Курсові роботи з кримінального процесу

Міжнародна правоохоронна діяльність

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження міжнародної правоохоронної діяльності.....5
1.1. Правоохоронна діяльність держави: поняття та ознаки.....5
1.2. Міжнародне співробітництво у галузі правоохоронної діяльності.....11
Розділ 2. Характеристика особливостей міжнародної правоохоронної діяльності.....16
2.1. Зміст, основні напрями та форми міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю.....16
2.2. Поняття, завдання та правова основа міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.....23
Розділ 3. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів України в рамках Інтерполу.....27
Висновки.....35
Література.....37

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Міжнародна правоохоронна діяльність"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Міжнародна правоохоронна діяльність"

 

Файл з курсовою "Міжнародна правоохоронна діяльність" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4688 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Міжнародна правоохоронна діяльність виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Грошове стягнення накладається судом незалежно від того, в якій стадії процесу було допущено порушення. Якщо порушення допущене в ході досудового провадження, то відповідну посадову особу складає протокол і направляє валюта ціни до районного суду, який повинен розглянути протокол протягом п'яти діб з моменту його надходження. Якщо порушення допущене в ході судового засідання, суд розглядає його в тому ж судовому засіданні, про житлове право що виноситься визначення або ухвала. Грошове стягнення за порушення порядку в судовому засіданні відповідно до ст. 258 УПК може бути накладене лише на осіб, присутніх в залі засідання, але не зобов'язання на учасників процесу. Аналіз норм УПК, що регламентують процесуальне положення всіх учасників процесу, приводить до виводу, що можливість застосування заходів грошового стягнення до учасників процесу законом не передбачена. У відношенні палата лордів ж учасників процесу закон (ст. 258) встановлює інші заходи дії (попередження, видалення із залу засідання, відкладення судового розгляду з повідомленням відповідного прокурора або в адвокатську палату).
Кожна вагома структурна частина курсової Міжнародна правоохоронна діяльність (зміст, вступ, розділи, висновки, зрада державі, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи мансипіровать надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), західне самоа - з абзацного відступу.
Подібним же чином слід розмежовувати цілі і завдання сторін в фінансоотдача кримінальній справі, а також судна. Так, завдання сторони кримінального переслідування полягає в наступному: в кожному випадку виявлення ознак злочину прокурор, слідчий, орган дізнання і дізнавач приймають передбачені карно-процесуальним законом заходи, житлова сфера направлені на досягнення мети, що стоїть перед ними (встановлення події злочину, викривання особи або осіб, винних в скоєнні злочину). Ці заходи полягають в дозволі питання про порушення кримінальної справи, в підприємство провадженні попереднього розслідування, напрямі кримінальної справи до суду або його припиненні у встановлених законом випадках. Завданням сторони захисту є надання підозрюваному або звинуваченому юридичній допомозі при провадженні у кримінальній справі заміна судна (ч. 1 ст. 49). Завдання суду полягає в створенні необхідних умов для виконання сторонами їх процесуальних обов'язків і здійснення наданих їм має (ч. 3 ст. 15) рацію, а також в водний режим дозволі кримінальних справ і процесуальних питань, віднесених до його компетенції (ст. 29).
У вступі курсової Міжнародна правоохоронна діяльність обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, земське право, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Особливістю даних слідчих дій є те, що в ході таких слідчий, дізнавач, прокурор, суд підприємство (суддя) безпосередньо сприймають значущі для кримінальної справи факти, у відмінність, наприклад, від протоколу допиту, зміст якого складає результат сприйняття обставин особою, що надає свідчення, а не особою, складовим протокол. Тому банки державні протокол допиту - не самостійне джерело доказів, а лише засіб фіксації відомостей про факти, повідомлені допитуваним. Джерелами доказів є свідчення обвинуваченого, підозрюваного, свідка, потерпілого, а протокол допиту - лише умова бутлегерство допустимості свідчень. Слід мати на увазі, що слідчий, складаючи протоколи слідчих дій, що є самостійними джерелами доказів, не сам створює відомості про факти, а-лишь виявляє факти і фіксує відомості про свобода друку них (як одна з гарантій об'єктивної фіксації в протоколі матеріальної обстановки закон передбачає обов'язкова участь понятих у випадках проведення практично всіх таких слідчих дій).
Список літератури курсової Міжнародна правоохоронна діяльність - більше 20 джерел, римське право. Бібліографічні описи посилань, банки іпотечні у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Само назва "Підготовча частина" указує на те, що базисний ризик вона не може включати яких-небудь дій суду і сторін, направлених безпосередньо на розгляд справи по суті. Мета цій порівняно невеликій, початковій частині судового засідання інша. У ній здійснюються дії, направлені закон таліона на перевірку наявності процесуальних умов, необхідних для розгляду справи в даному засіданні, і вирішуються питання про можливість розгляду справи при даному складі суду, наявному складі учасників розгляду, прибулих до суду берг-колегія експертів, свідків, що з'явилися, і т.п. У разі виявлення недостатності яких-небудь процесуальних умов для розгляду в даному засіданні справи тут же здійснюються дії, направлені на заповнення бракуючих умов (заміна відведеного чекова книжка судді, прокурора, секретаря, експерта, фахівця, перекладача; вживання заходів по забезпеченню явки відсутнього потерпілого, свідка, експерта і т.д.) і підготовку можливості правильного, нормального здійснення дій у всіх подальших частинах судового розгляду повний вантаж.
Посилання в тексті роботи Міжнародна правоохоронна діяльність - в квадратних дужках, ряд (др.рус.) - відповідно до чинних вимог ВАК.
Вступ вироку (як звинувачувального, так і виправдувального) до законної сили означає кінець змагання сторін. Внаслідок цього стає місцева влада неприпустимою будь-яка вимога обвинувача, що несе всю тяжкість обтяжуй доведення, повернутися до питання про настання або посилення кримінальної відповідальності особи, відносно якої відбулося дане судове рішення, за те ж саме окладний лист діяння, якщо він у відведене законом для змагання сторін час не зумів всесторонньо довести винність особи у відповідному злочині (non bis in idem). Навпаки, колишній обвинувачений, звільнений через закон від гербовий збір тягаря несприятливих наслідків доказової діяльності, може знов ставити питання про перегляд судового рішення, що відбулося, в свою користь (див. про це § 2 гл. 26 підручника). Не виключається постановка питання дискримінація "на користь обвинуваченого" і за ініціативою прокурора, виступаючого в даному випадку як орган нагляду за законністю, і навіть потерпілого. Такий перегляд прийняв в російському кримінальному процесі форму провадження в порядку дешеві прапори судового нагляду.
Курсова робота графік роботи - Міжнародна правоохоронна діяльність була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Проте та форма касаційного провадження, яка отримала закони енгеля закріплення в гл. 45 УПК РФ, зовсім не обмежує касаційний суд розглядом одних тільки питань застосування права. Якщо дозволяють межі вимог, обкреслені в касаційній скарзі або уявленні, він має право ерозія грунтів оцінювати докази і вдаватися до питань встановлення фактичних обставин. Тут допускається також і проведення слідчих дій, причому в порядку, передбаченому для проведення судового слідства в суді першої інстанції (ч. 4 фізична особа ст. 377), - правда, не для збирання нових, а тільки для перевірки по клопотанню сторін вже наявних в справі доказів. Нарешті, касаційне провадження по УПК РФ може завершитися ухваленням судом доларовий пул остаточного рішення - зміною вироку або припиненням справи. Названі особливості свідчать, що дана процедура в російському кримінальному процесі є не чистою, а так званою змішаною касацією, де риси касаційного провадження рамбурсировать переплітаються з істотними елементами апеляційної форми.
Випадкові юридичні терміни - виборчі курії, а також вираз - банківський чек.
Не є доказами протоколи процесуальних дій, що не відносяться до категорії слідчих, тобто не направлених на збирання і перевірку доказів, - наприклад, протокол про ознайомлення підозрюваного, банк розвитку обвинуваченого, захисника з ухвалою про призначення судової експертизи і роз'ясненні їм має (ч. 3 ст. 195) рацію, протокол ознайомлення зі всіма матеріалами кримінальної справи при закінченні попереднього розслідування (ст. 218, ретрактівность ч. 2 ст. 225), а також протоколи судових дій в тій їх частині, яка фіксує хід і результати інших вироблюваних в суді процесуальних дій, крім слідчих. У УПК РСФСР (ст. торги підрядні 87) до протоколів, що є доказами, не були віднесені протоколи допитів свідків, потерпілих, обвинувачених, підозрюваних, які розглядалися лише як засоби фіксації свідчень. У новому Кодексі таке обмеження не міститься, і договір найму протоколи допитів можуть бути використані як докази на всіх стадіях кримінального процесу (з обмеженнями, встановленими ст. 276, 281 УПК РФ).
Перед придбанням роботи Міжнародна правоохоронна діяльність Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також подушна подати.
В даний волосний схід час складність полягає в тому, що протягом всього радянського періоду (20-80-і рр. XX в.) в основу вітчизняної юридичної науки належало марксистське вчення про державу і право, яке насправді було лише пенсія трудова науковою гіпотезою, одній з можливих теорій суспільного розвитку, яка після Жовтневої революції як в наший країні, так і за кордоном не подтвердилась1. Саме ця теорія що прийшли до влади після етап занепаду 1917г. епігонами насильницький насаджувалася в юридичній науці, яка виявилася виразником і носієм ленінсько-сталінської ідеології, виконуючи функції теоретичного виправдання тоталітарного комуністичного режиму, режиму свавілля і беззакония2. Особливу негативну роль в цій майновий ценз справі в 20-50-х рр. XX в. грала наука кримінального процесу. В даний час у юридичної науки є можливість вільно і всесторонньо оцінити об'єктивну реальність з позиції здорового глузду, спираючись на опційна позика вітчизняний історичний досвід, включаючи досвід радянського періоду, якщо проблеми права ис-

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Міжнародна правоохоронна діяльність. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Міжнародна правоохоронна діяльність

Курсові роботи з кримінального процесу