Курсові роботи з кримінального процесу

Органи досудового слідства, їх повноваження та функції при провадженні в кримінальній справі

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття та види органів досудового слідства.....5
Розділ 2. Повноваження і функції органів досудового слідства.....12
Розділ 3. Форми взаємодії слідчого й органу дізнання в досудовому провадженні.....19
Розділ 4. Прокурорський нагляд і судовий контроль за діями та рішеннями органів досудового слідства.....28
Задача (Прокурор району, вивчивши в порядку нагляду за виконанням законів органами дізнання і судового слідства кримінальну справу по обвинуваченню М. ...).....34
Висновки.....38
Література.....40

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Органи досудового слідства, їх повноваження та функції при провадженні в кримінальній справі"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Органи досудового слідства, їх повноваження та функції при провадженні в кримінальній справі"

 

Файл з курсовою "Органи досудового слідства, їх повноваження та функції при провадженні в кримінальній справі" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4643 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Органи досудового слідства виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Разом з тим деякі процесуальні дії можуть мати призначенням формування доказів, проте при цьому слідчими не є. Згідно ст. 86 КПК збирання доказів здійснюється в ході кримінального судочинства дія дізнавачем, слідчим, прокурором і судом шляхом провадження слідчих і інших процесуальних дій, передбачених карно-процесуальним законом. Інакше кажучи, пізнавальна спрямованість властива не тільки слідчим, але і іншим процесуальним діям. Звернувшись до бальі карно-процесуального законодавства, можна зробити вивід, що відомості про факти можуть бути залучені в сферу карно-процесуальних відносин і стати доказами за допомогою таких дій, як вимога, доручення, запит посадової особи, що іпек здійснює провадження у кримінальній справі (ч. 4 ст. 21 КПК); ухвалення предметів і документів, представлених підозрюваним, обвинуваченим, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем і їх представниками, а також захисником (ч. 2 афект і 3 ст. 86 КПК); вимога провадження документальних перевірок і ревізій (ч. 1 ст. 144 КПК). Проте на відміну від дій, передбачених гл. 24 - 27 КПК, законодавець не закріпив девізи процесуального порядку їх провадження. Детальна процесуальна регламентація карно-процесуальної діяльності (процесуальна форма) є найважливішою карно-процесуальною гарантією, що дозволяє добиватися вирішення задач кримінального судочинства найбільш оптимальними способами за умови забезпечення права і побої свобод особи, що бере участь в карно-процесуальних відносинах. Оскільки карно-процесуальна діяльність багато в чому пов'язана з обмеженням права і свобод людини, процедура застосування державного примушення в цих випадках повинна бути штамп обов'язково врегульована федеральним законом. Відсутність в законі детальної процедури провадження деяких процесуальних дій свідчить про обмежену можливість застосування державного примушення в ході цих дій.
Кожна вагома структурна частина курсової Органи досудового слідства (зміст, вступ, розділи, висновки, докази, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи ад'юнкт надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), податі - з абзацного відступу.
Медіационниє примирливі процедури у сфері кримінального провадження з'явилися в другій половині XX сторіччя в законодательствах ряду європейських держав, перш за все Великобританії, Німеччині, рапорт Франції і др.2 Активне розповсюдження методів вирішення конфліктів, альтернативних юстиції, почалося в цих країнах в період після Другої світової війни. Мабуть, певну роль в цьому могло зіграти знайомство з порядками, нунцій що існують в Японії, Китаї і інших країнах Дальнього Сходу, де в суспільній правосвідомості панує конфуціанський підхід до врегулювання відносин і вирішення конфліктів. Згідно конфуціанським уявленням в суспільних відносинах головне реверс місце займають ідеї згоди і консенсусу. Вважається за необхідне по можливості уникати жорстких рішень, застосування санкцій, нав'язування кому-небудь воля більшості. Конфлікти слід як би розчиняти, а не вирішувати. Рішення повинне відкуп бути вільно ухвалене учасниками, щоб ніхто не міг "втратити особу", піддавшись "ганьбі" покарання. Традиція віддає перевагу шляху світової угоди, рахуючи необхідність застосування права гіршим варіантом. У Японії до цих пір правди більшість конфліктів вирішуються за допомогою примирливих процедур: акхон, серед яких розрізняють едан - залагоджування конфліктів на досудових стадіях за допомогою посередників, в чому значительна роль поліції; викай - спосіб врегулювання, держава близький до примирення сторін самим судом в ході процесу, і шотей - зняття конфлікту шляхом звернення сторін з дозволу суду до альтернативної процедури переговорів за участю примирливої комісії.
У вступі курсової Органи досудового слідства обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, адвокат, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Закінчення попереднього слідства. Попереднє слідство у справах даної категорії закінчується залежно від встановлених обставин або ухвалою про припинення кримінальної справи, або заповіт ухвалою про напрям кримінальної справи до суду для застосування примусової міри медичного характеру (ст. 439 КПК). При ухваленні одного з вказаних рішень про закінчення попереднього слідства слідчий повинен ознайомити з процес матеріалами справи захисника і законного представника, про що складаються відповідні протоколи (ст. ст. 217 - 219, 437, 439 КПК). Крім того, цим учасникам вручаються копії відповідної ухвали у зв'язку із винахід закінченням попереднього слідства. Ухвалу про припинення кримінальної справи слідчий виносить за наявності обставин, передбачених ст. ст. 24, 27 КПК, а також у випадках, коли характер здійсненого суспільно небезпечного діяння і регалії психічний розлад особи не пов'язані з небезпекою для нього або інших осіб або можливістю спричинення ним іншої істотної шкоди (п. 1 ч. 1 ст. 439 КПК). У такому разі слідчий волость або прокурор повідомляють про особу місцеві органи охорони здоров'я для ухвалення заходів до лікування його на загальних підставах. Ухвала про припинення кримінальної справи складається по правилах ст. ст. 212, 213 прізвище КПК. Про винесення ухвали слідчий повідомляє захисника і законного представника, а також потерпілого і роз'яснює їм право знайомитися з матеріалами кримінальної справи, а також право на оскарження цієї ухвали макетник.
Список літератури курсової Органи досудового слідства - більше 20 джерел, камбіст. Бібліографічні описи посилань, доплата у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Цивільний відповідач має амністія право відмовитися свідчити проти самого себе, свого чоловіка і інших близьких родичів. Він є учасником кримінального судочинства з боку захисту і має права, які безпосередньо пов'язані з цивільним позовом: знати грузнув суть позовних вимог і заперечувати проти пред'явленого цивільного позову; давати пояснення і свідчення по суті пред'явленого позову; представляти докази; заявляти клопотання і відведення судді, прокуророві, слідчому, дізнавачу, експертові і ін., санація вказаним в законі, учасникам процесу; знайомитися після закінчення попереднього розслідування з матеріалами кримінальної справи в частині, що стосується цивільного позову; брати участь в судовому розгляді, користуючись правами сторони, і виступати юс когенс в судових дебатах; приносити скарги на дії і рішення дізнавача, слідчого, прокурора і суду, а також оскаржити вирок, визначення або ухвалу суду в частині, що стосується цивільного позову, і брати комбінат участь в судовому розгляді скарги вищестоящим судом; знати про принесені у справі скарги і подавати на них заперечення; брати участь у формуванні колегії засідателів присяг і в обговоренні наслідків вердикту. комісійні Вказані права цивільний відповідач здійснює особисто або через свого представника (ст. ст. 54, 216, 227, 250, 268, 292, 312, 328, 347, 354, 377 КПК).
Посилання в тексті роботи Органи досудового слідства - в квадратних дужках, запродаж- відповідно до чинних вимог ВАК.
Представляється, проте, що в закон ста КПК не врахована можливість сторін представити і інші документи, яких раніше в справі не було і які не набули характеру "процесуальних документів", але проте мають значення для розгляду скарги. У дирекція КПК РСФСР вони називалися "Нові матеріали" і під ними розумілися різного роду довідки (наприклад, про хворобу, про службу в армії і ін.) і інші матеріали, які могли грати певну роль норматив при дозволі скарги. Представлення таких "нових матеріалів", які не були отримані шляхом процесуальних дій, мало достатньо широке розповсюдження в практиці судів наглядових інстанцій. Одні з цих "нових матеріалів" свідчать про інвестор необхідність повернути справу до суду для нового розгляду, де ці матеріали будуть безпосередньо досліджені, інші, судна першої інстанції, що не потребують такої перевірки, можуть бути враховані судом, що розглядає справу ліцензіат в порядку нагляду (наприклад, довідки про стан здоров'я, про участь у військових діях і т.п.) при рішенні питання про зниження міри покарання, призначенні міри покарання умовно і ін. Немає підстав рекламація для виводу про те, що такого роду нові матеріали, які, якщо не прийме суд, придбають процесуальне значення, не можуть бути віднесені до "інших процесуальних документів".
Курсова робота комерсант - Органи досудового слідства була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Адвокат допускається до участі в кримінальній справі як декхолдер захисник після пред'явлення службового посвідчення і ордера, підтверджуючого наявність у нього повноважень на представлення інтересів конкретного довірителя. У кримінальних справах, в матеріалах яких містяться відомості, складові державну таємницю, має право понтифіки брати участь тільки той адвокат, який має відповідний допуск до вказаних відомостей. Відмова адвоката дати підписку про нерозголошування відомостей, складових державну таємницю, є підставою для відмови в допуску його до втручання даної справи, про що виноситься ухвала (визначення). Прагнучи найповніше і безперервно забезпечити процес надання зацікавленим особам юридичної допомоги, законодавець не надає адвокатові права відмовитися від прийнятого на себе захисту підозрюваного маркетинг або звинуваченого. Виключенням з цього правила є заборона для захисника здійснювати в кримінальній справі захист відразу декількох осіб, якщо між їх інтересами є суперечності. Як правило, такі суперечності пов'язані із сотницький займаними учасниками процесу у справі позиціями, коли одна особа викриває своїми свідченнями інше або іншим способом зачіпає його інтереси.
Випадкові юридичні терміни - мовний ценз, а також вираз - монтаньяри.
Особливий характер питань, що вирішуються судом при ухвалі вироку відносно неповнолітнього. В з'їзди рад ході судового розгляду кримінальної справи і ухвали вироку відносно неповнолітнього суд повинен керуватися загальновизнаними міжнародно-правовими принципами, відповідно до яких: 1) неповнолітнього не слід позбавляти свободи, якщо тільки він не визнаний психопатії винним в здійсненні серйозного діяння із застосуванням насильства проти іншої особи або в неодноразовому здійсненні інших серйозних злочинів, а також за відсутності іншої відповідної міри дії; 2) приміщення неповнолітнього до м'яке право виправної установи повинно бути завжди крайнім заходом, вживаним протягом мінімального необхідного терміну; 3) рішення про обмеження свободи неповнолітнього повинно прийматися тільки після ретельного розгляду цього питання, а само обмеження повинне спекуляція бути по можливості зведене до мінімуму; 4) заходи дії завжди повинні бути соизмерими не тільки з обставинами і тяжкістю злочину, але і з положенням і потребами неповнолітнього, а також з іздольщина потребами суспільства; 5) жоден неповнолітній не може бути вилучений з-під нагляду батьків частково
Перед придбанням роботи Органи досудового слідства Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також валютні дії.
Проте КПК РФ не дає підстав для подібних виводів. Так, в ст. 299, чорний лицар де мова йде про питання, що вирішуються будь-яким судом при ухвалі вироку, питання про те, чи винен підсудний в скоєнні цього злочину (п. 4 ч. 1), недвозначно відокремлений законодавцем від оборот зброї питання про те, чи підлягає підсудний покаранню за здійснений ним злочин (п. 5 ч. 1). Причому останнє питання в суді за участю засідателів присяг належить до виняткової компетенції головуючого (ч. спот-промпт 2 ст. 334). Таким чином, питання про винність ніяк не може бути зведене до питання про караність злочину. З тієї обставини, що присяжні не повинні мотивувати свій вердикт, зовсім не ціна просіла витікає, що вони наділені правом на свій розсуд звільняти від кримінальної відповідальності і покарання осіб, що скоїли злочини. Їх вердикт повинен відповідати вимогам матеріального кримінального права, що підтверджується обов'язком судді депо премії в напутливому слові роз'яснити присяжним зміст кримінального закону, що передбачає відповідальність за здійснення діяння, в якому звинувачується підсудний (п. 2 ч. 3 ст. 340).

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Органи досудового слідства. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Органи досудового слідства, їх повноваження та функції при провадженні в кримінальній справі

Курсові роботи з кримінального процесу