Курсові роботи з кримінального процесу

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття і соціальна цінність кримінально-процесуальної форми.....5
Розділ 2. Кримінально-процесуальна форма як гарантія забезпечення достовірності одержання відомостей про факти.....11
Розділ 3. Проблеми удосконалення кримінально-процесуальної форми на сучасному етапі.....21
Висновки.....32
Література.....34

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Кримінально-процесуальна форма"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Кримінально-процесуальна форма"

 

Файл з курсовою "Кримінально-процесуальна форма" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  2523 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Кримінально-процесуальна форма виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Гласність сторін є право обох сторін бути присутнім при проведенні процесуальних дій, знайомитися зі всіма матеріалами справи і ерл робити заяви. Гласність буває також повна і обмежена. Загальна гласність може обмежуватися по коло осіб (наприклад, для неповнолітніх, озброєних, таких, що знаходяться в нетверезому стані осіб і ін.); за об'ємом нал процесуальних дій (якщо окремі дії, етапи або стадії процесу не допускають присутності сторонніх осіб), а також по характеру з'ясовуваних обставин (що представляють державну або особисту таємницю, ображають моральність або здатних каф викликати порушення суспільного спокою). Гласність сторін обмежена, коли та або інша сторона усунена від участі в процесуальних діях або обмежена в можливості знайомитися з матеріалами справи. Від обмеження принципу гласності ліфо слід відрізняти його порушення. Так, загальна гласність страждає, якщо судовий розгляд проводять не в залі судових засідань або іншому, спеціально оголошеному для широкої публіки місці, а келійно, тобто в приміщенні, залік про яке публіка не сповіщена і куди доступ для неї незручний або об'єктивно утруднений (наприклад, в кабінеті судді; у будівлі, де діє пропускний охоронний режим, і т.п.). Враховуючи значення гласності фогт для змагального процесу, вона повинна розглядатися як його обов'язкова умова. Ця проблема багато серйозніше, ніж здається на перший погляд. Проведення процесів при порожніх залах, у присутності одних лише сторін і закон нечисленної рідні підсудного або такого, що потерпів позбавляє змагальність динамізму і гостроти, притупляє у суду, прокурорів і адвокатів відчуття відповідальності за справу, веде до зниження якості їх роботи. Через те юнктад інформація про час, місце і предмет судових засідань повинна публікуватися у пресі, доводитися до населення по телебаченню; слід використовувати досвід виїзних судових розглядів, накопичений російськими (радянськими) судами в колишній час. акцепт Величезне значення має зовнішній і внутрішній вигляд судових будівель, обстановка, урочистий ритуал, видовище судових засідань. Тут можна пригадати англійську юридичну приказку про те, що судочинство зобов'язане не тільки бути Правосуддям, хеджер але і виглядати як Правосуддя.
Кожна вагома структурна частина курсової Кримінально-процесуальна форма (зміст, вступ, розділи, висновки, дуайен, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи патрон надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), аварія - з абзацного відступу.
Обвинувачений у вузькому, техніко-юридичному сенсі, тобто особа, відносно якої винесена ухвала про залучення його як звинувачений актив або звинувачувальний акт, має ширший спектр процесуальних прав. Багато хто з цих прав обвинуваченого аналогічний правам підозрюваного, які вже були розглянуті нами в попередньому параграфі: знати, в чому він звинувачується; риксдаг заперечувати проти звинувачення, надавати свідчення по пред'явленому йому звинуваченню або відмовлятися від надання свідчень; представляти докази; заявляти клопотання і відведення; надавати свідчення і пояснюватися на рідній мові або мові, якою баскаки він володіє; безкоштовно користуватися допомогою перекладача; користуватися допомогою захисника, зокрема у встановлених законом випадках безкоштовно; мати побачення із захисником наодинці і конфіденційно, зокрема до першого допиту обвинуваченого, без обмеження їх сенатор числа і тривалість; брати участь з дозволу слідчого в слідчих діях, вироблюваних по його клопотанню або клопотанню його захисника або законного представника; знайомитися з протоколами цих дій і подавати на брокер них зауваження; знайомитися з ухвалою про призначення судової експертизи, ставити питання експертові і знайомитися з висновком експерта (ст. 195, 198); приносити скарги на дії (бездіяльність) і рішення дізнавача, слідчого, прокурора садизм і суду і брати участь в їх розгляді судом; брати участь в розгляді судом питання про обрання відносно нього запобіжного заходу і в інших випадках, передбачених ч. 2 ст. 29. шевальє
У вступі курсової Кримінально-процесуальна форма обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, евікція, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Свідок - це особа, якій можуть бути відомі які-небудь обставини, що мають значення для розслідування і дозволу кримінальної справи, і яке викликане для надання свідчень (ч. 1 ст. інститут 56 КПК). Таким чином, свідком вважається особа, що одночасно задовольняє наступним ознакам: а) йому можуть бути відомі які-небудь обставини, що мають значення для розслідування і дозволу даної кримінальної справи; б) ажіотаж воно викликане для надання свідчень. При цьому питання про те, чи можуть свідкові бути відомі обставини, що відносяться до справи, вирішується не ним самим, а органом дізнання, дізнавачем, слідчим, прокурором, тиснява судом. Підозрюваний, обвинувачений, захисник, потерпілий, цивільний позивач і цивільний відповідач, а також їх представники мають право заявити клопотання про виклик і допит особи як свідок, яка вирішується особою, ведучим процес анексія (ч. 2 ст. 159, ч. 8 ст. 234). Проте при закінченні попереднього розслідування з обвинувальним висновком або звинувачувальним актом до цих документів залучається список осіб, що підлягають викличу в судове циркуляр засідання, у тому числі і з боку захисту (ч. 4 ст. 220). Представляється, що через принцип рівності прав сторін в кримінальному процесі слідчий, а також прокурор не можуть відмовити у банкрот включенні в цей список свідків, що викликаються стороною, або скоротити його на свій розсуд (п. 3 ч. 2 ст. 221). Це вірно і тому, що навіть суд не має права агреман відмовити в задоволенні клопотання про допит в судовому засіданні особи як свідок або
Список літератури курсової Кримінально-процесуальна форма - більше 20 джерел, когнати. Бібліографічні описи посилань, портфель у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Розгляд суддею процесуальних питань на досудових стадіях (дозвіл на проведення різних слідчих і інших процесуальних дій, дозвіл скарг на дії і бездіяльність слідчого, прокурора) не виключає графство участь судді в розгляді справи на будь-яких судових стадіях процесу. На жаль, це торкається і випадків ухвалення суддею рішення про висновок під варту і продовженні термінів утримання під вартою. У арбітраж останньому випадку зв'язаність судді ухваленим рішенням не може не виявитися при розгляді кримінальної справи по суті. У початковій редакції ст. 63 КПК передбачалася неможливість участі судді в розгляді кримінальної справи, програма якщо він ухвалював рішення про висновок під варту або продовженні термінів утримання під вартою. Проте з огляду на те, що таке рішення вимагало введення значної кількості додаткових штатних одиниць суддів, євродолари ухвалення судом рішення про висновок під варту і продовженні терміну утримання під вартою передбачалося з 1 січня 2004 р. Конституційний Суд РФ, угледівши невідповідність Конституції РФ у Федеральному законі "Про експонат введення в дію Карно-процесуального кодексу Російської Федерації" в частині відкладення введення в дію норми про судовий порядок висновку під варту, змусив законодавця ухвалити рішення про введення цієї норми, як і губернія всього КПК
Посилання в тексті роботи Кримінально-процесуальна форма - в квадратних дужках, люстрація- відповідно до чинних вимог ВАК.
У ухвалі про овердрафт збудження клопотання висловлюються мотиви і підстави, через які виникла необхідність в ув'язненні підозрюваного або звинуваченого під варту і неможливе обрання іншого запобіжного заходу. До нього додаються матеріали, підтверджуючі обгрунтованість клопотання. аквізіция Такими матеріалами можуть бути: копії ухвал про порушення кримінальної справи і залучення особи як обвинуваченого, копії протоколів затримання, допитів підозрюваного або звинуваченого, а також наявні в справі докази, підтверджуючі наявність люсттация обставин, що свідчать про необхідність обрання обличчю запобіжного заходу у вигляді висновку під варту (відомості про особу підозрюваного або звинуваченого, довідки про його судимість, дані про те, що він може дійсна ціна сховатися від слідства, про його погрози в адресу потерпілих, свідків і т.п.). У випадках, коли в кримінальній справі захисник не бере участь і про це не зроблений запис в протоколі магістрати допиту підозрюваного або звинуваченого, до матеріалів справи додається його письмова заява про відмову від захисника (див. ч. 3 п. 4 згаданий вище - з. 75 підручника - ухвали Пленуму Верховного індосамент Суду від 5 березня 2004 р. N 1). Подібного роду матеріали представляються до суду не пізніше, ніж за 8 годин до закінчення терміну їх затримання (208).
Курсова робота банкрутство - Кримінально-процесуальна форма була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Карно-процесуальний кодекс РФ ввів нову для вітчизняного процесуального законодавства міру головуючий по захисту свідків і потерпілих (ч. 9 ст. 166). Для забезпечення їх безпеки і безпеки близьких ним осіб (перелік яких широкий - див. п. 3 ст. 5) в протоколі слідчої ленне право дії не наводяться дані про особу свідка, потерпілого і його представника. Натомість указується псевдонім. Дана міра кореспондує з можливістю в суді надавати свідчення в умовах, що виключають візуальне спостереження свідка наймодатель іншими учасниками судового розгляду (ч. 5 ст. 278). За розголошування відомостей про прийняті заходи безпеки можлива кримінальна відповідальність (ст. 311 УК РФ). Це досить глибокий відступ від принципу безпосередності дослідження повідомляти доказів, здатне порушити право обвинуваченого на захист. Разом з тим воно виправдано для забезпечення захисту інтересів свідка, потерпілого і суспільства в розкритті злочину (ч. 3 ст. 50 Конституції РФ). Проте префектура для відповідності міжнародно-правовим і конституційним нормам застосування вказаної міри по захисту свідка повинне бути обставлене додатковими гарантіями, щоб процедура судочинства була в цілому справедливою.
Випадкові юридичні терміни - банк-ділер, а також вираз - меморандум.
Обчислюваний місяцями процесуальний термін закінчується в 24 години відповідного числа останнього місяця. Якщо останній місяць не має відповідного числа (наприклад, 30 лютого), то термін закінчується реформація в 24 години останньої доби цього місяця. Якщо закінчення терміну доводиться на неробочий день, то термін закінчується в наступний за ним перший робочий день. Неробочі дні - це загальноприйняті вихідні святотатство і неробочі святкові дні. Згідно законодавству про працю загальним вихідним вдень є воскресіння (ч. 2 ст. 111 ТК РФ). Неробочими святковими днями є: з 1 по 5 січня (включно) - гербова марка Новорічні канікули, 7 січня - Різдво Христове, 23 лютого - День захисника Вітчизни, 8 березня - Міжнародний жіночий день, 1 травня - Свято Весни і Праці, 9 травня - День либерум-вето Перемоги, 12 червня - День Росії і 4 листопада - День народної єдності (ст. 112 ТК РФ). При збігу вихідного і неробочого святкового дня вихідний день переноситься на наступний після кам'яне дно святкового робочий день. Термін утримання під вартою і знаходженнями в медичному або психіатричному стаціонарі закінчується незалежно від того, чи є його останній день неробочим або робочим днем.
Перед придбанням роботи Кримінально-процесуальна форма Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також криптоаналіз.
Відношувана речових доказів і їх доказове значення залежать від того факту, який вони встановлюють. Як правило, речові докази свідчать не про сам факт злочину, а про іншу законодавець подію, що має доказове значення, тобто є непрямими доказами. Навіть при індивідуальній ідентифікації предмету зазвичай встановлюється лише доказовий факт. Наприклад, ідентифікація взуття по сліду людини або по відбитку пальця свідчить конференція лише про те, що дана особа була на місці злочину, а не про те, що воно його зробило. Воно могло побувати там і не у зв'язку з скоєнням злочину, а витік мізків до цього або після. Аналогічно ідентифікація зброї, якою здійснено вбивство, є лише непрямим доказом винності його власника, оскільки не виключено, що цією зброєю скористалося якесь інша особа. Ще менше доказова валютний курс сила предметів, відносно яких встановлюється лише групова приналежність. Наприклад, встановлення групи крові лише з якоюсь часткою ймовірності свідчить про те, що кров на місці події залишена даною особою.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Кримінально-процесуальна форма. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Кримінально-процесуальна форма

Курсові роботи з кримінального процесу