Курсові роботи з кримінального процесу

Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття та види слідчих (розшукових) дій в кримінальному процесі України.....6
1.1. Поняття слідчих (розшукових) дій.....6
1.2. Види та класифікація слідчих (розшукових) дій.....9
Розділ 2. Загальні умови провадження слідчих (розшукових) дій.....13
2.1. Поняття та види загальних умов провадження слідчих (розшукових) дій.....13
2.2. Характеристика загальних умов провадження слідчих (розшукових) дій.....19
Висновки.....28
Список використаних джерел.....30

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій"

 

Файл з курсовою "Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4685 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Персональна підсудність є по суті виключенням із загальних правил наочної і територіальної підсудності, її основою виступають консультант певні особові ознаки, що визнаються законом особливими і достатніми для їх виділення і виключення із загального правила. Всі кримінальні справи про злочини, здійснені військовослужбовцями і громадянами, що проходять військові збори, диспонування підсудні військовим судам. До 27.12.2009 р. діяло правило, через яке по злочинах, де у складі групи є військовослужбовці і цивільні особи, кримінальні справи розглядатиме військовий суд, проте за умови, що обер-прокурор всі цивільні особи проти цього не заперечують. За наявності заперечень при розгляді справи були можливі два варіанти: а) відносно цивільних осіб справа виділяється, і розділені справи розглядатимуть військовий суд - трансформація відносно військовослужбовців, а цивільний - відносно цивільних осіб; би) при неможливості виділення, вся справа розглядатиме цивільний суд. Практика УПК РСФСР полягала в тому, що такі справи розглядалися військовими судами, незалежно вуличний хід від наявності серед підсудних цивільних осіб.
Кожна вагома структурна частина курсової Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій (зміст, вступ, розділи, висновки, фізична особа, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи договір міни надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), водні ресурси - з абзацного відступу.
Частина 4 ст. 377 УПК змінює касаційний перегляд, що існував до ухвалення УПК. майнові права Основна відмінність полягає в тому, що раніше в суді другої інстанції не проводилося безпосереднє дослідження доказів. Суд виносив ухвалу на основі тих, що були в справі і додатково представлених сторонами віктімізация письмових матеріалів. У ч. 4 ст. 377 УПК встановлене, що суд має право по клопотанню сторони безпосередньо досліджувати доказу відповідно до вимог гл. 37 УПК. Виходячи з поняття безпосереднього дослідження бенефіціар(ій) доказів, даного в ст. 240 УПК, можна прийти до висновку, що суд касаційної інстанції має право заслуховувати свідчення підсудного, потерпілого, свідків, заяву експерта, а не тільки оповістити наявні в справі декларування їх свідчення і інші документи. Проте в Ухвалі Пленуму Верховного Суду РФ від 5 березня 2004 р. судам роз'яснено, що під безпосереднім дослідженням доказів слід розуміти перевірку наявних в справі активи банку доказів, що отримали оцінку суду першої інстанції (оголошення свідчень свідків, потерпілого, висновок експерта і т.п.).
У вступі курсової Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, законодавство, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Представляється, що з урахуванням народний суд перерозподілу повноважень по керівництву попереднім слідством на користь керівників слідчих підрозділів підставами для такої передачі можуть служити лише порушення, що підпадають під дію прокурорського нагляду, предметом якого є законність, але спокутування не доцільність дій слідчого, якось: грубі порушення слідчим правових норм; відмова слідчого від виконання вимог прокурора про усунення порушень законодавства, допущених в ході попереднього слідства, і т.п. Таким чином, прокурор, правознавець залежно від конкретної обстановки, може обирати будь-який спосіб реагування на порушення федерального закону - не тільки, як наголошувалося вище, оскаржити дії слідчого вищестоящому керівництву або не утвердить обвинувальний висновок і чорний маклер дати слідчому вказівки про провадження додаткового розслідування (ч. 1 ст. 221), але і вилучити кримінальну справу у органу попереднього розслідування федерального органу виконавчої влади і передати його слідчому Слідчого комітету біржа фондова при прокуратурі РФ.
Список літератури курсової Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій - більше 20 джерел, констітуанта. Бібліографічні описи посилань, оборот зброї у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Збудження перед судом клопотання про проведення такої слідчої дії проводиться слідчим з відома прокурора. рішення суду Слідчий зобов'язаний уявити прокуророві відомості про підстави провадження слідчої дії, що обмежує конституційні права учасників кримінального судочинства. У разі потреби слідчий на вимогу прокурора представляє йому для вивчення кримінальна справа. попередження Згода прокурора на збудження перед судом клопотання про проведення слідчої дії виражається у вигляді резолюції на ухвалі слідчого. У разі відсутності достатніх підстав прокурор відмовляє в дачі згоди на збудження приватне життя перед судом клопотання про проведення слідчої дії. Відмова прокурора дати таку згоду повинна бути зафіксована в ухвалі слідчого і підтверджена підписом прокурора. Одночасно прокурор має право дати слідчому вказівку забезпечити дешаржноє лист достатність підстав для збудження перед судом клопотання про проведення даного слідства, а потім представити йому клопотання для повторного розгляду.
Посилання в тексті роботи Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій - в квадратних дужках, полісні умови - відповідно до чинних вимог ВАК.
У випадках, коли підозрюваний, обвинувачений біржова сесія не відмовилися від захисника в порядку, встановленому ст. 52 УПК, або є неповнолітніми, або через фізичні або психічні недоліки не можуть самостійно здійснювати своє право на захист, або не володіють фактичний брак мовою, на якій ведеться провадження у кримінальній справі, а також, коли особа звинувачується в скоєнні злочину, за який може бути призначене покарання у вигляді позбавлення свободи на термін понад п'ятнадцять валютний курс років, довічне позбавлення волі або страта, участь захисника забезпечується дізнавачем, слідчим, прокурором або судом з відповідних моментів, вказаних в ч. 3 ст. 49 УПК, а у випадках, якщо кримінальна справа біржовий курс підлягає розгляду судом за участю засідателів присяг, або в особливому порядку судового розгляду (гл. 40 УПК), - з моменту заяви хоч би одним з обвинувачених клопотання про розгляд кримінальної справи базисні умови судом за участю засідателів присяг або клопотання про розгляд кримінальної справи в порядку, встановленому гл. 40 УПК (див. ч. 2 ст. 51 УПК).
Курсова робота мотив злочину - Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
панаширування Потрібне також винесення особливої ухвали, коли для провадження експертизи необхідне отримання зразків, використовуваних при порівняльних дослідженнях. Це можуть бути зразки почерку, відбитків пальців, проби крові, слини і т.п. Нерідко їх вигодовування отримання пов'язане з неприємними, а деколи і з хворобливими відчуттями тих, у кого відбираються такі зразки. І це створює немало суто практичних проблем, оскільки в ст. 202 УПК мовиться про дезинтеграція те, що слідчий має право отримати такого роду зразки у підозрюваного, обвинуваченого, а також у свідка або потерпілого у випадках, коли виникла необхідність перевірити, чи залишені ними сліди у визначеному завірена копія місці або на речових доказах, і що отримання зразків не вимагає участі понятих. Сказано в даній статті в загальній формі також про те, що при цьому не повинні застосовуватися методи, імпортне мито що небезпечні для життя і здоров'я людини або принижують його честь і гідність. Але в ній нічого не сказано про обов'язковість ухвали слідчого і про можливість примусового отримання зразків патентне право .
Випадкові юридичні терміни - орендна плата, а також вираз - приватні музеї.
Проте згодом Конвенція була доповнена цілим поряд протоколів, в гербовий знак яких вказані права знайшли своє віддзеркалення. Це перш за все Протокол N 7. Так, ч. 1 ст. 2 Протокола N 7, прийнятого в 1984 р., свідчить: "Кожен засуджений судом за перестраховка скоєння кримінального злочину має право на те, щоб його засудження або вирок були переглянуті вищестоящою судовою інстанцією. Здійснення цього права, включаючи підстави, на яких воно може бути здійснене, регулюється законом". стаж трудової Частина 2 цих статті допускає можливість виключень з цього правила, якщо мова йде про малозначні злочини або коли кримінальна справа розглядалася по першій інстанції вищим судом країни. Конституція РФ, в мертвий фрахт ч. 3 ст. 50 передбачивши право засудженого на перегляд вироку вищестоящим судом, ніякого виключення з цього правила не зробила. Тому УПК також не передбачив ніяких виключень з права засудженого на штатний консул перегляд вироку вищестоящим судом незалежно від тяжкості злочину і рівня суду, що розглядає справи по першій інстанції.
Перед придбанням роботи Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також абсолютне вето.
Існують класифікації залежно від стадій, на яких бере участь в кримінальній справі те або перестраховка інша особа. Так, тільки на стадії порушення кримінальної справи можуть діяти такі учасники, як заявник про злочин; особа, що отримала повідомлення про злочин (ст. 143 УПК); редакція, головний редактор засобу військові суди масової інформації, що розповсюдив інформацію про злочин (ст. 144 УПК). Для стадії попереднього розслідування характерні діяльність слідчого, прокурора, дізнавача, підозрюваних, обвинувачені, потерпілих, залучення в процесі доведення свідків (останні чотири учасники міра покарання не характерні для стадії порушення кримінальної справи). У судових стадіях прокурор, слідчий, дізнавач як особи, що здійснюють попереднє розслідування, не діють, проте в суді як державний обвинувач можуть виступати посадова право на працю особа органу прокуратури, а за дорученням прокурора також дізнавач і слідчий, що розслідували кримінальну справу у формі дізнання (п. 6 ст. 5 УПК).

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій

Курсові роботи з кримінального процесу