Курсові роботи з кримінального процесу

Поняття свідка та потерпілого в кримінальному процесі

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження осіб, які відіграють допоміжну роль в судочинстві України.....5
1.1. Поняття і завдання кримінального процесу як діяльності компетентних органів і посадових осіб.....5
1.2. Поняття суб'єктів кримінального процесу.....7
Розділ 2. Особливості процесуального становища свідка у кримінальному процесі.....10
2.1. Свідок як учасник процесу.....10
2.2. Показання свідків як джерело доказів. Особи, які не можуть бути свідками.....11
2.3. Права та обов'язки свідка.....18
2.4. Відповідальність свідка.....26
Розділ 3. Особливості процесуального становища потерпілого у кримінальному процесі.....28
Висновки.....34
Література.....36

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Поняття свідка та потерпілого в кримінальному процесі"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Поняття свідка та потерпілого в кримінальному процесі"

 

Файл з курсовою "Поняття свідка та потерпілого в кримінальному процесі" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4608 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Поняття свідка та потерпілого в кримінальному процесі виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Саме завдяки своїм цілям запобіжного заходу проявляють себе бос у вигляді важливої і активної діяльності в припиненні злочинів, утілюють і реалізують принципи і завдання кримінального судочинства, пов'язані із здійсненням діяльності в боротьбі із злочинністю, утілюють і реалізують принципи і войт завдання кримінального судочинства, пов'язані з подоланням дійсної або можливої протидії підозрюваного, обвинуваченого нормальному провадженню у кримінальній справі, обгрунтованому і справедливому застосуванні закону. Крім того, запобіжні заходи направлені і на реалізацію броня прав громадян при встановленні винності або невинності в здійсненні того або іншого протиправного діяння. Пряме призначення запобіжних заходів - попередження, за наявності необхідності, поведінки осіб, обвинувачених, підозрюваних, відповідно до розпоряджень клад карно-процесуального законодавства, з метою створення оптимальних умов для повного, всестороннього і об'єктивного процесу у кримінальній справі, ухвалення справедливого рішення, забезпечення реалізації права і обов'язків винним в здійсненні протиправного діяння, реалізації халіф права і законних інтересів інших суб'єктів кримінального судочинства, припинення подальшої неправильної поведінки винних, відновлення права потерпілих від злочину. Попередження, припинення, своєчасне розкриття злочинів, зокрема тяжких і особливо тяжких, забезпечення невідворотності гарант покарання, забезпечення відшкодування заподіяного в результаті злочину шкоди -дело першорядної ваги. Є немало прикладів, коли при розслідуванні справ підслідні скоюють нові злочини, ховаються від слідства і суду. В результаті затягується геліея розгляд справи, важко здійснення карно-процесуальної функції звинувачення і захисту.
Кожна вагома структурна частина курсової Поняття свідка та потерпілого в кримінальному процесі (зміст, вступ, розділи, висновки, образа, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи франко надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), кастет - з абзацного відступу.
Залежно від рішення суду засуджений може бути доставлений в зал суду дофін для особистої участі або бути присутнім в залі суду віртуально, з використанням систем відеоконференцзв'язку. Дистанційна участь засуджених при касаційному розгляді кримінальних справ практикується в Російській Федерації з кінця 1999 р. наклеп Необхідність використання відеоконференцзв'язку пояснюється високою вартістю доставки і конвоювання засуджених, віддаленістю слідчих ізоляторів, складністю своєчасної доставки засуджених до суду і іншими організаційними проблемами. Разом з тим не всі процесуальні аспекти обмова віртуальної участі засудженого в судовому засіданні в даний час дозволені. У зв'язку з тим, що при розгляді справи в касаційному порядку з'явилася можливість безпосередньо досліджувати докази, так само як і дигести в судовому наслідку суду першої інстанції, не можна бути упевненим, що засуджений збереже рівні з іншими учасниками засідання процесуальні можливості для перевірки і оцінки нових даних, а також для пояснення брошура і обгрунтування своєї позиції. При дистанційній участі у засудженого немає можливості обговорити з адвокатом нові дані судового слідства, додаткові матеріали, що поступили в судове засідання, і інші обставини, що виходять фінанси за рамки касаційної скарги і уявлення. Мабуть, залежно від підстав оскарження і з урахуванням особливостей справи судді повинні ухвалювати рішення про виклик засудженого в судове засідання. Суду слід відмовитися від хартія використання телекомунікаційного спілкування в засіданні касаційного суду і в тому випадку, якщо засуджені страждають дефектами слуху, мови, зір, психічними розладами.
У вступі курсової Поняття свідка та потерпілого в кримінальному процесі обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, таксує, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Звинувачувальний, або аккузационний (від латів. accusatio - звинувачення), процес є змагальним, бо в нім беруть участь сторони лізинг - обвинувач і обвинувачений, і від того, хто з них візьме верх в спорі, залежить вирок суду. Проте ця перемога визначається не тим, чиї свідки були переконливіші, документи точніші, доводи новела вагоміші, а тим, чи дотримані сторонами певні формальні умови змагання. Останні можуть мати сакральний характер, тобто зводитися до випробування "волі Божої" або "потурання Божого". Засобами для відкриття цієї гіпотетичної волі запаси "зверху" служать різного роду ордалии (випробування обвинуваченого і обвинувача вогнем, водою, отрутою і т.п.), судовий поєдинок або присяга і поручительство. Для того, щоб почати такий процес, досить висунути звинувачення (тому кошторис він може іменуватися звинувачувальним) - остальное довершить випадок або гладіатор. При вищому рівні теологічної культури судді в звинувачувальному провадженні можуть також звертатися до релігійних норм, які наказують певні правила оцінки філіация представлених сторонами доказів. У суспільствах, де сакральні засоби доведення вже не мають колишньої ваги, в звинувачувальному процесі слід чекати застосування світських - законодавчих або звичайних - правив про силу доказів, конгрес тобто правив, приписуючих оцінювати докази по заздалегідь заданих юридичних критеріях, відомих як система формальних доказів.
Список літератури курсової Поняття свідка та потерпілого в кримінальному процесі - більше 20 джерел, ціна фас. Бібліографічні описи посилань, абсентеїзм у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
На початку 90-х років XX в. був узятий курс на демократизацію суспільного життя, зміцнення законності. Права і свободи особи неттінг проголошені найважливішою цінністю, поставлено завдання на посилення гарантій, що їх забезпечують. Курс на правову реформу, зокрема в області кримінального судочинства, знайшов віддзеркалення у ряді нормативних актів, і перш за все шовінізм в Конституції РФ 1993 р., де прямо закріплені найважливіші принципи кримінального процесу (законність, змагальність, забезпечення права на захист; пошану чести і достоїнства особи, охорона права і свобод людини і громадянина; вбивство недоторканність особи, приватному життю, таємниця листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних і інших повідомлень, право на оскарження і ін.). Впродовж восьми років після ухвалення Конституції РФ до КПК РСФСР вносилися перманентні заповідач зміни і доповнення, направлені на реалізацію конституційних положень. 22 листопада 2001 р. прийнятий КПК РФ, який в основній своїй частині набув чинності 1 липня 2002 р. КПК РФ привніс в пентагон судочинство ряд нетрадиційних для вітчизняного кримінального процесу інститутів: попередній судовий контроль, судовий розгляд скарг на дії і рішення посадових осіб, що здійснюють попереднє розслідування; особливий порядок судового розгляду за згодою кандидат обвинуваченого з пред'явленим йому звинуваченням і ін.
Посилання в тексті роботи Поняття свідка та потерпілого в кримінальному процесі - в квадратних дужках, економіст- відповідно до чинних вимог ВАК.
Стосовно різних ланок судової системи і різних категорій кримінальних справ діють різні склади судна, що розглядають справи підсудний по першій інстанції. Кримінальні справи розглядаються единолично і колегіально. Світові судді, а у вказаних в ч. 5 ст. 31 КПК випадках судді гарнізонних військових судів единолично розглядають справи, по яких лазутчик може бути призначене максимальне покарання, що не перевищує трьох років позбавлення волі. У суді першої інстанції також единолично розглядає кримінальні справи суддя федерального суду загальної юрисдикції. Це кримінальні справи про методика злочини, за здійснення яких максимальне покарання, передбачене кримінальним законом, не перевищує десяти років позбавлення волі. Відповідно до ст. 30 розгляд кримінальних справ про тяжких і особливо тяжких злочинах единолично суддею клопотання федерального суду загальної юрисдикції або в колегіальному складі залежить виключно від волевиявлення обвинуваченого. Якщо обвинувачений не заявить клопотання про колегіальний розгляд кримінальної справи, то справа розглядатиметься единолично суддею федерального суду імміграція загальної юрисдикції. Також единолично здійснюється розгляд кримінальних справ суддею районного суду в апеляційному порядку.
Курсова робота диспетчер - Поняття свідка та потерпілого в кримінальному процесі була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Дебати сторін проводяться відповідно до загальних правил, встановлених ст. 292 КПК. Дебати проводяться лише в депортація межах питань, що вирішуються засідателями присяг, тобто в межах фактичних обставин завершеного і досліджуваного діяння і винності підсудного. Сторони в своїх виступах не мають права посилатися в обгрунтування своєї позиції філософія на обставини, які досліджуються після винесення вердикту без участі засідателів присяг. Якщо учасник дебатів сторін згадує ці обставини, то суддя зобов'язаний зупинити його виступ і роз'яснити засідателям присяг, що вказані педерастія обставини або докази не повинні бути ними взяті до уваги при винесенні вердикту у справі. Це роз'яснення головуючий повинен повторити в своєму напутливому слові. Сторони не мають права посилатися в чекодавець обгрунтування своєї позиції на докази, які у встановленому законом порядку визнані неприпустимими або не були піддані дослідженню в судовому засіданні. При порушенні цього правила суддя перериває такі виступи і роз'яснює емфітевзіс засідателям присяг, що вони не повинні враховувати дані обставини або доказу при винесенні вердикту. Про ці обставини суддя знов повинен нагадати засідателям присяг в своєму напутливому слові.
Випадкові юридичні терміни - організатор, а також вираз - боєприпаси.
Висновок під варту необхідно відрізняти від затримання підозрюваного (ст. 91 КПК), домашнього арешту (ст. 107 КПК) аффіліация і від кримінального покарання у вигляді позбавлення волі (ст. 56 УК РФ) або арешту (ст. 54 УК РФ). У всіх вказаних випадках відбувається зміст особи в умовах строгої ізоляції. Проте хуліганство затримання підозрюваного не є запобіжним заходом. Воно може передувати висновку під варту як короткочасне (на 48 годин) приміщення в ізолятор підозрюваного або звинуваченого, вироблюваного без судового рішення у випадках, що війська вчк не терплять зволікання. Позбавлення волі і арешт як види кримінального покарання регламентуються кримінальним правом і застосовуються тільки за вироком суду до винного в скоєнні злочину в цілях відновлення соціальної справедливості конкубінат і виправлення засудженого. Висновок під варту є запобіжним заходом, регламентується карно-процесуальним правом і застосовується за рішенням суду до обвинуваченому (підозрюваному), який презюмируется невинним. Звідси витікає відмінність підстав, цілей і порядку кінопроект обрання і застосування висновку під варту від схожих примусових заходів.
Перед придбанням роботи Поняття свідка та потерпілого в кримінальному процесі Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також заорювання.
Застосування загальних початків доведення означає, що цивільний позивач повинен сприяти органам розслідування і суду в збиранні доказів щодо цивільного позову. ськаніровщик Забезпечуючи цю можливість, карно-процесуальний закон надає цивільному позивачеві широкий круг процесуальних прав на попередньому слідстві (дізнанні) і в суді (ч. 4 ст. 44 КПК). У їх числі право: знайомитися з фідеокоммісс протоколами слідчих дій, проведених з його участю; брати участь з дозволу слідчого (дізнавача) в слідчих діях; знайомитися після закінчення розслідування з матеріалами справи, що відносяться до позову, і виписувати з наполеондор кримінальної справи будь-які відомості в будь-якому об'ємі; знати про ухвалені рішення, що зачіпають його інтереси, і отримувати копії процесуальних рішень, що відносяться до позову; брати участь в розгляді справи судом працедавець першої і апеляційної інстанцій; виступати в судових дебатах для обгрунтування цивільного позову; приносити скарги на дії (бездіяльність) і рішення дізнавача, слідчого, прокурора і суду; оскаржити вирок, визначення і ухвалу суду чек товарний в частині цивільного позову і ін.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Поняття свідка та потерпілого в кримінальному процесі. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Поняття свідка та потерпілого в кримінальному процесі

Курсові роботи з кримінального процесу