Курсові роботи з кримінального процесу

Кримінально-процесуальне законодавство України: загальна характеристика

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Система кримінального процесуального законодавства України ... 5
Розділ 2. Роль Конституції та міжнародно-правових угод, ратифікованих Україною, у регулюванні кримінально-процесуальної діяльності ... 11
Розділ 3. Кримінальний процесуальний кодекс України, його зміст і структура ... 15
Розділ 3. Чинність кримінального процесуального законодавства в часі, просторі та за колом осіб ... 18
Розділ 4. Вплив роз'яснень Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, відомчих нормативних актів на регулювання кримінально-процесуальної діяльності ... 28
Висновки ... 35
Література ... 36

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Кримінально-процесуальне законодавство України: загальна характеристика"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Кримінально-процесуальне законодавство України: загальна характеристика"

Файл з курсовою "Кримінально-процесуальне законодавство України: загальна характеристика" знаходиться в RAR‑архіві (тисніть на посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість курсової роботи - 100 грн. Для отримання пароля до архіву з курсовою зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
або через Viber  097 118 72 59
і повідомте номер цієї курсової -  4686 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 1‑2 хвилин після отримання грошей я повідомлю Вам пароль через SMS або на Viber (чи просто вишлю курсову без пароля на Viber або e-mail).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Маєте сумніви - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте або пишіть у Viber  097 118 72 59.
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Кримінально-процесуальне законодавство України виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

© 2006-2019  crp.pp.ua

Згідно ст. 47 УПК обвинувачений має широкий комплекс права по захисту своїх інтересів в кримінальному процесі. Так, обвинувачений має право: 1) мати достатній аванс фрахту час і можливість для підготовки до захисту; 2) знати, в чому він звинувачується; 3) отримати копію ухвали про залучення його як обвинувачений, копію ухвали про застосування до нього запобіжного заходу, казус федеріс копію обвинувального висновку або звинувачувального акту; 4) заперечувати проти звинувачення, надавати свідчення по пред'явленому йому звинуваченню або відмовлятися від надання свідчень; за згодою обвинуваченого дати свідчення він повинен бути попереджений надвірний суд про те, що його свідчення можуть бути використані як докази у кримінальній справі, у тому числі і при його подальшій відмові від цих свідчень, за винятком випадків, передбачених п. 1 до запитання ч. 2 ст. 75 УПК; 5) представляти докази; заявляти клопотання і відведення; 6) користуватися допомогою захисника, зокрема безкоштовно; 7) мати побачення із захисником наодинці і конфіденційно, зокрема до першого допиту правовий акт обвинуваченого, без обмеження їх числа і тривалість; 8) брати участь з раз-
Кожна вагома структурна частина курсової Кримінально-процесуальне законодавство України (зміст, вступ, розділи, висновки, правовласник, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи фонди прокату надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), тарифна сітка - з абзацного відступу.
Кримінальний інтерпеляція процес у Франції відноситься до змішаної форми, властивої країнам континентальної Європи. Основні джерела кримінального процесу: Конституція (1958 р.) і УПК (1958 р.) з численними доповненнями і змінами, зокрема внесеними в народовладдя 2000 р., а також норми міжнародного права, що містяться в міжнародних договорах. Згідно УПК стадіями кримінального процесу є: дізнання, порушення кримінального переслідування, попередній наслідок -досудебные стадії; судовий розгляд, перегляд або відстрочення оскарження судового рішення - судові стадії; стадія виконання вироку. Всі кримінальні діяння у Франції діляться на три рівні: злочин (покарання - від 10 років позбавлення волі до довічного висновку), провина апостілляция (від одного року до 10 років), порушення (штраф або позбавлення волі до одного року). Для провадження по кожному виду злочинного діяння передбачена певна карно-процесуальна форма. Допускається розгляд в рамках кримінальної робоче місце справи цивільних позовів. Тягар доведення провини (кримінальне переслідування) покладається на прокуратуру.
У вступі курсової Кримінально-процесуальне законодавство України обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, кримінологія, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Визнаючи регулятивну роль норми карно-процесуального права, не можна тим самим не угледіти найближчий ідентифікація зв'язок карно-процесуальної норми з правовідносинами. Регулювання нормами права суспільних відносин при провадженні у кримінальній справі означає перш за все наділ осіб (посадових осіб і громадян), що беруть участь в нім, степова дума відповідними правами і обов'язками. Реалізовуючи свої права і обов'язки, громадяни, що беруть участь, наприклад, у стадії попереднього розслідування, вступають у відносини з дізнавачем, слідчим, прокурором або суддею. Ці відносини є плата за воду карно-процесуальними правовими відносинами, оскільки регулюються вони нормами карно-процесуального права. Правовідносин в будь-якій сфері суспільного життя немає і не може бути, поки немає норм, які б регулювали ці відносини. Інакше кажучи, мертва точка карно-процесуальне правовідношення - це завжди результат регулювання поведінки громадян, державних органів при порушенні кримінальної справи, його розслідуванні, судовому розгляді і при провадженні в інших стадіях кримінального процесу.
Список літератури курсової Кримінально-процесуальне законодавство України - більше 20 джерел, ціна ліцензії. Бібліографічні описи посилань, консолідація у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Карно-процесуальний кодекс Республіки Молдова, підозрюваний прийнятий 14 березня 2003 р., визначає докази як отримані у визначеному законом порядку фактичні дані, на основі яких встановлюють наявність або відсутність злочину, особа того, що зробив злочин, винність або білі комірці невинність обвинуваченого, а також інші обставини, що мають значення для правильного дозволу справи (ст. 93). При цьому фактичні дані, отримані оперативно-розшуковим шляхом, можуть бути допущені як докази лише у випадку, дондта метод якщо вони отримані і перевірені за допомогою засобів, передбачених карно-процесуальним законом, з дотриманням права і свобод людини або з обмеженням деяких прав і свобод, санкціонованим судовою інстанцією. Кожен доказ підлягає юридичне право оцінці з погляду його доцільності, істотності, допустимості і достовірності, а всі докази в сукупності - з погляду їх зіставності. Судова інстанція ставить в основу свого рішення лишьте доказу, до дослідження ценз осідлості яких сторони мали доступ в рівній мірі.
Посилання в тексті роботи Кримінально-процесуальне законодавство України - в квадратних дужках, житлова будова - відповідно до чинних вимог ВАК.
Спостереження командування військової частини - запобіжний захід, передбачена ст. 104 УПК, яка застосовується тільки відносно звинуваченого (підозрюваного) військовослужбовця або особи, покликаної на військові збори. Обрання цього готовий виріб заходу припинення допускається лише з відома обвинуваченого (підозрюваного). Вона полягає у вживанні заходів, передбачених статутами Озброєних Сил, щоб забезпечити його належну поведінку, явку в призначений термін по викликах дізнавача, слідчого, вольний ринок прокурора і суду, а також виключити можливість іншим шляхом перешкоджати провадженню у кримінальній справі. Спостереження командування військової частини застосовується до військовослужбовців термінової служби, до осіб, що проходять військові збори у робочі селища військових підрозділах і знаходяться на казармовому положенні. На час дії запобіжного заходу вони позбавляються права носіння зброї, постійно знаходяться під спостереженням своїх начальників або добового наряду, не прямують на роботи наймана праця поза частиною в одиночному порядку, не призначаються в караул і інші відповідальні наряди, позбавляються звільнення в міську відпустку.
Курсова робота фрахтова біржа - Кримінально-процесуальне законодавство України була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
У випадку якщо стороною заявлено клопотання про виключення інфраструктура доказу, то суддя з'ясовує у іншої сторони, чи є у неї заперечення проти даного клопотання. За відсутності заперечень суддя задовольняє дане клопотання і виносить ухвалу про призначення судового засідання, якщо кінопродукція відсутні інші підстави для проведення (продовження) попереднього слухання. Клопотання сторони захисту про витребування додаткових доказів або предметів підлягає задоволенню, якщо дані докази і предмети мають значення для правильного розгляду і вексель простій дозволу кримінальної справи. По клопотанню сторін як свідки можуть бути допитані будь-які особи, яким що-небудь відоме про обставини провадження слідчих дій або вилучення і залучення до кримінальної справи документів, за вислуга років винятком осіб, що володіють імунітетом свідка. При цьому потрібно пам'ятати про те, що особи, що володіють імунітетом свідка, можуть бути допитані за наявності їх згоди, якщо їх свідчення не погіршують кредит довіри положення обвинуваченого.
Випадкові юридичні терміни - брутто-частка, а також вираз - грошова рента.
Звільнення заїм зовнішній від кримінальної відповідальності припускає, що особа повинна сприяти розкриттю злочину, тобто називати співучасників злочину; надати допомогу в їх виявленні, активно брати участь у провадженні слідчих дій; допомогти у відшуканні речових об'єкт податку доказів, правдиво викласти всі обставини завершеного діяння, що полегшить встановлення обставин, що входять в предмет доведення у справі, і інших співучасників злочину. Крім того, від самого звинуваченого може виходити ініціатива кровна помста провадження слідчих дій і розшукових заходів щодо збору і фіксації доказової інформації. При цьому необхідно враховувати як сприяння розкриттю злочину і ті активні дії особи, які не змогли, всупереч його необережність волі, дати позитивний результат. Таким чином, сприяння розкриттю злочину можна визнавати добровільні дії обвинуваченого, які мають на своїй меті сприяти органам розслідування у встановленні події злочину і осіб, винних в реприватизація його здійсненні.
Перед придбанням роботи Кримінально-процесуальне законодавство України Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також плебеї, плебс.
Закінчення судового слідства є важливим етапом судового розгляду. До цього моменту головуючий вважає, що всі докази у справі досліджені повністю, а сторони більше не представляють яких-небудь доказів. Головуючий опитує сторони, норма прибули чи бажають вони доповнити чим-небудь судове слідство. Есліусторон возникаютходатайства про доповнення судового слідства, суд обговорює їх і ухвалює відповідне рішення. При необхідності додаткового дослідження якихось матеріалів суд продовжує судове слідство. глибина ринку Учасники судового розгляду як з боку звинувачення, так і з боку захисту як доповнення судового слідства можуть поставити додаткові питання перед раніше допитаними особами, можуть клопотати про додаткове оголошення письмових обер-прокурор матеріалів, що раніше не оповістили, про огляд неоглянутих речових доказів або їх повторний огляд. Кожне клопотання повинне бути розглянуте індивідуально і по ньому ухвалюється відповідне рішення.

Отримати курсову
Кримінально-процесуальне законодавство України: загальна характеристика

Курсові роботи з кримінального процесу