Курсові роботи з кримінального процесу

Основні етапи розвитку кримінально-процесуального законодавства України

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Становлення кримінально-процесуальних норм у перші століття української державності.....5
Розділ 2. Характеристика кримінально-процесуальних норм, що діяли в українських землях до проголошення незалежності України.....9
2.1. Кримінально-процесуальні норми, що діяли в українських землях за часів їх перебування у складі Литви, Польщі, Речі Посполитої (ХІV - середина ХVІІ ст.).....9
2.2. Кримінально-процесуальне право в Україні в період визвольної війни 1648-1654 pp. та за часів автономії України у складі Росії (друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст.).....13
2.3. Кримінально-процесуальне право в Україні під час її перебування у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій.....15
2.4. Кримінально-процесуальне право в період відродження і розбудови української державності (1917-1920 pp.).....22
2.5. Кримінально-процесуальне право в УСРР (УРСР) у радянський період.....24
Розділ 3. Кримінальний процес України в умовах побудови правової держави.....36
Висновки.....40
Література.....42

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Основні етапи розвитку кримінально-процесуального законодавства України"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Основні етапи розвитку кримінально-процесуального законодавства України"

 

Файл з курсовою "Основні етапи розвитку кримінально-процесуального законодавства України" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4652 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Етапи розвитку кримінально-процесуального законодавства виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Крім предмету карно-процесуальна теорія, як і будь-яка інша наука, характеризується своєю методологією, тобто мир системою прийомів і способів дослідження предмету. Розрізняють формально-юридичний, порівняно-правовий, соціологічний і історичний методи дослідження. Розгляд норм права виходячи лише з їх наявного змісту породжує формально-юридичний метод дослідження. Він виражається в дума граматичному, логічному і систематичному тлумаченні наукою кримінального процесу норм права. Метод порівняльного правознавства полягає в зіставленні і оцінці правових інститутів і норм, що існують в різних державах. Завдяки цьому методу ліс враховуються недоліки і запозичуються досягнення правового регулювання в області кримінального судочинства за кордоном. Вивчення суспільних відносин, соціальних інтересів і потреб, що викликають до життя ті або інші правові норми, вимагає аріма використання соціологічних методів як теоретичної, так і прикладної соціології. Теоретико-соціологічний підхід дозволяє розглядати кримінальний процес як соціальний інститут в його органічному зв'язку з суспільним цілим, враховувати вплив цивілізаційних, економічних, політичних, повоз культурних і інших соціальних чинників. Конкретно-соціологічні методи - опити, анкетування, статистичні дослідження і ін. - дають можливість уловлювати конкретні соціальні потреби і інтереси, робити виводи про ступінь ефективності тих або втеча інших правових норм. Історичний метод дослідження виходить з уявлення про те, що розвиток кримінального процесу відбувається відповідно до об'єктивної логіки розвитку суспільства і держави. Це ріднить його з методами теоретичної шомаж соціології. Разом з тим історичний метод використовується і у формі історичного тлумачення карно-процесуальних норм, коли їх дійсний зміст з'ясовується шляхом порівняння з попереднім законодавчим матеріалом з метою виявлення їх напрямів бібор розвитку.
Кожна вагома структурна частина курсової Етапи розвитку кримінально-процесуального законодавства (зміст, вступ, розділи, висновки, коран, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи маржа надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), стрес - з абзацного відступу.
З'єднання гроші і виділення кримінальних справ. Виділення в окреме провадження матеріалів кримінальної справи (ст. ст. 153 - 155 КПК). Як правило, у кожній кримінальній справі (завершеному злочину) проводиться окреме розслідування. Проте для пеонаж успішного розслідування кримінальної справи і виявлення всіх учасників злочину і ролі їх в злочині закон допускає можливість з'єднання в одному провадженні кримінальних справ відносно декількох осіб, що скоїли одне або делікт декілька злочинів в співучасті, однієї особи, що скоїла декілька злочинів, а також осіб, обвинувачений в заздалегідь не обіцяному приховуванні особливо тяжких злочинів, що розслідуються по цих справах (ст. 153 КПК). трактат З'єднання кримінальних справ можливе у випадках, коли є достатні підстави вважати, що декілька злочинів здійснено однією особою або одне або декілька злочинів здійснено декількома особами. Підставою для такого виводу можна саботаж рахувати схожість способу скоєння злочину, співпадаючий об'єкт, загальні характерні дані про особу і ін. Рішення про з'єднання справ в одне провадження приймає прокурор, про що виноситься відповідна ухвала. Ця ухвала касація може бути прийнята прокурором як за власною ініціативою, так і у зв'язку із зверненням начальника слідчого відділу або керівника слідчої групи. У цих випадках термін розслідування обчислюють у справі, що унідруа має найбільш тривалий термін. Терміни провадження по решті справ поглинаються найбільш тривалим терміном і додатково не враховуються (ст. 153 КПК). Це правило усунуло невизначеність при численні терміну розслідування.
У вступі курсової Етапи розвитку кримінально-процесуального законодавства обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, круп'є, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Таким чином, виявлення обставин, що свідчать на користь обвинуваченого, неминуче стає справою рук виключно сторони захисту. Це обов'язковий наслідок крайньої форми змагальності. На таке положення справ в повністю змагальних куртье процесах указували і вітчизняні дореволюційні юристи. Так, Л.Е. Володимирів відзначав, що тягар доведення ніколи не переміщається на підсудного в тих системах кримінального процесу, для яких характерний "слідчий початок", тобто там, ділінг де на досудових стадіях кримінального судочинства державні органи зобов'язані виявляти як викривальні, так і реабілітовуючі докази, а в ході судового розгляду суд зобов'язаний діяти на користь встановлення істини і не лістинг зв'язаний в цій діяльності позиціями сторін. Вимога ж від звинуваченого представлення яких-небудь доказів (що неминуче відбувається в системах кримінального судочинства, аналогічних англо-американській моделі) схожа на "вимогу від людини, щоб він гросбух добровільно, власними руками позбавив себе життя". Рівність можливостей в єдиноборстві сторони звинувачення і захисту, як правильно наголошується в літературі, може стати реальністю лише у випадках, коли в змаганні з посадовою ажітация особою державного органу "...лицом до особи стикається той, хто в змозі забезпечити значні витрати по залученню на свою сторону фахівців, рівноцінних цим посадовим особам і їх помічникам (приватних детективів з аккреция відповідною підготовкою, експертів з високою кваліфікацією і т.д.)".
Список літератури курсової Етапи розвитку кримінально-процесуального законодавства - більше 20 джерел, конгрес. Бібліографічні описи посилань, поралье у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Відсутність карно-процесуальних передумов для чинення номінал кримінального переслідування може бути зв'язана: а) з передвстановленою (преюдиціальною або преклюзивною) силою правоприменительних рішень, що раніше відбулися, або б) відсутністю у обвинувача належної компетенції для чинення кримінального переслідування. Так, якщо зведення питання по даному звинуваченню або підозрі вже було дозволене судом або органом попереднього розслідування, то без відміни їх рішень, що мають в даному випадку передвстановлену силу, повторне кримінальне переслідування не відрізки допускається (п. 4-5 ч. 1 ст. 27 КПК). Відсутність у обвинувача належної компетенції для чинення кримінального переслідування може бути виражена в недотриманні формальної процедури збудження звинувачення (або притягнення як обвинуваченого ануляція особи), яка встановлена для приватного і приватнопублічного кримінального переслідування і для переслідування окремих категорій осіб, що володіють службовим імунітетом. провадження у справі виключається: за відсутності заяви потерпілого, коли справа збуджується бібліотека виключно за його заявою (п. 5 ч. 1 ст. 24 КПК); у разі примирення сторін у справах приватного звинувачення (ч. 2 ст. 20); за відсутності згоди належних органів на подолання вибірник службового імунітету особи (п. 6 ч. 1 ст. 24, п. 6 ч. 1 ст. 27 КПК).
Посилання в тексті роботи Етапи розвитку кримінально-процесуального законодавства - в квадратних дужках, аспірант- відповідно до чинних вимог ВАК.
Для сецессия реалізації свого права на захист обвинуваченому необхідно знати, в чому він звинувачується. Але КПК РФ не обмежується цим, надавши йому право: а) отримати копію ухвали про залучення особи як обвинувачений, вибірник копію ухвали про застосування запобіжного заходу, копію обвинувального висновку або звинувачувального акту; б) заперечувати проти звинувачення, надавати свідчення по звинуваченню, що пред'являється, або відмовитися від надання свідчень; у) знайомитися після спільники закінчення розслідування зі всіма матеріалами справи і виписувати з нього будь-які відомості; г) знімати копії матеріалів кримінальної справи, у тому числі і за допомогою технічних засобів за свій рахунок (п. магістрат 1-3, 12, 13 ч. 4 ст. 47 КПК). Обвинувачений, крім того, має право брати активну участь в діяльності по доведенню: представляти докази; заявляти клопотання і відведення; надавати свідчення, зокрема за нальотчик допомогою перекладача; знайомитися з ухвалою про призначення судової експертизи, ставити питання експертові і знайомитися з висновком експерта; брати участь за згодою слідчого в слідчих діях; приносити скарги на дії і хеджування рішення дізнавача, слідчого, прокурора і суду; брати участь при їх розгляді в суді (п. 4-6, 10, 11, 14 ч. 4 ст. 47 КПК) і ін.
Курсова робота делегація - Етапи розвитку кримінально-процесуального законодавства була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Концепція карно-процесуального законодавства, що знайшла віддзеркалення в КПК, передбачає широку князівства сферу дії принципу змагальності в ході кримінального судочинства, що припускає переміщення основної відповідальності за результат кримінального процесу на сторони звинувачення і захисту. В зв'язку з цим суд істотно обмежений в люстрація можливостях по усуненню недоліків досудового провадження. Таким чином, порушення карно-процесуального закону на стадіях порушення кримінальної справи і попереднього розслідування нерідко вже не можуть бути виправлені в ході судового розгляду, що лейтенант викликає ухвалу виправдувального вироку або припинення кримінальної справи. Разом з тим Конституційний Суд РФ звернув увагу, що суд як орган правосуддя покликаний забезпечувати в судовому розгляді дотримання вимог, необхідних для коммендация винесення правосудного, тобто законного, обгрунтованого і справедливого рішення у кримінальній справі, і приймати заходи до усунення обставин, що перешкоджають цьому, а значить, він повинен бути наділений карно-процесуальним законом відповідними повноваженнями. спекуляція Інакше забезпечення в належному об'ємі права на судовий захист було б неможливим.
Випадкові юридичні терміни - найманство, а також вираз - пророгація.
Єдиного критерію настання повної канцелярія карно-процесуальної дієздатності (на відміну від ряду інших галузей права, наприклад, цивільного права) не існує. В деяких випадках таким критерієм є вік - обвинуваченим не може бути особа молодше 16, а чековласник у виняткових випадках - 14 років. Інтереси потерпілого, що не досяг 18 років, може представляти законний представник. Проте деякі права і обов'язки потерпілий незалежно від досягнення повноліття може реалізувати тільки тоталізатор особисто (наприклад, право і обов'язок надавати свідчення). У інших ситуаціях наявність карно-процесуальної дієздатності визначається іншими чинниками. Наприклад, карно-процесуальна дієздатність свідка визначається не віком, а його здатністю правильно сприймати обставини, що емансипація мають значення для справи, і надавати про них правильні свідчення. Нерідко окрім наявності фактичних карно-процесуальних підстав для виникнення дієздатності необхідні і додаткові юридичні умови. Так, особа, якій заподіяна фізична, майнова майже гроші або моральна шкода, набуває статусу потерпілого лише після винесення компетентним органом спеціальної ухвали про визнання його потерпілим.
Перед придбанням роботи Етапи розвитку кримінально-процесуального законодавства Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також сидячі види.
Повноваження по розгляду в досудовому страхування провадженні клопотань про обрання висновку під варту не можуть бути покладені на одного і того ж суддю на постійній основі (ч. 13 ст. 108). Розподіл даних повноважень проводиться по правилах адміністрація підсудності кримінальних справ. Заборона спеціалізації суддів "по санкціонуванню арешту" покликана забезпечити незалежність і безсторонність суду - один з основоположних принципів змагальності. Проте законом зважаючи на недостатню кількість суддів цей принцип нормативізм ставиться під удар. Тому судді, який дав дозвіл на попередній висновок, не заборонено розглядати цю ж саму справу по суті (ст. 63). Слід вважати, що цьому судді буде важко ухвалити тред-юніони виправдувальний вирок, якщо по його ж рішенню невинний декілька місяців знаходився в слідчому ізоляторі. Під час винесення ухвали про висновок під варту неминуче досліджуються докази винності (умова застосування даного запобіжного ціновий круг заходу). Тим самим у судді може складатися внутрішнє переконання у винності особи, яка перешкоджає його об'єктивності при розгляді справи по суті.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Етапи розвитку кримінально-процесуального законодавства. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Основні етапи розвитку кримінально-процесуального законодавства України

Курсові роботи з кримінального процесу