Курсові роботи з кримінального процесу

Особливості допиту неповнолітнього свідка, потерпілого, обвинуваченого

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей допиту неповнолітніх свідка, потерпілого, обвинуваченого.....5
1.1. Поняття, види, психологічні основи допиту.....5
1.2. Особливості проведення окремих видів допиту.....11
1.3. Захист прав неповнолітніх у кримінальному процесі.....16
Розділ 2. Аналіз особливостей допиту неповнолітніх.....19
2.1. Особливості психології неповнолітніх, які необхідно враховувати під час допиту.....19
2.2. Тактика допиту неповнолітніх.....20
2.3. Тривалість допиту.....28
Розділ 3. Особливості допиту неповнолітніх потерпілих від злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості.....29
Висновки.....35
Література.....38

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Особливості допиту неповнолітнього свідка, потерпілого, обвинуваченого"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Особливості допиту неповнолітнього свідка, потерпілого, обвинуваченого"

 

Файл з курсовою "Особливості допиту неповнолітнього свідка, потерпілого, обвинуваченого" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4611 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Особливості допиту неповнолітнього свідка, потерпілого, обвинуваченого виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Заява про злочин передбачено п. 1 ч. 1 ст. 140 і ст. 141 КПК. Як вето привід для порушення кримінальної справи воно є звернене до правоохоронних органів або суду офіційне повідомлення про злочин, засвідчене певною особою (фізичним, юридичним або посадовим). Важливо підкреслити, що при цьому заявник, адат по-перше, сам не вважає себе причетним до скоєння цього злочину, а по-друге, не є співробітником правоохоронних органів, який діяв би в порядку виконання службових повноважень. Інакше в першому випадку повідомлення абонент буде не заявою, а явкою з повинною (ст. 142), а в другому - отриманим з так званих інших джерел (п. 3 ч. 1 ст. 140) і оформлятися рапортом (ст. 143). локо У справах публічного звинувачення на органи розслідування покладається обов'язок встановлення події злочину і викривання винних. Тому достатньо, щоб в заяві, крім даних про особу заявника, містилася: а) інформація про ознаки союз злочину в якій-небудь події або б) прохання про притягання якої-небудь особи до кримінальної відповідальності. Причому для початку стадії порушення кримінальної справи достатньо наявності хоч би однієї з цих ознак. Наприклад, акція заявник вимагає притягати особу до кримінальної відповідальності за здійснення певного діяння, проте з тексту заяви в цьому діянні ще не убачається ознак якого-небудь конкретного злочину. Проте цю заяву слід розглядати клас як привід для порушення справи, бо воно породжує обов'язок компетентного органу прийняти його, у разі потреби перевірити що містяться в нім дані і винести відповідну ухвалу (про порушення кримінальної справи кантон або про відмову в цьому). Якщо письмова заява не містить достатніх відомостей про ознаки злочину, то від заявника додатково можуть бути отримані пояснення або оформлена усна заява в порядку ч. маркіз 3 ст. 141 КПК.
Кожна вагома структурна частина курсової Особливості допиту неповнолітнього свідка, потерпілого, обвинуваченого (зміст, вступ, розділи, висновки, голосні, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи дохід надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), особа - з абзацного відступу.
У юридичній літературі колишніх років була висловлена інша точка зору про те, що наглядове провадження, разом з відновленням справ по обставинах, що знов відкрилися, прапор є винятковою (екстраординарною) стадією кримінального процесу. Дане твердження обгрунтовувалося двома аргументами: по-перше, тим, що предметом перегляду в цій стадії є судові рішення, що вступили в законну силу, і, по-друге, тим, анкети що наглядове провадження (в період дії колишнього карно-процесуального законодавства) починалося в особливому порядку - лише за ініціативою певних посадових осіб прокуратури або суду. Проте вступ судового рішення до законної сили акцесія зовсім не означає, що воно знайшло силу закону і тому його перегляд є мірою виняткової. Як було показано вище, юридичне значення вступу рішення в законну силу полягає в тому, що апелла припиняється змагання сторін і через принцип non bis in idem стає неможливим погіршення положення обвинуваченого, а також в тому, що з цієї миті починається виконання більшості судових рішень. Це не застава повинно перешкоджати виправленню порушень законності, допущених нижчестоячими судами, і це завдання ніяк не може розглядатися як виняткова. Що ж до збудження наглядового провадження за ініціативою посадових осіб, то само по застава собі дана обставина і раніше свідчило не про винятковий характер перегляду, а лише про його ревізійну природу. По новому КПК РФ ініціатива збудження наглядового провадження належить не посадовим особам прокуратури кутюми і суду, а сторонам, по чиїх скаргах (уявленням) суддя наглядової інстанції може ухвалити рішення про початок перегляду (ст. 402, 406).
У вступі курсової Особливості допиту неповнолітнього свідка, потерпілого, обвинуваченого обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, апанаж, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
провадження експертизи в суді зазвичай призначається у випадках, коли необхідність її проведення з'ясувалася вперше кар'єр в ході судового розгляду або коли проведене на попередньому розслідуванні експертне дослідження по тих або інших причинах признається пред'являються вимогам, що не відповідають (неповнота, неясність, суперечність, недостатня обгрунтованість і т.п.). ангарія Якщо експертиза проводилася на попередньому слідстві і наявний в справі висновок, з погляду його достовірності і повноти, не викликає сумнівів як у сторін, так і у суду, то виклику експерта забобони до суду, а також призначення і провадження експертизи на суді може і не потрібно. Цілком достатнім може опинитися дослідження на суді наявного в справі експертного висновку по правилах, викладеним в аффінаж ст. 285 КПК. Ще Пленум Верховного Суду СРСР в своїй ухвалі (ч. 2 п. 15) "Про судову експертизу по кримінальних справах" від 16 березня 1971 р. N 1 цілком переконливо бонанза роз'яснив, що якщо суд "визнав за можливе розглядати справу у відсутність експерта, що дав висновок при розслідуванні справи, то висновок експерта повинен оповістити і бути досліджене в судовому засіданні" (СППВСС, реферат з. 793). Судове дослідження експертного висновку у такому разі обмежується його оголошенням особою, що заявила про це клопотання, або судом і потім критичним аналізом висновку сторонами, що оповістив, в ході адмірал вислову ними їх думок з даного питання.
Список літератури курсової Особливості допиту неповнолітнього свідка, потерпілого, обвинуваченого - більше 20 джерел, ландтаг. Бібліографічні описи посилань, емітенти у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Якщо підсудний сховався, а також покриття у разі його психічного розладу або іншої важкої хвороби, що виключає можливість явки підсудного, суд припиняє провадження відносно цього підсудного до його розшуку або одужання, про що виносить ухвалу, і манукапій продовжує судовий розгляд відносно решти підсудних. Але якщо роздільний судовий розгляд перешкоджає всесторонньому і об'єктивному розгляду кримінальної справи, то все провадження по ньому припиняється (ч. 3 ст. 253). Слідує, проте, картотека враховувати, що згідно ч. 4 ст. 253 припинення провадження у справі не допускається по кримінальних справах про тяжких і особливо тяжких злочинах, коли судовий розгляд проводиться на вимогу однієї із стандарт сторін у відсутність підсудного, який знаходиться за межами території Російської Федерації і (або) ухиляється від явки до суду, якщо ця особа не притягала до відповідальності на території іноземної держави у банкомат даній кримінальній справі. Разом з тим припинення провадження у справі у стадії судового розгляду завжди обов'язково на підставі ст. 101, 103 Федеральні конституційні закони "Про Конституційний Суд Російської Федерації" у депонент разі напряму судом запиту до Конституційного Суду про відповідність закону, що застосованого або підлягає застосуванню в даній кримінальній справі, Конституції РФ (див. про це ч. 5 справжнього параграфа).
Посилання в тексті роботи Особливості допиту неповнолітнього свідка, потерпілого, обвинуваченого - в квадратних дужках, вергельд- відповідно до чинних вимог ВАК.
Підозрюваний, обвинувачений, а також потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач і їх представники має право збирати докази. Їх відмінність в годування процесі збирання доказів від дізнавача, слідчого, прокурора і суду в тому, що вони не збирають докази слідчим шляхом, а можуть лише представляти особам, ведучим провадження у справі, певні речі з ізокванта проханням про залучення їх як речові докази, називати осіб, які можуть бути допитані як свідки, і клопотати про про їх виклик до слідчого, до суду, а також представляти письмові документи муджтахид для залучення їх в матеріали справи. Дізнавач, слідчий не має права відмовити підозрюваному, обвинуваченому, а також потерпілому, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві і їх представникам в допиті свідків, провадженні судової експертизи псевдонім і у провадженні інших слідчих дій, якщо обставини, про які вони клопочуть, мають значення для даної кримінальної справи (ст. 159 КПК РФ). Слідчий, дізнавач можуть і відмовити в задоволенні клопотання, мегаполіс якщо порахують потрібним, що обставини, про встановлення яких клопочуть учасники процесу, не мають значення для справи. При цьому дізнавач, слідчий, прокурор виносять мотивовану ухвалу про відмову в задоволенні клопотання репутація.
Курсова робота пфальцграф - Особливості допиту неповнолітнього свідка, потерпілого, обвинуваченого була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
У кримінальному процесі у власність ФРН провадження перших слідчих дій означає порушення кримінальної справи. Найбільш радикальною мірою карно-процесуального примушення є висновок обвинуваченого (термін "обвинувачений" в КПК ФРГ уживається в широкому сенсі, тобто як до особи, контрагент відносно якої ведеться розслідування) під варту, або слідчий арешт, який проводиться на підставі письмового наказу судді про арешт згідно §115 КПК. Якщо обвинувачений на підставі наказу про арешт затриманий, надійність то він повинен бути негайно доставлений до судді, який зобов'язаний допитати звинуваченого про предмет звинувачення. Якщо обвинувачений не арештований, то він повинен бути допитаний не пізніше за закінчення розслідування. На постачання першому допиті чиновник поліції повинен роз'яснити обвинуваченому, яке діяння ставиться йому в провину. Відповідно до §136 КПК на початку першого допиту обвинуваченому повинно бути роз'яснено, в скоєнні якого злочину карнет ata він підозрюється, його право, а не обов'язок надавати свідчення, право у будь-який час ще до першого допиту клопотати про запрошення захисника, просити про уявлення в своє виправдання окремих доказів, оспорювати банк даних висунуту проти нього підозру.
Випадкові юридичні терміни - трайбалізм, а також вираз - асортимент.
Протокол - це письмовий процесуальний документ, що фіксує хід і результати слідчої дії (ст. видавництво 166 КПК). Протокол слідчої дії є самостійним видом доказу (ст. 83) і може оповістити в судовому слідстві (ст. 285). Протоколи допитів можуть оповістити в суді при дотриманні ряду додаткових умов спадкоємство (ст. 276, 281). Порушення правил складання протоколу може спричинити визнання його неприпустимим доказом. Зокрема, виконання протоколу почерком, непіддатливим прочитанню, Верховний Суд РФ визнав істотним порушенням процесуального закону. Протокол складається слідчим підозрюваний або дізнавачем в ході слідчої дії або безпосередньо після його закінчення. При цьому після закінчення слідчої дії і до складання протоколу не повинно проходити тривалий час, не можуть бути проведені негражданін інші слідчі дії. Протокол може виготовлятися і іншою особою за дорученням слідчого (його помічником, стажистом і т.д.). Тоді в протоколі слід спеціально відзначити, ким він складений. Протокол може бути написаний мета злочину від руки або виготовлений за допомогою технічних засобів. Форми протоколів можуть бути передбачені відомчими нормативними актами.
Перед придбанням роботи Особливості допиту неповнолітнього свідка, потерпілого, обвинуваченого Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також субституція.
Наука кримінального процесу - гулящі люди сукупність теоретичних і методологічних положень про карно-процесуальну діяльність, карно-процесуальне право (зміст науки). Основний зміст науки виражається в різних наукових роботах (дисертаціях, монографіях, наукових статтях і ін.), які є формою наукової доктор наук діяльності і її результатами. Предметом науки кримінального процесу є карно-процесуальна діяльність. Проте остання здійснюється не довільно, вона врегульована правовими нормами. Останні, на жаль, не завжди забезпечують одноманітність правоприменительной практики, що законна сила може бути обумовлене неправильним розумінням сенсу правової норми, пропусками правової регламентації і т.д. Звідси карно-процесуальне право також є предметом вивчення наукою кримінального процесу. Таким чином, карно-процесуальна діяльність вивчається крізь призму єдність влади карно-процесуального права. Методом наукового пізнання перш за все є універсальний загальнонауковий діалектичний метод. Карно-процесуальна діяльність, карно-процесуальне право розглядається у взаємозв'язку з іншими напрямами державної діяльності.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Особливості допиту неповнолітнього свідка, потерпілого, обвинуваченого. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Особливості допиту неповнолітнього свідка, потерпілого, обвинуваченого

Курсові роботи з кримінального процесу