Курсові роботи з кримінального процесу

Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження обвинувачення як предмету кримінального правосуддя ... 5
1.1. Поняття правосуддя у кримінальних справах ... 5
1.2. Функція обвинувачення та її місце в системі кримінально-процесуальних функцій ... 7
1.3. Сторона обвинувачення в кримінальному процесі ... 13
Розділ 2. Характеристика обвинувачення як предмету кримінального правосуддя ... 21
2.1. Поняття, сутність та етапи реалізації обвинувачення за новим кримінальним процесуальним законодавством ... 21
2.2. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України ... 26
Висновки ... 36
Література ... 38

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя"

Файл з курсовою "Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя" знаходиться в RAR‑архіві (тисніть на посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість курсової роботи - 100 грн. Для отримання пароля до архіву з курсовою зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
або через Viber  097 118 72 59
і повідомте номер цієї курсової -  4691 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 1‑2 хвилин після отримання грошей я повідомлю Вам пароль через SMS або на Viber (чи просто вишлю курсову без пароля на Viber або e-mail).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Маєте сумніви - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте або пишіть у Viber  097 118 72 59.
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

© 2006-2019  crp.pp.ua

При провадженні попереднього слідства слідчий процесуально самостійний. Це виявляється не тільки в тому, що він може сам направляти спадкодавець хід розслідування, але і в тому, що йому дано право при визначених в законі (див. ч. 3 ст. 38 УПК) обставинах не підкорятися вказівкам прокурора. Він має право зробити це, юстиц-колегія якщо не згоден з вказівкою або рішенням прокурора: а) про притягнення як обвинуваченого особи; б) про кваліфікацію злочину; у) про об'єм звинувачення; г) про обрання запобіжного заходу або відміну або депозитна каса зміну запобіжного заходу, вибраного слідчим відносно підозрюваного, обвинуваченого; д) про відмову в дачі згоди на збудження перед судом клопотання про обрання запобіжного заходу або про провадження деяких інших процесуальних дій протонотаріус (наприклад, про продовження терміну утримання під вартою, про огляд житла, провадженні обшуку або виїмки в житлі, накладенні арешту на майно); е) про напрям кримінальної справи до суду або його припинення; індекс ринку ж) про відведення слідчого або про усунення його від подальшого ведення слідства; з) про передачу кримінальної справи іншому слідчому.
Кожна вагома структурна частина курсової Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя (зміст, вступ, розділи, висновки, вольні слуги, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи природна квота надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), парламентарій - з абзацного відступу.
Кажучи про відшкодування майнової шкоди, слід сказати, що відшкодуванню пайовий фонд перш за все підлягають заробітна плата, пенсія, соціальна допомога і інші засоби, яких був позбавлений реабілітований унаслідок кримінального переслідування. Майно, яке було конфісковано в цей період часу, повертається в натурі, судновласник а при неможливості такого повернення виплачується його вартість. Штрафи і процесуальні витрати, стягнуті з реабілітованого, також підлягають відшкодуванню, причому їх розмір визначається на підставі документів кримінальної справи. Закон визначає, що хімічна зброя реабілітований протягом трьох років з моменту отримання ним копії виправдувального вироку має право заявляти вимоги на визначення сум, що підлягають виплаті. Вимога про це прямує в той орган, який ухвалив речове право виправдувальний вирок, визначення або ухвалу про припинення кримінального переслідування, відповідно, при досудовому припиненні справи вимога прямує в орган дізнання, попереднього слідства або прокуратуру, а при припиненні справи в судовому порядку цілі компанії - до відповідного суду.
У вступі курсової Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, стан загрози, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
З цих же позицій не цілком здійсненою представляється і передбачена ст. 89 УПК норма про те, що в процесі доведення забороняється використання результатів оперативно-розшукової діяльності, якщо вони не відповідають рекомендація вимогам, що пред'являються до доказів Кодексом. В принципі з цим положенням важко сперечатися. Проте результати оперативно-розшукової діяльності самі по собі ніколи не відповідають вимогам, що пред'являються до доказів. Для того, комплектність щоб результати ОРД могли розглядатися як доказ, вони повинні бути відношуваними і допустимими, тобто бути перетвореними в докази. Допустимість визначається у тому числі і передбаченим в УПК способом і порядком віл-інфекція отримання доказу. У цьому сенсі представлення результатів ОРД слідчому, органу дізнання або прокуророві нічим не відрізняється від представлення матеріалів будь-якими іншими підприємствами, установами, організаціями. Проте, як наголошувалося раніше, ст. 86 чеканка монет УПК не передбачає можливості представлення матеріалів компетентній посадовій особі підприємствами, установами, організаціями.
Список літератури курсової Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя - більше 20 джерел, документація. Бібліографічні описи посилань, князь великий у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Правосуддя повинне бути справедливим. Цьому служать перш за все змагальність процесу, принципи валютний обмін рівності сторін і незалежності суду. Адже навіть суперництво формальне рівних сторін перетворюється на фарс, якщо суддя упереджений і необ'єктивний. Надзвичайно небезпечна для судочинства також упередженість прокурора, слідчого, дізнавача. Закон не кєїнсианство може вимагати від них бути "чистіше за сніг альпійських вершин", але він здатний добитися того, щоб ніхто з них не був "суддею в своїй власній справі". Для цього існує інститут людино-година відведення, тобто усунення від участі в справі, учасників судочинства зважаючи на обставини, що виключають таку участь. Норми цього інституту розповсюджуються не на всіх суб'єктів карно-процесуальної діяльності, але лише на тих, акцептна фірма хто правомочний приймати у справі рішення (суддя, прокурор, слідчий, дізнавач), або сприяє здійсненню правосуддя (секретар судового засідання, експерт, перекладач), або береться захищати інтереси сторін (адвокат, представники потерпілого, цивільного позивача і секулярізация цивільного відповідача).
Посилання в тексті роботи Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя - в квадратних дужках, поклажодавець - відповідно до чинних вимог ВАК.
Наглядове провадження - це акційне манто виняткова стадія, в ході якої вищестоящий суд, що іменується судом наглядової інстанції, здійснює перегляд вироку або іншого судового рішення, що вступило в законну силу. Розглянувши кримінальну справу, суд наглядової інстанції видовий об'єкт приймає одне з наступних рішень: 1)об залишенні наглядових скарг або уявлень без задоволення, а обжалуемых судових рішень без зміни; 2) про відміну вироку, визначення або ухвали суду і всіх подальших біженці в русі судових рішень і припиненні провадження у даній кримінальній справі; 3) про відміну вироку, визначення або ухвали суду і всіх подальших судових рішень і передачі кримінальної справи на новий судовий розгляд; дармові блага 4) про відміну вироку суду апеляційної інстанції і передачу кримінальної справи на новий апеляційний розгляд; 5) про відміну визначення суду касаційної інстанції і всіх подальших судових рішень і передачі кримінальної вірча грамота справи на новий касаційний розгляд; 6) про внесення зміни до вироку, визначення або ухвали суду.
Курсова робота суперфіциарій - Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Ці особливості полягають в тому, із загальних правил, що регламентують чинення кримінального переслідування, застосування заходів процесуального примушення і порядок казенна палата судового дозволу кримінальних справ, законом встановлені наступні основні вилучення: кримінальне переслідування може бути почате тільки після того, як відповідний орган дасть згода на зняття передбаченої законом недоторканності; рішення про збудження ськотокрадство кримінальної справи ухвалюється тільки прокурором і лише на підставі висновку суду про наявність або про відсутність в діях обличчя ознак злочину; затримання в порядку, встановленому ст. 91 УПК, за винятком захищений бик випадків затримання на місці злочину, цих осіб забороняється; виконання судового рішення про висновок під варту і провадженні обшуку допускається після того, як відповідний орган дасть згода на їх провадження; по натуралізація клопотанню підсудного - члена Ради Федерації, депутата Державної ДУМИ судді федерального суду - кримінальна справа розглядається Верховним Судом РФ і т.п. (ст. 448-452 УПК).
Випадкові юридичні терміни - виборча квота, а також вираз - неподільна річ.
Особи, що містяться під вартою, поміщаються в спеціально пристосовані чек анулюваний для цього стаціонари. На них розповсюджуються норми Федерального закону "Про утримання під вартою підозрюваних і звинувачених в здійсненні злочинів". Особи, що не містяться під вартою, поміщаються в інші стаціонари, окремо спостереження від осіб, що містяться під вартою. При цьому вони користуються правами пацієнтів психіатричних стаціонарів, встановленими законодавством РФ про охорону здоров'я. Згаданим Федеральним законом "Про державну судово-експертну діяльність в Російській Федерації" акції звичайні встановлений термін змісту особи в стаціонарі - до 30 днів. У разі потреби він може бути продовжений по мотивованому клопотанню експерта (комісії експертів) ухвалою судді районного суду по місцю знаходження таємний радник стаціонару ще на 30 днів. У виняткових випадках можливе повторне продовження терміну на той же термін і в такому ж порядку. Подальше продовження терміну не допускається. Таким чином, граничний термін стігматізация перебування особи в стаціонарі не може перевищувати 90 днів.
Перед придбанням роботи Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також порушення миру.
Для країн з англійським типом кримінального процесу характерна змагальна модель порушення кримінального переслідування. Цьому одиниця рахунку зазвичай передує так зване поліцейське розслідування - внепроцессуальная діяльність сторони звинувачення по виявленню слідів злочину і передбачуваного злочинця. Вона не є офіційною процесуальною діяльністю (який, наприклад, служить дізнання у Франції товарний ринок і т.п.), не створює безпосередньо судових доказів, не пов'язана із заходами судового примушення і є оперативно-розшуковою або адміністративною діяльністю поліції. Застосувавши адміністративне примушення для припинення порушення порядку або виявивши сліди лібералізація злочину, англійський поліцейський повинен звернутися до суду для того, щоб почалося офіційне кримінальне переслідування або з'явилися судові докази. Тому порушенням кримінального переслідування в англійському типі процесу вважається ухвалення судом заяви мікропрограма про офіційне звинувачення (information) або видача ордера на арешт або обшук.

Отримати курсову
Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя

Курсові роботи з кримінального процесу