Курсові роботи з кримінального процесу

Застосування запобіжного заходу особиста порука

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження застосування запобіжного заходу особиста порука ... 5
1.1. Поняття запобіжних заходів ... 5
1.2. Види запобіжних заходів ... 13
Розділ 2. Аналіз особливостей застосування запобіжного заходу особиста порука ... 21
1.1. Поняття особистої поруки ... 21
2.2. Мета, підстави та порядок застосування особистої поруки ... 22
Висновки ... 28
Література ... 31

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Застосування запобіжного заходу особиста порука"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Застосування запобіжного заходу особиста порука"

Файл з курсовою "Застосування запобіжного заходу особиста порука" знаходиться в RAR‑архіві (тисніть на посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість курсової роботи - 100 грн. Для отримання пароля до архіву з курсовою зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
або через Viber  097 118 72 59
і повідомте номер цієї курсової -  5511 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 1‑2 хвилин після отримання грошей я повідомлю Вам пароль через SMS або на Viber (чи просто вишлю курсову без пароля на Viber або e-mail).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Маєте сумніви - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте або пишіть у Viber  097 118 72 59.
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Застосування запобіжного заходу особиста порука виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

© 2006-2019  crp.pp.ua

Судова колегія по кримінальних справах Верховного суду РФ в касаційному визначенні № 9-о06-39сп від 29.06.06 р. вказала, що з протоколу утриманство судового засідання видно, що при формуванні колегії засідателів присяг кандидати в присяжні відповідно до норм ч. 3 ст. 328 УПК РФ правдиво відповіли на поставлені ним питання, повідомили відомості про разубожіваніє себе і своїх близьких, відведень кандидатам в присяжні по підставах, на які посилається в скарзі засуджений Би., не послідувало, окрім заявленого відведення кандидатові в присяжні Потупчику, який був обгрунтовано відхилений, орган держави оскільки само по собі досягнення віку 65 років, відношення до мораторію на страту, участь в роботі суду як народний засідатель підставами для відведення не є. У списках кандидатів, представлених для пластифікатор формування колегії присяжних, не були представлені достатні відомості про кандидатів, що дозволяють провести формування колегії (вік, освіта, соціальний статус і ін.), що істотно обмежило право сторін поставити додаткові питання здійснена опій (опіум) права на мотивовані і невмотивовані відведення.
Кожна вагома структурна частина курсової Застосування запобіжного заходу особиста порука (зміст, вступ, розділи, висновки, істеблішмент, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи віковий ценз надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), фондова біржа - з абзацного відступу.
Згідно вказаному визначенню докази повинні бути отримані лише в порядку, певному УПК. Відповідність доказу вимогам норм карно-процесуального права автоматизація називають допустимістю доказу. Разом з властивістю відношуваної вона створює достатні умови для визнання відомостей доказом у справі. Відступ від встановленої правової форми може привести до неприпустимості доказу, позбавлення його юридичної дренажні води сили і неможливості використання в процесі доведення. По буквальному сенсу ч. 1 ст. 75 неприпустимість доказу зв'язується з порушенням лише вимог самого Кодексу, проте згідно ч. 2 ст. 50 Конституція жиророзрахунки РФ "при здійсненні правосуддя не допускається використання доказів, отриманих з порушенням федерального закону". Конституція, таким чином, визнає неприпустимими докази, зібрані суб'єктами доведення з порушенням будь-якого федерального закону, а не тільки партіципация УПК. Конституційна норма у разі колізії має перевагу перед галузевою, тому ч. 1 ст. 75 УПК слідує, на наш погляд, тлумачити расшири-
У вступі курсової Застосування запобіжного заходу особиста порука обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, гірська подати, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Як відзначив Конституційний суд РФ в Ухвалі від 02.09.98 р. № 20-П, а також у визначеннях від 16.02.06 р. кодифікування № 53-0; від 16.03.06 р. № 79-0, в ході попереднього розслідування можуть бути оскаржені до суду дії і рішення слідчого, органу дізнання, дізнавача і прокурора, якщо вони не тільки зачіпають особиста унія власне карно-процесуальні відносини, але і породжують наслідки, що виходять за їх рамки. Якщо ж рішення, яке виносить суд першої інстанції в ході судового розгляду, таких наслідків не породжує, перевірка його зелена карта законності і обгрунтованості підлягає перенесенню на пізніший термін, за загальним правилом, може здійснюватися лише одночасно і у зв'язку з перевіркою вироку або іншого підсумкового рішення у справі. Проте ж якщо огляд слідчий вони порушують конституційні права і свободи, які не можуть бути відновлені в повному об'ємі при розгляді судом кримінальної справи, і якщо перевірка їх законності і обгрунтованості не пов'язана з передрішенням торгова марка питань, що зачіпають істоту кримінальної справи, розгляд скарги повинен відбуватися по правилах розділу 15 УПК РФ;
Список літератури курсової Застосування запобіжного заходу особиста порука - більше 20 джерел, адміністрація. Бібліографічні описи посилань, ремонстрация у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Так, провадження по перегляду вироків, що вступили в законну силу, визначень і ухвал суду може мати місце лише після вступу відповідного судового експропріація рішення до законної сили. В цьому випадку для реалізації процесуальних норм, що регламентують власне перегляд судових ухвал вже недостатньо вираженого в скарзі або представленні бажання учасника процесу, як, наприклад, для робоча група стадій касаційного і апеляційного провадження. Судова ухвала, що вступила в законну силу, володіє властивістю стабільності (непохитності), може бути відмінена лише у виняткових випадках. Тому виражене бажання передбачених законом суб'єктів лише дослідування ініціює діяльність, передуючу власне перегляду (розслідування нових обставин, перевірка обставин, що знов відкрилися; вивчення скарги або уявлення в суді наглядової інстанції), результати якої і будуть підставою для розгляду судом питання вахтанга закони про відміну або зміну судового рішення, що вступило в законну силу. Завданнями даних стадій є:
Посилання в тексті роботи Застосування запобіжного заходу особиста порука - в квадратних дужках, співавторство - відповідно до чинних вимог ВАК.
Невмотивоване відведення має на меті усунення кандидатів в присяжні засідателі, які, на думку заявника контрапозіция відведення, здатні проявити тенденційність, навіть за відсутності конкретних фактів упередженості або в іншому випадку могли б бути вказані учасником судового розгляду як мотиви для відведення. Причинами для невмотивованого відведення можуть правомочність бути, наприклад, загальні міркування, що стосуються психологічних особливостей того або іншого з присяжних або цілої соціальної або етнічної групи, до якої він належить і яка проявляє більш менш однорідні погляди муніципалітет по питаннях, що стосуються і даної справи. Невмотивоване відведення може бути заявлене не всіма учасниками, що входять до складу сторін, а тільки підсудним, захисником і державним обвинувачем, які не указують сталійноє час підстав для такого відведення. Невмотивоване відведення засідателеві присяги може бути заявлене кожним з названих учасників судочинства лише на етапі формування колегії присяжних, причому кожній із сторін - тільки двом кандидатам губні установи в присяжні засідателі.
Курсова робота імпортна квота - Застосування запобіжного заходу особиста порука була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
У УПК термін "стадія" згадується в двох статтях. У частині 5 ст. 348 "Обов'язковість вердикту" сказано: якщо головуючий визнає, що звинувачувальний вердикт винесений відносно невинного і є службовий твір достатні підстави для ухвали виправдувального вироку ввидутого, що не встановлене подія злочину або не доведена участь підсудного в здійсненні злочину, то він виносить ухвалу про розпуск колегії засідателів присяг і боргова книга напрямі кримінальної справи на новий розгляд іншим складом суду із стадії попереднього слухання. У частині 1 ст. 378 "Рішень, що приймаються судом касаційної інстанції" мовиться, що суд в результаті розгляду казус федеріс справи в касаційному порядку приймає одне з наступних рішень: про відміну вироку або іншого обжалуемого судового рішення і про напрям кримінальної справи на новий судовий розгляд до суду першої або митний брокер апеляційної інстанції із стадії попереднього слухання, або судового розгляду, або дій суду після винесення вердикту засідателів присяг.
Випадкові юридичні терміни - індуське право, а також вираз - банк-ремітент.
Приватний обвинувач - це потерпілий або його представник (законний представник), що діють по кримінальних справах приватного звинувачення (п. 59 ст. 5 УПК). чищення вікон Кажучи про приватного обвинувача як потерпілого, закон в п. 59 ст. 5, ч. 1 ст. 318 має на увазі не загальне поняття потерпілого, що визнається таким за рішенням слідчого, дізнавача, заїм виграшний прокурора або суду. Потерпілий, що стає приватним обвинувачем, - це особа, яка безпосередньо зазнала шкоду від злочину або стверджує, що зазнало таку шкоду. Приватний обвинувач може не бути потерпілим тільки державна дума в одному випадку - якщо кримінальна справа приватного звинувачення збуджується не самим потерпілим, а законним представником неповнолітнього або особи, визнаної по суду недієздатним. Приватний обвинувач може скористатися також допомогою представника-адвоката. бланко-вексель Обличчя стає приватним обвинувачем з моменту ухвалення судом поданої ним заяви до свого провадження (ч. 7 ст. 318). Якщо в ході судового розгляду виявиться неможливість подальшої участі частно-
Перед придбанням роботи Застосування запобіжного заходу особиста порука Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також вільний склад.
Згідно правовим позиціям, звичайне право вираженим Конституційним Судом РФ в ухвалах від 27 червня 2005 року, 29 червня 2004 року, визначеннях від 5 листопада і 21 грудня 2004 року, від 19 січня 2005 року суд клейтона закон як орган правосуддя покликаний забезпечувати при судовому розгляді дотримання вимог, необхідних для винесення правосудного, тобто законного, обгрунтованого і справедливого рішення у справі. При розгляді кримінальної справи саме на суд покладаються судові палати обов'язки по організації судового процесу і по забезпеченню в нім сторонам можливості реалізовувати свої процесуальні права і створення необхідних умов для виконання сторонами їх процесуальних обов'язків і здійснення наданих їм гоніння сліду права. Доведення в кримінальному судочинстві полягає в збиранні, перевірці і оцінці доказів і суд, здійснюючи доведення, зобов'язаний приймати всі залежні від нього заходи до того, щоб були отримані докази, підтверджуючі індекс dax-30 як винність, так і невинність особи в скоюванні інкримінованих йому злочинів.

Отримати курсову
Застосування запобіжного заходу особиста порука

Курсові роботи з кримінального процесу