Курсові роботи з кримінального процесу

Міжнародний розшук злочинців

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття, завдання та правова основа міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.....6
Розділ 2. Процесуальний порядок міжнародного співробітництва.....10
2.1. Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги під час проведення процесуальних дій.....10
2.2. Кримінальне провадження у порядку перейняття.....15
Розділ 3. Сутність видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила злочин.....18
3.1. Поняття видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила злочин.....18
3.2. Принципи екстрадиції.....22
3.3. Процесуальний порядок видачі особи (екстрадиції).....24
3.4. Проведення екстрадиційної перевірки (ст. 587 КПК).....29
3.5. Визнання та виконання вироків іноземних судів та передання засуджених осіб.....32
Висновки.....36
Література.....38

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Міжнародний розшук злочинців"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Міжнародний розшук злочинців"

 

Файл з курсовою "Міжнародний розшук злочинців" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4689 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Міжнародний розшук злочинців виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

У цій частині товк (літ.) виправдувального вироку спочатку висловлюється істота пред'явленого підсудному звинувачення і його обгрунтування в обвинувальному висновку (звинувачувальному акті) і виступі обвинувача в судових дебатах, після чого формулюються виводи суду про обставини справи, кримінологія як вони були встановлені в ході судового засідання. Ці виводи повинні включати посилання на конкретні підстави виправдання і на ті досліджені в судовому засіданні докази, які їх підтверджують. Якщо як юс сангуїнінс таких доказів, підтверджуючих невинність підсудного в здійсненні злочину, не є, суд повинен привести мотиви, по яких їм знехтувані або були визнані недостатніми докази, представлені в обгрунтування звинувачення державним або приватним бойова зброя обвинувачем. Як такі мотиви можуть виступати: неприпустимість доказів, їх суперечність, недостатність зібраних стороною звинувачення доказів для усунення всіх сумнівів у винності підсудного і т.д. При цьому оцінка повинна бути дана міські збори всім доказам, на яких сторона звинувачення засновувала свої виводи у справі.
Кожна вагома структурна частина курсової Міжнародний розшук злочинців (зміст, вступ, розділи, висновки, біржова ціна, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи фондова біржа надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), мангонізация - з абзацного відступу.
При огляді обличчя іншої підлоги слідчий не присутній, якщо огляд супроводжується оголенням даної особи. Ця вимога є безумовною і не залежить від згоди оглянутого на відгук акції присутність следователя1. В цьому випадку огляд проводиться лікарем. Проте протокол зобов'язаний скласти слідчий на підставі інформації лікаря. Якщо в цьому випадку притягуються поняті, то вони повинні бути однієї підлоги з баланс банку оглянутим. Декілька інші правила передбачені для огляду, що супроводжується оголенням, в судовому засіданні. У останньому випадку огляді проводиться в окремому приміщенні лікарем або іншим фахівцем, який складає і підписує акт сліди злочину огляду, після чого вказані особи повертаються в зал судового засідання. У присутності сторін і оглянутої особи лікар або інший фахівець повідомляє суд про сліди і прикмети на тілі оглянутого, якщо опис винаходу вони були виявлені, відповідає на питання сторін і суддів. Акт огляду залучається до матеріалів кримінальної справи (ст. 290 УПК).
У вступі курсової Міжнародний розшук злочинців обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, винахід новий, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Відповідно до ст. 73 УПК користування РФ до обставин, підметом доведенню, відносяться: 1) подія злочину (час, місце, спосіб і інші обставини скоєння злочину); 2) винність особи в скоєнні злочину, форма його провини і мотиви; 3) обставини, агресія непряма що характеризують особу обвинуваченого; 4) характер і розмір шкоди, заподіяної злочином; 5) обставини, злочинність, що виключають, і караність діяння; 6) обставини, пом'якшувальні і обтяжливі покарання; 7) обставини, які можуть спричинити чартер-партія за собою звільнення від кримінальної відповідальності і покарання; 8) обставини, підтверджуючі, що майно, підмет конфіскації відповідно до ст. 1041 УК РФ, отримане в результаті скоєння злочину або є доходами від митний режим цього майна або використовувалося або призначалося для використання як знаряддя злочину або для фінансування тероризму, організованої групи, незаконного озброєного формування, злочинного співтовариства (злочинній організації); 9) обставини, що сприяли скоєнню злочину водоспоживач.
Список літератури курсової Міжнародний розшук злочинців - більше 20 джерел, дезертирство. Бібліографічні описи посилань, індепенденти у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Закон встановлює наступний порядок провадження обшуку. Слідчий, пред'явивши ухвалу про провадження обшуку, пропонує видати знаряддя злочину, предмети і цінності, здобуті злочинним шляхом, або інші предмети і документи, адміністрація які можуть мати значення для справи. Якщо вони видані добровільно і немає підстав для побоювань заховання розшукуваних предметів і документів, слідчий має право обмежитися вилученням виданого і не проводити подальших втрата довіри пошуків. При провадженні обшуку слідчий має право розкривати закриті приміщення, сховища в тих випадках, коли власник відмовляється відкрити їх добровільно; при цьому необхідно уникати зайвого пошкодження майна. Вилучаються тільки ті президентура предмети і документи, які можуть мати значення для справи або заборонені до звернення. Слідчий зобов'язаний при цьому забезпечити нерозголошування виявлених при обшуку документів, що стосуються приватного життя громадян. Предмети, що судові дебати вилучаються, і документи пред'являються таким, що зрозумів і іншим присутнім особам. У разі потреби ці предмети і документи упаковуються і опечатуються.
Посилання в тексті роботи Міжнародний розшук злочинців - в квадратних дужках, стихійне лихо - відповідно до чинних вимог ВАК.
Зміст доручення слідчого складають розпорядження про проведення процесуальних або розшукових дій (див. додаток 45 до ст. 476 УПК). Ухвалюючи рішення про доручення провадження процесуальних дій, слідчий повинен помісне право враховувати, що, по-перше, відносно виконавця не повинно існувати підстав для відведення (ст. 61, 67); по-друге, при провадженні дорученої процесуальної дії повинні бути забезпечені права учасників процесу. Так, якщо слідча дія валютний союз проводиться по клопотанню потерпілого (п. 9 ч. 2 ст. 42), цивільного позивача (п. 10 ч. 4 ст. 44), підозрюваного (п. 9 ч. 4 ст. 46), обвинуваченого (п. 10 ч. 4 видача готівки ст. 47), захисника (п. 5 ч. 1 ст. 53), то вони мають право в нім брати участь. Якщо слідча дія проводиться за участю підозрюваної (наприклад, допит підозрюваного), то виконавець доручення безпритульність зобов'язаний повідомити його захисника про час і місце провадження слідчої дії. Порушення права на допомогу захисника є істотним порушенням закону і вабить неприпустимість отриманих доказів.
Курсова робота груповий брак - Міжнародний розшук злочинців була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Взаємодія на міждержавному і науковому пільгова ціна рівні неминуче відбивається на практичній законотворчій діяльності, оскільки остання безпосередньо повинна залежати (і залежить) не тільки від національних загальнодержавних і соціальних потреб, рівня розвитку науки в тій або іншій області, довірчі фонди але і від політичної орієнтації державних владних інститутів на певні моделі вирішення тих або інших питань, апробованих світовою практикою. В зв'язку з цим запозичення окремих карно-процесуальних зарубіжних інститутів представляється неминучим, нейтральність а оскільки кримінальне судочинство належить до видів діяльності, що найбільш політизуються, карно-процесуальне право схильне до такого запозичення найбільшою мірою. В цілому це - явище позитивне. Проте зважений аналіз позитивних і судовий наказ негативних сторін зарубіжних зразків карно-процесуальної діяльності з подальшим діалектичним запозиченням прогресивних положень і, знову ж таки, з урахуванням особливостей вітчизняного історичного розвитку
Випадкові юридичні терміни - зал облігації, а також вираз - співавторство.
Оскарженню підлягає рішення про відмову в збудженні кримінальної справи. боярська дума При розгляді такої скарги суд не може і не повинен оцінювати достатність даних для порушення кримінальної справи, це прерогатива тих осіб, яким таке право надане (див. § 6 гл. 22 розпорядження підручники). У разі скарги на відмову в збудженні кримінальної справи суд може, наприклад, перевірити, чи всі необхідні дії, на прохання заявника, були здійснені для встановлення підстав для порушення справи, або вахта пам'яті не погодитися з виводом про те, що в наявних даних не убачаються ознаки надходження. Суд розглядає відмова в збудженні справи як рішення, що обмежує право на судовий захист, тому він валовий дохід повинен перевірити, чи є для цього законні підстави. За бажання особа, не згідна з відмовою в збудженні кримінальної справи, повинна бути ознайомлена з матеріалами, які визнані недостатніми для вирішення про комплементарій збудження кримінальної справи, що дає йому можливість обгрунтувати свою скаргу на рішення, що відбулося, про відмову в збудженні кримінальної справи.
Перед придбанням роботи Міжнародний розшук злочинців Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також віза вексельна.
У відповідності ст. 287 УПК РФ суд має право за власною ініціативою або клопотанню сторони винести визначення або страхова сума ухвалу про огляд місцевості або приміщення. Слід звернути увагу, що Карно-процесуальний закон не містить обмежень, яку місцевість або приміщення має право оглянути суд. Це можуть бути як місцевість або приміщення, підвідомчість раніше піддані огляду в ході попереднього розслідування або попереднього судового засідання, так і місцевість або приміщення що раніше взагалі не піддавалися огляду. Причинами призначення судом огляду можуть бути доводи сторін голос виборця про неповноту або неточність раніше проведених слідчих дій, про фальсифікацію представленого протоколу огляду або самих слідчих дій, необхідність збору нових доказів і т.д. Пошук і виявлення нових доказів проводяться з казенна палата урахуванням обмежень, що не дозволяють суду перейти до тяжчому або такому, що істотно відрізняється від вказаного в звинуваченні злочину. Про призначення огляду суд виносить визначення або ухвала.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Міжнародний розшук злочинців. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Міжнародний розшук злочинців

Курсові роботи з кримінального процесу