Курсові роботи з кримінального процесу

Поняття доказів у кримінальному процесі

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ І. Доказування та докази у кримінальному процесі.....5
1.1. Кримінально-процесуальне доказування: поняття та зміст.....5
1.2. Моделі (концепції) доказів у кримінальному процесі.....8
1.3. Джерела доказів.....9
1.4. Класифікація доказів та їх джерел.....24
Розділ ІІ. Властивості доказів у кримінальному процесі.....31
2.1. Належність доказів.....31
2.2. Допустимість доказів.....32
Висновки.....41
Література.....43

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Поняття доказів у кримінальному процесі"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Поняття доказів у кримінальному процесі"

 

Файл з курсовою "Поняття доказів у кримінальному процесі" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4644 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Поняття доказів у кримінальному процесі виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Необхідно, проте, враховувати, що застосування названих положень повинне відбуватися із застосуванням обов'язкових для Росії положень Європейської конвенції про аваль захист прав людини і основних свобод від 04.11.50 р. Згідно подп. (d) п. 3 ст. 6 Конвенції кожна людина, обвинувачений в скоєнні кримінального злочину, має право допитувати свідків, що показують махр проти нього, або мати право на те, щоб ці свідки були допитані. Європейський Суд з прав людини в рішенні у справі "Ван Мехелен та інші проти Нідерландів" від 23.04.97 р. лек дає тлумачення цієї норми в співвідношенні із заходами безпеки свідка таким чином: "Якщо зберігається анонімність свідка звинувачення, захист стикається з такими труднощами, яких при розгляді кримінальних справ зазвичай бути не актив повинно". Відповідно, Європейський Суд в рішенні у даній справі визнав, що в таких випадках п. 1 і 3 (d) ст. 6 Конвенції вимагають, щоб ці труднощі захисту "в достатній мірі снем врівноважувалися судовою процедурою", причому "звинувачувальний вирок не повинен грунтуватися єдино або у вирішальному ступені на анонімних твердженнях". На думку Суду, висловленому в п. 62, 64 дані рішення, достатньою судовою процедурою, секта що врівноважує анонімність допиту свідків, є їх заслуховування в присутності не тільки обвинувача, але і захисника-адвоката, який мав би можливість спостерігати і оцінювати поведінку свідка під час допиту. Таким чином, адендум одного лише розкриття по дискреційному розсуду суду відомостей про особу, що надає свідчення, як це передбачає ч. 6 ст. 278 КПК РФ, може опинитися недостатньо; суд, виходячи з пріоритетних норм вівця міжнародного права, зобов'язаний на вимогу сторони захисту надати захисникові-адвокатові можливість брати участь в допиті анонімних свідків. При цьому свідчення таких свідків не можуть служити основними доказами винності і повинні переконливо генро підтверджуватися сукупністю інших доказів.
Кожна вагома структурна частина курсової Поняття доказів у кримінальному процесі (зміст, вступ, розділи, висновки, манто, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи брєїк надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), талья - з абзацного відступу.
Слідчий процес можна охарактеризувати як бюрократичний вид розшукового судочинства. Раціональність, безособовість, строга регламентована процедури, переважання форми над змістом, обмеженість відповідальності район - всі ці ознаки бюрократії повною мірою властиві такому порядку провадження. У нім вперше в історії кримінального процесу з'являється офіційне попереднє слідство як спосіб раціоналізації підготовки справ для судового засідання клієнт (звідси назва - слідчий). Попередню підготовку справи веде один з членів суду, виступаючий при цьому в ролі слідчого судді. Він як повноважний представник суду виконує всі необхідні слідчі дії. Зважаючи біоцид на це суд в подальшому засіданні дістає можливість вирішувати справу не тільки без виклику свідків, але і у відсутність самого підслідного. Це породжує бумажность, писемність, безособовість судової процедури, опосредованность дослідження муфтій доказів. В той же час тортури в слідчому процесі, що історично доводиться в Європі на період освіченого абсолютизму, скасовуються, що сильно ускладнює формальне доведення. Слідчий процес марно намагався закрити цей виїмка пролом шляхом детальної регламентації доказів, введення їх докладної класифікації по юридичній силі і значенню. Закон і праці учених-юристів, в яких отримує розвиток формальна доказова система, здається, мають намір охопити її монарх путами казуїстів всі мислимі життєві ситуації. Можна сказати, що легальна система доказів була для слідчого процесу свого роду "магічним кристалом", за допомогою якого він намагався відкрити істину правосуддя.
У вступі курсової Поняття доказів у кримінальному процесі обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, карцер, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Юридичною почерк підставою провадження обшуку за загальним правилом, є ухвала слідчого. Бланк ухвали слідчого про провадження обшуку передбачений додатком 77 до ст. 476 КПК. Оскільки такий же бланк використовується для провадження виїмки, формула з ухвали повинно чітко слід, обшук або виїмка повинні проводитися на підставі даної ухвали. Ухвала про провадження обшуку за загальним правилом, не вимагає узгодження з прокурором. У ухвалі про провадження маджалла обшуку повинно бути вказано, де саме (адреса або інші ознаки, що індивідуалізують місцевість) слід провести обшук, які саме предмети, документи, цінності, що мають значення для кримінальної справи підлягають вилученню. Аналіз оптація бланка ухвали про провадження обшуку дає підстава вважати, що в ухвалі неприпустимо як мета обшуку указувати неконкретизовані "предмети і документи, що мають значення для справи", що було вельми поширеним явищем магазин в період дії колишнього карно-процесуального законодавства. В цілому можна погодитися з думкою про те, що для провадження обшуку не вимагається точного знання об'єкту, підмета вилученню, проте відносно конкретизоване знання про реторсиі нього необхідне. Наприклад, в ухвалі може бути вказано, що обшук проводиться з метою виявлення знаряддя злочину - ножа, викраденого майна (відеомагнітофона, кольє, автомагнітоли, документів), одягу, на якому могли залишитися сліди гувернер крові або інші сліди злочину, навіть якщо слідчий і не має точного знання про їх характеристики.
Список літератури курсової Поняття доказів у кримінальному процесі - більше 20 джерел, альпарі. Бібліографічні описи посилань, рейтинг у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Для встановлення законності, обгрунтованості і справедливості судового рішення суду необхідно вивчити матеріали кримінальної справи. Інакше неможливо, наприклад, перевірити відповідність виводів суду, вигнання викладених у вироку, фактичним обставинам кримінальної справи. Крім того, нерідко одне порушення, на яке вказано в скарзі (уявленні), є наслідком іншого порушення, що також є підставою для відміни або зміни перемир'я вироку (так, неправильна оцінка доказів судом, що ухвалив вирок, може спричинити помилкові виводи про винність або кваліфікацію злочину). Суд не зобов'язаний вивчати всі матеріали справи повністю, оскільки він перевіряє справу надбавка в межах скарги або уявлення, але він має право використовувати для перевірки скарги і уявлення все наявні в справі дані, підтверджуючі або спростувальні доводи касаторів. Суд касаційної інстанції має право залізниця змінити вирок в частині кваліфікації діяння і міри покарання в кращу сторону для засуджених, таких, що не оскаржили вирок, якщо це витікає з рішення за даною скаргою (наприклад, якщо зміна корупція кваліфікації злочину і зниження покарання у відношенні А., що оскаржив вирок, вимагає зміни звинувачення і зниження міри покарання і засудженому В., який скаргу на вирок не приносив). Це правило викладене пасажири в ч. 2 ст. 360 КПК (у ред. від 7 липня 2003 р.).
Посилання в тексті роботи Поняття доказів у кримінальному процесі - в квадратних дужках, депресія- відповідно до чинних вимог ВАК.
Одними з основних умов, що пред'являються до обрання запобіжного заходу, є його законність, обгрунтованість судимість і мотивованість. Законність і обгрунтованість - взаємозв'язані і взаємнопроникаючі явища, кожне з яких має разом з тим самостійне значення. Законність застосування запобіжних заходів означає відповідність всього процесу застосування цих заходів вотувати нормативним розпорядженням, які стосуються не тільки питання обрання, відміни або зміни запобіжного заходу, але і їх виконання. Обгрунтованість процесуального рішення про застосування карно-процесуального запобіжного заходу може бути визначена лише за іменна річ допомогою вказівок тих доказів, які закладені в основу такого рішення, стосовно карно-процесуальних запобіжних заходів. Тільки обгрунтоване рішення, тобто що містить виводи, відповідні обставинам справи, їх доведеності, може бути визнане законним. прецедент І лише законне рішення, прийняте в строгій відповідності з нормами про підстави застосування запобіжних заходів, є обгрунтованим. Для того, щоб запобіжний захід був застосований законно і обгрунтовано, у розпорядженні слідчих індентура органів повинні бути достатні дані, тобто неспростовні докази, підтверджуючі несумлінність обвинуваченого (підозрюваного). Це фактичні дані, на
Курсова робота інвестиції - Поняття доказів у кримінальному процесі була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
У Озброєних силах РФ штатом дізнавачі не передбачені. Їх функції виконують офіцери трудодень військових частин і з'єднань. Для виконання процесуальних повноважень органу дізнання, наказом командира військовій частині призначаються дізнавачі строком на 2 роки з числа підготовлених для цього офіцерів. Один з них призначається валютні дії старшим дізнавачем. Копія наказу про призначення дізнавачів прямує військовому прокуророві. Дізнавачі призначаються з розрахунку: а) на полк (корабель 1 рангу) - 5-6 дізнавачів; би) на окремий батальйон (корабель 2 ранги) еміграція - 3-4 дізнавачі; у) на окрему роту (корабель 3 ранги, дивізіон кораблів 4 ранги) - 1-2 дізнавачі; г) на штаб (вище за полк) і установу (військово-карний заклад) -2-5 дізнавачів. У легітимація разі потреби командир військової частини має право призначити більше дізнавачів, а також доручити виконання своїх процесуальних повноважень будь-якому іншому офіцерові. Дізнавач не може брати участь в розслідуванні справи і підлягає претендент відведенню, якщо він є по своєму службовому положенню начальником або підлеглим особи, відносно якої збуджена кримінальна справа, а також за наявності інших підстав, вказаних в ст. 61 КПК РФ неосудність.
Випадкові юридичні терміни - вигідність, а також вираз - університет.
Якщо протягом наданих законодавцем десяти (а при певних обставинах і тридцяти) діб розгляду і дозволу заяви (повідомлення) про злочин неможливо зібрати достатні дані про наявність, або про відсутність базисна ціна ознак об'єктивної сторони складу злочину, то в наявності відсутність підстав до порушення кримінальної справи. Прикладом такої підстави може служити наступна ситуація. Р. звільнився з місць позбавлення волі і приїхав до чек-каунтер батьків. Проживши у них тиждень, вийшов з будинку і ночувати не повернувся. Батьки бояться, що їх сина убили. Проте в результаті ретельної перевірки заяви, що поступила від них, не виявлено корисність даних тих, що свідчать про здійснений відносно Р. злочин. Р. так і не повернувся додому, тому немає підстав відмовити в порушенні кримінальної справи у зв'язку з відсутністю події злочину або навіюваність наявністю іншої обставини, що виключає провадження у справі. По закінченню десятиденного (тридцятидобового) терміну попередньої перевірки заяви про злочин повинна бути винесена ухвала про відмову в збудженні кримінальної справи по ч. антрепренер 1 ст. 148 КПК РФ, без посилання на який-небудь пункт ч. 1 ст. 24 КПК РФ.
Перед придбанням роботи Поняття доказів у кримінальному процесі Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також ефект ореолу.
Найбільш строго дана юридична конструкція дотримується в даний час в англійській системі перегляду вироків Суду корони. Оскільки англійське право не знає відстрочення для вступу преференції вироку до законної сили і апеляційна скарга зазвичай не припиняє виконання покарання (виключення складає лише вирок до страти), право на оскарження вироку (за певних умов) надане тут тільки засудженому. Обвинувач, декрет-закони за загальним правилом, не має такої можливості. У континентальному кримінальному процесі правила перегляду судових рішень, витікаючі з принципу non bis in idem, в цілому також дотримуються, але не так жорстко. землеустрій Апеляційні або касаційні скарги у Франції, Німеччині і Росії з деякими обмеженнями можуть подаватися як представниками захисту, так і звинувачення, як на користь обвинуваченого, так і проти його інтересів. У жаляча бджола апеляційному порядку обвинувач може оскаржити тут навіть виправдувальний вирок; у Германії - він має право зробити це і в касаційному порядку, а в Росії - в касаційному і, як буде легіслатура показано нижче, за певних умов в наглядовому провадженні.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Поняття доказів у кримінальному процесі. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Поняття доказів у кримінальному процесі

Курсові роботи з кримінального процесу