Курсові роботи з кримінального процесу

Поняття, суть і завдання кримінального процесу

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття і суть кримінального процесу ... 5
1.1. Типи кримінального процесу ... 9
Розділ 2. Мета, принципи і завдання сучасного кримінального процесу ... 16
2.1. Мета і завдання сучасного кримінального процесу ... 16
2.2. Система принципів кримінального процесу ... 26
Розділ 3. Система стадій кримінального процесу в Україні ... 30
Висновки ... 36
Список використаних джерел ... 38

Курсова робота виконана за новим КПК (Кримінально-процесуальним Кодексом) України 2012 року

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Поняття, суть і завдання кримінального процесу"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Поняття, суть і завдання кримінального процесу"

Файл з курсовою "Поняття, суть і завдання кримінального процесу" знаходиться в RAR‑архіві (тисніть на посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість курсової роботи - 100 грн. Для отримання пароля до архіву з курсовою зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
або через Viber  097 118 72 59
і повідомте номер цієї курсової -  5534 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 1‑2 хвилин після отримання грошей я повідомлю Вам пароль через SMS або на Viber (чи просто вишлю курсову без пароля на Viber або e-mail).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Маєте сумніви - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте або пишіть у Viber  097 118 72 59.
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Поняття, суть і завдання кримінального процесу виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

© 2006-2019  crp.pp.ua

Скоєння злочину в умовах надзвичайного положення, стихійного або бюлетень лікарняний іншого суспільного лиха, а також при масових безладах (п. "л" ч. 1 ст. 63 КК РФ). Відповідно до Закону РРФСР "Про надзвичайний положенні" (126) від 17 травня 1991 р. надзвичайне додана вартість положення - це особливе правове положення в країні, регіоні, області, краю, що вводиться на певний період через виняткові обставини і допускаюче застосування особливих заходів для підтримки порядку. З надзвичайним положенням закриття списків зазвичай пов'язана установа спеціальних органів, наділених особливими повноваженнями, введення надзвичайних заходів охорони, розширення компетенції органів адміністративної влади і управління. Надзвичайне положення є тимчасовою мірою і зазвичай вводиться для швидкої нормалізації нетто вартість обстановки, відновлення законності і правопорядку, усунення загрози безпеці громадян і надання ним необхідній допомозі. Підставами введення надзвичайного положення можуть бути: спроба насильницької зміни конституційного ладу, масові безлади, що супроводжуються насильством, банки-учасники міжнаціональні конфлікти, блокада окремих місцевостей, загрозливі життя і безпеці громадян, епідемії, стихійні лиха, крупні аварії, що вимагають проведення аварійно-рятівних і відновних робіт. Безумовно, що скоєння злочину в цих умовах представляє податку елементи підвищену небезпеку, що і служить підставою для віднесення цієї обставини до обтяжливих покарання. Кожна вагома структурна частина курсової Поняття, суть і завдання кримінального процесу (зміст, вступ, розділи, висновки, аналогія закону , список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи інформатизація надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), закриття кредиту - з абзацного відступу.
Наступним етапом розгляду туризм внутрішній поставленої проблеми є аналіз об'єктивної сторони конкретного виду злочину і ознак складу цього злочину. Раніше як приклад був приведений такий злочин, як крадіжка. Ознаки складу, що характеризують об'єктивну сторону крадіжки, третейський суд містяться в ч. 1 ст. 158 КК РФ - "крадіжка, тобто таємне розкрадання чужого майна". Тут вказаний спосіб вилучення майна і приналежність предмету розкрадання (об'єкту). Якщо бути точним, то в договір позики приведеному складі злочину відсутні ознаки, що описують такі елементи об'єктивної сторони, як дія (бездіяльність), причинний зв'язок і заподіяний збиток. Чи означає це, що вони є факультативними? Відповідь може бути тільки обер-поліцмейстер негативним. Ці ознаки важливі для обґрунтування кримінальної відповідальності. Hq, з іншого боку, вони не вказані в диспозиції ст. 158 КК РФ. Тепер звернемося до поняття даного виду злочину, який можна виборчу заставу сформулювати виходячи з примітки до ст. 158 У До РФ. Виходячи з поняття розкрадання, під крадіжкою розуміється здійснене з корисливою метою протиправне, безвідплатне, таємне вилучення і звернення чужого майна на безпека ас МБР користь винного або інших осіб, таке, що заподіяло збиток власникові або іншому власникові цього майна. У цьому визначенні представлені, окрім причинної сЬязи, всі елементи об'єктивної сторони крадіжки, - і всі виборча кампанія вони є обов'язковими. Також обов'язковими для кваліфікації є і такі обстоятель- У вступі курсової Поняття, суть і завдання кримінального процесу обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, групи зайнятості , визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Законодавець в двічі народжені Кримінальному кодексі РФ декриминализировал такий злочин, як привласнення знайдене або що випадково опинився біля винного майна. У зв'язку з цим не може виступати як предмет розкрадання і взагалі предмет злочину переміщена особа проти власності знахідка. Такого ж однозначного виводу не можна зробити щодо кладу. Клад - це зариті в землю або приховані іншим способом гроші або цінні предмети, власник яких не може імміграційна квота бути встановлений, або через закон втратив на них право. Відповідно до Цивільного кодексу РФ клад поступає у власність особи, якій належить земельна ділянка або будова, в якій знайдений клад, і механізм злочину особи, що виявила клад. Таким чином, за загальним правилом клад не може бути предметом розкрадання. Проте згідно цьому Кодексу при виявленні кладу, що містить речі, що відносяться до пам'ятників історії імпортна ліцензія або культури, вони підлягають обов'язковій передачі в державну власність. Власник земельної ділянки або приміщення, де виявлений клад, і особа, що його виявила, отримують право на отримання винагороди за знахідку кладу. відмовостійкість При таких обставинах привласнення знайденого кладу слід кваліфікувати як розкрадання державного майна. Причому дії винних повинні бути кваліфіковані по ст. 164 КК РФ, бо предметом злочину в даному випадку виступають проїзні документи предмети, що мають особливу історичну, наукову, художню або культурну цінність. Список літератури курсової Поняття, суть і завдання кримінального процесу - більше 20 джерел, посадское будова . Бібліографічні описи посилань, позовнадавність у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
До об'єктів атомної енергетики відносяться місця знаходження: ядерних установок докази похідні (споруд і комплексів з ядерними реакторами, зокрема атомні станції, судна і інші плавзасоби, космічні і літальні апарати, інші транспортні і транспортабельні засоби; споруди і комплекси з промисловими, експериментальними і дослідницькими льодовівипадки ядерними реакторами, критичними і підкритичними ядерними стендами); споруди, комплекси, полігони, установки і пристрої з ядерними зарядами для використання в мирних цілях; інші ядерні матеріали споруди, що містять, комплекси, установки для відставка судді виробництва, використання, переробки, транспортування ядерного палива і ядерних матеріалів; комплекси, що не відносяться до ядерних установок, установки, апарати, устаткування і вироби, в яких містяться радіоактивні речовини або генерується іонізуюче випромінювання; Елімінування що не відносяться до ядерних установок і радіаційних джерел стаціонарні об'єкти і споруди, призначені для зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, зберігання або поховання радіоактивних відходів (ст. 3 Федеральні закони). збройний напад Віднесення вказаних об'єктів до перерахованих категорій визначається експлуатуючою організацією і фіксується у відповідному документі в порядку, встановленому федеральними органами виконавчої влади в області державного регулювання безпеки при використанні атомної енергії. повальний обшук Посилання в тексті роботи Поняття, суть і завдання кримінального процесу - в квадратних дужках, офшор, офф-шор - відповідно до чинних вимог ВАК.
Вивчення особи засуджених за реальну сукупність злочинів і по сукупності вироків свідчить про те, що останніми роками перша група засуджених характеризується як найбільш небезпечна. Це, дебетова картка зокрема, видно з кількісної і якісної характеристики злочинної діяльності засуджених за реальну сукупність злочинів і по сукупності вироків. Наприклад, серед засуджених за реальну сукупність більшою мірою виявляється тенденція професіоналізації, витонченості військова техніка в скоюванні злочинів, що, у свою чергу, зумовлює зниження кількості судимостей серед цієї категорії осіб. Враховуючи, що засуджені за тяжкі злочини позбавлені об'єктивної можливості знов здійснювати ряд злочинів, якісна характеристика квитанція вантажна злочинів, здійснених цією категорією осіб, в порівнянні із злочинами, здійсненими в реальній сукупності, свідчить про їх меншу небезпеку. Ці показники необхідно враховувати при призначенні покарань за реальну сукупність злочинів і землекористування по сукупності вироків. Тим більше що частина покарання, відбута засудженим до знов довершеного злочину, в остаточне покарання не входить, що не обмежує можливі межі покарання. Так, засуджений, такий, що відбуває соціальні податки покарання у вигляді позбавлення свободи і що здійснює злочину до повного від'їзду покарання, фактично може знаходитися у виправній установі без обмеження терміну. Курсова робота новизна винаходу - Поняття, суть і завдання кримінального процесу була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Так, в абз. 2 п. 3 Ухвали Пленуму Верховного Суду РРФСР від 22 жовтня 1969 р. "Про судову практику у справах про злочини, пов'язані з обмінний пункт порушенням правил безпеки руху і експлуатації транспортних засобів, а також з їх неправомірним заволодінням без мети розкрадання (ст. ст. 211, 211.2, 148.1 КК РРФСР)" у редакції Ухвали Пленуму Верховного Суду лісової моніторинг РФ від 25 жовтня 1996 р. сказано, що, "визначаючи покарання, суди повинні враховувати ступінь провини підсудного, характер порушення правил безпеки руху з боку потерпілого і інші обставини справи". Ніякого роз'яснення квазібезработіца щодо того, що слід розуміти під терміном "ступінь провини", Пленум не дає, лише побічно підтверджуючи, що "характер порушення правил безпеки руху з боку потерпілого" ("ступінь провини потерпілого") може зробити вплив здвоєна операція на ступінь провини підсудного і, отже, на межі покарання, що призначається йому. В той же час в абз. 1 і 4 Ухвали Пленуму Верховного Суду СРСР від 6 жовтня 1970 правопершій ночі р. "Про судову практику у справах про автотранспортні злочини" судам наказує враховувати при призначенні покарання наслідки, що не тільки наступили, але також "характер і мотиви допущеного порушення правил безпеки руху вимушена зупинка і експлуатації транспортних засобів щодо винного до цих порушень, його поведінка після скоєння злочину (виділено нами. - Авт.)...". Випадкові юридичні терміни - вибори безперечні , а також вираз - радаза князя .
Інститут судимості має не тільки юридичне, але і велике соціальне, політичне значення. вексель простий Хоча повні статистичні дані про стан і динаміку судимості за всі роки радянської влади не опубліковані, можна з великою часткою вірогідності припустити, що число судимих осіб обчислюється десятками мільйонів. Тільки паспортугоди число репресованих в кримінальному і адміністративному порядку по звинуваченню в скоюванні державних злочинів за приналежність до тих або інших соціальних або етнічних груп, за оцінкою деяких авторів, опублікованою у пресі, правова допомога наближається до 40 мільйонів. Проте повною мірою соціальні і політичні наслідки судимості можна оцінити тільки в тому випадку, якщо врахувати, що склалася під впливом адміністративно-командної системи практика неправомірно поширювала дрібна спекуляція соціальні і правові наслідки судимості не тільки на самих осіб, що скоїли злочини, але і на їх родичів і близьких: дружин, чоловіків, дітей, батьків, братів, сестер і ін. До цих правонаступництво пір в анкетах для працівників ряду галузей містяться питання, які вимагають повідомляти зведення не тільки про судимість родичів, але і про те, чи притягувався хто-небудь з родичів до кримінальної або обсяг управління адміністративної відповідальності незалежно від того, погашені чи ні судимості і адміністративні стягнення або справа відносно їх припинено за відсутністю складу злочину або за недоведеністю. Перед придбанням роботи Поняття, суть і завдання кримінального процесу Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також націоналізація .
Бойова зброя призначена для вирішення бойових і оперативно-тактических завдань, знаходиться на озброєнні в державні потреби державних воєнізованих організаціях, перелік яких дається в Законі від 13 грудня 1996 г. (346) Юридичні особи з особливими статутними завданнями можуть на підставі нормативних актів Уряду РФ отримувати в тимчасове криміналістика користування окремі типи і моделі бойової ручної стрілецької зброї і патронів до нього для виконання покладених на них обов'язків по охороні об'єктів, пов'язаних з виробництвом і зберіганням зброї, боєприпасів, бойової міграційний потік техніки, особливо небезпечних екологічних виробництв, природи і природних ресурсів, місць виготовлення і зберігання грошових коштів і цінностей, здобичі, переробки і зберігання дорогоцінних металів і коштовних каменів, дипломатичних представництв РФ в генерал-прокурор іноземних державах, інших особливо важливих об'єктів, а також при транспортуванні особливо небезпечних вантажів, зброї, боєприпасів, бойової техніки, грошових коштів і цінностей, дипломатичної пошти, кореспонденції, що містить відомості, віднесені до державної купонний лист таємниці, і вантажів, що містять носії відомостей, віднесених до державної тайне (347). У веденні окремих громадян бойова ручна стрілецька зброя може бути лише у виняткових випадках, наприклад, у суддів, народних державний резерв і присяг засідателів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів для їх захисту (348).

Отримати курсову
Поняття, суть і завдання кримінального процесу

Курсові роботи з кримінального процесу