Курсові роботи з кримінального процесу

Показання свідків

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Покази свідка як засіб доказування в кримінальній справі.....5
1.1. Процесуальна регламентація допиту свідка та його права та обов'язки.....5
1.2. Забезпечення особистої безпеки свідка на досудовому слідстві.....16
Розділ 2. Тактичні прийоми допиту свідків.....18
2.1. Підготовка слідчого до допиту та тактичні прийоми його проведення.....18
2.2. Тактика допиту свідка у конфліктних і безконфліктних ситуаціях.....36
Розділ 3. Основна процесуальна форма документування показань свідка.....41
Висновки.....45
Список використаних джерел.....47

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Показання свідків"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Показання свідків"

 

Файл з курсовою "Показання свідків" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  2556 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Показання свідків виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Конституційний суд РФ у визначенні від 29.05.2007 жиро р. № 516-0-0 вказав, що сутнісна ознака адвокатської діяльності - забезпечення клієнтові умов, при яких він може вільно повідомляти адвокатові відомості, які не повідомив би іншим особам, і збереження адвокатом кияс їх конфіденційності. Звільнення адвоката від обов'язку свідчити про обставини і відомості, які стали йому відомі або були довірені у зв'язку з його професійною діяльністю, служить забезпеченню права кожного на недоторканність увага приватного життя, особисту і сімейну таємницю, захист своєї честі і доброго імені. Через це заборона допитувати адвоката про обставини, які стали йому відомі у зв'язку з участю у провадженні у дари кримінальній справі або у зв'язку з наданням іншої юридичної допомоги, розповсюджується на обставини будь-яких подій - безвідносно до того, мали вони місце після або до того, як адвокат був допущений зліт до участі в справі як захисник обвинуваченого, а також незалежно від того, ким вирішується питання про можливість допиту адвоката - судом або слідчим. Разом з тим у визначенні від 06.03.03 зброя р. № 108-О суду вказав, що звільняючи адвоката від обов'язку свідчити про тих, що стали йому відомими обставинах у випадках, коли це викликано небажанням розголошувати конфіденційні відомості, п. 2 ч. доля 3 ст. 56 КПК разом з тим не виключає його право дати відповідні свідчення у випадках, коли сам адвокат і його підзахисний зацікавлені в оголошенні тих або інших відомостей. Дана баранта норма також не служить для адвоката препятствием в реалізації права виступити свідком у справі за умови зміни згодом його правового статусу і дотримання права і законних інтересів осіб, що довірили огляд йому інформацію.
Кожна вагома структурна частина курсової Показання свідків (зміст, вступ, розділи, висновки, четрум, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи пленум надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), шедула - з абзацного відступу.
Відповідно до ч. 4 ст. 46 КПК РФ підозрюваний наділений наступними правами: 1) знати, в чому він підозрюється, і отримати копію ухвали про збудження проти нього кримінальної справи, або кибуц копію протоколу затримання, або копію ухвали про застосування до нього запобіжного заходу; 2) давати пояснення і свідчення з приводу того, що є відносно його підозри або відмовитися від дачі пояснень емпатія і свідчень (за згодою підозрюваного дати свідчення він повинен бути попереджений про те, що його свідчення можуть бути використані як докази у кримінальній справі, у тому числі і при його апелла подальшій відмові від цих свідчень, за винятком випадку, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 75 КПК РФ, тобто за ситуації, коли підозрюваний дав свідчення в ході досудового провадження у відсутність султан захисника, включаючи випадки відмови від захисника, якщо він не підтвердив ці свідчення в суді); 3) користуватися допомогою захисника з моменту, передбаченого п. 2-З1 ч. 3 ст. 49 КПК РФ, і декрети мати побачення з ним наодинці і конфіденційно до першого допиту підозрюваного; 4) представляти докази; 5) заявляти клопотання і відведення; 6) надавати свідчення і пояснення на рідній мові або мові, якою воєвода він володіє; 7) користуватися допомогою перекладача безкоштовно; 8) знайомитися з протоколами слідчих дій, проведених з його участю, і подавати на них зауваження; 9) брати участь з дозволу слідчого або дізнавача діспач в слідчих діях, вироблюваних по його клопотанню, клопотанню його захисника або законного представника; 10) приносити скарги на дії (бездіяльність) і рішення суду, прокурора, слідчого і дізнавача; 11) захищатися іншими засобами гравець і способами, не забороненими РФ КПК.
У вступі курсової Показання свідків обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, родичі, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Доведення імунітет цивільного позову в кримінальній справі проводиться в основному по правилах, встановленим карно-процесуальним правом. Доведення спричинення діяннями звинуваченої майнової шкоди, підмета відшкодуванню цивільному позивачеві, припускає доведення події злочину, причетності обвинуваченого до дампінг його здійснення, його провини, причинного зв'язку між діянням обвинуваченого і заподіяними збитками. Так, щоб довести обгрунтованість вимог цивільного позивача, необхідно довести більшість обставин, що підлягають доведенню у кримінальній справі (ст. хімікати 73), тобто, по суті, довести обгрунтованість звинувачення. Якщо звинувачення не буде доведено, цивільний позивач при виголошенні виправдувального вироку не може розраховувати на задоволення своїх вимог або взагалі, або в рамках декларант кримінального судочинства (ч. 2 ст. 306). Але згідно ч. 2 ст. 14 тягар доведення звинувачення лежить на стороні звинувачення, а не тільки на цивільному позивачі. Неуявлення цивільним позивачем доказів на періеки підтвердження підстав і змісту позову не означає, що слідчий, дізнавач і прокурор має право не діяти. Навпаки, вони зобов'язані приймати заходи по доведенню підстав і змісту позову, зокрема розміру заподіяних орендар цивільному позивачеві збитків. Суд не має права залишити цивільний позов без розгляду з тієї причини, що сторона звинувачення не представила достатніх доказів
Список літератури курсової Показання свідків - більше 20 джерел, джірінг. Бібліографічні описи посилань, бенілюкс у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Законом встановлені істотні вилучення, що стосуються предмету доведення по кримінальних справах, еміграція що розглядаються в суді присяжних. Перш за все, з їх участю не можуть досліджуватися питання, що мають відношення до призначення покарання, оскільки це компетенція судді. Так, дані про особу підсудного утримання досліджуються за участю засідателів присяг лише в тій мірі, в якій вони охоплюються кваліфікацією злочину, в здійсненні якого він звинувачується. Інше може викликати упередження присяжних при рішенні питання про винність ліквідант - адже вона залежить лише від скоєного, а не від того, як проявляв себе підсудний раніше, до моменту здійснення інкримінованого діяння. Забороняється досліджувати і факти колишньої судимості. У деяких складах медікейт злочинів передбачений спеціальний суб'єкт - скоєння злочину раніше судимою особою (наприклад, викрадання людини, передбачене п. "б" ч. 3 ст. 126 УК РФ), проте ця обставина не може досліджуватися у присутності розробка присяжних, які повинні дати відповідь на питання, чи винен підсудний в здійсненні конкретного діяння (у даному прикладі - викрадання людини, незалежно від наявності або відсутності судимості суб'єкта). За участю присяжних симуляція не можуть досліджуватися такі обставини, як факт визнання підсудного хронічним алкоголіком або наркоманом, а також будь-які інші дані, здатні викликати упередження присяжних.
Посилання в тексті роботи Показання свідків - в квадратних дужках, гауптвахта- відповідно до чинних вимог ВАК.
На Новий час, особливо XVIII-XIX вв., доводиться найбільш швидкий мостовщина розвиток теорії кримінального судочинства. Справжній переворот в уявленнях про кримінальне правосуддя пов'язаний із знаменитим твором італійського юриста Чеза-ре Беккаріа "Про злочини і покарання" (1764), в якому були сформульовані і дістали ліцензіат великий суспільний резонанс гуманістичні принципи права обвинуваченого на захист, презумпції невинності, гласності судового розгляду. На сучасників ця праця справила настільки глибоке враження, що вони називали його "одкровенням зверху і пророцтвом вилучення майбутнього". Дідро, Вольтер, Гельвеций, російська імператриця Катерина II визнали необхідним написати до нього свої коментарі. Значний внесок до становлення кримінального судочинства змагального типу внесли: англійці Уїльям Блекстон (1723-1780), Ієремія Бен-там покарання (1748-1832), Джеймс Ф. Стифен (1829-1894), німці Карл Міттермайер (1787- 1867), Франц Гольцендорф (1829-1889), Рудольф Гейнце (рід. 1825 р.), австрієць Юлій Глазер (1831-1885), французи Фостен Елі (1799-1884) - автор дев'ятимлосного курсу мікросліди кримінального процесу, що є класикою французької теорії судочинства, Р. Гарро, американець Френсис Уортон (1820-1889) і ін.
Курсова робота інновація - Показання свідків була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Представляється, що у формулюванні приватних питань, шипчандлер яке дане в ч. 3 ст. 339 КПК, міститься неточність. Тут мовиться, що до приватних питань, які ставляться засідателям присяг, належить питання про обставини, які ваблять звільнення підсудного від відповідальності. асценденти Але парадокс полягає в тому, що питання засідателям присяг про обставини, які спричиняють за собою звільнення підсудного від відповідальності, не можуть включати питання про обставини, вказані в п. 3-6 ч. екзекватура 1, ч. 2 ст. 24, п. 3-7 ч. 1 ст. 27, ст. 25 і 28 КПК і в разд. IV УК РФ ("Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання"), оскільки вони шкідництво відносяться до повноважень судді, що припиняє при їх наявності кримінальну справу (ст. 254, п. 1 ст. 350 КПК). Таким чином, ці питання (які пов'язані із звільненням підсудного від кримінальної відповідальності індекс цін у зв'язку із закінченням термінів давності кримінального переслідування, зважаючи на акт амністії, у зв'язку з примиренням сторін, діяльним розкаянням і т.д.) не повинні ставитися засідателям присяг. Інша справа - питання відчуження про такі обставини, як необхідна оборона, крайня необхідність, фізичне або психічне примушення і ін., вказаних в гл. 8 УК РФ.
Випадкові юридичні терміни - банк даних, а також вираз - очна ставка.
Для якнайповнішої реалізації республіка можливостей здійснення учасниками процесу своїх обов'язків в судовому засіданні головуючий опитує сторони, чи є у них клопотання про виклик нових свідків, експертів, фахівців, про витребування речових доказів і документів або викрадання про виключення доказів, отриманих з порушенням закону. Необхідність здійснення таких дій направлена перш за все на те, щоб до початку судового слідства була забезпечена повнота дослідження всіх необхідних доказів, і контроферта для більш оперативного розгляду самої кримінальної справи. В той же час особа, що заявила клопотання, повинна його обгрунтувати. Суд приймає рішення по заявленому клопотанню тільки після вислухування думок учасників судового доброволець розгляду. Він може задовольнити клопотання або винести ухвалу або визначення про відмову в його задоволенні. Визначення (ухвали) по розглянутих клопотаннях, окрім вказаних в ч. 2 ст. 256 КПК, можуть по віктімізация розсуду суду виноситися в дорадчій кімнаті або в залі судового засідання. Якщо приймається другий варіант рішення, то рішення суду повинне бути занесене в протокол судового засідання.
Перед придбанням роботи Показання свідків Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також парафування.
Перша з названих функцій виражається в здійсненні уповноваженим суддею сукупності дій з контролю за законністю великий князь і обгрунтованістю зроблених органами дізнання, слідства і прокуратури зусиль у зв'язку з порушенням конкретної справи і його попереднім розслідуванням. При цьому судді, як буде показано нижче, не відводиться роль пасивного нерезиденти спостерігача-реєстратора допущених відхилень від встановленого карно-процесуальним законодавством порядку провадження. Йому надані достатні повноваження по усуненню негативних наслідків такого роду відхилень. Закон вимагає, щоб він активно (зрозуміло, у встановлених межах) здійснював ультра вірес ці повноваження. Така активність потрібна як для того, щоб до моменту судового розгляду справа була максимально "очищена" від всього, що може перешкодити ухваленню судом правосудного рішення, так і для того, міська дума щоб робити вплив на названі органи і стимулювати законність і обгрунтованість їх дій в майбутньому. По суті своїй це вельми ефективна форма судового контролю за належним виконанням процесуальних дій в дактилоскопія ході збудження і розслідування кримінальних справ.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Показання свідків. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Показання свідків

Курсові роботи з кримінального процесу