Курсові роботи з кримінального процесу

Запобіжні заходи, що не пов'язані з позбавленням волі

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження запобіжних заходів, що не пов'язані з позбавленням волі.....5
1.1. Поняття, підстави і мета застосування заходів процесуального примусу.....5
1.2. Види запобіжних заходів.....9
Розділ 2. Характеристика запобіжних заходів, що не пов'язані з позбавленням волі.....13
2.1. Підписка про невиїзд.....13
2.2. Порука (особиста та громадська).....15
2.3. Застава.....19
2.4. Нагляд командування військової частини.....24
Розділ 3. Судовий контроль за застосуванням запобіжних заходів.....26
Висновки.....33
Література.....35

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Запобіжні заходи, що не пов'язані з позбавленням волі"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Запобіжні заходи, що не пов'язані з позбавленням волі"

 

Файл з курсовою "Запобіжні заходи, що не пов'язані з позбавленням волі" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4676 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Запобіжні заходи, що не пов'язані з позбавленням волі виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Порядок відшкодування процесуальних витрат в КПК визначений аваль лише в найзагальнішому вигляді. Докладніше він регулюється підзаконними нормативними актами і включає наступне. Особам, що здійснюють витрати, що входять до складу витрат, повинне бути роз'яснене право на відшкодування витрат і фонд порядок їх відшкодування. Для відшкодування витрат в більшості випадків потрібна ініціатива учасників процесу (заява, клопотання) з додатком підтверджуючих витрати документів. Розмір витрат повинен бути встановлений за допомогою карно-процесуальних доказів (в кади першу чергу документів). Суми у відшкодування витрат виплачуються по мотивованій ухвалі дізнавача, слідчого, прокурора або судді або за визначенням суду. Потерпілим, свідкам, їх законним представникам, експертам, фахівцям, перекладачам і понятим указ витрати повинні відшкодовуватися із засобів, що спеціально відпускаються на ці цілі по кошторису, негайно після виконання цими особами своїх обов'язків і незалежно від фактичного отримання і стягнення витрат із засуджених мафія по кримінальних справах. Якщо свідок, потерпілий, їх законний представник, експерт, перекладач, фахівець, понятий є військовослужбовцям, то його витрати і винагорода відшкодовуються військовим частинам на їх вимогу. Адвокатові, що тривалий час декорт бере участь в справі за призначенням, на практиці проводяться щомісячні виплати. При відмові або затримці у виплаті засобів зацікавлені особи мають право оскаржити дії органів розслідування (ст. 123-125 КПК) або своп стягнути грошові кошти в порядку цивільного судочинства. Витрати по укладених договорах відшкодовуються в передбаченому цими договорами порядку, у тому числі і до виконання процесуальних обов'язків. Якщо процесуальні витрати відшкодовуються стороною князь по її клопотанню, то це повинно бути відображено в ухвалі (визначенні). Вигляд і розмір процесуальних витрат (відшкодованих і ще не відшкодованих) повинні бути засвідчені відповідними довідками, що додаються до обвинувального мотив висновку або звинувачувального акту.
Кожна вагома структурна частина курсової Запобіжні заходи, що не пов'язані з позбавленням волі (зміст, вступ, розділи, висновки, каста, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи тріба надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), метеки - з абзацного відступу.
Попереднє слухання за наявності підстави для повернення кримінальної справи прокуророві регулює п. 2 ч. 2 ст. 229 кадети КПК. Закон встановлює обов'язок суду повернути кримінальну справу прокуророві для усунення препятствий до його розгляду при виявленні істотних порушень процесуальних норм в ході попереднього розслідування. Істотне процесуальне порушення є препятствием вотум для розгляду справи, яку суд не може усунути самостійно і яке як позбавлення, що призвело, або утруднення що гарантуються законом прав учасників кримінального судочинства виключає можливість ухвали законного і обгрунтованого графік вироку і фактично не дозволяє суду реалізувати покладену на нього Конституцією РФ функцію здійснення правосуддя. Як відзначає Конституційний Суд РФ, такі процесуальні порушення не стосуються ні фактичних обставин, ні питань патрон кваліфікації дій і доведеності провини обвинувачених, а їх усунення не припускає доповнення раніше пред'явленого звинувачення. Направляючи в цих випадках кримінальну справу прокуророві, суд не підміняє сторону звинувачення - він лише злочин указує на виявлені порушення, що ущемляють процесуальні права учасників кримінального судочинства, вимагаючи їх відновлення. Повернення кримінальної справи прокуророві має на меті приведення процедури попереднього розслідування у відповідність з вимогами, встановленими алегрі карно-процесуальним законом, що дає можливість після усунення виявлених істотних процесуальних порушень знов направити справу до суду для розгляду по суті і ухвалення рішення.
У вступі курсової Запобіжні заходи, що не пов'язані з позбавленням волі обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, пасиви, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
У Інституті держави і вдачі РАН 19-20 березня 2002 р. відбулася науково-практична конференція на тему "Правова і кримінологія оцінка піастр нового КПК РФ", на якій заслуховувало більше 30 виступів, що дали грунтовний аналіз основних положень нового КПК. Більшість виступаючих висловило критичні зауваження відносно ряду новел, які з'явилися в російському кримінальному рельєф судочинстві. До проблем, які потребують вивчення і оцінки наукою кримінального процесу, наприклад, відносяться: недостатня регламентація як попереднього розслідування, так і судового розгляду (багато правил кримінального судочинства викладено неповно), що залишає асьенда велике поле для розсуду дізнавача, слідчого, прокурора і судді; введення інституту, що вирішує засудження до покарання до п'яти років позбавлення волі особи, яка визнала себе винним, без проведення судового розгляду; аддендум фактичне залишення без зміни провадження попереднього слідства по правилах, що ставлять під сумнів незалежність і самостійність слідчого; затвердження суду присяжних в англійському варіанті, який, як показав досвід в дев'яти регіонах, комітет не цілком виправдав себе у зв'язку з пройнятою формалізмом і відривом від реальності процедурою судового розгляду; виключення ревізійного початку (порядку) розгляду справи у вищестоящих судах по скаргах і уявленнях (протестам); кадастр загальна установка на зниження ролі суду в судовому розгляді і обмежені можливості досягнення матеріальної істини при розгляді кримінальних справ.
Список літератури курсової Запобіжні заходи, що не пов'язані з позбавленням волі - більше 20 джерел, ріелтер. Бібліографічні описи посилань, розстріл у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
У багатьох випадках пошуки подібного роду завершувалися досить успішно. Наприклад, Верховний суд США ще ліцензія в 1964 р. у справі Еськобедо сформулював правило про виключення з числа доказів визнань провини обвинувачених, зроблених після того, як їм було відмовлено в побаченні із захисниками. А в 1966 префект р. він же сформулював правило про неприпустимість використання в суді заяв обвинуваченого, якщо йому, коли він знаходився під вартою, не були роз'яснені право не відповідати на питання, право на присутність корупція захисника і право мати безкоштовного захисника, якщо він не в змозі сплатити витрати, пов'язані з його запрошенням; при цьому тягар доведення факту, що обвинувачений відмовився добровільно від права не відповідати держплан на питання, був покладений на звинувачення (рішення у справі Міранди). Правда, в подальші роки Верховний суд США зробили ряд зусиль, щоб якось пом'якшити такі жорсткі для правоприменительних органів вимоги. Але формарьяж в принципі вони продовжують активно впливати на слідчу і судову практику в країні. Як зазначено вище, ще раніше (після схвалення в 1912 р. розробленого суддями документа, відомого під назвою "Суддівські комюніке правила") аналогічні положення почали застосовуватися в Англії. Щось подібне можна знайти і в КПК Франції 1958 р. (ст. 114, 118, 170).
Посилання в тексті роботи Запобіжні заходи, що не пов'язані з позбавленням волі - в квадратних дужках, унітаризм- відповідно до чинних вимог ВАК.
Вище вже наголошувалися позитивні сторони виділення карно-процесуального права в самостійну утриманці галузь права. Проте не можна не вказати і на недосконалість кодексу, що полягала перш за все в тому, що в нім лише фіксувалися колишні порядки, - це був кодекс минулого, бідність в нім було мало нових ідей, які насилу пробивали собі дорогу після повстання декабристів при авторитарному режимі Миколи I. Явно застарілими були норми, що відносяться до трактування окремих видів доказів господарь і їх оцінки по формальних ознаках, до писемності і таємниці судочинства, при якому обвинувачений (підсудний) був всього лише об'єктом дослідження слідства і суду. Кодекс був багатослівним, казуїстичним, таким, що породжував опис майна тяганину. Оцінюючи діяльність судових органів на підставі даного кодексу, А. Ф. Кони писав про заплутаність його процесуальних вимог, про неможливість деколи визначити круг справ, який підлягав розгляду в тому або атестація іншому суді. Справи нескінченно кочували з одного суду в іншій, часто поверталися до того ж суду першої інстанції, звідки знов починали довгий шлях вгору, на який йшли роки, а іноді забудовник десятиліття. Цей і інші недоліки показували необхідність нових правил кримінального судочинства, заснованих на ліберальних цінностях і справедливості.
Курсова робота ультиматум - Запобіжні заходи, що не пов'язані з позбавленням волі була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Крім того, необхідно порушувати справу при його виділенні відносно тих осіб, які не були вказані в посланник ухвалі про збудження основної справи, початої відносно конкретної особи. Так, якщо справа збуджена відносно конкретної підозрюваної, то виявлення нових співучасників, через пряму вимогу закону (ч. 3 ст. 154), вимагає рішення кумуляція про збудження і проти них кримінальної справи. Навпаки, коли кримінальна справа збуджена, наприклад, за фактом спричинення шкоди здоров'ю невідомими особами, те встановлення співучасників злочину не вимагає порушення нової справи у повішення разі ухвалення рішення про його виділення, оскільки в цьому випадку не можна говорити про виявлення нових осіб. При дозволі цих колізійних питань на практиці слід врахувати, що "надмірне" рішення про понтифіки порушення справи не є істотним порушенням закону, тоді як відсутність необхідного рішення про порушення справи приведе до неприпустимості отриманих доказів і незаконності всіх ухвалених у справі рішень. При виділенні справи трасування відносно нових осіб також повинна дотримуватися вимога всебічності і об'єктивності розслідування. Якщо це неможливо, то виділення справи не допускається.
Випадкові юридичні терміни - фиксчюр-нот, а також вираз - підбурювач.
Процесуальний порядок застосування зобов'язання про явку включає: ухвалення рішення про це (без винесення окремої ухвали), отримання письмового зобов'язання, роз'яснення наслідків його порушення. Посадова особа, партнерство що здійснює кримінальне судочинство, складає письмовий документ - зобов'язання про явку, в якому учасник процесу дає обіцянку: своєчасно бути по виклику, завчасно повідомляти про поважні причини нез'явлення, негайно повідомляти про підсудність зміну місця проживання або реєстрації. При відмові дати зобов'язання про явку доцільно скласти протокол, що фіксує факти роз'яснення обов'язків учасникові процесу і його відмова дати зобов'язання. Такий протокол буде одним підсудність з доказів підстав застосування подальших заходів процесуального примушення. У тексті зобов'язання робиться відмітка про роз'яснення наслідків нез'явлення по виклику. Для підозрюваного і звинуваченого - це привід, обрання запобіжного заходу. Для ландріхтери потерпілого і свідка - це привід, грошове стягнення. Порушення процесуальних обов'язків може спричинити не тільки карно-процесуальну відповідальність, але і адміністративну (наприклад, по ст. 17.7 КОАП РФ).
Перед придбанням роботи Запобіжні заходи, що не пов'язані з позбавленням волі Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також інвалідність.
Негативний результат слідчого експерименту опініо юріс може оцінюватися двояко. По-перше, слідчий експеримент може підтверджувати неможливість здійснення дій, існування явища, події. Про це, наприклад, може свідчити неможливість переміщення предмету через його габарити через дверний отвір. По-друге, негативний час простою результат слідчого експерименту дозволяє зробити вивід, що дія, ймовірно, не могла бути здійснена, подія, ймовірно, не могла мати місця. Така оцінка результатів слідчого експерименту можлива, наприклад, якщо він був пов'язаний концесіонер з перевіркою існування факту, обумовленої діями конкретної особи, що володіє індивідуальними особливостями, а експеримент через обставини був проведений за участю іншої особи. Наприклад, неможливість перемістити певний предмет учасником слідчого експерименту балотування зовсім не обов'язково означає, що інша особа не змогла б цього зробити. При цьому обліку підлягають конкретні обставини події. Так, відомо, що в стресових ситуаціях чоловік може зробити дії, на експеримент які не здатний в звичайному емоційному стані.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Запобіжні заходи, що не пов'язані з позбавленням волі. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Запобіжні заходи, що не пов'язані з позбавленням волі

Курсові роботи з кримінального процесу