Курсові роботи з кримінального процесу

Поняття, завдання і значення стадії досудового розслідування

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження завдань і значення досудового розслідування.....5
1.1. Поняття, значення і завдання досудового розслідування.....5
1.2. Форми попереднього розслідування.....10
Розділ 2. Аналіз основних положень досудового розслідування.....14
2.1. Підслідність та провадження досудового слідства.....14
2.2. Забезпечення прав учасників досудового розслідування та недопущення розголошення даних досудового розслідування.....20
2.3. Складання процесуальних документів при провадженні досудового розслідування.....23
2.4. Розслідування злочинів групою слідчих.....26
2.5. Використання науково-технічних засобів при розкритті й розслідуванні злочинів.....31
Розділ 3. Прокурорський нагляд за додержанням законів при проведенні дізнання та досудового розслідування.....35
Висновки.....41
Література.....43

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Поняття, завдання і значення стадії досудового розслідування"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Поняття, завдання і значення стадії досудового розслідування"

 

Файл з курсовою "Поняття, завдання і значення стадії досудового розслідування" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4628 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Стадія досудового розслідування виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

До суду можуть бути оскаржені не всі рішення і дії (бездіяльність) дізнавача, слідчого, прокурора, але тільки: а) про відмову в збудженні кримінальної справи, би) про припинення кримінальної справи, в) дайм все інші їх рішення і дії (бездіяльність), які здатні заподіяти збиток конституційним правам і свободам учасників кримінального судочинства або утруднити доступ громадян до правосуддя. Вони можуть бути оскаржені до суду цехи по місцю провадження попереднього розслідування (ч. 1 ст. 125). Рішення про відмову в збудженні кримінальної справи і про припинення кримінальної справи виділені в цьому переліку особливо, оскільки найбільш очевидним чином код перешкоджають реалізації конституційного права громадян на доступ до правосуддя (ст. 52 Конституції РФ). Таким чином, законом встановлений загальний критерій для визначення дій (бездіяльності) і рішень, які можуть бути оскаржені до арат суду, - це їх здатність заподіяти збиток конституційним правам і свободам або утруднити доступ громадян до правосуддя. Сам факт порушення конституційних прав і свобод громадян є достатньою підставою для звернення фіма за судовим захистом в період досудового провадження. Так, наприклад, може бути оскаржено до суду порушення конституційного права, сформульованого у вигляді заборони на використання судових доказів, отриманих з порушенням федерального закону керли (ч. 2 ст. 50 Конституції РФ). Практично це означає, що результати будь-якої слідчої дії можуть бути оскаржені до суду по мотивах порушення при його проведенні вимог федерального закону. Згідно правовим едикт позиціям, виробленим Конституційним Судом РФ, до суду може бути оскаржено і ухвала про збудження кримінальної справи, а також неодноразове відновлення припиненої кримінальної справи, зокрема поодинці і тій же підставі коком.
Кожна вагома структурна частина курсової Стадія досудового розслідування (зміст, вступ, розділи, висновки, фіскал, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи заява надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), тварини - з абзацного відступу.
Слідчі прокуратури ведуть дізнання по всіх кримінальних справах про злочини, вказані в ч. 3 ст. 150 КПК, здійснених: 1) шантаж членом Ради Федерації; 2) депутатом Державної Думи; 3) депутатом законодавчого (представницького) органу державної влади суб'єкта РФ; 4) депутатом, членом виборного органу місцевого самоврядування; 5) виборною посадовою особою органу місцевого самоврядування; майно 6) суддею Конституційного Суду РФ; 7) суддею федерального суду загальної юрисдикції або федерального арбітражного суду; 8) світовим суддею; 9) суддею конституційного (статутного) суду суб'єкта РФ; 10) засідателем присяги або арбітражного звичаї в період здійснення ним правосуддя; 11) Головою Рахункової палати РФ, його заступником або аудитором Рахункової палати РФ; 12) Уповноваженим з прав людини в РФ; 13) Президентом РФ, що припинили виконання евікція своїх повноважень; 14) кандидатом в Президенти РФ; 15) прокурором; 16) слідчим; 17) адвокатом; 18) посадовими особами органів федеральної служби безпеці, служби зовнішньої розвідки РФ, Федерального агентства урядового зв'язку і інформації податок при Президентові РФ, Федеральної служби охорони РФ, органів внутрішніх справ РФ, установ і органів кримінально-виконавчої системи МЮ РФ, органів податкової поліції, митних органів РФ, військовослужбовцями, громадянами, що проходять військові збори, маркіз особами цивільного персоналу Озброєних Сил РФ, інших військ, військових формувань і органів у зв'язку з виконання ними своїх службових обов'язків або здійснених в розташуванні частини, з'єднання, установи, гарнізону (подп. "б" відкуп і "в" п. 1ч. 2 ст. 151 КПК).
У вступі курсової Стадія досудового розслідування обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, пенсія, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Заздалегідь встановити круг обставин, що входять в предмет доведення у справі і що мають значення для справи, неможливо. Ці обставини визначаються дізнавачем, слідчим, прокурором і судом, але пломба встановлюються, в першу чергу, слідчим шляхом розробки і перевірки версії події, що відбулася. Порівняно просто визначити відношувану доказів, коли вони направлені на підтвердження або спростування юридичних фактів, прямо передбачених гіпотезами еськроу норм і достатньо точно орієнтованих в часі і просторі. Складніше вирішувати ці завдання при використанні непрямих доказів, оскільки не завжди відразу очевидно, чи зв'язані встановлювані ними побічні факти з головними подьячий обставинами. Тут виникає своєрідна, умовна відношувана, яка у міру руху справи стає безумовною або спростовується. Позитивне значення конструкції відношуваної полягає в закладеній тут вимозі про те, що при доведенні обставин, договір що входять в предмет доведення справи дізнавачем, слідчим, прокурором і судом, належить отримати, перевірити і оцінити ті докази, що відносяться до справи, які необхідні і достатні для винесення обгрунтованої ухвали. кочівник Дана обставина свідчить про те, що будь-які обставини, що входять в предмет доведення, мають свою межу доведення. Він визначається дізнавачем, слідчим, прокурором і судом і залежить від круга фактичних обставин, артикул що входять в предмет доведення, від інших обставин, що мають значення для справи.
Список літератури курсової Стадія досудового розслідування - більше 20 джерел, фельяни. Бібліографічні описи посилань, штандорт у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
У вузькому сенсі слова-терміни "слідчі і судові дії" - дії слідчого, дізнавача, судді або судна, направлені конгрес на збирання, дослідження, перевірку і оцінку доказів. Найважливішою ознакою слідчих дій, що розуміються у вузькому сенсі слова і є предметом розгляду в справжній темі, виступає їх пізнавальна мета. За допомогою евристика провадження слідчих дій слідчий і дізнавач з'ясовують (доводять, встановлюють, виявляють) фактичні обставини завершеного діяння з ознаками складу злочину і встановлюють винних осіб. Іншою не менш важливою характеристикою слідчих дій у біометрія вузькому сенсі слова є можливість провадження деяких з них в примусовому порядку. За наявності властивості примусовості ці слідчі дії проводяться лише на підставі спеціальних процесуальних документів: ухвал дізнавача і слідчого мандамус або судового рішення. Властивість примусовості свідчить про те, що ці слідчі дії відносяться до заходів примушення процесуального характеру, оскільки переслідують не тільки пізнавальні, але і правоограничительние цілі. Нарешті, дані слідчі повістка дії володіють властивістю посвідчення наявності певних фактичних обставин, зокрема процесу попереднього розслідування. Вони засвідчують, зокрема, факт, хід, зміст і результати їх провадження, присутність учасників слідчих дій, дотримання вимог карно-процесуального закону економія і т.д.
Посилання в тексті роботи Стадія досудового розслідування - в квадратних дужках, сецессия- відповідно до чинних вимог ВАК.
Аналогія кочетникі права застосовується лише в крайніх випадках, коли немає карно-процесуальної норми, відповідної для застосування аналогічно закону. Тоді для врегулювання тих, що виникають в процесі відносин можуть застосовуватися безпосередньо загальні початки карно-процесуального юрідізация права. Так, згідно п. 11 ч. 1 ст. 53 КПК захисник має право використовувати будь-які, крім вказаних в названій статті, не заборонені законом засоби і способи захисту: наприклад, правозахисні акції, піроманія що включають звернення до всіх правозахисних організацій, суспільних об'єднань, думських фракцій, до всіх засобів масової інформації і до всіх громадян країни із закликом активізувати правозахисні механізми в легальних формах протесту демографія проти порушення прав людини і т.д. По суті, це означає, що захисник, використовуючи нові засоби і способи захисту, використовує аналогію права. Прикладом широкого застосування аналогії права в кримінальному процесі можуть синойкизм служити також багато рішень Конституційного Суду РФ, якими пропуски в законодавстві, викликані визнанням неконституційними ряду норм КПК, заповнені за допомогою інтерпретації загальних правових положень і принципів, що містяться в Конституції апробація РФ і нормах міжнародного права.
Курсова робота облігація - Стадія досудового розслідування була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Міркуючи про касаційний і апеляційний перегляд рішень суду першої інстанції, слід мати психопатія на увазі, що поняттям "Суд першої інстанції" охоплюється не тільки суд, вирок, що ухвалив, або що виніс іншу ухвалу в ході судового розгляду. Згідно п. 52 ч. 1 ст. 5 форфейтинг КПК судом першої інстанції є також суд, який ухвалював рішення в ході досудового провадження у кримінальній справі. На стадії попереднього розслідування судом можуть прийматися рішення про провадження окремих процесуальних дій постачання (обшук в житлі, контроль і запис переговорів, накладення арешту на майно; приміщення в медичний і психіатричний стаціонар осіб, що не містяться під вартою, для провадження експертизи і ін.), а також автентичний рішення по скаргах зацікавлених осіб на дії (бездіяльність) і рішення слідчого, прокурора, дізнавача, органу дізнання, здатні заподіяти збиток конституційним правам і свободам учасників кримінального судочинства або утруднити доступ громадян до лоро-конто правосуддя (ч. 1 ст. 125 КПК). Вказані ухвали суду також можуть бути оскаржені в касаційному порядку. Оскільки вони приймаються суддями районного рівня (ч. 9 ст. 31 КПК), апеляційний порядок оскарження референдум таких ухвал не застосовується.
Випадкові юридичні терміни - ділова гра, а також вираз - пенсионарій.
Обставинами кримінальної справи, які сталі відомі суддям або репродукція засідателям присяг у зв'язку з участю у провадженні у даній кримінальній справі, є як ті, про які вони дізналися в ході судових слідчих дій, так і будь-які інші обставини цієї угода тріпс кримінальної справи. Під обставинами кримінальної справи в даному випадку слід розуміти не тільки обставини події злочину, наявність або відсутність винності обвинуваченого і інші обставини, що входять в предмет доведення (ст. очна ставка 73), але і обставини провадження самої кримінальної справи, зокрема думки, висловлені під час наради суддів або засідателів присяг; дії учасників процесу і дії третіх осіб відносно учасників процесу, які були неосудність особисто сприйняті суддями і засідателями присяг або дані про яких були повідомлені ним будь-якими особами як в ході судового засідання, так і за його межами, і т.д. Сенс даного положення капітулярії полягає в гарантуванні незалежності суддів, які не повинні побоюватися застосування до них надалі яких би то не було санкцій у зв'язку з їх участю в розгляді справи, зокрема тих, які що забруднює передбачені для свідків за відмову від дачі свідчень.
Перед придбанням роботи Стадія досудового розслідування Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також довіреність.
Право обвинуваченого не свідчити проти себе зона франка закріплене в п. "g" ч. 3 ст. 14 Пакту. Не дивлячись на те, що ст. 6 Конвенції прямо не указує на наявність такого права у обвинуваченого, Європейський суд в своїх ширина ринку рішеннях виводив це право із загальних умов справедливого правосуддя. Конституція РФ (ст. 51) розповсюдила це право не тільки на обвинуваченого, але і на кожного, хто виступає як свідок. Більш того, встановлення Конституція РФ надала право не свідчити не тільки проти себе, але і проти свого чоловіка і близьких родичів. Ці положення повністю реалізовані в КПК. Якщо таке право не роз'яснене обвинуваченому, помилування потерпілому або свідкові, то докази, отримані в результаті їх допиту, повинні визнаватися неприпустимими. Хоча Європейський суд виходить з того, що правила про допустимість доказів відносяться до виняткової компетенції національного законодавства, звітність проте, якщо заявник стверджує, що, будучи таким, що притягає до кримінальної відповідальності, вимушений був надавати свідчення, Суд вважає такий судовий розгляд несправедливим і визнає порушення ст. 6 Конвенції.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Стадія досудового розслідування. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Поняття, завдання і значення стадії досудового розслідування

Курсові роботи з кримінального процесу