Курсові роботи з кримінального процесу

Кримінальний процес та правосуддя

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження кримінального процесу та правосуддя ... 5
1.1. Поняття і зміст кримінального процесу ... 5
1.2. Типи кримінального процесу ... 10
Розділ 2. Мета, принципи і завдання сучасного кримінального процесу ... 16
2.1. Мета і завдання сучасного кримінального процесу ... 16
2.2. Система принципів кримінального процесу ... 21
Розділ 3. Система стадій кримінального процесу в Україні ... 27
Висновки ... 33
Література ... 35

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Кримінальний процес та правосуддя"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Кримінальний процес та правосуддя"

Файл з курсовою "Кримінальний процес та правосуддя" знаходиться в RAR‑архіві (тисніть на посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість курсової роботи - 100 грн. Для отримання пароля до архіву з курсовою зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
або через Viber  097 118 72 59
і повідомте номер цієї курсової -  4638 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 1‑2 хвилин після отримання грошей я повідомлю Вам пароль через SMS або на Viber (чи просто вишлю курсову без пароля на Viber або e-mail).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Маєте сумніви - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте або пишіть у Viber  097 118 72 59.
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Кримінальний процес та правосуддя виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

© 2006-2019  crp.pp.ua

Характерними особливостями чек діяльності державних органів у сфері судочинства є, по-перше, строго певний круг суб'єктів - суд, суддя, прокурор, слідчий, начальник слідчого відділу, дізнавач, орган дізнання, по-друге, встановлення її форм, методів і засобів тать нормами карно-процесуального закону. Особлива роль суду обумовлена тим, що тільки він здійснює такий вид державної влади, як влада судова (ст. 10, 118 Конституції РФ). При цьому хід процесу визначають не цент приватні початки (як це має місце в цивільному процесі), а публічні, державні інтереси; рішення у кримінальній справі ухвалюються тільки державними органами. Це не означає, що державні органи не враховують, наприклад, аванс заяви і інтереси обвинуваченого і потерпілого. У зв'язку з цим можна вказати на обов'язок осіб, ведучих кримінальна справа, роз'яснити особам, що беруть участь, права і забезпечити їх здійснення; на обов'язок хакер цих же суб'єктів забезпечити у встановлених випадках обов'язкову участь захисника. У ряді випадків без згоди обвинуваченого (ст. 25, 26, 28 КПК), а іноді і потерпілого (ст. 25 КПК) не може допит бути припинена кримінальна справа. Разом з тим при їх згоді слідчий або прокурор має право не припиняти справу, якщо воно (це рішення) не відповідає державним інтересам. Разом з цим, проте, лазер законом передбачено, що у справах приватного звинувачення воля потерпілого має вирішальне значення для порушення кримінальної справи, подальшого його розгляди і припинення. Але, по-перше, особливий порядок провадження у справах приватного звинувачення білль допускається лише по п'яти що не представляє істотної небезпеки злочинам (ст. 115, 116, ч. 1 ст. 129, ч. 1 і ч. 2 ст. 130 УК). По-друге, навіть при провадженні по білль цих справах (приватного звинувачення) діють (хоч і в обмежених межах) певні публічно-правові початки (ч. 2 ст. 20, ч. 3 ст. 318 КПК).
Кожна вагома структурна частина курсової Кримінальний процес та правосуддя (зміст, вступ, розділи, висновки, брокер, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи балон надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), пібор - з абзацного відступу.
Самостійність цієї стадії кримінального процесу визначається специфікою завдань і цілей, круга учасників, термінів провадження, правовідносин і процесуальних обгін дій, змісту рішень і документів, що складаються. Так, основними безпосередніми завданнями даної стадії кримінального судочинства є встановлення наявності або відсутності нових або таких, що знов відкрилися обставин і їх впливу беклярі на ухвалу законного, обгрунтованого і справедливого вироку або іншого судового рішення, що вступили в законну силу. Специфічними учасниками карно-процесуальних відносин в аналізованій стадії кримінального судочинства є особи, повідомлення яких послужили гранти приводом для збудження провадження зважаючи на нових або таких, що знов відкрилися обставин (громадяни, посадові особи і т.д.). У стадії відновлення кримінальної справи зважаючи на нові або такі, що знов агентство відкрилися обставини діють специфічні процесуальні терміни. Значними особливостями володіє попереднє досудове провадження зважаючи на нових або таких, що знов відкрилися обставин, здійснюване в порядку ст. 415 і 416 КПК, що дебурс накладає серйозний відбиток на виникаючі процесуальні відносини (наприклад, між слідчим і прокурором). Нарешті, в процесі встановлення нових або таких, що знов відкрилися обставин самостійний і специфічний характер властивий ряду рішень, меченіє наприклад припиненню збудженого провадження зважаючи на виявлення нових або встановлення обставин, що знов відкрилися. У цій стадії з'являються нові документи у вигляді представлення Голови Верховного Суду РФ, висновку прокурора і толлінг т.д.
У вступі курсової Кримінальний процес та правосуддя обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, ембарго, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Особливу увагу законодавець приділяє клопотанням захисту про виклик свідків для встановлення алібі підсудного і витребуванні додаткових доказів. овербот Згідно ч. 6 ст. 234 КПК РФ виклик свідка для встановлення алібі підлягає задоволенню лише в тому випадку, якщо клопотання про це заявлялося в ході попереднього розслідування, але було відхилене дісмісл дізнавачем, слідчим або прокурором. Проте Конституційний Суд РФ визнав це положення не відповідним Конституції РФ, як це витікає з сенсу її ст. 45 (ч. 2), 46 (ч. 1), 49 (ч. логистік 2) в тій мірі, в тій, що якій міститься в ч. бети. 234 КПК нормою виключається можливість задоволення судом клопотання сторони захисту про виклик свідка для встановлення алібі підсудного, якщо сеньорат воно не заявлялося в ході попереднього розслідування і не було відхилене дізнавачем, слідчим, прокурором (ухвала Конституційного Суду РФ від 29 червня 2004 р. № 13-п). Таким чином, Конституційний Суд РФ автократія визнав норму ч. 6 ст. 234 КПК РФ що суперечить встановленням Конституції РФ про державний захист права і свобод людини і громадянина, праву кожного на захист своїх прав і свобод генерал всіма способами, не забороненими законом; праву на судовий захист і принципу презумпції невинності. Вказана норма обмежує обвинувачений в можливості відстоювати в ході судового розгляду свою позицію у кримінальній справі і виборець веде, по суті, до відмови від гарантованого Конституцією РФ права обвинуваченого не доводити свою невинність.
Список літератури курсової Кримінальний процес та правосуддя - більше 20 джерел, врадникі. Бібліографічні описи посилань, дика віра у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Певні особливості мають підстави для відміни ієрархія або зміни судових рішень, винесених за участю засідателів присяг. Закон виходить з того, що достовірність фактичних обставин кримінальної справи, встановлених вердиктом присяжних, достатньо забезпечена і не може бути поставлена під зараження сумнів. Це пояснюється високим ступенем незалежності засідателів присяг і виробленням їх рішень в умовах розширеної колегіальності. Тому касаційний суд не має права тут вдаватися до оцінки доказів і переглядати рішення, утриманці винесені в суді за участю засідателів присяг, по такій підставі, як "невідповідність виводів суду, викладених у вироку, фактичним обставинам кримінальної справи" (п. 1 ч. 1 ст. 379). Замість нього застосовується катування інша підстава, що враховує підвищену авторитетність вердикту присяжних, а саме - суперечність вироку вердикту засідателів присяг (ч. 3 ст. 386). Крім того, підставами для перегляду цих судових рішень можуть служити: депутант а) порушення карно-процесуального закону; б) неправильне застосування кримінального закону; у) несправедливість вироку, тобто підстави суто юридичного характеру. Таким чином, при перегляді судових рішень, винесених в суді за участю засідателів присяг, препарат касаційне провадження в російському кримінальному процесі найбільшою мірою наближене до моделі чистої касації.
Посилання в тексті роботи Кримінальний процес та правосуддя - в квадратних дужках, президія- відповідно до чинних вимог ВАК.
Секретар судового засідання докладає суду про явку в числі інших викликаних в судове засідання осіб і свідків. При цьому секретар зазвичай перевіряє мораторії явку викликаних свідків згідно спискам, представленим сторонами (п. 4 ч. 2 ст. 231), і ухвалі судді про призначення судового засідання (ст. 232). Слідує, проте, мати на увазі, що відповідно до баналітет ч. 4 ст. 271 свідки і фахівці можуть за ініціативою сторін з'явитися і прямо в судове засідання. Тому секретар судового засідання перед початком засідання і головуючий в підготовчій його частині імпресаріо повинні з'ясувати, чи присутні такі свідки в залі судового засідання або в будівлі суду. Суд видаляє свідків, що з'явилися, із залу судового засідання до початку їх допиту (ст. 264). Це стейтмент робиться для того, щоб встановлення особи підсудного і дослідження обставин справи не надавало на свідків вселяючої дії. Головуючому слід роз'яснити свідкам, що їх видалення із залу передбачено судовою процедурою; що плюралізм їх викличуть, як тільки наступить черга дачі ними свідчень; що до їх допиту вони не повинні обговорювати між собою які-небудь обставини справи, а після допиту спілкуватися з ще не допитаними ассигмент свідками; що до виклику в зал судового засідання вони не повинні покидати будівлю суду.
Курсова робота баррістер - Кримінальний процес та правосуддя була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Згідно ч. 4 ст. 133 КПК акт про амністію, закінчення термінів давності, недосягнення віку, з якого наступає кримінальна відповідальність, або випадки, коли неповнолітній, хоч і досяг віку, з якого об'єднання наступає кримінальна відповідальність, але унаслідок відставання в психічному розвитку, не пов'язаного з психічним розладом, не міг повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) і керувати ними акт ревізії у момент здійснення діяння, передбаченого кримінальним законом, або ухвалення закону, що знімає злочинність або караність діяння, перешкоджають виникненню права на реабілітацію і відшкодування шкоди при незаконному застосуванні відносно обличчя заходів жертви війни процесуального примушення або відміни або зміни звинувачувального вироку. У зв'язку з цим Конституційний Суд РФ визначив, що ч. 4 ст. 133 КПК не перешкоджає суду розглянути кримінальну справу, що по інтерцесія суті знаходиться в його провадженні, якщо до виголошення вироку новим кримінальним законом усувається злочинність і караність інкримінованого обвинуваченому діяння, і вирішити питання про визнання (або про відмову у визнанні) за трасування ним права на реабілітацію.
Випадкові юридичні терміни - андєєлаїнг, а також вираз - антарктіка.
Разом з тим деколи висловлюється і інша думка. Наприклад, в одному з вельми популярних перевидань підручників, що витримали багато, для киднеппінг американських юридичних учбових закладів приводиться перелік етапів (стадій) кримінального процесу з 17 найменувань: 1. Отримання інформації про злочин і її реєстрація. 2. Передарештне розслідування (перевірка даних про злочин, що відбувся диспонувати або передбачуваному). 3. Арешт. 4. Оформлення арешту. 5. Збирання даних після проведеного арешту. 6. Ухвалення рішення про звинувачення. 7. Представлення справи до суду. 8. Перша явка підозрюваного (обвинуваченого) до суду. оптимізація 9. Попереднє слухання справи в суді. 10. Перевірка справи великим жюрі присяжних. 11. Реєстрація в суді звинувачувального акту або інформації про завершений злочин. 12. Виявлення думки обвинуваченого про обвинувальний висновок водний режим або інформацію про завершений злочин. 13. Збудження і розгляд клопотань до початку судового розгляду. 14. Розгляд справи по суті пред'явленого звинувачення. 15. Визначення міри покарання. 16. Оскарження (апеляція). 17. Розгляд сутенерство судом питань після вступу вироку до законної сили.
Перед придбанням роботи Кримінальний процес та правосуддя Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також кинуті речі.
Разом з тим суд повністю не виключений з числа учасників кримінального судочинства, наділених повноваженнями по виявленню і збиранню доказів (ч. 1 ст. 86 КПК). перерахунок Він в ході попереднього слухання кримінальної справи, що поступила від прокурора, має право: задовольнити клопотання захисту про виклик свідків для підтвердження алібі обвинуваченого, витребувати додаткові докази, допитати будь-яких осіб для консигнація вирішення питання про виключення доказів, визнаних неприпустимими (ст. 234, 235 КПК). При розгляді справ приватного звинувачення по клопотанню сторін світовий суддя має право сприяти їм в збиранні таких доказів, які штрейкбрехер не можуть бути отримані сторонами самостійно (ст. 319 КПК). У судовому розгляді будь-якої кримінальної справи суд може призначати за власною ініціативою судову експертизу, оглядати речові докази (ст. 283, 284 КПК). опійний мак Він може також проводити такі судові дії, як огляд місцевості і приміщення, слідчий експеримент, огляд, пред'явлення для пізнання (ст. 287-290 КПК). Всі ці дії здійснюються з метою як збирання, так майорат і перевірки доказів.

Отримати курсову
Кримінальний процес та правосуддя

Курсові роботи з кримінального процесу