Курсові роботи з кримінального процесу

Значення експертизи, відібрання зразків для експертних досліджень, пред'явлення для впізнання

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження експертизи та пред'явлення для впізнання.....5
1.1. Поняття та види судової експертизи.....5
1.2. Поняття пред'явлення для впізнання.....11
Розділ 2. Процесуальний порядок призначення і проведення експертизи.....17
2.1. Постанова про призначення експертизи і формулювання експертного завдання.....17
2.2. Права і обов'язки осіб, що беруть участь у проведенні експертизи.....18
2.3. Права та обов'язки експерта.....21
2.4. Висновок експертизи.....25
2.5. Отримання зразків для порівняльного дослідження.....28
Розділ 3. Процесуальний порядок пред'явлення для впізнання.....33
Висновки.....38
Література.....40

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Значення експертизи, відібрання зразків для експертних досліджень, пред'явлення для впізнання"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Значення експертизи, відібрання зразків для експертних досліджень, пред'явлення для впізнання"

 

Файл з курсовою "Значення експертизи, відібрання зразків для експертних досліджень, пред'явлення для впізнання" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4614 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Значення експертизи ... пред'явлення для впізнання виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Самостійність і незалежність - близькі поняття, що ценз відображають якусь міру свободи суб'єкта. Проте між ними є і певна відмінність. Самостійність судів є зовнішній вираз відокремленості судової влади від інших владних гілок - законодавчою і старанною, що забезпечує ранг їх взаємодію в рамках загальної державно-демократичної системи заборон і противаг. Самостійність судової влади, таким чином, виникає з більш загального правового принципу розділення властей. Сенс принципу розділення властей полягає в забезпеченні соха оптимальних умов для взаємодії трьох гілок державної влади, які не можуть діяти порізно. В цьому відношенні судова влада залежить від законодавчої, від якої вона отримує закони і якій, виконуючи ці мито закони, вона таким чином підкоряється. Судова влада певною мірою залежить і від влади старанною, оскільки фактичного виконання судових рішень зазвичай визначається ефективністю дій органів виконавчої влади. Самостійність припускає лише розділення офіс функцій і невтручання в поточну діяльність суб'єкта. Саме тому говорять не про незалежність властей один від одного, а тільки про їх розділення, самостійність. Поняття незалежності цілком застосовно до окремих суддів торі і складів суду, але його використання відносно всієї судової гілки державної влади не цілком коректно, бо незалежність семантично припускає можливість автономної діяльності суб'єкта, що цілком природно для суду, що розглядає поле юридичну справу, але не узгоджується з сенсом принципу розділення властей і положенням судової влади в цілому. Незалежність суддів має своїм безпосереднім джерелом не розділення властей, а змагальність процесу, оскільки всяке аб ово справедливе змагання потребує нейтрального арбітра. Незалежність суду гарантується в кримінальному судочинстві:
Кожна вагома структурна частина курсової Значення експертизи ... пред'явлення для впізнання (зміст, вступ, розділи, висновки, тварини, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи декан надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), расизм - з абзацного відступу.
Слід зазначити, що ці розпорядження не носять універсального характеру. Існуючі суперечності між нормами УК РФ і таксі КПК РФ, зокрема, не можна вирішити відповідно до положень, що містяться в ст. 7 КПК, оскільки УК і КПК мають різний предмет правового регулювання. Для з'ясування висловленої думки звернемося до екоцид положень, що містяться в ст. 25 і 26 КПК, які допускали припинення кримінальної справи зважаючи на примирення сторін або у зв'язку із зміною обстановки, якщо проти особи вперше чиниться кримінальне кодекс переслідування. Тим часом УК РФ передбачає можливість звільнення цих осіб від кримінальної відповідальності, якщо вони вперше скоїли злочин (ст. 76, 77 УК РФ). У даних випадках припинення кримінальних справ повинне колегії мати місце зважаючи на звільнення осіб від кримінальної відповідальності. Інакше кажучи, в основі рішення питання лежить кримінально-правова підстава. Кримінально-правове значення має факт скоєння злочину вперше. В той же час ніякого казино кримінально-правового значення не має, чи піддавалася особа кримінальному переслідуванню. Отже, в даних випадках мова йде перш за все про врегулювання кримінально-правових відносин. І тому ухвалювати рішення слід на основі застосування девізи не карно-процесуального, а кримінального матеріального закону, оскільки вибір закону залежить від предмету правового регулювання. Не випадково ще до введення КПК РФ в дію законодавець вимушений був змінити ст. 25 і асесор 26 КПК, зробивши в їх тексті пряме відсилання до ст. 76 і 77 УК РФ, звівши наклеп, що передбачені вказаними статтями КПК рішення приймаються у випадках, передбачених РФ УК фірман.
У вступі курсової Значення експертизи ... пред'явлення для впізнання обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, панщина, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Крім допиту потерпілих і свідків в судовому засіданні можливий допит експертів і фахівців. Згідно буквальному змісту ч. 1 ст. 282 КПК суд по клопотанню сторін або меншина за власною ініціативою має право викликати для допиту експерта, що дав висновок в ході попереднього розслідування, для роз'яснення або доповнення даного ним висновку (ч. 1 ст. 282). Тим часом правомірність канцлер допиту експерта, що дав висновок на попередньому розслідуванні не тільки для роз'яснення, але і для доповнення раніше даного ним висновку, викликає сумніви. Доповнення експертного висновку не може бути змістом свідчень, віллани а повинно бути предметом додаткової експертизи (ч. 1 ст. 207), оскільки вимагає проведення експертних досліджень. Такий вивід підтверджується і змістом ч. 2 ст. 80, згідно якої свідчення експерта - це коопхоз відомості, повідомлені їм на допиті, проведеному після отримання його висновку, в цілях роз'яснення або уточнення даного висновку. Як легко можна відмітити, в даній нормі загального характеру, присвяченій свідченням експерта, мова глосатори йде не про доповнення, а лише про уточнення раніше даного висновку. На відміну від доповнення уточнення висновку, як правило, не вимагає проведення додаткових досліджень, а має на меті конкретизувати висновки завдаток експерта на основі вже проведених досліджень. Тому, на наш погляд, разом з роз'ясненням лише уточнення висновку може бути предметом допиту експерта.
Список літератури курсової Значення експертизи ... пред'явлення для впізнання - більше 20 джерел, журналіст. Бібліографічні описи посилань, нувориш у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Слід зазначити, що законодавець, вирішивши деякі питання, пов'язані з оголошенням свідчень потерпілого і свідка, не довів вирішення цієї проблеми до логічного кінця. Обмеживши можливість оголошення свідчень потерпілого і вотчина свідка рамками ч. 2 і 3 ст. 281 КПК РФ за ініціативою сторони або самого суду, законодавець не врахував, що ця обставина не узгоджується з іншими нормами КПК РФ, які провізор направлені на те, щоб суд міг ухвалити законний, обгрунтований і справедливий вирок, заснований на дослідженні всіх матеріалів кримінальної справи. У судовому засіданні украй рідко може виникнути ситуація, коли обидві сторони капітанія будуть згодні на оголошення свідчень свідка, якщо вони істотно відрізняються від попередніх, оскільки, як правило, це одній із сторін буде "невигідно". Фактично оповістити свідчення свідка або потерпілого при такій ситуації узуфрукт буде неможливо. Тим часом викладене правило порушує принцип змагальності сторін, оскільки не дає можливості однієї із сторін з'ясувати причину істотних суперечностей в свідченнях потерпілого або свідка. Крім того, по правилах індоссент оцінки доказів (ст. 88 КПК) кожен доказ підлягає оцінці з погляду относи-мости, допустимості, достовірності, а всі зібрані докази в сукупності - з позиції достатності для дозволу кримінальної справи. Перевірити ж іноземець допустимість або неприпустимість
Посилання в тексті роботи Значення експертизи ... пред'явлення для впізнання - в квадратних дужках, аддендум- відповідно до чинних вимог ВАК.
Прийшовши до влади, Ганна Іоанновна використовувала ту, що раніше застосовувалася при Петрові I формулу політичного дзаїбацу розшуку "Слово і справа", під диктування свого фаворита Бірона 10 квітня 1730 р. опублікувала Указ про заохочення доносів. Істота її (формули) полягала в тому, що одна людина могла звинуватити іншого комівояжер в державній зраді, вимовляючи згадані "магічні слова". За цим слідував арешт і тортури. Якщо підозрюваний під тортурами визнавав себе винним, він засуджувався до страти або полягав в колоди і відправлявся преамбула на каторгу. У тих випадках, коли підозрюваний витримував тортури і заперечував провину, донощик піддавався страті. Ганна Іоанновна рахувала похід "або - або" кращим способом виявити смуту. Для цих цілей діяли інвестори дві таємні канцелярії в Санкт-Петербурзі і одна - в Москві, куди зі всієї Росії звозили обмовлених і обумовлених людей для суду і розшуку. Свідчення під тортурами вважалися основним і безперечним відступне доказом. Катували не тільки дорослих простолюдинів, але і малолітніх, священиків, дворян, часто у зв'язку з найбезглуздішими звинуваченнями. Історики відзначали, що суд і розшук при Біроне перевершували всякі описи жорстокостей, були каперство "маренням лихоманки і божевілля розумів".
Курсова робота кругообіг - Значення експертизи ... пред'явлення для впізнання була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Невірогідність свідчень свідка може бути результатом його добросовісної помилки. Це пояснюється процесом формування свідчень свідка, який протікає так само, як і процес формування свідчень потерпілого: від сприйняття до запам'ятовування, а недоумство потім і до відтворення. Помилки можливі на кожному з цих етапів. При сприйнятті вони нерідко викликаються багатьма об'єктивними причинами (порою року, погодою, освітленням, відстанню), а також суб'єктивними умовами (захворювання органів екіпіровка чуття, збуджений або пригнічений стан психіки, яскравість події, зацікавленість і т.д.). Точність запам'ятовування багато в чому залежить від правильності сприйняття, часу, що пройшов з моменту спостереження події до його допиту. книжка мдп На правильність відтворення впливають особисті якості людини і порядок допиту слідчим. Якщо свідок сумлінно помилявся, надаючи помилкові свідчення, то відповідальність не наступає. На достовірність свідчень свідка здатне надавати дію і член сім'ї його стан (поганий зір, дефекти слуху, сп'яніння і т.д.). При необхідності перевірки достовірності свідчень свідка допускається огляд свідка по ухвалі слідчого. Згоди свідка для цього не вимагається (ч. 1 ст. думниє чини 179 КПК).
Випадкові юридичні терміни - інкасувати, а також вираз - інсинуація.
Підстави для відведення, передбачені ст. 61 КПК, дійсні і для прокурора. Попередня участь особи, що є працедавці зараз прокурором, в попередньому розслідуванні і в судовому розгляді не є препятствием для його подальшої участі у провадженні у тій же кримінальній справі (ч. 2 ст. 66). Попередня участь прокурора конфіскація в провадженні попереднього розслідування - це виконання обов'язків слідчого, дізнавача, іншого працівника органу дізнання, якщо в той момент майбутній прокурор займав названі посади. Участь прокурора в попередньому розслідуванні і в гуртожиток судовому розгляді не є препятствием для його подальшої участі у провадженні у тій же кримінальній справі (ч. 2 ст. 66). Попередня участь прокурора в провадженні попереднього розслідування - це не департамент тільки його участь тут як власний прокурор, заступник прокурора, помічника прокурора, але і виконання обов'язків слідчого, дізнавача, іншого працівника органу дізнання, якщо в той момент майбутній прокурор займав названі посади. перлюстрація Участь прокурора в судовому розгляді охоплює випадки попередньої підтримки ним державного звинувачення в суді першої і другої інстанцій.
Перед придбанням роботи Значення експертизи ... пред'явлення для впізнання Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також клерикалізм.
Ухвала доміциліант вироку судом першої інстанції ще не означає, що в змісті цього процесуального акту обов'язково відображена істина. До тих пір, поки вирок не вступив в законну силу, не діє правило про пенні, пенс істинність і стабільність вироку, а якщо вирок звинувачувальний - продовжує діяти принцип презумпції невинності. Не дивлячись на достатньо детальну процесуальну форму судового розгляду, нерідкі випадки ухвали незаконних, необгрунтованих і несправедливих ветеринарія вироків. Засобом попередження можливості набуття чинності подібних вироків є провадження в суді другої інстанції, яке включає два види перевірки законності, обгрунтованості і справедливості вироків (визначень, ухвал): касаційне провадження і апеляційне демонетизація провадження. Касаційне і апеляційне провадження є самостійні стадії кримінального судочинства. Проте апеляційний порядок перевірки законності і обгрунтованості судових рішень, що не вступили в законну силу, може мати місце лише щодо консигнація вироків і ухвал світових суддів. Вирок і ухвала суду апеляційної інстанції, у свою чергу, можуть бути оскаржені в касаційному порядку.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Значення експертизи ... пред'явлення для впізнання. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Значення експертизи, відібрання зразків для експертних досліджень, пред'явлення для впізнання

Курсові роботи з кримінального процесу