Курсові роботи з кримінального процесу

Затримання в структурі тактичної операції при розслідуванні злочинів

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження затримання в структурі тактичної операції при розслідуванні злочинів.....5
1.1. Процесуальні засади розслідування злочинів.....5
1.2. Процесуальні засади тактичної операції.....8
1.3. Процесуальні засади затримання особи.....18
Розділ 2. Аналіз особливостей здійснення затримання.....22
2.1. Нормативно-правове забезпечення проведення затримання.....22
2.2. Особливості здійснення затримання в ході тактичної операції.....29
Розділ 3. Види затримання.....32
Висновки.....36
Список використаних джерел.....38

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Затримання в структурі тактичної операції при розслідуванні злочинів"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Затримання в структурі тактичної операції при розслідуванні злочинів"

 

Файл з курсовою "Затримання в структурі тактичної операції при розслідуванні злочинів" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4662 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Затримання ... при розслідуванні злочинів виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

У зв'язку з цим головуючий має ряд додаткових прав і обов'язків. Він відкриває судове засідання у справі, оголошує склад суду, видаляє із залу тих, що мер підлягають допиту свідків, роз'яснює перекладачеві його права і відповідальність, учасникам процесу - їх права, експертові і фахівцеві - їх права і обов'язки, встановлює особи підсудного і свідків, опитує підсудного про жірат те, чи зрозуміла йому суть звинувачення; оголошує в судовому засіданні про здійснення всіх процесуальних дій, стежить за дотриманням встановленого законом порядку їх здійснення, керує діями сторін з дослідження доказів, з'ясовує емір їх думки по питаннях, підметом дозволу в ході судового розгляду, забезпечує правильне ведення протоколу судового засідання. Головуючий ставить на обговорення суддів всі питання, що підлягають рішенню в ході засідання і білль в дорадчій кімнаті, оголошує рішення суду, як правило, сам проголошує вирок і роз'яснює порядок його оскарження. Безперечно, що на головуючого не можуть покладатися обов'язки, властиві суб'єктам звинувачувальної діяльності: у судочинстві, халал побудованому на початках змагальності, функції суду повинні бути відокремлені від функцій звинувачення. До ухвалення КПК, що діє, головуючий в суді мав і певні прерогативи звинувачувальної влади, а саме - оповістив пеня обвинувальний висновок, першим допитував підсудного і інших осіб, що викликаються до суду, зобов'язаний був приймати заходи до виявлення звинувачувальних доказів, порушуючи справу по новому звинуваченню і відносно нових осіб. У штамп Ухвалі Конституційного Суду РФ від 28 листопада 1996 р. у зв'язку з визнанням таких положень не відповідними Конституції підкреслювалося, "що на суд не може бути покладене виконання яких би то поліс не було функцій, що не узгоджуються з його положенням органу правосуддя" (п. 3 мотивувальних частини Ухвали).
Кожна вагома структурна частина курсової Затримання ... при розслідуванні злочинів (зміст, вступ, розділи, висновки, гетьман, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи докази надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), імпорт - з абзацного відступу.
Колишнє карно-процесуальне законодавство встановлювало правило: при численні терміну не враховується та година обушок і та доба, якою починається перебіг терміну (ст. 103 КПК РРФСР). Таким чином, термін завжди починав обчислюватися з наступної години або з наступної доби. Новий КПК РФ змінив порядок почала ерзац числення терміну. "При численні терміну місяцями (курсив мій. - К.К.) не береться до уваги та година і та доба, якою починається перебіг терміну", -указивает ч. 1 ст. 128 КПК РФ. кворум Але закон умовчує про те, як бути з годинником і добою. На перший погляд, вказана норма містить прикру неточність. Велика спокуса просто не відмітити цієї різниці і продовжувати робити по-старому комісія - не враховувати поточну годину і поточну добу при розрахунку будь-яких термінів. Проте розширювальне тлумачення нової процесуальної норми (розповсюдження аналогічно правил числення терміну місяцями на числення термінів годинником і добою) привід може погіршувати положення особи і тому не завжди бажано при визначенні власне процесуальних термінів. Представляється, що дана проблема повинна вирішуватися таким чином. Якщо для сфери приватного права прийнято числення термінів оферта від дня до дня (а die ad diem - лат.), то для публічного права термін обчислюється від моменту до моменту (а momento ad momentum). Тому, перефразовуючи відомий вираз, можна затверджувати: виступ "Терміни точний рахунок люблять". В результаті при численні термінів годинником і добою по новому процесуальному закону у ряді випадків необхідно враховувати поточну годину, а іноді - навіть поточні хвилини карнет.
У вступі курсової Затримання ... при розслідуванні злочинів обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, куртаж, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Відносно інших осіб з числа вказаних в ч. патент 1 ст. 447 КПК РФ діє ширше правило, закріплене в ч. 5 ст. 450 Кодексу. Якщо слідчі і інші процесуальні дії відповідно до КПК РФ здійснюються тільки на підставі судового коноплі рішення, то відносно особи, вказаної в ч. 1 ст. 477 КПК РФ, це можливо тільки з відома відповідного суду (ч. 1 ст. 448 КПК РФ містить перелік цих судів). В екологія даному випадку слід мати на увазі два моменти: 1) ця вимога розповсюджується лише на випадки, коли раніше відносно особи не було збуджено кримінальну справу або воно не було привернуте як фрігольд обвинуваченого з дотриманням процедури, встановленою ст. 448 КПК РФ; 2) цей порядок не розповсюджується на осіб, для порушення кримінальної справи відносно яких або для їх залучення як обвинувачених згоди суду земство не вимагається (Голова Рахункової палати РФ, його заступник, аудитори Рахункової палати РФ; Президент РФ, що припинив виконання своїх повноважень; Уповноважений з прав людини в Російській Федерації; депутат, член виборного органу бенефіций місцевого самоврядування, виборна посадова особа органу місцевого самоврядування; член виборчої комісії, комісії референдуму з правом вирішального голосу; член Центральної виборчої комісії РФ з правом вирішального голосу, голова виборчої комісії суб'єкта алькальд РФ; адвокат; зареєстрований кандидат в депутати Державної Думи, зареєстрований кандидат в депутати законодавчого, представницького органу державної влади суб'єкта РФ).
Список літератури курсової Затримання ... при розслідуванні злочинів - більше 20 джерел, нотаріат. Бібліографічні описи посилань, капітал у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Доказами того, що виправлення неповнолітнього може бути досягнуто без застосування кримінального покарання, діспашер є: щиросерде розкаяння, явка з повинною, сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування заподіяної шкоди і т.п. обставини. Рішення про припинення кримінального переслідування у зв'язку із застосуванням примусових заходів виховної дії може мислення мати місце тільки за наявності сукупності даних про те, що: 1) неповнолітній скоїв злочин вперше; 2) здійснене ним діяння відноситься до категорії невеликої або середньої тяжкості; 3) його виправлення можливе ліцензія без притягання до кримінальної відповідальності або застосування покарання. За наявності таких даних прокурор, а також слідчий і дізнавач з відома прокурора виносять ухвалу про припинення кримінального переслідування і порушує перед дифамація судом клопотання про застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру, яке разом з кримінальною справою прямує прокурором до суду для розгляду по суті і ухвалення рішення (ч. 1 ст. 427 надомник КПК). Матеріали кримінальної справи і клопотання про застосування примусових заходів виховної дії підлягають розгляду единолично суддею районного суду за участю неповнолітнього підсудного, його захисника, законного представника, прокурора по місцю провадження міграція попереднього розслідування.
Посилання в тексті роботи Затримання ... при розслідуванні злочинів - в квадратних дужках, аналітик- відповідно до чинних вимог ВАК.
Якщо суддя при голосуванні з якого-небудь питання залишився в фахівець меншині, він не має права відмовитися від обговорення і голосування при постановці наступних питань. Закон передбачає виключення з цього правила лише для судді, що голосував за виправдання: якщо він залишається фрустрация в меншині, то має право утриматися від голосування по питаннях застосування кримінального закону. Якщо думки суддів по питаннях про кваліфікацію злочину або міру покарання розійшлися, то голос, поданий за виправдання, фельд'єгер приєднується до голосу, поданого за кваліфікацію злочину по кримінальному закону, що передбачає менш тяжкий злочин, і за призначення менш суворого покарання (ч. 3 ст. 301 КПК). Суддя, що залишився в декларант меншині, може викласти свою особливу думку письмово у вигляді окремого документа. Особлива думка повинна бути викладена в дорадчій кімнаті. При проголошенні вироку особлива думка не оголошується, але залучається до справи водозабір (ч. 5 ст. 301 КПК). З цього витікає, що з особливою думкою можуть ознайомитися всі особи, уповноважені вивчати матеріали справи, - судді вищестоящих судів або новий склад суду, який розглядатиме суд божий справу після відміни вироку, а також всі інші учасники судочинства, що мають право на ознайомлення із справою.
Курсова робота асигнація - Затримання ... при розслідуванні злочинів була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Аналіз КПК РФ дозволяє вказати категорії кримінальних справ, підсудних світовому судді: 1) всі кримінальні справи приватного звинувачення (ч. басильовс 2 ст. 20); 2) кримінальні справи, попереднє розслідування по яких здійснювалося у формі дізнання, якщо максимальне покарання за злочин не перевищує трьох років позбавлення волі (ч. 1 ст. 31, ч. казус беллі 3 ст. 150) 1; 3) деякі кримінальні справи, попереднє розслідування по яких здійснювалося у формі попереднього слідства, якщо максимальне покарання за злочин не перевищує трьох років позбавлення волі (ч. 1 губернатор ст. 31,ч. 2 ст. 151). Ряд складів злочинів відноситься до перебування під слідством слідчих органів внутрішніх справ і до підсудності світових суддів. Зокрема, це спричинення тяжкого або середній тяжкості шкоди кооперація здоров'ю в стані афекту (ст. 113 УК РФ); спричинення тяжкого або середній тяжкості шкоди здоров'ю при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи, що скоїла верстальник злочин (ст. 114 УК РФ); ненадання допомоги хворому (ст. 124 УК РФ); перешкодило законною підприємницькою або іншій діяльності (ст. 169 УК РФ); лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) і ін капіталізм.
Випадкові юридичні терміни - безробітні, а також вираз - грузобагаж.
Так, можуть послужити основою для ратифікація формування доказів в кримінальному процесі результати безпосереднього сприйняття в умовах проведеного оперативно-розшукового заходу обставин і фактів, що входять в предмет доведення у кримінальній справі, особою, що надавала конфіденційне сприяння органам, показ твору що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. З цією метою відомості про дану особу, його участь у відповідному оперативно-розшуковому заході, внаслідок чого йому сталі відомі обставини, що мають значення для кримінальної справи, в мотивування установленому порядку (з його згоди) повинні бути представлені дізнавачу, слідчому, прокуророві або до суду. Після цього вказана особа може бути допитана як свідок. На допиті свідок повідомить відомості про сприйнятих міністеріали їм в рамках оперативно-розшукового заходу фактах і обставинах, що мають значення для кримінальної справи, які утворюють зміст витікаючого від нього доказу - свідчення свідка. Проте це вже інші дані - ценз підлоги отримані при провадженні у кримінальній справі, а не ті, які вказана особа повідомила раніше оперативному працівникові в рамках оперативно-розшукової діяльності.
Перед придбанням роботи Затримання ... при розслідуванні злочинів Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також законна сила.
Сучасне кримінальне судочинство (досудове і судове провадження у кримінальній справі - п. 56 ст. 5 КПК) засноване на принципі змагальності і інфантилізм рівноправ'я сторін звинувачення і захисту (ст. 15 КПК). На стороні звинувачення в кримінальному судочинстві виступають професійні юристи - прокурори, слідчі, дізнавачі. При формальній юридичній рівності неможливо було б досягти фактичного валоризація рівноправ'я сторін, якщо не гарантувати підозрюваному і звинуваченому можливість здійснювати право на захист не тільки самостійно, але і за допомогою захисника. Саме тому в новому КПК з урахуванням приведеної вище методологія позиції Конституційного Суду РФ передбачено, що за загальним правилом як захисники допускаються адвокати, і лише за визначенням або ухвалою суду як захисник можуть бути допущені, причому тільки разом з адвокатом, пікетування один з близьких родичів обвинуваченого (п. 4 ст. 5 КПК) або інша особа, про допуск якого клопоче обвинувачений. Виняток становить провадження у світового судді, де вказана вище особа може бути лотерея допущена суддею і замість адвоката (ч. 2 ст. 49 КПК).

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Затримання ... при розслідуванні злочинів. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Затримання в структурі тактичної операції при розслідуванні злочинів

Курсові роботи з кримінального процесу