Курсові роботи з кримінального процесу

Особливості розслідування справ щодо осіб, які на час вчинення суспільно-небезпечного діяння не досягнули віку кримінальної відповідальності

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Забезпечення порушення кримінальної справи щодо осіб, які вчинили суспільно-небезпечне діяння у віці від 11 до 14 років.....5
Розділ 2. Особливості порушення та провадження кримінальної справи щодо осіб у віці від 11 до 14 років.....14
Розділ 3. Застосування заходів процесуального примусу щодо осіб, які не досягли віку, з якого можлива кримінальна відповідальність.....28
Висновки.....32
Література.....34

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Особливості розслідування справ щодо осіб, які на час вчинення суспільно-небезпечного діяння не досягнули віку кримінальної відповідальності"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Особливості розслідування справ щодо осіб, які на час вчинення суспільно-небезпечного діяння не досягнули віку кримінальної відповідальності"

 

Файл з курсовою "Особливості розслідування справ щодо осіб, які на час вчинення суспільно-небезпечного діяння не досягнули віку кримінальної відповідальності" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  2594 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота розслідування справ щодо осіб, які не досягнули віку кримінальної відповідальності виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

У найзагальнішому вигляді кримінальне судочинство (процес) можна охарактеризувати як юридичну яппі форму для вирішення питання про кримінальну відповідальність за скоювання злочинів. Іноді його визначають як врегульовану нормами права діяльність органів попереднього розслідування, прокурора по розслідуванню, а також діяльність суду по дозволу ліс кримінальних справ. Це визначення зазвичай доповнюють вказівкою на систему правовідносин всіх учасників кримінального процесу для того, щоб підкреслити, що кримінальне судочинство - це діяльність не тільки державних органів, але і знаю інших осіб - громадян, що беруть участь в процесі: потерпілих, обвинувачених, захисників, цивільних позивачів і цивільних відповідачів і др.2 Слідує, проте, мати на увазі, що карно-процесуальна діяльність має різні форми, край не всі з яких припускають участь органів попереднього розслідування або прокурора (наприклад, провадження у справах приватного звинувачення); не кожна кримінальна справа передається і до суду (відмова в збудженні кримінальної справи, край припинення його на досудових стадіях процесу). Крім того, поняття кримінального процесу традиційно використовується для опису не тільки діяльності, але і галузі карно-процесуального права, що встановлює форми цієї діяльності. Тому загальне кади визначення кримінального процесу повинне починатися з поняття юридичної форми, яке охоплює і названу діяльність, з погляду її відповідності нормам карно-процесуального права, і галузь процесуального права. Саме юридична процесуальна форма є ефори предметом процесуально-правового регулювання, тоді як діяльність органів попереднього розслідування, прокурорів, суддів і інших учасників судочинства є його об'єкт.
Кожна вагома структурна частина курсової розслідування справ щодо осіб, які не досягнули віку кримінальної відповідальності (зміст, вступ, розділи, висновки, гріді, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи базис надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), спред - з абзацного відступу.
Привід для порушення кримінальної справи - це повідомлення про злочин, отримане з передбаченого куртаж процесуальним законом джерела, прийом якого зобов'язує органи розслідування (а у справах приватного звинувачення - суддю) приступити до процесуальної діяльності. Як правило, саме з моменту появи приводу для порушення справи виникають лобізм карно-процесуальні відносини і починається кримінальний процес (передбачена діяльність КПК по його реєстрації, перевірці і т.д.). Привід може уявляти повідомлення про завершений, здійснюваний або підготовлюваний злочин. Привід - це формальна передумова принц для початку провадження. Тому він повинен мати відповідну форму (заява, явка з повинною, рапорт - ст. 141- 143 КПК). Проте основне значення для виникнення обов'язку порушення кримінальної справи має не сегунат привід, а підставу для ухвалення цього рішення. Принцип публічності кримінального судочинства породжує обов'язок державних органів кримінального переслідування порушувати кримінальні справи в кожному випадку виявлення ознак злочину (ч. 2 ст. 21). брехня Тому при виявленні ознак злочину, який переслідується в публічному порядку, привід не обов'язково повинен виражатися в заяві або повідомленні, отриманому з якого-небудь строго певного джерела, - закон залишає їх перелік корона відкритим, зараховувавши до них не тільки заяви конкретних осіб, явку з повинною, але і будь-які інші повідомлення, отримані з "інших джерел" (ст. 140). Навпаки, у справах приватного звинувачення дія принципу добові публічності обмежена на користь приватного інтересу. Тому по таких справах привід - заява потерпілого (або його законного представника) - має виняткове значення.
У вступі курсової розслідування справ щодо осіб, які не досягнули віку кримінальної відповідальності обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, брутто, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Від інших заходів державного примушення конмен вони відрізняються тим, що застосовуються в період провадження у кримінальній справі і носять процесуально-правовий характер. У кримінальному процесі міри примушення застосовуються державними органами і посадовими особами в межах їх повноважень нунції до осіб, що беруть участь в справі, неналежна поведінка яких або можливість такої поведінки створює або може створити препятствия для успішного ходу і порядку кримінального судочинства; мають конкретні цілі; застосовуються фратрія за наявності передбачених законом підстав, умов і в порядку, що гарантує їх законність і обгрунтованість. Загальною для всіх заходів карно-процесуального примушення є можливість їх застосування незалежно від волі і бажання сейлзмен особи, відносно якої вони здійснюються. Примушення виражається в утрудненні і обмеженні особистих, майнових і інших суб'єктивних прав громадян. До таких обмежень може відноситися обмеження недоторканності особи (затримання, арешт); свободи пересування кар'єра (домашній арешт, підписка про невиїзд і належну поведінку); права здійснювати трудову діяльність (усунення з посади); обмеження права розпоряджатися майном (накладення арешту на майно і т.п.). Зовні примушення виражається у формі вибірка психічної, фізичної або моральної дії на поведінку суб'єкта як з метою припинення, так і з метою попередження його неправомірної поведінки.
Список літератури курсової розслідування справ щодо осіб, які не досягнули віку кримінальної відповідальності - більше 20 джерел, домінат. Бібліографічні описи посилань, ордалія у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Залежно від кількості джерел відомостей про шукану обставину доказу діляться на первинних і похідних. Первинні - це такі докази, коли між шуканою таксація обставиною і суб'єктом доведення є одне джерело відомостей, наприклад очевидець події злочину. Похідні докази припускають наявність у розпорядженні суб'єкта доведення джерела, похідного від первинного, - наприклад, свідка, що посилається на держава отримання відомостей про шукану обставину від іншої особи; копії документа; зліпка із сліду, виявленої на місці події, і т.д. Значення даної класифікації тісно пов'язане з принципом безпосередності дослідження доказів (див. допомога про нього § 7 гл. 4 підручники). Через цей принцип за наявності похідного доказу суб'єкт доведення безпосередності дослідження доказів повинен прагнути до отримання доказу первинного - свідчень свідків-очевидців, оригіналу документа праївеси і ін., за умови, якщо тільки вони досяжні (свідок може з'явитися до суду, оригінал документа існує, місцезнаходження його відоме). Якщо похідний свідок не може вказати джерело своєї обізнаності, його свідчення ордонанс недопустимі як доказ (п. 2 ч. 2 ст. 75). Сторони можуть зажадати в суді безпосереднього допиту свідка, потерпілого, підсудного, не обмежуючись оголошенням протоколів його попередніх допитів, які по відношенню до бодмерея усних свідчень можуть розглядатися як похідні докази (ст. 281).
Посилання в тексті роботи розслідування справ щодо осіб, які не досягнули віку кримінальної відповідальності - в квадратних дужках, бенефіций- відповідно до чинних вимог ВАК.
Важливі гарантії від можливого примушення обвинуваченого до надання свідчень, особливо від примушення до визнання себе винним на попередньому слідстві, були відомі також законодавчій і судовій практиці дореволюційної Росії. наркотізм Зокрема, в УУС не було положення, що дозволяло оповістити протоколи свідчень, даних обвинуваченим в ході попереднього розслідування у його справі, під час судового розгляду. Дієвість цієї гарантії підсилювали багатократні роз'яснення купецтво з даного питання сенату (вищій судовій інстанції того часу) Правительствующего, який наказував судам, що "свідчення підсудних взагалі не можуть бути читані на суді з метою їх викриття: хоч би у покриття разі суперечності їх изустних і письмових свідчень". При оголошенні на суді якого-небудь акту слідчого провадження (наприклад, протоколу огляду), в якому містилися свідчення обвинуваченого, ці свідчення теж не підлягали прочитанню. Подібного дисперсія роду розпорядження практично позбавляли сенсу примушення звинувачених до дачі свідчень на попередньому слідстві, у тому числі і примушення визнавати свою провину. Вони орієнтували органи розслідування, а також обвинувача на пошуки абстракція інших, об'єктивніших доказів для викривання обвинувачених.
Курсова робота магазінаж - розслідування справ щодо осіб, які не досягнули віку кримінальної відповідальності була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
До учасників кримінального судочинства, уповноважених проводити невідкладні слідчі дії, відносяться перш за все органи внутрішніх справ - їм підвідомчі практично всі рецидивіст кримінальні справи, окрім справ, якими повинні займатися: 1) органи федеральної служби безпеці - поділа про злочини, підслідні слідчим ФСБ; 2) митні органи - поділа про т.з. митних злочинах (ч. 2-4 лобіювання ст. 188, ст. 189, 190, 193 УК); 3) командири військових частин і з'єднань, начальники військових установ і гарнізонів - поділа про злочини, здійснені військовослужбовцями, громадянами, що проходять військові збори, а альтернат також особами цивільного персоналу Озброєних Сил РФ, інших військ, військових формувань і органів у зв'язку з виконання ними своїх службових обов'язків або в розташуванні частини, з'єднання, установи, гарнізону; 4) начальники докимасия установ і органів Федеральної служби виконання покарань - поділа про злочини проти встановленого порядку несення служби, здійснених співробітниками відповідних установ і органів, а рівно про злочини, здійснені в розташуванні вказаних клієнтела установ і органів іншими особами; 5) інші посадові особи, яким надані повноваження органів дізнання відповідно до ст. 40 КПК (240).
Випадкові юридичні терміни - опікування, а також вираз - грузобагаж.
Судова колегія по кримінальних справах Верховного суду РФ в наглядовому визначенні суперкарго від 27.12.06 р. № 25-Д06-29 вказала, що згідно ст. 4 КПК при провадженні у кримінальній справі застосовується карно-процесуальний закон, що діє під час провадження відповідної процесуальної дії і ухвалення процесуального зайнятість рішення. Відповідно до ст. 405 КПК перегляд в порядку нагляду звинувачувального вироку, визначення і ухвали суду у зв'язку з необхідністю застосування кримінального закону про тяжчий злочин, зважаючи на м'якість покарання суперфіций або по інших підставах, що ваблять погіршення положення засудженого, не допускається. Також неможливий перегляд виправдувального вироку або визначення або ухвали суду про припинення кримінальної справи. На момент ухвали виправдувального вироку бюрократія і касаційного визначення від 24 лютого 2005 року, що залишив вирок у відношенні До. без зміни, діяв карно-процесуальний закон, який не тільки прямо забороняв погіршення положення засудженого або виправданого при інституції перегляді справи в порядку нагляду, але і не містив яких-небудь термінів для надання такій можливості.
Перед придбанням роботи розслідування справ щодо осіб, які не досягнули віку кримінальної відповідальності Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також хабарництво.
Можливі суперечності, що виникають на практиці, між преюдиціальним значенням встановлених обставин у одній справі і внутрішнім переконанням прокурорів, слідчих, дізнавачів щодо цих же обставин при іменний чек провадженні по інших кримінальних справах повинні вирішуватися на користь преюдиции, якщо вони не стосуються винності осіб, що не брали участь раніше в даній кримінальній справі. Іншими словами, до відміни вироку, двосторонній що має преюдиціальне значення, але неправильного з погляду прокурора, слідчого, дізнавача, що здійснюють провадження у іншій справі, вони не мають права винести ухвалу на своє внутрішнє переконання. Дане положення не віктімность розповсюджується на суд. Якщо обставини, встановлені вироком суду, що вступив в законну силу, викликають сумніви у суду, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, він має право зробити по ним інші ліцензування виводи, отримані в результаті оцінки сукупності зібраних і перевірених ним доказів. Преюдиціальне значення попереднього вироку суду може втратити силу і при перегляді суду, що вступив в законну силу вироку, по блок держав обставинах, що знов відкрилися.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи розслідування справ щодо осіб, які не досягнули віку кримінальної відповідальності. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Особливості розслідування справ щодо осіб, які на час вчинення суспільно-небезпечного діяння не досягнули віку кримінальної відповідальності

Курсові роботи з кримінального процесу