеріалами справи не спростовані доводи засудженого У. про непричетність до образа злочинів відносно Ж. Ссилаются на обмову У. Щ. як особою, винною у вбивстві потерпілої. Приводять аналіз досліджених в судовому засіданні доказів, вважають, що суд дав їм неправильну оцінку і тому мандамус прийшов до помилкового висновку про винність У. Зокрема вважають, що суд з недостатньою критичністю віднісся до свідчень Щ. і свідків з числа його родичів, осіб, схильних до правопорушень, а Щ. винахід - ще і як суперечливих, оцінених судом без урахування даних судової психолого-психіатричної експертизи. Вважають, що суд без достатніх на те підстав визнав нещирими свідчення свідків захисту про той, що є воєвода у У. алібі. Вважають, що суперечності в свідченнях цих свідків пов'язані із забуттям деталей значного проміжку часу, що відбувся у зв'язку із закінченням, з моменту скоєння злочину. Посилаються на порушення сервітут права на захист У. у суді. Вважають, що суд порушуючи закон не допустив до участі в справі як законний представник У. його мати, відмовив в допуску матері У. як захисник, рахунок відмовив в задоволенні клопотання про проведення у відношенні У. генетичної експертизи, не встановив з достовірністю час скоєння злочину відносно Ж. Просят вирок відмінити, справа у відношенні У. припинити, або направити апостіль на новий судовий розгляд.
Список літератури курсової досудове слідство - більше 20 джерел, дизажіо. Бібліографічні описи посилань, пасажир у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Те ж саме відноситься, на наш погляд, до протоколів інших ярлик цін попередніх слідчих дій і інших документів. Вони допускаються для прочитання, але лише по клопотанню сторін і за особливим визначенням (ухвалі) суду. Загальним правилом повинне стати проведення в судовому засіданні таких виселення дій, як огляд місцевості або приміщення (ст. 287), слідчий експеримент (ст. 288), пред'явлення для пізнання нових об'єктів (ст. 289), огляд (ст. 290), коли для цього є фактична можливість. При цьому білінгвізм оголошення протоколів аналогічних слідчих дій, раніше проведених на попередньому розслідуванні, практично має сенс лише для заповнення деталей, які могли бути забуті з часу попереднього розслідування. Для інших слідчих і процесуальних апеляція дій, які, як правило, неможливо повторити в судовому слідстві, - мова йде про затримання, обшук, виїмку, пізнання об'єктів, що вже піддавалися пізнанню на попередньому розслідуванні, - питання повинне вирішуватися інакше. патриції Хоча протоколи цих дій, складені на попередньому розслідуванні, як правило, доводиться оповістити в суді, принцип усності вимагає супроводжувати їх дослідження допитом осіб, що брали участь в їх проведенні (наприклад, понятих). релегация Це необхідно, щоб забезпечити сторонам і суду можливість ефективно перевірити достовірність отриманих результатів і законність використаних процедур.
Посилання в тексті роботи досудове слідство - в квадратних дужках, проліски- відповідно до чинних вимог ВАК.
Закріплений в ст. 9 КПК принцип прінципат пошани чести і достоїнства виявляється і конкретизується в багатьох процесуальних нормах, регулюючих провадження у справі на всіх стадіях процесу. Так, в ч. 3 ст. 161 КПК міститься заборона на розголошування маркетолог в ході слідства даних про приватне життя учасників кримінального судочинства без їх згоди. Згідно ч. 4 ст. 179 КПК при огляді обличчя іншої підлоги слідчий не присутній, якщо огляд супроводжується олігархія оголенням. Фотографування, відеозапис і кінозйомка такої слідчої дії проводяться тільки з відома оглянутої особи. У ч. 7 ст. 182 КПК наголошується, що при провадженні обшуку слідчий приймає заходи до того, підданство щоб не оповістили виявлені в ході цієї слідчої дії обставини приватного життя особи, в приміщенні якого був вироблений обшук, його особиста і (або) сімейна таємниця, а також обставини приватного життя коммутант інших осіб. КПК встановлює, що особистий обшук особи проводиться тільки особою одного з ним підлоги у присутності понятих і фахівців тієї ж підлоги (ч. 3 ст. 184). Згідно ч. 2 автократія ст. 202 КПК при отриманні зразків для порівняльного дослідження не повинні застосовуватися методи, що небезпечні для життя і здоров'я людини або принижують його честь і гідність.
Курсова робота становщик - досудове слідство була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Але окрім клопотання обвинуваченого для городовий цього необхідне дотримання ще однієї умови: близький родич або інша особа повинні бути об'єктивно здатними надавати обвинуваченому саме юридичну допомогу, оскільки згідно ч. 1 ст. 49 КПК захисник - це гравітація особа, що здійснює захист права і інтересів підозрюваних і звинувачених і що надає їм юридичну допомогу при провадженні у кримінальній справі. Закон не вимагає, щоб вказані особи обов'язково мали офіційну чисельність юридичну освіту, проте суд повинен переконатися, що вони достатньо розібралися в юридичній стороні даної кримінальної справи, щоб, хоч би за допомогою адвоката, надавати своєму підзахисному реальну юридичну допомогу. Допуск таких франчайзинг осіб не обов'язок, а право суду. При провадженні у світового судді названі особи допускаються в процес як разом з адвокатом, так і замість нього. По сенсу ч. 2 ст. 49 канібалізм допуск як захисники близьких родичів і інших осіб передбачений лише в судових стадіях процесу, оскільки, по-перше, рішення ухвалює суд, а по-друге, мова йде тільки про обвинуваченому, але не про підозрюваний. європартнери Обвинувачений же, у кримінальній справі якого призначений судовий розгляд, іменується підсудним (ч. 2 ст. 47).
Випадкові юридичні терміни - бенефіціар, а також вираз - валідность.
Головуючий (якщо кримінальна справа розглядалася колегіально) ставить на дозвіл питання в тій послідовності, в динамітник якій вони передбачені ст. 299 КПК. Всі питання вирішуються більшістю голосів. Головуючий голосує останнім. При дозволі кожного питання суддя не має права утриматися від голосування, за винятком випадків, коли суддя центр змісту голосував за виправдання підсудного і залишився в меншині. В цьому випадку йому надається право утриматися від голосування по питаннях застосування кримінального закону. Якщо думки суддів по питаннях про кваліфікацію злочину користування або міру покарання розійшлися, то голос, поданий за виправдання, приєднується до голосу, поданого за кваліфікацію злочину по кримінальному закону,, що передбачає менш тяжкий злочин, і за призначення менш суворого покарання. кінолітопис Міра покарання у вигляді страти може бути призначена винному тільки по одноголосному рішенню всіх суддів. Суддя, що залишився за постановленим вироком при особливій думці, має право письмово викласти його в компетенція дорадчій кімнаті. Особлива думка залучається до вироку, але оголошенню в залі судового засідання не підлягає.
Перед придбанням роботи досудове слідство Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також чек ордерний.
Необхідно підкреслити, що ті самі карно-процесуальні права і обов'язки суб'єктів відносин, реалізовуючи які вони вступають в правовідносини, будучи зафіксованими в нормі кларірованіє закону, є змістом останньої (тобто норми). Але зміст норми права - це ще не зміст правовідношення. У цьому неважко переконатися, звернувшись, наприклад, до змісту ст. 23-28, 42, 43, 44, 46, кваліметрія 47, 49 і ін. КПК. У них містяться права і обов'язки різних суб'єктів (як громадян, так і осіб, ведучих провадження у справі) на різних етапах кримінального процесу. Ці права і підлабузник обов'язки визначають рамки можливих правовідносин, тобто їх форму. Таким чином, складається наступна ситуація: те, що є змістом норм права, переходить у форму, коли норма права реалізується в правовідношенні. У загальній робочий час теорії права вельми чітко відмічена діалектика переходу змісту і форми в праві: "...в правових відносинах зміст права (виражене як корелятивні права і обов'язки) переходить у форму. Безпосереднім змістом правовідносин є етикетка поведінка суб'єктів, що беруть участь в нім, які володіють правами і несуть обязанности"'.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи досудове слідство. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Завдання і значення стадії досудового слідства

Курсові роботи з кримінального процесу