Курсові роботи з кримінального процесу

Кримінально-процесуальний примус

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Примус у кримінальному провадженні: національні та міжнародні аспекти ... 6
Розділ 2. Характеристика заходів кримінально-процесуального примусу ... 11
2.1. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження ... 11
2.2. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження ... .15
2.3. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування ... 16
2.4. Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних заходів ... 23
Розділ 3. Види обмежень конституційних прав громадян у новому Кримінальному процесуальному кодексі України ... 31
Висновки ... 37
Література ... 39

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Кримінально-процесуальний примус"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Кримінально-процесуальний примус"

Файл з курсовою "Кримінально-процесуальний примус" знаходиться в RAR‑архіві (тисніть на посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість курсової роботи - 100 грн. Для отримання пароля до архіву з курсовою зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
або через Viber  097 118 72 59
і повідомте номер цієї курсової -  4687 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 1‑2 хвилин після отримання грошей я повідомлю Вам пароль через SMS або на Viber (чи просто вишлю курсову без пароля на Viber або e-mail).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Маєте сумніви - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте або пишіть у Viber  097 118 72 59.
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Кримінально-процесуальний примус виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

© 2006-2019  crp.pp.ua

Суспільна небезпека діяння певною мірою характеризує відразу три обставини, що підлягають доведенню "наявність події злочину (суспільно небезпечного заморожений діяння)", обставини, злочинність, що виключають, і караність діяння, а також обставини, які можуть спричинити за собою звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Особливе значення вона має при рішенні питання про біоакумуляція припинення кримінальної справи по нереабілітовуючих підставах (ст. ст. 24-28 УПК РФ). Перш ніж ухвалити таке рішення слідчий або інший компетентний орган повинні з'ясувати ступінь суспільної небезпеки завершеного діяння. Рішення про золота акція припинення кримінального процесу в таких ситуаціях ухвалюється лише у разі того, що таке не представляє великої суспільної небезпеки. Аналогічним чином вимушений поступити правоприменитель при припиненні кримінальної справи по ч. 2 віковий ценз ст. 14 УК РФ, де закріплено, що не є злочином дія (бездіяльність), хоча формально і що містить ознаки якого-небудь діяння, передбаченого УК, але через малозначність що не представляє суспільної небезпеки суїцидальний.
Кожна вагома структурна частина курсової Кримінально-процесуальний примус (зміст, вступ, розділи, висновки, обвинувачений, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи дамніфікация надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), урна виборча - з абзацного відступу.
Подальшим рівнем взаємодії різних органів розслідування є їх сумісні дії. Тут використовуються в основному три процесуальні форми ідентифікація взаємодії: а) отримання сприяння органу дізнання при здійсненні слідчих дій (п. 4 ч. 2 ст. 38); би) залучення до участі в слідчій дії посадової особи органу дізнання (ч. 7 ст. зобов'язання 164); у) слідча група або слідчий-оперативна група (ст. 163). Сприяння може бути виражене в діяльності обширного круга працівників дізнання по забезпеченню: підготовки організаційних умов (таких, як оточення, конвоювання), застосування примушення, дискримінація безпеки учасників слідчої дії (наприклад, сприяння виявляється у вигляді прочісування місцевості для подальшого огляду виявлених слідів). До участі в слідчій дії зазвичай притягуються оперативні співробітники, наприклад, для виконання пошукових дій промульгация під час обшуку. При цьому якщо сприяючого співробітника не обов'язково указувати в протоколі слідчої дії, то що кожного бере участь - обов'язково (п. 3 ч. 3 ст. 166).
У вступі курсової Кримінально-процесуальний примус обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, обласний суд, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
У резолютивній рахунки лоро частині звинувачувального вироку дозволені судом питання висловлюються в послідовності, передбаченою ст. 308 УПК. Спочатку указуються прізвище, ім'я і по батькові підсудного (обов'язково точно, оскільки помилка, друкарська помилка можуть спричинити відміну бюджет сім'ї вироку), після цього формулюється рішення про визнання підсудного винним, кримінальний закон, по якому підсудний визнаний винним (помилки, друкарські помилки недопустимі). Далі указуються: вигляд і розмір покарання, призначеного підсудному за кожен депо збитків злочин, який визнаний доведеним; остаточна міра покарання, що підлягає від'їзду відповідно до ст.70 -72 УК РФ; вид виправної установи з відповідним режимом, в якому повинен відбувати покарання засуджений до позбавлення неповнолітні волі. Всі вищезгадані питання повинні відбиватися в резолютивній частині вироку стосовно кожного засудженого, що іноді на практиці не дотримується. Покарання у вироку у всіх випадках повинне бути позначене так, щоб права водіїв при його виконання не виникло ніяких сумнівів щодо його вигляду і розміру. Тому в резолютивній
Список літератури курсової Кримінально-процесуальний примус - більше 20 джерел, актуалізація. Бібліографічні описи посилань, забезпечення у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Карно-процесуальні кодекси РРФСР 1922 і 1923 рр. не ставили питань про завдання, цілях і, отже, призначенні (рівно - мета, призначення) кримінального процесу. Вперше це було зроблено в Основах кримінального валютна змія судочинства Союзу РСР і союзних республік 1958 р. У повній відповідності з положеннями цього акту в УПК РСФСР 1960 р. була включена ст. 2 "Завдання кримінального судочинства". Нею встановлювалося, що архівний фонд завданнями кримінального судочинства є швидке і повне розкриття злочинів, викривання винних і забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб що кожен скоїв злочин був підданий справедливому покаранню і жоден невинний модернізація не притягав до кримінальної відповідальності і засуджений. У зв'язку з цим суд, прокурор, слідчий і орган дізнання зобов'язані були в межах своєї компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку виявлення юридична особа ознак злочину і прийняти всі передбачені законом заходи до встановлення події злочину, осіб, винних в скоєнні злочину, і до їх покарання (ст. 3 УПК РРФСР).
Посилання в тексті роботи Кримінально-процесуальний примус - в квадратних дужках, код інвестора - відповідно до чинних вимог ВАК.
Для оцінки ролі і значення роз'яснень по питаннях судової практики істотною музейний фонд є також та обставина, що останніми роками можна чути твердження про те, що вони (роз'яснення) не повинні бути обов'язковими не тільки для посадових осіб, що застосовують відповідні закони, але і трансвестіцизм для судів. Дехто, всупереч ще не відміненому положенню ст. 56 Закону РРФСР "Про судовий устрій РРФСР", вже оголошує роз'яснення необов'язковими. Оні-де можуть носити лише рекомендаційний характер, оскільки суди при відправленні дні сталійниє правосуддя зобов'язані підкорятися тільки велінням Конституції РФ і законів. Не виключено, що цей, не зовсім коректний з юридичної точки зору, підхід може виявитися закріпленим в підготовлюваних до ухвалення законах по платежі нетто питаннях судового устрою. Якщо таке відбудеться, то буде втрачено важливий засіб забезпечення законності - забезпечення одноманітного застосування законів на всій території країни. Разом з цим втратить сенс і само існування вексель дружний Пленуму Верховного Суду РФ, який за багато років діяльності довів свою ефективність.
Курсова робота житлова кімната - Кримінально-процесуальний примус була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Буржуазні революції в Європі, зламавши феодальне судочинство з його формальною теорією доказів і замінивши його демократичнішим буржуазним, відкинули і правило про трактування визнання корпоративний обвинуваченого як про "царицю доказів". Проте рецидиви цього явища траплялися і в пізніші часи. У наший країні в період сталінських репресій концепція "цариці доказів", особливо стосовно політичних звинувачень, була відроджена земська управа і обгрунтована А.Я. Вишинським, Прокурором СРСР, що був у той час, і що грав роль теоретичного рупора сталінізму по правових питаннях. Він стверджував, що пояснення обвинувачених в такого роду справах обхід податків неминуче набувають характеру і значення основних доказів, найважливіших, вирішальніших доказів. Тепер відомо, які методи застосовувалися для отримання таких визнань обвинувачених і до яких тяжких наслідків вони приводили. На жаль, і дезінвестіциі в даний час мають місце випадки, коли під впливом незаконних методів розслідування люди визнають себе винним в злочинах, які не здійснювали.
Випадкові юридичні терміни - агресивний намір, а також вираз - товарні ринки.
Згідно ч. 1 ст. 81 УПК речовими доказами визнаються будь-які предмети, які: служили знаряддями злочину або зберегли на собі сліди злочину; на яких були направлені злочинні дії; вексельний курс майно, гроші, цінності і інше майно, отримані в результаті скоєння злочину; інші предмети і документи, які можуть служити засобами для виявлення злочину і встановлення обставин кримінальної справи. Таким чином, законодавче чек поворотний визначення речових доказів має характер казуїста, тобто є відкритим переліком можливих їх різновидів. Вказівка в названій нормі на те, що речові докази - засоби для виявлення злочинів, не вирішує проблему, фондова біржа оскільки, по-перше, будь-який доказ може служити засобом для виявлення обставин справи; по-друге, як наголошується в літературі, не всякий предмет, здатний виступати засобом для виявлення злочинів, є доказом (наприклад, засоби криміналістської народна палата техніки) 1. Дан-
Перед придбанням роботи Кримінально-процесуальний примус Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також бюджетні воти.
Рішення, які повинні бути прийняті по цивільному позову при ухвалі виправдувального вироку, визначаються його підставами. Якщо не встановлена церковний брак подія злочину або визнано, що підсудний непричетний до скоєння злочину, то в задоволенні цивільного позову повинно бути відмовлено, оскільки застосування будь-якої з цих підстав виправдання означає і відсутність підстав для чековий внесок задоволення цивільного позову. У разі ж виправдання підсудного за відсутністю складу злочину цивільний позов повинен бути залишений без розгляду: його не можна задовольнити в кримінальному процесі, оскільки немає злочину. Але товарний ринок в позові не можна і відмовити: застосування п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК означає, що діяння (у якому немає складу злочину) має місце і не виключено, що цим діянням постійна часу могла бути причинна шкода, стягнення якої вимагає цивільний позивач. Тому в даному випадку цивільний позов залишається без розгляду, і цивільному позивачеві надається право пред'явити позов в порядку цивільного судочинства ексгібіціонізм .

Отримати курсову
Кримінально-процесуальний примус

Курсові роботи з кримінального процесу