Курсові роботи з кримінального процесу

Особливості допиту неповнолітніх

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Особливості допиту як слідчої дії.....6
1.1. Поняття, види, психологічні основи допиту.....6
1.2. Особливості проведення окремих видів допиту.....12
Розділ 2. Аналіз особливостей допиту неповнолітніх.....18
2.1. Психологічні особливості неповнолітніх.....18
2.2. Особливості тактичних прийомів допиту неповнолітніх.....19
2.3. Тривалість допиту неповнолітніх.....27
Розділ 3. Захист прав неповнолітніх у кримінальному процесі.....29
Висновки.....32
Література.....34

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Особливості допиту неповнолітніх"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Особливості допиту неповнолітніх"

 

Файл з курсовою "Особливості допиту неповнолітніх" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4618 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Особливості допиту неповнолітніх виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Окрім затримання підозрюваного і запобіжних заходів карно-процесуальний закон виділяє групу інших (т.е. остальних) заходів процесуального примушення. Серед них в гл. 14 КПК вказані зобов'язання про вето явку, привід, тимчасове усунення з посади, накладення арешту на майно, грошове стягнення, звернення застави в дохід держави. І це не вичерпний перелік інших заходів примушення. До них також відносяться: приміщення колл обвинуваченого (підозрюваного) в медичний або психіатричний стаціонар для провадження судової експертизи (ст. 203, 435); заходи дії за порушення порядку в судовому засіданні (ст. 258). Із застосуванням примушення зв'язано провадження більшості ваучер слідчих дій (обшук, виїмка, огляд). Явною примусовістю володіє обмеження процесуальних прав у вигляді позбавлення обвинуваченого можливості ознайомитися з матеріалами закінченого слідства при нез'явленні без поважних причин (ч. 5 ст. 215), віги затягуванні ознайомлення із справою (ч. 3 ст. 217) і обмеження часу ознайомлення з протоколом судового засідання (ч. 7 ст. 259). Під ознаки заходів примушення підпадає і примусове здійснення процесуальних прав, касир наприклад обов'язкова участь захисника навіть тоді, коли обвинувачений від нього відмовився (ч. 2 ст. 52). Карно-процесуальний закон ділить інші заходи примушення на дві групи: а) вживані до звинуваченого і підозрюваного нація (ч. 1 ст. 111); би) вживані до потерпілому, свідкові, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві, експертові, фахівцеві, перекладачеві, понятому і деяким іншим учасникам процесу, наприклад особистому поручителеві (ч. 2 ст. 111). Для закон накладення арешту на майно (ст. 115-116) це ділення носить умовний характер. Може бути арештоване майно не тільки звинуваченого і підозрюваного, але і цивільного відповідача.
Кожна вагома структурна частина курсової Особливості допиту неповнолітніх (зміст, вступ, розділи, висновки, акциз, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи досьє надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), калим - з абзацного відступу.
Судова колегія по кримінальних справах Верховного суду РФ в касаційному визначенні № 47-о06-36 від 22.05.06 р. булла вказала, що відповідно до положень ст. 171 КПК РФ в ухвалі про залучення особи як обвинувачений повинно міститися, зокрема, опис злочину з вказівкою часу, місця його здійснення, а також інших звичай обставин, що підлягають доведенню. Ст. 220 КПК РФ наказує слідчому також указувати в обвинувальному висновку істоту звинувачення, місце і час скоєння злочину, його способи, мотиви, цілі, наслідки і інші обставини, карачу що мають значення для даної кримінальної справи. Виходячи з сенсу приведених вище положень закону в звинуваченні, що пред'являється, а рівно в обвинувальному висновку, повинні бути конкретно вказані обставини завершеного злочину, цензура конкретні дії і роль обвинуваченого при його здійсненні, щоб дозволити суду при дослідженні доказів об'єктивно вирішити питання про винність або невинність особи, що притягає до кримінальної відповідальності. Опис істоти звинувачення адаптація в ухвалі про притягнення як обвинуваченого і в обвинувальному висновку у обвинувачених, що зробили, на думку слідства, злочин у складі організованої групи в один і той же час і в колгосп одному і тому ж місці, повинно бути ідентичним, з урахуванням конкретної ролі і дій кожного з них. Як видно у даній справі, вказані вимоги закону в частині пред'явлення З. звинувачення гарант по ст. 105 ч. 2 УК РФ органом попереднього слідства не виконані. Пред'явлене йому звинувачення має істотні суперечності із звинуваченням, пред'явленим в цій частині М., До. і П., а також дотація з описовою частиною обвинувального висновку.
У вступі курсової Особливості допиту неповнолітніх обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, застава, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Виключення, на наш погляд, складають наступні рішення, винесені судом на стадії попереднього розслідування: про висновок під варту, домашній арешт і продовженні термінів тальман утримання під вартою (ст. 107-109); про накладення грошового стягнення (ст. 118); про розгляд скарг (ст. 125); про тимчасове усунення з посади (ст. 114); про отримання дозволу на провадження ряду слідчих ешевени дій, накладення арешту на майно і приміщення підозрюваного або звинуваченого в медичний або психіатричний стаціонар для провадження судової експертизи (ст. 115, 165). Ці судові рішення фактично можуть бути оскаржені сторонами обличчя і переглянуті в наглядовому порядку і зважаючи на однобічність і необ'єктивність дослідження, яка в цілому кваліфікується як їх необгрунтованість (ч. 2 ст. 409). Так, наприклад, виведення судді про необхідність висновку вермахт обвинуваченого під варту, зроблений за відсутності яких-небудь конкретних даних про те, що обвинувачений може сховатися від дізнання, попереднього слідства або суду, продовжувати займатися злочинною діяльністю, загрожувати свідкові, іншим учасникам кримінального гідність судочинства, знищити докази або іншим шляхом перешкодити провадженню у кримінальній справі (ч. 1 ст. 97), очевидно, страждає однобічністю і необ'єктивністю. Сторони мають право посилатися в таких випадках на ці підстави, боржник оскільки змагання сторін при ухваленні судом подібних рішень ще не завершене.
Список літератури курсової Особливості допиту неповнолітніх - більше 20 джерел, плагіат. Бібліографічні описи посилань, місіонер у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Специфічною особливістю провадження по кримінальних справах відносно неповнолітніх є: переважно легисти охоронна орієнтація; максимальна індивідуалізація судового процесу; а також "соціальна насиченість", тобто значна роль в цьому провадженні "непрофесійного елементу", неюридичних спеціальних знань. Маються на увазі знання в області психології і педагогіки відступ дитячого і підліткового віку, медицини, психіатрії і інших суміжних галузей науки. В зв'язку з цим до провадження у кримінальній справі притягуються відповідні фахівці, активно беруть участь комісії у справах відносно притулок неповнолітніх і захисту їх прав, органи управління освітою, органи опіки і опікування, представники установ, підприємств, організацій, де працював або вчився неповнолітній. Правильне поєднання професійного юридичного і суспільного елементів, безумовно, сприятиме атторней високій виховній спрямованості судочинства, попередженню здійснення неповнолітнім нових злочинів. Проте слід враховувати, що перебільшення значення несудових органів у вживанні заходів дії відносно неповнолітніх, характерне для окремих етапів розвитку російського карно-процесуального макрекер закону, чревато утиском законних інтересів неповнолітнього, позбавленням його кваліфікованої юридичної допомоги і судового захисту. Наприклад, аж до 1997 р. комісія у справах у відношенні
Посилання в тексті роботи Особливості допиту неповнолітніх - в квадратних дужках, братчина- відповідно до чинних вимог ВАК.
Скорочення і спрощення судочинства може приймати найбільш радикальні форми, якщо продовження або навіть само початок кримінального процесу ставиться в залежність від наявності волі публічного обвинувача вести кримінальне переслідування особи, що кардинал скоїла злочин. Дискреційні повноваження публічного кримінального переслідувача на свій власний розсуд порушувати або не порушувати кримінальне переслідування, вести його або відмовитися від підтримки отримали в теорії судочинства назву принципу суспільної староста доцільності, або зручності кримінального переслідування. Доцільність кримінального переслідування може бути поставлена в залежність від виконання ряду вимог, звернених до особи, підмету кримінальній відповідальності, наприклад: загладити заподіяну шкоду, примиритися з потерпілим, гугеноти сприяти в розкритті злочинів, виплатити державі певну суму грошей, відмовитися від права на предмети, на які був накладений арешт, і т.п. За умови їх виконання публічний обвинувач не порушує кримінального абсентеїзм переслідування, а збуджене переслідування або кримінальна справа може бути припинене. Відомо дві форми подібного спрощення процесу: а) умовна відмова від кримінального переслідування; б) так званий штраф за угодою.
Курсова робота жіріровать - Особливості допиту неповнолітніх була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
В порівнянні із загальним порядком судового слідства (ст. 273-291 КПК) проведення даного роспатент етапу судового розгляду при провадженні у справах приватного звинувачення має істотні відмінності. Початкова процесуальна дія - надання світовим суддею приватному обвинувачеві слова для виступу. У нім він (його законний представник відставка або представник) висловлює зміст заяви, приводить доводи, що містяться в нім, в обгрунтування свого прохання. Після цього аналогічна можливість представляється учасникові процесу, що підтримує стрічну заяву. Далі приватний обвинувач або гомстед-акт його представник представляє докази. Як і будь-який інший обвинувач при провадженні в загальному порядку, приватний обвинувач має право представляти докази, брати участь в їх дослідженні в ході судового слідства. Він член уряду також має право висловлювати суду свою думку по суті звинувачення, про застосування кримінального закону і призначення підсудному покарання, а також по інших питаннях, що виникають в ході судового розгляду. Приватний подарувало обвинувач має право змінити звинувачення, якщо це не погіршує положення підсудного і не порушує його права на захист. Він може і взагалі відмовитися від звинувачення.
Випадкові юридичні терміни - розлучення, а також вираз - моніторинг.
Кримінальний процес складає частина правової системи країни і міжнародного права. Про його співвідношення комісіонер з конституційним і міжнародним правом вже мовилося вище. Серед галузей внутрішнього права щонайближче до кримінального процесу коштує кримінальне право, яке встановлює підставу і принципи кримінальної відповідальності, визначає діяння, що є інвестиції злочинами, встановлює види покарань і інші заходи, що призначаються за скоювання злочинів. Карно-процесуальне право дає ті юридичні форми, в яких вирішується питання про кримінальну відповідальність за скоювання злочинів. Таким чином, маркіровка карно-процесуальне право створює форми застосування норм матеріального кримінального права. Проте обидві ці галузі мають своїм предметом різні види правовідносин. Кримінально-правове відношення - це відношення між державою в цілому і особою, декларування що зробила діяння, заборонене кримінальним законом. Воно виникає у момент здійснення цього діяння. Карно-процесуальні відносини є відношення між учасниками процесу, і виникають вони вже у момент отримання первинних даних про година бика скоєння злочину (заяви, повідомлення і т.д.).
Перед придбанням роботи Особливості допиту неповнолітніх Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також вантаження.
Відкладення судового розгляду і припинення кримінальної справи є форми вимушеної перерви в судовому засіданні у кримінальній справі. Закон встановлює підстави для винесення судом рішення про десценденти відкладення судового розгляду і указує необхідні судові дії, що підлягають услід за цим здійсненню судом. Підставами для такого вирішення є: а) нез'явлення яких-небудь з викликаних в судовий розгляд осіб, до трансшипмент яких можуть належати як учасники процесу, звинувачення, що здійснюють в суді функції, або захисту, так і інші особи; б) необхідність витребування нових доказів; у) невчасне вручення підсудному копії обвинувального висновку, заступництво звинувачувального акту або скарги потерпілого у справі приватного звинувачення, а також необхідність забезпечення учасникам судового розгляду можливості ознайомитися з матеріалами справи і підготуватися до участі в судовому засіданні, що знов девіз держави вступили в справу; г) задоволення судом відведення, заявленого судді, прокуророві або іншому учасникові судового засідання, або повторна непокора прокурора або захисника вимозі головуючого у справі.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Особливості допиту неповнолітніх. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Особливості допиту неповнолітніх

Курсові роботи з кримінального процесу