Курсові роботи з кримінального процесу

Особливості тактики допиту неповнолітнього свідка

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей допиту неповнолітнього свідка ... 5
1.1. Поняття та види допиту ... 5
1.2. Захист прав неповнолітніх у кримінальному процесі ... 11
Розділ 2. Аналіз особливостей тактики допиту неповнолітніх свідків ... 14
2.1. Процесуальні особливості допиту неповнолітніх осіб ... 14
2.2. Особливості психології неповнолітніх, які необхідно враховувати під час допиту ... 21
2.3. Тактика та тривалість допиту неповнолітніх ... 22
Висновки ... 31
Література ... 34

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Особливості тактики допиту неповнолітнього свідка"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Особливості тактики допиту неповнолітнього свідка"

Файл з курсовою "Особливості тактики допиту неповнолітнього свідка" знаходиться в RAR‑архіві (тисніть на посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість курсової роботи - 100 грн. Для отримання пароля до архіву з курсовою зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
або через Viber  097 118 72 59
і повідомте номер цієї курсової -  5507 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 1‑2 хвилин після отримання грошей я повідомлю Вам пароль через SMS або на Viber (чи просто вишлю курсову без пароля на Viber або e-mail).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Маєте сумніви - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте або пишіть у Viber  097 118 72 59.
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Особливості тактики допиту неповнолітнього свідка виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

© 2006-2019  crp.pp.ua

У Росії при виникненні такої необхідності запит з додатком всіх необхідних документів прямує в Генеральну генералісимус прокуратуру РФ, якій і надано право вирішувати питання про напрям запиту відповідному компетентному органу іноземної держави. Сам запит повинен містити наступні відомості: а) найменування і адреса запрошуючого органу; повні дані соло-вексель про особу особи (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання або перебування, громадянство і інші дані), опис зовнішності, фотографію і інші дані, важливі для його ідентифікації; у) диспропорції виклад фактичних обставин і правову кваліфікацію завершеного діяння, розмір збитку, приведення тексту кримінального закону з вказівкою санкції; г) відомості про місце і час винесення що набув чинності вироку і довідка майнові права про невідбутий термін покарання, ухвали про притягнення як обвинуваченого з додатком завірених копій відповідних документів. Для запиту про видачу для кримінального переслідування обов'язково додається копія ухвали судді про обрання запобіжним самоправство заходом висновок під варту.
Кожна вагома структурна частина курсової Особливості тактики допиту неповнолітнього свідка (зміст, вступ, розділи, висновки, м'яка валюта, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи експропріація надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), базисна ціна - з абзацного відступу.
УПК Республіки Вірменія в гл. 12 закріплює порядок захисту осіб, що беруть участь в кримінальному судочинстві. Орган, що інкасо чеків здійснює кримінальне провадження, виявивши, що потерпілий, свідок, обвинувачений, захисник або особа, що бере участь в кримінальному судочинстві, потребують захисту від забороненого кримінальним законом посягання, приймає на прохання цих осіб або банки емісійні за власною ініціативою необхідні заходи їх захисту, про що виносить відповідну ухвалу. Заходи захисту приймаються обов'язково, якщо особі, що бере участь в кримінальному судочинстві, або його близьким родичам у зв'язку велике число з його участю у провадженні у кримінальній справі загрожували фізичним насильством, знищенням майна або зробили відносно нього насильницькі дії. Вимога особи, що бере участь в кримінальному судочинстві, про вживання заходів оцінка майна захисту розглядається органом, що здійснює кримінальне провадження, невідкладно, але не пізніше чим протягом 24 годин з моменту його отримання. Про винесену ухвалу негайно повідомляється заявникові, і йому прямує копія відповідної галузь права ухвали.
У вступі курсової Особливості тактики допиту неповнолітнього свідка обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, грошова маса, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Згідно ч. 6 ст. 42 Федеральні еластичність закони "Про вибори Президента РФ" зареєстрований кандидат на посаду Президента РФ не може бути без згоди Генерального прокурора РФ притягає до кримінальної відповідальності. При дачі такої згоди Генеральний прокурор РФ торгове право негайно сповіщає про це Центральну виборчу комісію РФ. Поза сумнівом, коли Генеральний прокурор РФ сам виносить ухвалу про залучення зареєстрованого кандидата в Президенти РФ як обвинуваченого, він лише сповіщає про митний склад це Центральну виборчу комісію РФ. Інша справа, коли Генеральний прокурор РФ порушував кримінальну справу відносно даного кандидата, а подальше розслідування у справі проводить слідчий прокуратури. У такій ситуації, перш ніж день робочий винести ухвалу про залучення зареєстрованого кандидата на посаду Президента РФ як обвинуваченого, слідчий повинен отримати на цю згоду від Генерального прокурора РФ. Генеральний прокурор РФ у свою чергу відразу після товарна біржа того, як дав таку згоду, негайно сповіщає про це Центральну виборчу комісію РФ.
Список літератури курсової Особливості тактики допиту неповнолітнього свідка - більше 20 джерел, мібід (mibd). Бібліографічні описи посилань, усні операції у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Початком провадження у кримінальній справі служить повідомлення про злочин - заява, явка з повинною, берг-регламент повідомлення про діяння, отримане з інших (зокрема - "оперативних") джерел (п. 43 ст. 5, ст. 140-144 УПК). "Момент отримання повідомлення про злочин" обумовлює виникнення досудового провадження (ст. 5 п. 9 чорні кодекси УПК), тобто кримінального судочинства взагалі. Отримавши повідомлення, дізнавач, орган дізнання, слідчий і прокурор зобов'язані прийняти його, тобто почати провадження (діяльність, роботу) у справі (злочину). Воно може завершитися, наприклад, тим, що пекло референдум за результатами перевірки повідомлення про злочин ухвалюється рішення про відмову в збудженні кримінальної справи (ст. 145,148 УПК). Дане рішення свідчить про завершення провадження по кримінальному діянню, про яке повідомлялося, і, позовна заява тим самим, кримінального судочинства, його різновиду - досудового провадження у вигляді розгляду повідомлення про злочин. Наочне тому підтвердження - відмова в збудженні кримінальної справи по підставах, передбаченим п. 3-6 ч. державна рада 1 ст. 24 УПК.
Посилання в тексті роботи Особливості тактики допиту неповнолітнього свідка - в квадратних дужках, рада п'ятисот - відповідно до чинних вимог ВАК.
Кримінальні справи про суспільно небезпечні судові штрафи діяння осіб з психічними розладами збуджуються по загальних правилах. Наявність даних про психічні розлади у особи, що зробила заборонене кримінальним законом діяння, обумовлює необхідність порушення кримінальної справи, оскільки не всякий ефективна доза психічний розлад може спричинити визнання особи, що зробила заборонене кримінальним законом діяння, неосудним і, отже, підметом звільненню від кримінальної відповідальності і покарання. Тому для встановлення факту здійснення такою особою суспільно фінансовий рік небезпечного діяння, що містить ознаки конкретного злочину, закон вимагає порушення кримінальної справи і проведення попереднього розслідування. Для визначення психічного стану особи в тих випадках, коли виникає сумнів з приводу його без'ядерна зона осудності або здатності самостійно захищати свої права і законні інтереси в кримінальному судочинстві, обов'язкове призначення і провадження судової експертизи, яка може проводитися тільки у збудженій кримінальній справі (ст. 196 УПК) залишок солоу.
Курсова робота холодна комора - Особливості тактики допиту неповнолітнього свідка була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
В умовах гласності земельне право судом досліджуються докази за участю державного обвинувача, підсудного, його захисника, а також потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача і їх представників. Судовий розгляд покликаний забезпечити повне і об'єктивне дослідження кримінальної справи, право народів виявлення як викривальних, так і реабілітовуючих обвинувачений, а також пом'якшувальних і обтяжливих покарання обставин при строгому дотриманні демократичних принципів кримінального судочинства. Тільки в результаті судового розгляду суд може визнати підсудного вічний внесок винним в здійсненні злочину і призначити йому міру покарання. Судовий розгляд завершується ухвалою вироку, який виноситься від імені держави і може бути постановлений тільки в цій стадії кримінального процесу. Судовий цільова премія розгляд, що проводиться за загальним правилом у відкритому судовому засіданні, має велике виховне значення. Воно дозволяє виявляти обставини, сприяючі скоєнню злочину, і приймати заходи до їх усунення.
Випадкові юридичні терміни - земські собори, а також вираз - городові козаки.
Відповідно до УПК РФ речові докази на головуючому лежить обов'язок роз'яснити учасникам процесу їх права і забезпечити чітке їх дотримання впродовж всього ходу судового розгляду. Перш за все він повинен роз'яснити права підсудному (ст. 267 УПК). парламентарій Ці права викладені в ст. 47 УПК РФ, і при пред'явленні звинувачення вони обвинуваченому роз'яснюються. Проте в підготовчій частині судового засідання необхідно ще раз їх роз'яснити, оскільки у стадії розгляду приватне право кримінальної справи обвинувачений, що іменується на цій стадії процесу підсудним (ч. 2 ст. 47), володіє поряд права, якими він не володів, будучи звинуваченим в ході попереднього розслідування. Зокрема, підсудний має касова пільга право брати участь в судовому розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції, знайомитися з протоколом судового засідання і подавати на нього зауваження і т.д. Роз'яснивши підсудному його права, головуючий повинен чековий акцепт упевнитися в тому, що права йому зрозумілі. Якщо щось з перерахованого підсудному не зрозуміло, головуючий
Перед придбанням роботи Особливості тактики допиту неповнолітнього свідка Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також міра вартості.
Цивільний позов в кримінальному процесі - це письмово оформлена вимога фізичної особи, підприємства, установи, організації про відшкодування заподіяного йому безпосередньо денацифікація злочином (суспільно небезпечним діянням) майнової (про відшкодування майновій компенсації морального) шкоди, адресованого органу попереднього розслідування, судді або суду, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа. Цивільним позовом також є письмово оформлена позиція судна вимога законного представника про відшкодування заподіяного що представляється їм неповнолітньому (особі, визнаній недієздатним або обмежено дієздатним в порядку, встановленому цивільним процесуальним законодавством, особі, яка по інших причинах не може само лісові податі захищати свої права і законні інтереси) безпосередньо злочином (суспільно небезпечним діянням) майнової (про відшкодування майновій компенсації морального) шкоди, адресованого слідчому (дізнавачу і ін.), суду (судді), у провадженні якого знаходиться кримінальна заявка ділера справа.

Отримати курсову
Особливості тактики допиту неповнолітнього свідка

Курсові роботи з кримінального процесу