Курсові роботи з кримінального процесу

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС: ПОНЯТТЯ І ЗАВДАННЯ

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття, зміст і типи кримінального процесу.....5
Розділ 2. Мета і завдання сучасного кримінального процесу.....17
Розділ 3. Система стадій кримінального процесу в Україні.....23
Висновки.....30
Література.....32

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Кримінальний процес: поняття і завдання"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Кримінальний процес: поняття і завдання"

 

Файл з курсовою "Кримінальний процес: поняття і завдання" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  2524 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Кримінальний процес: поняття і завдання виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Відмінності в процедурах, що передбачають допит в судовому засіданні експерта, що дав висновок в ході попереднього слідства, і провадження експертизи в суді, полягають в пай наступному. Допит експерта може дозволити отримати додаткові його роз'яснення по приводу вже встановлених ним фактів і проведеного дослідження, що є продовженням його висновку. Для встановлення нових фактів, яких не стосується доля його висновок і по яких не проводилося експертне дослідження, необхідне призначення експертизи на основі питань, поставлених вже в ході засідання. Нові виводи з приводу колишніх обставин також не можуть бути шлюз сформульовані в ході допиту експерта без нового експертного дослідження. Тому, якщо висновки експерта в ув'язненні сумнівні, судом призначається повторна експертиза, яка доручається іншому експертові. Якщо ж в судовому засіданні з'являються край нові питання до експерта або нові обставини, які необхідно врахувати, призначається нова експертиза, хоча її можна доручити тому ж експертові, викликаному до суду для допиту. Суд може також і після біота провадження першої експертизи в судовому розгляді призначити додаткову або повторну експертизу (ч. 4 ст. 283 КПК). Додаткова експертиза призначається після дачі експертом висновку в суді, якщо шляхом допиту експерта не заява представилося можливим усунути недостатню ясність і повноту його виводів або суперечності між висновками різних експертів. Повторна експертиза призначається судом, якщо висновок експерта є необгрунтованим або якщо під час судового розгляду кліка встановлені нові дані, які можуть вплинути на висновки експерта, а також у випадках, коли при призначенні і провадженні експертизи були допущені істотні порушення карно-процесуального закону. Якщо недоліки висновку дають підстави ефект сумніватися в компетентності або об'єктивності експерта, що дав висновок на попередньому слідстві, суд повинен викликати в судове засідання іншого експерта. Проте незгода суду з висновками експерта не є підставою для судно обов'язкового призначення повторної експертизи. При рішенні цього питання слід враховувати наявність в справі інших доказів по предмету експертизи, а також практичній можливості проведення повторної експертизи.
Кожна вагома структурна частина курсової Кримінальний процес: поняття і завдання (зміст, вступ, розділи, висновки, собор, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи кворум надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), човник - з абзацного відступу.
Касація (від фр. casser - зламати, знищити) - це перегляд вищестоящою судовою інстанцією тягло в межах скарг сторін рішень нижчестоячого суду, що не вступили в законну силу, лише по юридичних підставах, тобто з погляду порушень нижчестоячим судом норм матеріального і процесуального права (так звана ріелтер чиста касація). Касаційна інстанція в такому її розумінні не стосується оцінки доказів у справі, не вдається до розгляду його фактичної сторони і тому обмежується перевіркою рішення суду по письмових матеріалах марджін справи, без проведення слідчих дій. Її мета полягає в забезпеченні законності в діяльності нижчестоячих судів шляхом усунення рішень, що не відповідають цій умові. Тому "чисте" касаційне провадження може завершитися лише застава відміною оскарженого рішення з поверненням справи на новий судовий розгляд по суті або залишенням скарги без задоволення. Зазвичай передбачається, що касаційний вид перегляду найбільш доречний там, де справа в суді стелаж першої інстанції розглядалася за участю засідателів присяг, бо до виняткового ведення останніх відноситься оцінка доказів і встановлення фактів, і саме до обговорення цих питань не вдається касаційна інстанція. Касаційний вид доцент перегляду судових рішень характерний для процесуальних систем континентального типу - судочинство Австрії, Іспанії, Італії, Росії, Німеччини (у якій вона існує під назвою "ревізія") і ін., - в корінних рисах наступних плагіат в цьому питанні кримінальному процесу Франції, де дана форма перегляду історично і виникла.
У вступі курсової Кримінальний процес: поняття і завдання обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, гарантія, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
При цьому необхідно керуватися предметом експертизи даного роду або вигляду. Якщо питання відноситься до предмету експертизи, адмоніция він, як правило, не може бути дозволений за допомогою інших видів доказів. Так, наприклад, ідентифікація слідів взуття обвинуваченого, залишених на місці події, з вилученим у нього взуттям не може бути адресат встановлена за допомогою свідчень свідків або огляду, оскільки відноситься до предмету трасологической криміналістської експертизи. Інше питання, чи необхідний в даній справі висновок експерта-криміналіста для встановлення факту перебування обвинуваченого на місці дефекция події? Це питання повинне вирішуватися виходячи з наявності і сили інших доказів. Коли названий факт поза всяким сумнівом доведений свідченнями свідків, вдячливими свідченнями самого звинуваченого і т.д., підстава для проведення дублікат експертизи відсутня. Іншими словами, при рішенні питання про необхідність призначення судової експертизи слід розрізняти два рівні встановлення фактів за допомогою висновку експерта: а) перший рівень - при доведенні обставин, що пайовик входять безпосередньо в предмет експертизи (наприклад, ідентичності слідів); би) другий рівень - при доведенні обставин справи, які можуть встановлюватися з урахуванням фактів першого рівня (наприклад, перебування обвинуваченого на місці події). міграція Встановлення за допомогою висновку експерта фактів другого рівня - питання доцільності; обставини ж першого рівня винні, як правило, встановлюватися експертним шляхом.
Список літератури курсової Кримінальний процес: поняття і завдання - більше 20 джерел, банкрот. Бібліографічні описи посилань, колгоспи у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Початок суспільної доцільності в даний час законодавчо або фактично біженець діє у Франції, Бельгії, Данії, Ізраїлі, Ісландії, Китаї, Люксембурзі, Нідерландах, Норвегії, в романських кантонах Швейцарії, в Японії, в багато франкоязичних африканських державах і арабських країнах. У КПК Німеччини проголошений принцип віце-мер офіційності (обов'язковості) при збудженні публічного звинувачення (§ 152), але проте допускається відмова від кримінального переслідування зважаючи на малозначність діяння, якщо "переслідування не викликане публічним інтересом" (п. 1 § 153), губернія тимчасова відмова від збудження звинувачення при загладжуванні обвинуваченим заподіяної шкоди (§ 153а), відмова від звинувачення при діяльному розкаянні обвинуваченого (§ 153d) і ін. У більшості процесуальних систем доцільність сентенція є критерієм для вирішення питання про порушення кримінального переслідування, а не його продовження, проте слід мати на увазі, що в Германії публічне звинувачення збуджується вже після закінчення попереднього розслідування ( протокол § 170 КПК), тобто вже після фактичного початку кримінального переслідування. Згідно ст. 198 КПК кантону Женева (Швейцарія) прокурор Апеляційного суду має право припинити розслідування на будь-якому його етапі без якого-небудь фільтрат обгрунтування свого рішення.
Посилання в тексті роботи Кримінальний процес: поняття і завдання - в квадратних дужках, ширвжиток- відповідно до чинних вимог ВАК.
У визначенні № установа 64-о04-19 у справі Р. судова колегія по кримінальних справах Верховного суду РФ вказала: при провадженні у кримінальній справі Р. за призначенням брали участь два адвокати. Суддя, задовольнивши заяви адвокатів, ухвалив ліцензіар провести оплату їх праці 36540 рублів за рахунок держави. Після виконання даного рішення суддя ухвалив стягнути цю суму із засудженого. На дане рішення судді засуджений Р. подав касаційну скаргу, в війна цін якій указував, що витрати по здійсненню захисту повинні бути покладені на державу, оскільки його матеріальне положення не дозволяє йому компенсувати цю суму. Судова колегія ухвалу судді залишила без зміни, а форфейтинг касаційну скаргу засудженого - без задоволення. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК РФ процесуальні витрати стягаються із засудженого або відшкодовуються за рахунок засобів федерального бюджету. Процесуальні витрати відшкодовуються за концедент рахунок засобів федерального бюджету у разі майнової неспроможності особи, з якої вони повинні бути стягнуті (ч. 6 ст. 132 КПК РФ). Суд касаційної інстанції вказав, що майнова неспроможність засудженого має асигновка місце лише в даний час. Р. молодий, є працездатною особою, його матеріальне положення зміниться, і він матиме матеріальну можливість погасити заборгованість перед державою.
Курсова робота інквізиція - Кримінальний процес: поняття і завдання була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Оскільки суд, вирішуючи питання про виконання вироку суду констебль іноземної держави, підбирає російський кримінальний закон, який передбачає відповідальність за злочин, здійснений засудженим, можна зробити вивід, що мова йде про застосування судом кримінальної відповідальності до особи, засудженої в іноземній державі, перевізник по російському закону. Тобто суд при винесенні ухвали про виконання вироку суду іноземної держави повинен знаходити відповідні норми російського кримінального закону, встановлююча злочинність і караність діяння, визнаного злочином по кримінальному виконавець закону іноземної держави. При цьому може скластися ситуація, коли граничний термін позбавлення волі, передбачений УК РФ за даний злочин, менше, ніж призначений за вироком суду іноземної держави. В цьому випадку віроломство суд визначає максимальний термін позбавлення волі за скоєння даного злочину, передбачений УК РФ. Коли позбавлення волі не передбачене російським кримінальним законом як покарання за даний злочин, суд визначає покарання, найбільш сертифікат близьке до покарання, призначеного за вироком суду іноземної держави, але в межах, встановлених УК РФ для даного виду покарання.
Випадкові юридичні терміни - сатисфакція, а також вираз - репресалії.
Під реабілітацією шельмування в загальноприйнятому значенні розуміється відновлення хорошої колишньої репутації, відновлення в колишніх правах людини. У карно-процесуальному праві реабілітація означає повне відновлення в правах людини, відшкодування йому шкоди, заподіяної державою, незаконними діями авторизація або бездіяльністю органів держави або їх посадових осіб, якщо він визнавався підозрюваним, притягувався як обвинуваченого або визнавався винним за вироком суду. При цьому шкода, заподіяна громадянинові в результаті кримінального переслідування, контрактант відшкодовується за рахунок держави і незалежно від провини органів дізнання, дізнавача, слідчого, прокурора і суду. Реабілітовані особи відновлюються в трудових, пенсійних, житлових, політичних, цивільних правах, спеціальних і військових званнях, їм чек товарний повертаються державні нагороди, виплачується заробітна плата за період знаходження в ув'язненні або проводяться компенсаційні виплати. Поняття реабілітації визначене в п. 34 ст. 5 КПК РФ як порядок відновлення права і видавництво свобод особи, незаконно або необгрунтовано підданого кримінальному переслідуванню, і відшкодування заподіяної йому шкоди.
Перед придбанням роботи Кримінальний процес: поняття і завдання Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також господарство.
Показовим в цьому плані є акт агресії наступний приклад з судової практики. 28.06.2002 р. суддя відмовив звинуваченим в клопотанні на розгляд їх справи судом за участю засідателів присяг на тій підставі, що, згідно Закону об введення в перевезення дію нового КПК РФ, це право у них виникало лише з 01.07.2002 р. Суддя призначив дану справу до розгляду на 10.07.2002 р., проте за участю народних засідателів, участь яких була рада европи передбачена старим Кодексом - КПК РРФСР. Президія Верховного Суду РФ визнала дії судді помилковими, бо відповідна процесуальна дія - розгляд справи - повинно було відбуватися вже після 1 липня, і зад(ь) ніца судді слід було керуватися новим КПК, який до цього часу повинен був вступити в дію, передбачаючи судовий розгляд за участю засідателів присяг. У іншому своєму рішенні Президія Верховного Суду РФ підприємство визнала допустимим протокол огляду місця події, в якій брали участь неповнолітні поняті, оскільки на момент огляду діяла ст. 135 КПК РСФСР 1960 р., яка не містила заборони участі таких осіб імміграція як понятих.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Кримінальний процес: поняття і завдання. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Кримінальний процес: поняття і завдання

Курсові роботи з кримінального процесу