Курсові роботи з кримінального процесу

Оцінка доказів у кримінальному процесі

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження оцінки доказів у кримінальному процесі ... 5
1.1. Поняття доказів у кримінальному процесі ... 5
1.2. Класифікація доказів та їх джерел ... 10
Розділ 2. Аналіз особливостей оцінки доказів у кримінальному процесі ... 17
2.1. Сутність та зміст оцінки доказів ... 17
2.2. Внутрішнє переконання при оцінці доказів (принципи вільної оцінки доказів у кримінальному судочинстві) ... 24
2.3. Роль закону при оцінці доказів ... 32
Висновки ... 40
Література ... 42

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Оцінка доказів у кримінальному процесі"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Оцінка доказів у кримінальному процесі"

Файл з курсовою "Оцінка доказів у кримінальному процесі" знаходиться в RAR‑архіві (тисніть на посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість курсової роботи - 100 грн. Для отримання пароля до архіву з курсовою зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
або через Viber  097 118 72 59
і повідомте номер цієї курсової -  4664 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 1‑2 хвилин після отримання грошей я повідомлю Вам пароль через SMS або на Viber (чи просто вишлю курсову без пароля на Viber або e-mail).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Маєте сумніви - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте або пишіть у Viber  097 118 72 59.
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Оцінка доказів у кримінальному процесі виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

© 2006-2019  crp.pp.ua

Перш ніж суд зможе розглянути кримінальну справу і ухвалити вирок, необхідна авізо особлива попередня підготовка: збирання доказів, застосування заходів примушення, попереднє визначення позиції сторони захисту. Цим завданням і служить досудове провадження - та частина кримінального судочинства, яка починається з моменту отримання повідомлення фогт про злочин і закінчується напрямом прокурором кримінальної справи до суду для розгляду його по суті (п. 9 ст. 5 КПК). Термін "досудове" означає, що судочинство ведеться ще не судом, а лат органами публічного кримінального переслідування: прокурором, слідчим, дізнавачем. Ці органи виконують функцію звинувачення (кримінального переслідування), що дозволяє законодавцеві називати їх стороною звинувачення (п. 47 ст. 5). Проте власне стороною вони будуть біля лише перед лицем незалежного суду, тобто в судочинстві. Поки слідчий і дізнавач ведуть кримінальну справу - вони "посадові особи, що здійснюють кримінальне (вірніше - досудове) судочинство" (даний термін використаний в раджа назві гл. 16 КПК). Тому прокурор, слідчий і дізнавач в досудових стадіях виконують не тільки функцію звинувачення, але ще і окремі елементи судової по своїй початковій природі функції розгляду і майно дозволу справи (збирання судових доказів; ухвалення остаточних рішень, що ваблять припинення кримінальної справи, і т.д.), а також функції захисту (у вигляді забезпечення права підозрюваного і звинуваченого - ч. 1 ст. каган 11), які практично зливаються в їх діяльності в єдину функцію розслідування. Остання, як було показано раніше, є спадщина розшукового типу кримінального процесу. Про здійснення органами попереднього розслідування і прокурором функції аварія звинувачення в "чистому вигляді" можна, на наш погляд, говорити тільки в тих випадках, коли вони беруть участь в судових засіданнях, зокрема по розгляду і дозволу суддею в порядку судового контролю огляд питань про застосування заходів або здійснення ними дій (бездіяльності), що обмежують конституційні права громадян (ч. 2 ст. 29, ст. 108, 125, 165).
Кожна вагома структурна частина курсової Оцінка доказів у кримінальному процесі (зміст, вступ, розділи, висновки, касько, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи вибори надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), алтин - з абзацного відступу.
Судове слідство не є повторенням попереднього ножна розслідування. Це самостійна стадія дослідження і оцінки доказів. Виводи суду можуть не співпадати з виводами попереднього розслідування. У суді можуть бути досліджені обставини, які не були предметом розгляду в ході расизм попереднього розслідування (наприклад, свідчення додаткових свідків, дані, що характеризують підсудного; представлене стороною захисту висновок експертів після проведення додаткової або повторної експертизи і т.д.). Крім того, попереднє розслідування проводиться, як правило, продаж дізнавачем, слідчим, іноді прокурором, а в ході судового наслідку доказу досліджуються сторонами судового розгляду. Тут передбачається активна роль державного обвинувача і захисника у виконання принципу змагальності і рівноправ'я сторін в валюта процесі, роль потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача і їх представників, особлива роль суду. В ході судового слідства повинні бути перевірені всі версії скоєного, висунуті сторонами, не дивлячись на те, що заявник державний обвинувач, наприклад, дотримується тільки однієї з них. Специфіка судового слідства полягає і в тому, що в його ході далеко не всі слідчі дії можуть бути проведені. Маловірогідно, що в квадрат ході судового слідства можуть бути проведені, наприклад, обшук або виїмка, очна ставка або пізнання особи. Основними судовими діями КПК РФ визнає допити підсудного, потерпілого і свідків, провадження експертизи, допит експерта опціон або фахівця, огляд речових доказів, оголошення письмових доказів і ін.
У вступі курсової Оцінка доказів у кримінальному процесі обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, депорт, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Значення стадії призначення судового засідання полягає в наступному. По-перше, делікт ця стадія кримінального процесу при виконанні контрольної функції не допускає в розгляд суду першої інстанції справи про злочини, по яких незаконно, необгрунтовано і несправедливо були привернуті особи як обвинувачених. По-друге, волость дана стадія кримінального судочинства, виявляючи помилки і недоліки досудової підготовки матеріалів, опосередкований (опосередковано) сприяє підвищенню якості попереднього розслідування. По-третє, у стадії призначення судового засідання з'являється новий учасник кримінального судочинства - волость підсудний, який на відміну від обвинуваченого набуває нових прав, обов'язки і, отже, нові можливості по захисту своїх прав, свобод і законних інтересів шляхом спростування звинувачення, пред'явленого органами розслідування. Цей учасник фонетика кримінального судочинства з'являється у момент винесення ухвали про призначення судового засідання (судового розгляду). По-четверте, дана стадія кримінального судочинства має своїм призначенням охорону права, свобод і законних інтересів не тільки обвинуваченого, слідчий але і потерпілого, а також цивільного позивача, цивільного відповідача і інших учасників кримінального процесу. По-п'яте, в даній стадії кримінального судочинства ефективними підготовчими діями судді створюються сприятливі передумови для своєчасного, законного, фелонія обгрунтованого і неупередженого судового розгляду і ухвалення справедливого судового рішення.
Список літератури курсової Оцінка доказів у кримінальному процесі - більше 20 джерел, податок. Бібліографічні описи посилань, лампсум у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Територіальне (місцева) перебування під слідством покликане розмежувати компетенцію меценат органів розслідування одного рівня і відомства залежно від місця скоєння передбачуваного злочину (ст. 152). Це місце визначається територією, на якій здійснено останнє діяння, що охоплюється об'єктивною стороною складу злочину, незалежно мораторій від місця настання злочинних наслідків. Наприклад, злочинець у межах ділянки "А", розташованої на території, закріпленій за одним органом розслідування, зробив постріл в потерпілого, який знаходився на ділянці "Б", що включається диферент в територію іншого такого ж органу. Не дивлячись на місце знаходження трупа що постраждав на ділянці "Б", попереднє слідство повинне проводитися органом розслідування, на території якого знаходиться ділянка "А". Розподіл задушення території між однойменними органами розслідування встановлюється відомчими нормативними актами з урахуванням адміністративно-територіального ділення. В той же час на початку розслідування територіальне перебування під слідством встановлюється ймовірно, приблизно. Воно починається в жіріровать тому районі, в якому збуджена кримінальна справа (або в який справа направлена прокурором). Якщо надалі буде встановлено інше місце закінчення діяння, то справа може бути передана по перебуванню під слідством. трибунал
Посилання в тексті роботи Оцінка доказів у кримінальному процесі - в квадратних дужках, пенологія- відповідно до чинних вимог ВАК.
Найважливішою новелою касаційного розгляду кримінальних справ, введеною РФ КПК, є, на наш погляд, можливість проведення тут по клопотанню сторони судового слідства, в ході якого, по правилах гл. 37 КПК, дізнавач регулюючою проведення судового слідства в суді першої інстанції (а саме цей розділ згадується в ч. 4 ст. 377 як нормативна основа для дослідження доказів в касаційному суді), можуть безпосередньо досліджуватися карт-чек докази. У відповідності ж з цими правилами судом можуть: допитуватися засуджений або виправданий, потерпілий, свідки і експерти, оглядатися речові докази, при необхідності - також місцевість або приміщення, оповіститися протоколи слідчих авункулат і судових дій, проводитися огляд. Важливо підкреслити, що предметом даних процесуальних дій може бути лише перевірка раніше зібраних в ході попереднього слідства і судового розгляду доказів, але не збирання нових логістика доказів. Ця новація кардинально міняє суть процедури перегляду судових рішень в даній стадії. Багато в чому завдяки дозволу на проведення дослідження доказів методами судового слідства вона перестає бути чисто касаційною, верстання наближаючись по своїй процесуальній формі і характеру ухвалюваних рішень до апеляції, яка більш відповідає стандартам змагального судочинства, ніж касація.
Курсова робота одорология - Оцінка доказів у кримінальному процесі була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Ця лінія витримується у ряді міжнародних документів, адресованих безпосередньо посадовим свідчення особам, що беруть участь у провадженні по кримінальних справах. Наприклад, в ст. 5 схваленого резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 17 грудня 1979 р. Кодексу поведінки посадових осіб по підтримці правопорядку (маються фонограма на увазі перш за все "посадові особи, які володіють поліцейськими повноваженнями") не менш різкого засуджується, разом з тортурами, також нелюдяна і принижуюча гідність людини поводження з ним. "Жодна посадова особа закон суду по підтримці правопорядку, - мовиться в цій статті, - не може здійснювати, підбурювати або терпимо відноситися до будь-якої дії, що є тортурами або іншими жорстокими, нелюдяними або принижуючими гідність видами експедитор звернення і покарання, і жодна посадова особа по підтримці правопорядку не може посилатися на розпорядження вищестоящих осіб або такі виняткові обставини, як стан війни або загроза війни, загроза національній безпеці, консигнатор внутрішня політична нестабільність або будь-яке інше надзвичайне положення для виправдання тортур або інших жорстоких, нелюдяних або принижуючих гідність видів звернення і покарання".
Випадкові юридичні терміни - вихідні дні, а також вираз - кадрується.
Відомий приклад подібного судилища - євангельський Синедріон. Цей верховний суд Іудеї складався дія закону з священиків, старійшин і книжників. Сам суд був обвинувачем, "Первосвященики ж і важ синедріон шукали (курсив мій. -А. З.) свідоцтва на Ісуса, щоб зрадити Його смерті; і не знаходили" - референдум мовиться в Євангелії від Марка (14:55). І хоча суд вислуховує ряд свідків, їх свідчення не були знайдені ним достатніми без визнання самого підсудного. І лише після того, як Ісус підтверджує, адвокатура що він Син Божий, Синедріон виносить вирок: "Вони ж сказали: яке ще потрібне нам свідоцтво? бо ми самі чули з вуст Його" (Євангеліє від Луки, 22:71). Цікаво відзначити, що багато жертви воїни хто з членів Синедріону раніше був очевидцями проповідей Христа (Євангеліє від Луки, 20:1; 22:1 і ін.), так що важ процес був для них не засобом з'ясування фактів, а лише інструментом благодійники засудження. Вся процедура в Синедріоні має формально-сакральний характер. Так, допит підсудного первосвящеником передує якимсь магічним ритуалом, покликаним викликати підсудного на відвертість. "І первосвященик сказав Йому: заклинаю тебе Богом живим, скажи лісовий фонд нам, чи Ти Христос, Син
Перед придбанням роботи Оцінка доказів у кримінальному процесі Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також конкуренція.
Проте звинувачувальний вердикт не такий обов'язковий для головуючого судді, як виправдувальний. Якщо головуючий суддя визнає, що в діянні немає ознак складу злочину, біржова ціна - він має право ухвалити виправдувальний вирок. Якщо ж при звинувачувальному вердикті головуючий суддя визнає, що даний вердикт винесений відносно невинного і є достатні підстави для ухвали виправдувального вироку з компетенція огляду на те, що не встановлена подія злочину або не доведена участь підсудного в здійсненні злочину, він виносить ухвалу про розпуск колегії засідателів присяг і напрямі справи на новий розгляд чисті активи в іншому складі суду із стадії попереднього слухання (ч. 5 ст. 348 КПК). Таким чином, ухвала головуючим звинувачувального вироку вимагає від нього як правової оцінки обставин справи, визнаних присяжними доведеними, нетто-дохід так і оцінки доказів; вимагає уважної оцінки ним вердикту засідателів присяг. Можна сказати, що в суді присяжних можливість визнання підсудного винним апробовується двічі: при винесенні присяжними вердикту і головуючим - інтернатура вироку.

Отримати курсову
Оцінка доказів у кримінальному процесі

Курсові роботи з кримінального процесу