Курсові роботи з кримінального процесу

Обвинувачений у кримінальному процесі

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження статусу обвинуваченого в кримінальному процесі.....5
1.1. Поняття суб'єктів кримінального провадження.....5
1.2. Класифікація суб'єктів кримінального провадження.....8
1.3. Поняття обвинуваченого.....11
Розділ 2. Особливості статусу обвинуваченого в кримінальному процесі.....15
2.1. Характеристика прав і обов'язків обвинуваченого в кримінальному процесі.....15
2.2. Проблемні аспекти нового Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення статусу обвинуваченого.....25
Висновки.....31
Література.....34

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Обвинувачений у кримінальному процесі"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Обвинувачений у кримінальному процесі"

 

Файл з курсовою "Обвинувачений у кримінальному процесі" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  5517 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Обвинувачений у кримінальному процесі виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Крім вказаних, деякі пом'якшувальні і обтяжливі обставини по нині чинному КК РФ можуть мати ще одне, вельми специфічний правовий наслідок. Як приклад можна послатися на авторський лист рецидив злочину. Будучи вказаним в п. "а" ч. 1 ст. 63 КК РФ, дана обставина вимагає загострення покарання в порядку, в якому враховуються більшість інших обтяжливих і пом'якшувальних обставин. У вантаж повний ряді статей Особливої частини КК РФ рецидив злочинних проявів має значення обов'язкової ознаки, а тому його наявність повинна братися до уваги не тільки при кваліфікації скоєного, а отже, і виборі закрита монополія санкції статті Особливої частини КК РФ, що передбачає відповідальність за скоєне, але і, як наголошувалося, в процесі індивідуалізації покарання в рамках даної санкції. Обидва цих варіанту рішення питання були відомі нещасний випадок і раніше чинному законодавству. Крім них в КК РФ (ст. 68), що діє, сформульовані ще і спеціальні правила обліку рецидиву при призначенні покарання, відповідно до яких його термін не може тратта банківська бути менш одній третій частині максимального терміну найбільш строгого виду покарання, передбаченого за скоєння злочину. Правові наслідки у вигляді зміни меж судового розсуду в межах санкції статті Особливої частини КК позиковий капітал РФ встановлюються також і для деяких пом'якшувальних обставин. Вважаючи, що питання про правила обліку, скажімо так, "особливих" обтяжливих і пом'якшувальних обстоя- Кожна вагома структурна частина курсової Обвинувачений у кримінальному процесі (зміст, вступ, розділи, висновки, заключний акт , список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи законник Білалами надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), виправні роботи - з абзацного відступу.
Наприклад, що часто дорадча кімната зустрічається в КК згадка про скоєння злочину "з використанням службового положення" припускає, що суб'єктом даного злочину (зазвичай кваліфікованого вигляду) може бути тільки особа, що володіє відповідним службовим положенням (наприклад, ч. безхазяйного річ 3 ст. 139; п. "в" ч. 2 ст. 160 і ін.). Таку ж роль грає вказівка на розголошування відомостей, складових державну, комерційну або іншу таємницю, особою, якій ці відомості були договір лізингу довірені (ст. 155, ч. 2 ст. 183, ст. 283 і ін.). Рівним чином відповідальність за залишення в небезпеці покладається на обличчя, яке було зобов'язане мати турботу потерпілому або само поставило карта умов праці його в небезпечний стан (ст. 125); за порушення правил охорони праці відповідає тільки особа, на якій лежать обов'язки по дотриманню правил охорони праці (ст. 143); за розголошування даних попереднього розслідування ізвестітельная грамота може притягати до відповідальності тільки "особа, попереджена у встановленому законом порядку про неприпустимість їх розголошування" (ст. 310); за порушення правил безпеки дорожнього руху по ст. 264 КК несе відповідальність тільки банківський день особа, що управляє транспортним засобом. Подібні норм в КК багато. Незалежно від того, чи названі ознаки суб'єкта в самому тексті закону (статті або примітці до неї), або вони виводяться шляхом аналог винаходу тлумачення норми, можна вважати їх ознаками спеціального суб'єкта, якщо вони обов'язкові для даного складу злочину. У вступі курсової Обвинувачений у кримінальному процесі обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, декваліфікація , визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
У зарубіжних КК спеціальні норми про цілі покарання, як правило, відсутні. Про канонічне право них можна судити по іноді наявних нормах про цілі і завдання кодексу. Наприклад, ч. 2 п. 1.05 "Загальні цілі" КК штату Нью-Йорк їх визначає так: "Забезпечити публічну безпеку, попереджаючи здійснення посередництво посягання за допомогою страхітливої дії покарань, що призначаються, соціального відновлення особи засуджених, а також їх ізоляції, коли це потрібно на користь суспільства". У науковій і учбовій літературі про цілі покарання соісполнітельство пишеться немало. Зокрема, в курсах американського права, в документах і матеріалах міністерства юстиції і комісій з реформи федерального КК і кодексів штатів називаються чотири мета покарання: подяка (кара), залякування, позбавлення валовий прибуток можливості скоювати злочин і виправлення. Подяку виражає засудження державою злочинця без яких-небудь утилітарних цілей. Залякування - це попередження невизначеного круга можливих правопорушників (загальне залякування) і караного злочинця (індивідуальне залякування). Позбавлення повітряні кордони можливості скоювати злочин є ізоляцією засудженого назавжди або на термін, щоб захистити осіб, що знаходяться на волі, від злочинних на них посягань. Нарешті, виправлення тлумачиться вельми широко: і як повна платники податків відмова від злочинів, і як відмова від частої злочинної діяльності, і як відмова від скоювання тяжчих злочинів і т.п. (21) Список літератури курсової Обвинувачений у кримінальному процесі - більше 20 джерел, переслідування . Бібліографічні описи посилань, смуга відводу у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Об'єктивна сторона цього злочину характеризується лише дією, оскільки способи, за допомогою яких передається вірус, виключають бездіяльність. Як наголошувалося вище, вірус передається статевим шляхом при безпосередньому контакті, через кров (що академічні свободи містить вірус) при її переливанні або введенні в організм, при користуванні медичними нестерильними препаратами, інструментами, а також з молоком матері. Як підтверджують медики, це практично вичерпний перелік способів зараження Віл-інфекцією. заборона платежу Це дає підставу для виводу, що не можна поставити іншу особу в небезпеку зараження Віл-інфекцією через звичайне спілкування (у тому числі і побутове) хворої людини із здоровим. Звідси не можна лікарський засіб притягати до кримінальної відповідальності по ч. 1 ст. 122 КК людини, хворого Віл-інфекцією, якщо він дотримував всі запобіжні засоби. Склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 122 КК, сконструйований за типом контингентирование формального. Відповідальність встановлюється за само явне постачання іншої особи в небезпеку зараження Віл-інфекцією. Закінченим даний злочин вважається з моменту постачання іншої особи в небезпеку зараження незалежно від самого факту зараження. екстра-дивіденд Не має кримінально-правового значення, чи знав про захворювання потерпілий. Більш того, згода потерпілого, наприклад, на статеві зносини з ВИЧ-інфікованим, що усвідомлював небезпека бути зараженим, не звільняє винного від кримінальної відповідальності. одиниця штатна Посилання в тексті роботи Обвинувачений у кримінальному процесі - в квадратних дужках, масова інформація - відповідно до чинних вимог ВАК.
П., знаходячись в касаційна скарга м. Мурманську, використовуючи електронно-обчислювальну машину (ЕОМ), підключену через комутовану телефонну лінію за допомогою модему до телекомунікаційної мережі Інтернет, маючи намір на отримання інформації, що охороняється Федеральним законом від 20 лютого дебетове авізо 1995 р. № 24-ФЗ " О інформації, інформатизації і захисту інформації", не маючи права на доступ до даної інформації, використовував програми-сканери, що є на жорсткому магнітному носієві інформації "MAXTOR" в повітряне судно ЕОМ, що належить йому. Після запуску програми сканера П. отримав ІР-адреса комп'ютерів, що працюють в даний час в мережі Інтернет і що мають уразливості в захисті, дозволяють здійснити доступ до органічні закони інформації на їх магнітних і інших носіях. В результаті цих дій П. отримав доступ до інформаційних ресурсів ЕОМ, що підключеної через провайдера ВАТ до телекомунікаційної мережі Інтернет, належить згідно ст. земельне право 139 Цивільного кодексу РФ, Указу Президента РФ від 6.03.1997 р. № 118 " О затвердженні переліку відомостей конфіденційного характеру" і положенню "Про представництво ФГУАП в Мурманську" представництву ФГУАП в м. соціальна реклама Мурманську. Після чого П., вивчивши вміст файлів і тек, що знаходяться на жорсткому магнітному носієві інформації "MAXTOR" ЕОМ, що належить представництву ФГУАП в м. Мурманську, провів копіювання семи файлів, що психофізіології знаходяться в каталозі "С:\ Мої документи\ Листи", до яких відсутній вільний доступ. Курсова робота синтезатор частот - Обвинувачений у кримінальному процесі була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Під здійсненням підприємницької діяльності без реєстрації розуміється заняття нею без надання документів на реєстрацію, або з наданням документів, але до здійснення термін векселя акту реєстрації (наприклад, після відправки документів поштою). Як вже указувалося при аналізі ст. 169 КК РФ, реєстрація юридичної особи здійснюється реєструючим органом в строк не більше ніж п'ять робочих днів третейський суд з дня представлення документів в реєструючий орган. Моментом державної реєстрації визнається внесення реєструючим органом відповідного запису до відповідного державного реєстру. Здійснення підприємницької діяльності за відсутності отриманого в установленому порядку документа, лізингова угода підтверджуючого факт внесення запису у відповідний державний реєстр, означає заняття даною діяльністю без реєстрації. Під здійсненням підприємницької діяльності з порушенням правил реєстрації розуміється заняття нею з порушенням порядку державної реєстрації, корінні народи встановленого в Законі про державну реєстрацію прав на нерухоме майно і операцій з ним. Зокрема, вимоги до оформлення документів, що представляються в реєструючий орган, встановлюються Урядом РФ. Заява, що представляється валютні операції в реєструючий орган, упевняється підписом уповноваженої особи, достовірність підпису якого повинна бути засвідчена в нотаріальному порядку. Випадкові юридичні терміни - базиспоставки , а також вираз - троицкий список .
Проте зрівнювання одиничного злочину і сукупності злочинів некоректно. Крім того, у разі різночасного здійснення вбивств при їх кваліфікації по п. "а" ч. 2 ст. статутне право 105 КК виникає ряд проблем, що вимагають свого дозволу. Що вважати часом скоєння цього злочину: момент здійснення першого вбивства або подальшого? Як бути в тому випадку, якщо одне з вбивств працездатність здійснюється з прямим наміром, а інше - з непрямим; одне - із заздалегідь обдуманим наміром, а друге - з що раптово виник? Чи допустимо в одиничному злочині така розбіжність в правова система змісті наміру? Окрім відмінностей в намірі у цих злочинів можуть бути різними мотиви, місце, час, способи скоєння злочину і т.д. Якщо це одиничний злочин з складним складом, то який вид мандатна комісія цього злочину? Якщо допустити, що це вид продовжуваного злочину, то необхідно визнати моментом його закінчення лише момент здійснення останнього з вбивств. А якщо між вбивствами є великий проміжок часу - правотворчість декілька місяців або навіть років? Очевидно, виникне проблема застосування належного кримінального закону. Все сказане ще раз свідчить про те, що при різночасному вбивстві, за відсутності єдності наміру на вбивство два акції-двійники або більш за осіб, мова повинна йти саме про сукупність двох різних злочинів, двох вбивств, а не про одне кваліфіковане вбивство (одиничному злочині). Перед придбанням роботи Обвинувачений у кримінальному процесі Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також недієздатність .
Дандо указує, що "відповідальність у тому випадку, коли мова делімітація кордону йде про широке значення кримінальної відповідальності, означає положення, в якому особа зобов'язана (підкреслено мною - В.Е.) прийняти покарання". По Іто, принцип відповідальності свідчить, що "якщо немає відповідальності, немає злочину". Як кредитна лінія далі указує Іто, "з цього принципу відповідальності виходить ядро загального поняття відповідальності по кримінальному праву - загальне поняття можливості осуду. Можливість осуду є наявність відповідальності....Проблема відповідальності полягає в можливості або місце проживання неможливості порицания"740. Нісихара відзначає, що "кримінальне покарання є реалізація нормативного осуду, проявленого у відповідальності"; воно "накладається як у відповідь дія у зв'язку з тим, що діяч зробив протиправне діяння, що судове слідство вабить відповідальність"; при цьому "сучасний правопорядок надає компетенцію накладати кримінальні покарання виключно державі"741. Таким чином, указується на обов'язок діяча відповісти за скоєний злочин, увага акцентується на елементі осуду (що типово кулачне право для японського підходу до проблеми відповідальності), в той же час обов'язок відповісти за скоєне ув'язується із законом ("нормативний осуд") і розглядається як обов'язок понести покарання. Констатується виняткова компетенція державних органів місцеві податки по реалізації відповідальності.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Обвинувачений у кримінальному процесі. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Обвинувачений у кримінальному процесі

Курсові роботи з кримінального процесу