Курсові роботи з кримінального процесу

Обшук і виїмка

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження обшуку та виїмки ... 5
1.1. Поняття і система слідчих дій ... 5
1.2. Поняття і сутність обшуку і виїмки ... 11
Розділ 2. Процесуальний порядок здійснення обшуку і виїмки ... 14
2.1. Загальні засади здійснення обшуку ... 14
2.2. Методика обшуку ... 20
2.3. Особливості виїмки як слідчої дії ... 26
Розділ 3. Загальні тактико-психологічні особливості обшуку і виїмки ... 28
3.1. Тактико-психологічні особливості провадження обшуку і виїмки ... 28
3.2. Особистий обшук і обшук транспортних засобів ... 34
3.3. Фіксація результатів обшуку та виїмки ... 35
Висновки ... 37
Література ... 39

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Обшук і виїмка"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Обшук і виїмка"

Файл з курсовою "Обшук і виїмка" знаходиться в RAR‑архіві (тисніть на посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість курсової роботи - 100 грн. Для отримання пароля до архіву з курсовою зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
або через Viber  097 118 72 59
і повідомте номер цієї курсової -  4616 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 1‑2 хвилин після отримання грошей я повідомлю Вам пароль через SMS або на Viber (чи просто вишлю курсову без пароля на Viber або e-mail).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Маєте сумніви - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте або пишіть у Viber  097 118 72 59.
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Обшук і виїмка виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

© 2006-2019  crp.pp.ua

Наприклад, в США отримання і віза реєстрація інформації про подію або чийсь вчинок, що містить ознаки злочину, що готується, здійснюваного або завершеного, - підстава для виконання широкого круга дій, що не суперечать правовим розпорядженням, що захищають брак права і законні інтереси громадян і організацій по виявленню, фіксації, перевірці і дослідженню відомостей, які можуть бути після відповідної перевірки і оформлення використані як докази при здійсненні в суді кримінального вснх переслідування. Дії такого роду - це практично весь набір оперативно-розшукових дій, а також інших заходів, зокрема тих, які в Росії називають слідчими діями. Вони ж охоплюють ухвалення і реалізацію у буле встановленому правовими розпорядженнями порядку рішень по застосуванню заходів процесуального примушення (привід, затримання, арешт, обшук, виїмка і ін.). Нерідко реєстрація злочину практично співпадає із затриманням або арештом підозрюваного або відбувається вже позов після того, як були здійснені якісь інші оперативно-розшукові або слідчі дії. Про це говорять дані соціологічних досліджень, що проводилися американськими юристами. Наприклад, одне з них на основі аналізу обставин, пов'язаних кілер з розкриттям 400 кримінальних справ про небезпечні злочини, дало більш менш типову картину: по 18 % подів арешт був проведений поліцейськими на основі особистих спостережень злочинів, що скоювалися в їх клад присутності; по 38 % - на місці скоєння злочину або поблизу від нього, куди поліцейський прибув по виклику потерпілого або очевидця; по 25 % - у зв'язку з пізнанням підозрюваного товмач потерпілим; по 7 % - в ході розслідування іншого злочину, здійсненого даним підозрюваним; по 13 % - в результаті оперативно-розшукових дій, здійснених після надходження інформації про злочин.
Кожна вагома структурна частина курсової Обшук і виїмка (зміст, вступ, розділи, висновки, садизм, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи долар надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), пасив - з абзацного відступу.
Потерпілим від кримінального злочину може бути як фізична, так і октруа юридична особа. Фізичній особі може бути причинний як майновий і моральний, так і фізична шкода, юридичному - тільки майновий (див. про це § 2 гл. 7 підручника). У разі визнання кілер потерпілим юридичної особи його права здійснюються представником (ч. 9 ст. 42). Очевидно, що не тільки права, але і обов'язки потерпілого в цьому випадку реалізуються його представником, оскільки особа, яка законно батоги виступає від імені юридичної особи, зобов'язана діяти на користь того, що представляється їм юридичної особи сумлінно і розумно (ч. 3 ст. 53 ГК РФ). Як представник юридичної особи - потерпілий прогул може виступати керівник (орган) цієї юридичної особи, який представляє його через закон або засновницькі документи, або особа, що діє через спеціальне уповноваження (довіреність). При цьому на практиці іноді виникає питання: комісія як поступити, якщо керівник (орган) юридичної особи по яких-небудь причинах не призначив представника для участі в справі? Хто в цьому випадку може притягати до кримінальної відповідальності при відмові потерпілого від нойони надання свідчень або за дачу ним свідомо помилкових свідчень (ч. 7 ст. 42 КПК, ст. 307, 308 УК РФ) і кого слід піддавати примусовому приводу у разі нез'явлення потерпілого без дотації поважних причин (ч. 6 ст. 42 КПК)? На наш погляд, в подібних випадках представником потерпілого повинен визнаватися сам керівник юридичної особи. Якщо ж керівний орган юридичної особи колегіальний (правління, дирекція бюджет і т.д.), то потерпілим повинен бути визнаний один з членів даного колегіального органу.
У вступі курсової Обшук і виїмка обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, адвокат, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Згідно п. 1 ч. 4 ст. 46 КПК РФ підозрюваний має право отримати копію документа, після складання якого свідок він став володіти статусом підозрюваного. Відповідно на слідчому (дізнавачі і ін.) не лежить обов'язку уявлення підозрюваному копії названого у вказаному пункті документа, коли підозрюваним він став ще до моменту оформлення лендлорд цього документа. Наприклад, якщо підозрюваним особа стала після порушення кримінальної справи, потім відносно нього відповідно до ст. 100 КПК РФ була застосована запобіжний захід не пов'язаний з позбавленням волі, підозрюваному логофет вручається тільки копія ухвали про збудження кримінальної справи. Копію ухвали про застосування до нього запобіжного заходу він має право отримати тільки в тому випадку, якщо в ході розслідування його сталі завдання підозрювати в скоєнні іншого (здійсненого іншого або ще одного) злочину. Право отримання копій вказаних документів обумовлене тим, що підозрюваний повинен знати, в чому його підозрюють. Копія ж протоколу затримання у характер будь-якому випадку повинна бути передана підозрюваному. У даному процесуальному документі, крім рішення про його затримання відбивається хід і результати такої слідчої дії як особистий обшук. За загальним же правилом, закріпленим придане в ч. 15 ст. 182 і додатку № 36 ст. 476 КПК РФ, обшукуваному слід вручати копію протоколу, в якому зафіксовані хід і результати проведеного відносно нього особистого обшуку;
Список літератури курсової Обшук і виїмка - більше 20 джерел, понятий. Бібліографічні описи посилань, штемпель у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Кримінальні справи приватнопублічного звинувачення збуджуються не інакше як за заявою потерпілого або його законного представника, але припиненню у зв'язку з примиренням потерпілого з обвинуваченим не підлягають, паспорт за винятком випадків, передбачених ст. 25 КПК РФ (у зв'язку з примиренням сторін). Перелік складів злочинів, по яких кримінальне переслідування чиниться в приватнопублічному порядку, приведений в ч. 3 ст. 20 резолюція КПК РФ. До них відносяться: згвалтування без кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 131 УК РФ); насильницькі дії сексуального характеру без кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 132 УК РФ); порушення рівності феодалізм права і свобод людини і громадянина без кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 136 УК РФ); порушення недоторканності приватного життя без кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 137 УК РФ); порушення таємниці добробут листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних або інших повідомлень без кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 138 УК РФ); порушення недоторканності житла без кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 139 УК РФ); необгрунтована декларація відмова в прийомі на роботу або необгрунтоване звільнення вагітної жінки або жінки, що має дітей у віці до трьох років (ст. 145 УК РФ); порушення авторських і суміжних прав без недоїмка кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 146 УК РФ); порушення винахідницьких і патентних прав (ч. 1 ст. 147 УК РФ).
Посилання в тексті роботи Обшук і виїмка - в квадратних дужках, репарації- відповідно до чинних вимог ВАК.
Для баратрія гносеологічної характеристики вивідного знання, яким є знання, отримане в кримінальному процесі, може використовуватися поняття достовірного знання. Достовірним визнається знання, отримане в результаті збирання, перевірки і оцінки доказів в точній відповідності соліситор зі встановленими законом правилами і що не викликає сумнівів у осіб, що ухвалюють рішення, на основі цих доказів, і у осіб, перевіряючих обгрунтованість зробленого виводу. У законі, у вказаному вище трайбалізм сенсі, використовується поняття доведеності (ст. ст. 209, 302 КПК). Звинувачувальний вирок не може бути заснований на припущенні і постанавливается лише за умови, що в ході судового розгляду винність підсудного в магістрат здійсненні злочину підтверджена сукупністю досліджених судом доказів (ч. 4 ст. 302 КПК). У цьому сенсі в процесуальній теорії вживають як рівнозначні поняття вироку достовірного і істинного. Профессор М.С. Строговіч писав, затримання що "достовірність виводів слідства і суду про обставини даної кримінальної справи - це те ж саме, що істинність цього виводу". Достовірність протиставляється вірогідності, припущенню. Тому закон (ч. 4 ст. 302 декларація КПК) говорить про те, що звинувачувальний вирок "не може бути заснований на припущеннях...".
Курсова робота член сім'ї - Обшук і виїмка була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Виникає питання: чи зобов'язаний обвинувачений надавати свідчення про інших осіб або має право це робити? Якщо обвинувачений допитується про інших осіб поодинці кримінальній справі, брокерідж то надання свідчень - право, а не обов'язок обвинуваченого. Допит же про інших осіб у кримінальній справі, не пов'язаній з тим, по якому особа привернута як обвинуваченого, повинен відбуватися по інфракция правилах допиту свідка. Якщо виникає необхідність допитати засудженого або виправданого про інших осіб у виділеній справі, то його зазвичай допитують як свідка. М.Л. Якуб вважає, що в таких випадках особу ціна емісії слід допитувати як обвинуваченого. Аргументи М.Л. Якуба наступні: по-перше, засуджений вже надавав свідчення про обставини даного злочину і раніше дані свідчення не можуть не відбитися на утриманні його свідчень у визначення даній кримінальній справі; по-друге, ухвалений вирок не виключає зацікавленості засудженого в результаті справи; по-третє, "обвинувачений" - це термін, що виражає процесуальне положення особи в справі. І в цьому сенсі особа, душогубство відносно якої ухвалений вирок, повинна признаватися обвинуваченим (ч. 2 ст. 47 КПК). Дані аргументи представляються цілком переконливими.
Випадкові юридичні терміни - тверда ціна, а також вираз - консигнант.
Проблеми боротьби із злочинністю є предметом уваги Організації Об'єднаних Націй, якою були підготовлені ряд конвенцій про злочини міжнародного характеру, установлений Комітет з попередження колоніалізм і контролю над злочинністю. Раз в 5 років Комітет проводить конгреси ООН з попередження злочинності і поводження з правопорушниками. З 1992 р. діє Комісія ООН з попередження злочинності і кримінального асигнувати правосуддя. У вересні 1990 р. СРСР вступив в Міжнародну організацію кримінальної поліції (Інтерпол) з штаб-квартирою в м. Ліоні (Франція); членом Інтерполу нині є Російська Федерація. У структурі МВД Россиії існує повна ціна Національне центральне бюро Інтерполу, яке займається обліком інформації про міжнародні злочини і злочинців, про незаконний оборот наркотиків і зброї, про фальшивомонетницю, про незаконне відмивання грошей і т.д. Бюро забезпечує взаємодія діфференция органів внутрішніх справ Росії з поліцією інших держав і з Генеральним Секретаріатом Інтерполу. Воно також є координаційним центром правоохоронних органів Російської Федерації, коли це пов'язано з виходом їх діяльності на етикетування рівень міжнародних взаємин.
Перед придбанням роботи Обшук і виїмка Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також конгломерат.
Прокурор в російському кримінальному процесі в даний час повністю звільнений від відповідальності землі запасу за керівництво попереднім слідством, що само по собі є унікальна новація. Повноваження по керівництву розслідуванням залишилися у прокурора тільки відносно спрощеної і прискореної форми попереднього розслідування -дознания. Тепер функція кримінального ввізні мита переслідування здійснюється прокурором на попередньому слідстві в основному лише постільки, поскільки він бере участь в підготовці і формуванні майбутнього державного звинувачення в суді. Ця функція проявляє себе тут головним чином суверенітет на завершуючому етапі розслідування - в повноваженнях прокурора при розгляді кримінальної справи, що поступила до нього від слідчого з обвинувальним висновком (гл. 31 КПК). Важливо підкреслити - тільки з цієї зона віщання миті прокурор стає відповідальним за якість звинувачення, яке прокуратурі доведеться надалі підтримувати в суді. Таким чином, теоретично, прокурор вільний для здійснення об'єктивнішого нагляду у стадії порушення кримінальної справи і на річний звіт ранніх етапах попереднього слідства.

Отримати курсову
Обшук і виїмка

Курсові роботи з кримінального процесу