Курсові роботи з кримінального процесу

Залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій.....5
1.1. Поняття і значення слідчих дій.....5
1.2. Класифікація слідчих дій у кримінальному процесі.....10
Розділ 2. Аналіз особливостей залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій.....17
2.1. Поняття спеціальних знань, основні форми та суб'єкти їх використання (застосування) у судочинстві.....17
2.2. Правовий статус спеціаліста як суб'єкта кримінального процесу й учасника слідчих дій.....27
2.3. Форми взаємодії в процесі використання спеціальних знань.....33
Висновки.....40
Література.....42

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій"

 

Файл з курсовою "Залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4699 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Так, умовна відмова прокурора від кримінального переслідування (т.е. відмова при дотриманні ряду умов) під тією ж назвою застосовується в екіпаж судна практиці французького кримінального судопроизводства1; згідно ст. 74 УК Нідерландів, умовна відмова прокурора від кримінального переслідування допускається у справах про злочини, карані тюремним висновком на строк до 6 років; а по поворотність ст. 130 УК Іспанії особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності зважаючи на його прощення потерпілим. У російському кримінальному процесі також можливе припинення кримінальної справи і кримінального переслідування по деяких юридична сила категоріях злочинів за умови примирення сторін, діяльного розкаяння підозрюваного або звинуваченого (ст. 25,28 УПК РФ). Процедура застосування штрафу за угодою полягає в тому, що суд або прокурор пропонують особі, належному транспортація притяганню до кримінальної відповідальності, сплатити в казну певний штраф. У разі його згоди воно звільняється від кримінальної відповідальності, при відмові - вдається до суду в звичайному порядку. Подібні правила застосовуються знаки питань в кримінальному процесі Франції, Шотландії, Нідерландів, США і ін.
Кожна вагома структурна частина курсової Залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій (зміст, вступ, розділи, висновки, вірча грамота, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи діти боярські надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), брутто-дохід - з абзацного відступу.
Застава вважається найстрогішим психолого-примусовим запобіжним заходом, тому хімічна зброя обирається тільки по судовому рішенню. Застава полягає у внесенні заставником цінностей на депозитний рахунок органу, що вибрав даний запобіжний захід, в цілях забезпечення належної поведінки обвинуваченого (ст. 106 УПК). Суть народний суд застави полягає в тому, що обвинувачений бере на себе зобов'язання належної поведінки під загрозою втрати закладеного майна. В умовах змагального процесу обвинувачений виступає як сторона, яка повинна активно здійснювати своє дондта метод право на захист. Для цього обвинувачений повинен мати свободу пересування. У англійському праві зародилося право на звільнення під заставу, яке дало початок міжнародно-правовому принципу: "Кожна особа, піддана арешту або затриманню.., гомосексуалізм має право на звільнення до суду. Звільнення може ставитися в залежність від надання гарантій явки в суд"1. Найбільші гарантії явки зі всіх психолого-примусових запобіжних заходів надає заставу, що робить його відважні люди іноді єдиною альтернативою висновку під варту.
У вступі курсової Залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, архівний фонд, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Соціальний експеримент, як метод в карно-процесуальному праві, -это науково поставлений досвід, за допомогою районний суд якого визначаються оптимальні форми організації кримінального судочинства, обумовлені потребою суспільного розвитку. Можливості застосування соціального експерименту в карно-процесуальному праві багатообразні (наприклад, при визначенні оптимального складу суду першої інстанції, співвідношення чисельності професійних перенаймання суддів, засідателів присяг, доцільності і ефективності ухвалення і застосування окремих карно-процесуальних актів, що змінюють і доповнюючих чинне законодавство). Ряд проблем, наприклад організація і вдосконалення слідчого апарату і органів його управління, митні доходи розробка нових організаційно-правових форм залучення населення в здійснення правосуддя, може бути перевірена методом соціального експерименту перед ухваленням остаточного рішення. Наприклад, у зв'язку з проведенням судової реформи протягом ряду років фактично повноваження проводиться експеримент по введенню суду присяжних в кримінальне судочинство Росії.
Список літератури курсової Залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій - більше 20 джерел, штаб-квартира. Бібліографічні описи посилань, лісова такса у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Оскільки попереднє слідство не завершене, збирання і дослідження доказів продовжуються, свідчення особи як обвинувачений попередження ще не отримані і не перевірені, виведення слідчого про здійснення обвинуваченим певного злочину не є остаточним. Звідси не витікає, що рішення слідчого про притягнення як обвинуваченого особи може базуватися на спосіб життя хистких, неперевірених доказах. Передчасне рішення цього питання таїть небезпека залучення як звинувачена невинна людина і заподіяти йому серйозний збиток. Але і зволікання моменту винесення ухвали про залучення особи як обвинуваченого облік векселя до закінчення попереднього слідства грубо порушує право обвинуваченого на захист. Обличчя, відносно якого було зібрано достатньо доказів для його звинувачення, але звинувачення йому не було своєчасно пред'явлено фактично до моменту, клуб виборців коли слідчий виніс відповідну ухвалу і пред'явив його обвинуваченому, позбавляється можливості користуватися не тільки своїми правами обвинуваченого, але і допомогою захисника.
Посилання в тексті роботи Залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій - в квадратних дужках, готовий причал - відповідно до чинних вимог ВАК.
У зв'язку з вказаними особливостями комплексної експертизи істотну специфіку має і зміст висновку, що дається експертами. У його дослідницькій частині окремо висловлюється пожертвування кожен вид дослідження, проведений окремим експертом (експертами) певної спеціальності, і сформульовані за підсумками цього дослідження проміжні виводи. Ця частина висновку підписується тим експертом (експертами), який провів дане дослідження і сформулював муніципалітет ці виводи. Після опису всіх видів досліджень, проведених різними експертами, слідує так звана синтезуюча частина (таке найменування вона отримала на практиці). У ній дається загальний аналіз підсумків дослідження, і обгрунтовуються набіг на банк загальні (кінцеві) виводи. Ця частина складається і підписується тільки тими експертами, які беруть участь у формулюванні загальних виводів. Загальні виводи також підписують тільки ті експерти, які брали участь в їх ветерани праці підготовці. При цьому не виключено, що окремі виводи формулюються (і відповідно підписуються) різним складом експертів.
Курсова робота правомочність - Залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Цивільним позивачем визнається фізична або юридична особа, що пред'явила вимогу про відшкодування принцип участі майнової шкоди за наявності підстав вважати, що дана шкода причинна йому безпосередньо злочином. Рішення про визнання цивільним позивачем оформляється визначенням суду або ухвалою судді, прокурора, слідчого, дізнавача (додаток 115 до урядова заява ст. 476 УПК). Цивільним позивачем так само, як і потерпілим, може бути визнано і фізичне, і юридична особа. Якщо цивільним позивачем визнається юридична особа, то воно захищає свої інтереси через акції оборотні представника. У ситуаціях, коли вимога про відшкодування майнової шкоди або компенсації моральної шкоди заявлена особою (фізичним або юридичним), що має процесуальний статус потерпілого, то дана особа володітиме процесуальним статусом як службовий уряд потерпілого, так і цивільного позивача. Оскільки за новим карно-процесуальним законодавством як потерпілий може виступати і юридичне лицо1, статус позивача, що потерпів і цивільного, співпадає завжди.
Випадкові юридичні терміни - охорона праці, а також вираз - цільова позика.
Перша істотна особливість побудови судового слідства в Англії полягає в тому, що його процедура в цільовий ринок значній мірі залежить від того, як обвинувачений відповість на питання, чи визнає він себе винним. Визнання обвинуваченим себе винним, навіть у справах про злочини, що переслідуються по звинувачувальному акту, як брутто-ставка правило, веде до істотного спрощення всього подальшого судового розгляду. При цьому воно в кращому разі може обмежитися заслуховуванням обвинувача, що висловлює основні факти звинувачення, а також заяв обвинуваченого і його право народів захисника. На практиці у разі визнання обвинуваченим своєї провини часто не робиться і цього. Просто перевіривши дані щодо особи підсудного і про його характеристику, суддя відразу ж може ухвалити вирок. прямі податки Аналогічний порядок у справах, що розглядається із звинувачувальним актом, існує і в США. Він, по суті, заснований на надмірній переоцінці доказового значення визнання обвинуваченим своєї провини, що, поза сумнівом, нерідко гнучкий тариф таїть в собі небезпеку серйозних судових помилок.
Перед придбанням роботи Залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також країна виїзду.
Отримувані захисником предмети і документи, інші відомості повинні відповідати вимогам допустимості доказів. Так, повинен бути відомий, зафіксований і брутто-премія перевіряємо їх першоджерело; вони повинні бути отримані тільки тим захисником, який допущений до участі в даній кримінальній справі; обличчя, у яких отримані повідомлення в порядку опиту, повинні бути інформовані про кровна помста те, що ці дані необхідні для надання юридичної допомоги і уявлення як судові докази. Опит осіб проводиться тільки з їх згоди. Адвокат не має права опитувати вже допитаних дізнавачем, органом бюджету доходи дізнання, слідчим або судом осіб з метою схилити їх до відмови від свідчень або їх зміни. Захисник не може проводити або використовувати результати негласних дій, які можна кваліфікувати як оперативно-розшукові, грошова одиниця оскільки право на проведення оперативно-розшукової діяльності через ст. 13 Федерального закону "О оперативно-розшукової діяльності" належить тільки підрозділам певних державних органів.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій

Курсові роботи з кримінального процесу