Курсові роботи з кримінального процесу

Морально-правові засади кримінально-процесуальної діяльності

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження морально-правових засад кримінально-процесуальної діяльності.....5
1.1. Сутність моралі.....5
1.2. Співвідношення норм права та моралі.....11
Розділ 2. Аналіз морально-правових засад кримінально-процесуальної діяльності.....17
2.1. Сутність кримінально-процесуальної діяльності.....17
2.2. Стадії кримінального процесу.....21
2.3. Моральні засади правосуддя.....27
Висновки.....34
Список використаних джерел.....36

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Морально-правові засади кримінально-процесуальної діяльності"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Морально-правові засади кримінально-процесуальної діяльності"

 

Файл з курсовою "Морально-правові засади кримінально-процесуальної діяльності" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4640 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Морально-правові засади кримінально-процесуальної діяльності виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Ідея відновного правосуддя будується на тому, що в кримінальному судочинстві по окремих категоріях справ, коли злочином шкода причинна конкретній людині і він чин може бути відшкодований або іншим способом загладжений злочинцем, принцип невідворотності покарання може бути замінений принципом обов'язковості загладжування шкоди і відшкодування збитку. Через це потерпілому і злочинцеві може бути надана можливість авіста примирення як альтернатива кримінальної відповідальності. Сенс примирення і його підстава полягають в тому, що злочинець і жертва, пройшовши через процедуру примирливих переговорів, досягають певної угоди. Злочинець, усвідомивши протиправність своїх дій мита і шкоду, заподіяну жертві, бере на себе зобов'язання відшкодувати цю шкоду або іншим способом загладити його. Потерпілий, прощаючи злочинця, погоджується звільнити його від кримінальної відповідальності і припинити провадження у справі банк за умови реального виконання злочинцем прийнятих на себе зобов'язань. Світова практика відновного правосуддя розвивається у напрямі вироблення і нормативного закріплення, по-перше, права на припинення кримінальної справи за примиренням злочинця і оброк жертви і визначення меж його застосування. По-друге, здійснюється обмін досвідом з метою вироблення найбільш прийнятних процедур примирення, які зможуть використовуватися як альтернативні кримінальному судочинству і одночасно забезпечать дотримання права і віра законних інтересів учасників конфлікту. Так, в травні 1997 р. була прийнята Льовенськая декларація про необхідність підтримки відновного підходу до підліткової злочинності, в якій визначені і загальні підходи, і принципи відновного хворій правосуддя по кримінальних справах. Хоча ця декларація присвячена проблемам підліткової злочинності, але в ній знайшла закріплення і загальна характеристика відновного провадження.
Кожна вагома структурна частина курсової Морально-правові засади кримінально-процесуальної діяльності (зміст, вступ, розділи, висновки, дзвін, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи демос надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), валюта - з абзацного відступу.
Особливістю формування сучасних звичайних норм міжнародного права в області кримінального судочинства є вплив на них так званих рекомендаційних норм, що росте, або міжнародних стандартів, в розробці яких основна роль денье належить Конгресу ООН з попередження злочинів і поводження з правопорушниками. Документи Конгресу зазвичай підтверджуються резолюціями Генеральної Асамблеї ООН. Серед них Кодекс поведінки посадових осіб по підтримці правопорядку (1979), Основні принципи вотум незалежності суду (1985), Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН (1985), Зведення принципів захисту всіх осіб, що піддаються затриманню або висновку в якій цензура би то не було формі (1988), Основні положення про роль адвокатів (1990) і ін. Обгрунтування того, чи є та або інша норма загальновизнаною, не завжди буває легкою справою. Згідно роз'ясненню хворій Пленуму Верховного Суду РФ "під загальновизнаною нормою міжнародного права слід розуміти правило поведінки, що приймається і визнається міжнародним співтовариством держав в цілому як юридично обов'язкового. Зміст вказаних принципів і норм депутат міжнародного права може розкриватися, зокрема, в документах Організації Об'єднаних Націй і її спеціалізованих установ". Як докази загальновизнаного характеру норми можуть служити: а) фіксація норми в міжнародних документах; би) відсутність протестів регіон держав проти її загальновизнаного характеру; у) фактичне визнання норми (так звана трансформація) законодавством достатньо представницького круга держав.
У вступі курсової Морально-правові засади кримінально-процесуальної діяльності обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, колегія, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
У карно-процесуальній науці давно дебатується питання про співвідношення термінів "свідчення підозрюваного (обвинуваченого)" і "пояснення підозрюваного (обвинуваченого)". У КПК, прийнятому аманат в 2001 р., співвідношення термінів не прояснене. У гл. 10 КПК "Доказу в кримінальному судочинстві" мова йде про свідчення підозрюваного і звинуваченого. У ст. 46 КПК, що встановлює процесуальний статус статут підозрюваного, передбачено, що підозрюваний має право надавати свідчення і пояснення з приводу підозри, що є відносно нього, надавати свідчення і пояснення на рідній мові або мові, якою він володіє. Права локаут обвинуваченого встановлені трохи інакше (ст. 47 КПК). Обвинувачений має право надавати свідчення по пред'явленому йому звинуваченню або відмовлятися від надання свідчень, надавати свідчення і пояснюватися на рідній мові або мові, лінкидж якою він володіє. Таким чином, право дачі і свідчень і пояснень встановлене лише для підозрюваного, стосовно обвинуваченому мова йде про свідчення. Проте представляється, що пояснення мають право давати і підозрюваний, зоопарк і обвинувачений. Поняття свідчення і пояснення підозрюваного (обвинуваченого) співвідносяться як частина і ціле. Термін "пояснення підозрюваного (обвинуваченого)" застосуємо не тільки до його свідчень, він має ширше значення. Поняттям "пояснення" охоплюються каботаж як повідомлення підозрюване (обвинуваченого) на допиті (свідчення), так і повідомлення в ході інших процесуальних дій.
Список літератури курсової Морально-правові засади кримінально-процесуальної діяльності - більше 20 джерел, слідство. Бібліографічні описи посилань, інженер у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Слідує, проте, відмітити, що дане законодавче формулювання процесуальних підстав для перегляду судових рішень недостатньо визначена і тому потребує изьяснительном тлумачення. Насправді, кліринг здатність тих або інших процесуальних правил впливати на законність, обгрунтованість і справедливість судового рішення різна. "Здавалося б, - писав І. Я. Фойніцкий, - що всякий відступ від процесуального закону повинен братчина служити достатнім приводом для касації. Але абсолютне ухвалення цього положення мало б необхідним результатом крайнє коливання судової діяльності. Правила і обряди судочинства такі численні, що жоден суд не може бути пріорат упевненим в точному дотриманні всіх їх. По силі і значенню вони представляють глибоку відмінність: порушення одних може усунути можливість визнання самого вироку, інші не роблять такого рішучого впливу". У зв'язку допомога з цим необхідний критерій, за допомогою якого можна було б точно визначати, які процесуальні порушення представляють реальну небезпеку для правосудности судового рішення, а які немає. Це породжує складну проблему визначення ордонанс істотних процесуальних порушень, дійсно здатних вплинути на законність, обгрунтованість і справедливість судового рішення, і відмежування їх від інших порушень процесуальної форми, шкідливі наслідки яких лежать в іншій площині.
Посилання в тексті роботи Морально-правові засади кримінально-процесуальної діяльності - в квадратних дужках, ад'юнктура- відповідно до чинних вимог ВАК.
Крім того, поняття правосуддя охоплює і такий вид судової діяльності, як судовий рівність контроль на стадії попереднього розслідування, для якого передбачені наступні форми: ухвалення судом рішень про застосування таких запобіжних заходів, як домашній арешт і висновок під варту, про провадження слідчих дій, що декреталії обмежують конституційні права особи на таємницю листування, поштових, телеграфних і інших повідомлень, на недоторканність житла і ін. (ч. 2 ст. 29 КПК). Такий судовий контроль не є розглядом справ по кеш-флоу суті, він направлений не на рішення питання про кримінальну відповідальність, а на створення умов для підготовки справи до судового розгляду і на захист в кримінальному процесі прав людини. Проте було деміурги б неправильно відривати підготовчі судові дії від розгляду судом істоти справи і ухвалення по ньому підсумкового рішення. Судова діяльність у справі є єдиною системою, всі частини якої так чи інакше екскурсія націлені на рішення головного питання кримінального процесу - питання про кримінальну відповідальність і в цьому сенсі є елементами правосуддя. Те, що судовий орган починає свою роботу ще на стадії попереднього альтернат розслідування, говорить лише про високий ступінь розвитку правосудної діяльності, її системний характер.
Курсова робота розкаяння - Морально-правові засади кримінально-процесуальної діяльності була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Діспозітівност' - право потерпілого розпорядитися заповнення своїм правом на кримінальне переслідування особи, винної в скоєнні злочину, що заподіяв потерпілому фізичну, майнову і моральну шкоду. Диспозитивність означає, що особі, потерпілому від злочину, надається можливість самостійно вирішити, наскільки універсали серйозно торкнулися його інтереси, чи необхідно притягати винну особу до кримінальної відповідальності. Співвідношення принципів диспозитивності і публічності в карно-процесуальному законодавстві якоюсь мірою визначає демократичність суспільства, оскільки виявляє ступінь співвідношення публічних вверітель і приватних інтересів, що охороняються карно-процесуальним законом. Диспозитивність припускає, що інтереси окремої особи, потерпілій від злочину, ставляться вище, ніж публічний інтерес залучення осіб, що скоїли злочини до кримінальної відповідальності і мотивація їх покарання. Чим більша кількість кримінальних справ збуджується по скаргах потерпілих - тим більше демократичним буде кримінальний процес. Відповідно до положення про диспозитивність не інакше як за скаргою потерпілих збуджуються гаулейтер кримінальні справи приватного і приватнопублічного звинувачення.
Випадкові юридичні терміни - стан війни, а також вираз - конкуренція.
Процесуальна форма як сукупність підстав, умов, процедур і новий курс гарантій (див. про це § 2 гл. 1 підручника) має властивість диференціюватися, тобто розділятися на різні складові залежно від характеру кримінальних справ. Диференціація процесуальної форми можлива у бік її ускладнення позичальник або спрощення (додавання або виключення окремих гарантій, інститутів, збільшення або скорочення термінів і т.п.). Процесуальна форма диференціюється по матеріально-правовій і процесуальній підставах. Матеріально-правовою підставою для розділення процесуальної форми є ступінь мужолозтво суспільної небезпеки злочину, яка визначається кримінально-правовою кваліфікацією по конкретній нормі Особливої частини УК. Ця підстава виражена в таких процесуальних інститутах, як наочне перебування під слідством і підсудність. Чим вище суспільна експедитор небезпека злочину, тим складніше повинна бути процесуальна форма провадження по ньому. Процесуальна підстава для диференціації юридичної форми судочинства предстає у вигляді уявлення законодавця про складність провадження по тих або інших шельмування категоріях кримінальних справ. Ця складність може бути зв'язана
Перед придбанням роботи Морально-правові засади кримінально-процесуальної діяльності Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також сухий берег.
Слідує, проте, враховувати, що Конституційний Суд РФ виробив в даному питанні бертільонаж наступну правову позицію. У разі колізії законів пріоритет КПК РФ діє лише за умови, якщо мова йде про правове регулювання власне карно-процесуальних відносин. Проте його перевага перед іншими федеральними законами чиста галузь не є безумовною - воно може бути обмежене як встановленою Конституцією РФ (ч. 3 ст. 76) ієрархією федеральних конституційних законів і звичайних федеральних законів (до їх числа відноситься і КПК охорона надр РФ), так і правилами про те, що у разі колізії між різними законами рівної юридичної сили пріоритетними визнаються: а) подальший закон; би) закон, який спеціально призначений для регулювання відповідних відносин; дійсна ціна у) закони, в яких встановлюються додаткові гарантії права і законних інтересів окремих категорій осіб, обумовлені, наприклад, їх особливим правовим статусом. При цьому дозвіл колізій між різними правовими актами повинен здійснюватися земські хати виходячи з того, який з цих актів передбачає більший об'єм права і свобод громадян і встановлює ширші їх гарантії.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Морально-правові засади кримінально-процесуальної діяльності. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Морально-правові засади кримінально-процесуальної діяльності

Курсові роботи з кримінального процесу