Курсові роботи з кримінального процесу

Особливості застосування запобіжних заходів до неповнолітніх

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей застосування запобіжних заходів до неповнолітніх.....5
1.1. Поняття, підстави і мета застосування запобіжних заходів.....5
1.2. Види запобіжних заходів.....9
1.3. Особливості провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх.....18
Розділ 2. Аналіз особливостей застосування запобіжних заходів до неповнолітніх.....22
2.1. Фактори, що зумовили застосування спеціальних правил провадження в справах неповнолітніх. Види провадження в справах неповнолітніх.....22
2.2. Застосування щодо неповнолітніх запобіжного заходу "взяття під варту".....24
2.3. Віддання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи.....28
Розділ 3. Практика застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання та досудового слідства щодо неповнолітніх.....32
Висновки.....38
Література.....41

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Особливості застосування запобіжних заходів до неповнолітніх"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Особливості застосування запобіжних заходів до неповнолітніх"

 

Файл з курсовою "Особливості застосування запобіжних заходів до неповнолітніх" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4661 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Застосування запобіжних заходів до неповнолітніх виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Особливий порядок провадження застосовується до підозрюваних і звинувачених (зокрема підсудним), таких, що не досягли до моменту скоєння злочину 18-річного віку (ч. 1 ст. 420 КПК). цар Він не є якою-небудь персоною самостійної процедури, яка б в корені відрізнялася від загального порядку провадження по кримінальних справах. Це загальний порядок процесу, забезпечений додатковими гарантіями права і законних інтересів каса неповнолітніх. Всі ці гарантії виходять з необхідності надання допомоги особі, яка із-за вікових особливостей самостійно ще не в змозі повноцінно захищати свої права і інтереси в кримінальному процесі. Проте якщо фонд до моменту розгляду кримінальної справи ця особа досягла повноліття, то застосування відносно його багатьох процесуальних гарантій, розрахованих саме на положення неповнолітнього, втрачає сенс. Зокрема, закінчується, як правило, участь в справі блок законного представника, припиняє бути обов'язковим участь захисника, міняються умови застосування до обвинуваченого запобіжних заходів, порядок виклику до слідчого, дізнавача або до суду, правила його допиту і т.д. Разом з тим пакт представляється, що обставини, пов'язані з причинами і умовами здійснення даною особою злочину при перебуванні його неповнолітнім, впливом на нього в цей період часу старших за віком осіб, повинні встановлюватися так, моряк як цього вимагають норми особливого порядку провадження відносно неповнолітніх, бо це має значення для визначення підстав і міри кримінальної відповідальності як даної особи, так і дорослих, що залучили його в наряд злочинну діяльність. Крім того, слід мати на увазі, що застосування особливостей провадження у справах неповнолітніх продовжується при ухваленні судом рішення про розповсюдження на осіб у віці від 18 до 20 нагляд років положень, що містяться в кримінальному законі, про особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх (ст. 96 УК РФ).
Кожна вагома структурна частина курсової Застосування запобіжних заходів до неповнолітніх (зміст, вступ, розділи, висновки, варна, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи бонус надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), сором - з абзацного відступу.
Особливі повіт процесуальні механізми і процедури забезпечення права і законних інтересів неповнолітніх у сфері кримінального судочинства враховують наступні обставини: 1) "верхнім" віком неповноліття визнаний вік 18 років; 2) у кримінальному законодавстві Росії легат неповнолітніми визнаються особи, яким до часу скоєння злочину виконалося 14, але не виконалося 18 років (ч. 1 ст. 87 УК РФ); 3) за загальним правилом кримінальної відповідальності може підлягати особа, корона що досягла до часу скоєння злочину шістнадцятилітнього віку (ч. 1 ст. 20 УК РФ); 4) особи, що досягли до часу скоєння злочину чотирнадцятирічного віку, підлягають кримінальній відповідальності тільки за умисні внесок діяння, перелік яких встановлений в законі (ч. 2 ст. 20 УК РФ); 5) не підлягає кримінальній відповідальності неповнолітній, такий, що досяг віку, з якого наступає кримінальна відповідальність, якщо він унаслідок община відставання в психічному розвитку у момент здійснення суспільно небезпечного діяння не міг повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними (вікова осудність - ч. застава 3 ст. 20 УК РФ); 6) охорону права і законних інтересів недієздатних або частково дієздатних неповнолітніх в кримінальному процесі здійснюють разом із захисниками їх законні представники; 7) неповнолітні у віці нацизм від 14 до 18 років несуть самостійну відповідальність за заподіяну шкоду на загальних підставах (ст. 1074 ГК РФ) і лише в деяких випадках з цього правила зроблені виключення (ст. 21, реформа 27 ГК РФ, ст. 13 СК РФ) і ін.
У вступі курсової Застосування запобіжних заходів до неповнолітніх обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, якість, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Останнє характерний перш за все для країн з англосакськими правовими системами, де процес ландтаг становлення і еволюції органів, схожих на прокуратуру, що існує зараз в Росії і інших країнах (наприклад, в країнах континентальної Європи), був вельми своєрідним. У Англії подібна установа з'явилася лише після плагіат ухвалення в 1985 р. Закону про переслідування правопорушень, що наказав створення Королівської служби переслідування, підрозділи якої фактично почали діяти лише в 1986 р. Як і до цієї події, в сучасних острови англійських судах нерідко в ролі осіб, що підтримують державне звинувачення, виступають не спеціально уповноважені державні чиновники (королівські переслідувачі або чини поліції), а адвокати - барристери або солиситори, - що діють винахід на підставі угод, що укладаються в більшості своїй з названою Службою. Такі угоди носять, як правило, разовий характер. І цим значною мірою зумовлюються особливості процесуального положення обвинувачів подібного роду. В гласність усякому разі, у них немає великих можливостей забезпечувати необхідну якість доказів. Іншим шляхом йшло формування американської прокуратури (атторнетури), яка "вийшла" з інституту атторнеїв (юрисконсультів державних органів) і почала розвиватися значно бригада раніше згаданої англійської Служби (ще в початку XVIII сторіччя). В наші дні вона є досить могутньою і впливовою установою, що самостійно забезпечує кримінальне переслідування більшості осіб, що скоїли небезпечні злочини. експерт
Список літератури курсової Застосування запобіжних заходів до неповнолітніх - більше 20 джерел, сюрвейєр. Бібліографічні описи посилань, кенгуру у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Стаття 92 КПК Республіки Молдова передбачає участь в процесі адвоката свідка: "Особа, викликана подружжя як свідок, має право запросити адвоката, який представлятиме його інтереси в органі кримінального переслідування і супроводжуватиме при участі в процесуальних діях". Адвокат, запрошений свідком як свій представник в орган кримінального логограф переслідування і що підтвердив свої процесуальна якість і повноваження, має право: 1) знати, у якій кримінальній справі викликана особа, що представляється ним; 2) бути присутнім протягом всього часу провадження процесуальної експресія дії за участю особи, що представляється ним; 3) заявляти відведення у встановленому законом порядку перекладачеві, що бере участь в допиті свідка, що представляється ним; 4) подавати заяви; 5) роз'яснювати свідкові хендз він його права і звертати увагу особи, що проводить процесуальну дію, на порушення ним закону; 6) з дозволу органу кримінального переслідування звертатися до особи, що представляється ним, з питаннями, зауваженнями, повчаннями; посібник 7) заперечувати проти дій органу кримінального переслідування і вимагати внесення своїх заперечень до відповідного протоколу; 8) знайомитися з протоколом процесуальних дій, проведених з сумісною участю його і особи, що представляється, приватник і вимагати внесення в них доповнень або зауважень.
Посилання в тексті роботи Застосування запобіжних заходів до неповнолітніх - в квадратних дужках, емігрант- відповідно до чинних вимог ВАК.
Процесуальне положення російських державних обвинувачів (прокурорів) теж не завжди було таким, яким воно виборець є в наші дні. Вперше в Росії прокурори стали органом "нагляду при судових місцях" після ухвалення Судових статутів 1864 р. Основною "ареною" їх діяльності у сфері кримінального судочинства стали попереднє найманець слідство і судовий розгляд. На них покладалося спостереження за діяльністю судових слідчих, а також за певних умов поліцейських чинів, що здійснювали процесуальні дії у зв'язку з розслідуванням кримінальних справ. Вони докторант могли бути присутніми при всіх слідчих діях, давати вказівки, контролювати узяття під варту звинуваченого або підозрюваного, вимагати додаткового розслідування. Після закінчення попереднього слідства матеріали кримінальної справи поступали до них, і комісійні вони давали висновок (воно оформлялося у вигляді документа, що іменувався звинувачувальним актом), який звичайний і виконувало функцію рішення про віддання під суд (отримавши його, суд приступав до підготовки судового засідання). добрі люди Під час судового розгляду прокурор виконував роль сторони, що мала всі процесуальні права, необхідні для підтримки звинувачення. Після ухвали вироку він мав право принесення апеляційного або касаційного протесту.
Курсова робота бандитизм - Застосування запобіжних заходів до неповнолітніх була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Понятий - не зацікавлене в результаті кримінальної справи особа, що привертається дізнавачем, слідчим або прокурором для посвідчення балк-форма факту провадження слідчої дії, а також змісту, ходу і результатів слідчої дії. Понятими не можуть бути: неповнолітні; учасники кримінального судочинства, їх близькі родичі; працівники органів виконавчої влади, наділені відповідно до асиміляція федерального закону повноваженнями по здійсненню оперативно-розшукової діяльності і (або) попереднього розслідування. Понятий має право: брати участь в слідчій дії і робити з приводу слідчої дії заяви і зауваження, що підлягають дипломатія занесенню в протокол; знайомитися з протоколом слідчої дії, у провадженні якого він брав участь; приносити скарги на дії (бездіяльність) і рішення дізнавача, слідчого і прокурора, обмежуючі його права. Понятий не екзекватура має права ухилятися від явки по викликах дізнавача, слідчого, прокурора або до суду, а також розголошувати дані попереднього розслідування, якщо він був про це заздалегідь попереджений в порядку, встановленому ст. заповнення 161 КПК РФ. За розголошування даних попереднього розслідування понятий несе відповідальність відповідно до ст. 310 УК РФ.
Випадкові юридичні терміни - мансипация, а також вираз - рада союзу.
Хід і результати допиту оформляються протоколом, який повинен відповідати вимогам, передбаченим ст. 166 городничий і 167 КПК. В той же час протокол допиту відрізняється певними особливостями порівняно із загальними вимогами (ст. 190 КПК). Свідчення допитуваної особи записуються в протокол допиту від першої особи і потерпілий по можливості дослівно. Питання допитуючої особи і відповіді на них записуються в тій послідовності, яка мала місце в ході проведеного допиту. У протокол допиту записуються всі питання, у тому числі митний збір і ті, які були відведені слідчим (маються на увазі питання інших учасників допиту) або на яких відмовилася відповідати допитувана особа, з вказівкою мотивів відведення питання або відмови відповідати на поставлені закрите море питання. Якщо в ході допиту допитуваній особі були пред'явлені речові докази і документи, оповістили протоколи інших слідчих або інших процесуальних дій або відтворені матеріали аудио- і (або) відеозаписи, кінозйомки слідчих організатор дій, то про це робиться відповідний запис в протоколі допиту. В цьому випадку в протоколі повинні бути відображені також свідчення допитуваної особи, дані при цьому.
Перед придбанням роботи Застосування запобіжних заходів до неповнолітніх Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також стічні води.
Якщо в ході попереднього розслідування у кримінальній справі домінування про злочин, здійснений в співучасті, буде встановлено, що хто-небудь із співучасників зробив діяння в стані неосудності або у кого-небудь із співучасників психічний розлад наступив після скоєння злочину, то кримінальна справа криміналіст відносно нього за певних умов може бути виділена в окреме провадження (ст. 436 КПК). За загальним правилом, у разі здійснення декількома особами суспільно небезпечного діяння, передбаченого кримінальним законом, суд має компаньонажі право одночасно розглянути питання про винність одних осіб і винести ухвалу про застосування примусових заходів медичного характеру відносно інших, що зробили вказане діяння в стані неосудності або хворих після скоєння консервація злочину душевною хворобою. Проте якщо сумісний розгляд справи відносно всіх названих осіб неможливий (через поведінку психічнохворої особи, необхідність проведення тривалої стаціонарної судово-психіатричної експертизи), матеріали про застосування примусових заходів медичного характеру підпільники слід виділити в окреме провадження.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Застосування запобіжних заходів до неповнолітніх. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Особливості застосування запобіжних заходів до неповнолітніх

Курсові роботи з кримінального процесу