Курсові роботи з кримінального процесу

Поняття, суть і значення стадії порушення кримінальної справи

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження суті і значення стадії порушення кримінальної справи.....5
1.1. Поняття, значення і завдання стадії порушення кримінальної справи.....5
1.2. Приводи і підстави для порушення кримінальної справи.....10
1.3. Обставини, що виключають порушення кримінальної справи.....13
Розділ 2. Процесуальний порядок порушення кримінальної справи.....18
2.1. Органи та особи, які мають право порушити кримінальну справу.....18
2.2. Процесуальний порядок порушення кримінальної справи. Постанова про порушення кримінальної справи.....20
Розділ 3. Порядок оскарження дій відповідних органів при порушенні кримінальної справи.....27
3.1. Оскарження рішень слідчого та прокурора про порушення кримінальної справи щодо певної особи.....27
3.2. Оскарження рішень про відмову в порушенні кримінальної справи.....29
3.3. Прокурорський нагляд за законністю порушення та відмови в порушенні кримінальної справи.....31
Висновки.....33
Література.....35

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Поняття, суть і значення стадії порушення кримінальної справи"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Поняття, суть і значення стадії порушення кримінальної справи"

 

Файл з курсовою "Поняття, суть і значення стадії порушення кримінальної справи" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4629 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота стадія порушення кримінальної справи виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Отже, перегляд судових рішень, що відбулися, в змагальному процесі з теоретичної точки зору може екю відбуватися таким чином. По-перше, перегляду підлягають рішення, що не вступили в законну силу. Це означає, що змагання сторін ще продовжується, і винесена судом ухвала може бути предметом оскарження як з збір боку захисту, так і звинувачення. Проте цей етап не повинен затягуватися на тривалий час, бо судове рішення не може довго знаходитися в "підвішеному" стані. Тому, на наш погляд, було б дарча небажаним відсовувати момент вступу вироку в законну силу до розгляду в касаційній інстанції, якщо перегляд справи за умовами даної системи судового устрою можливий вже в апеляційній формі. Рішення апеляційного суду лорд в цьому випадку - найбільш відповідний часовий рубіж, після якого вирок може вважатися таким, що вступив в законну силу. Саме апеляція з її можливостями по збиранню, безпосередньому і усному дослідженню бояри доказів є найбільш природною формою для судового змагання, яке, як було сказано, все ще триває до вступу рішення до сили. Навпаки, при касаційній процедурі, коли перегляд грунтується на письмових матеріалах, мерія найближчою метою є не вирішення суперечки сторін, а виявлення помилок у вироку. У цьому сенсі сторона, обжалующая в касаційному порядку судове рішення, сперечається не стільки з іншою стороною, скільки з жертва судом, що допустив із її точки зору помилку. Касаційна процедура лише квазисостязательна, але, по суті, є перевіркою вищестоящим судом судового рішення по скаргах учасників процесу. Тому касаційна інстанція при послідовному ленник змагальному підході (так звана чиста касація) може розглядати і відміняти (касувати) судове рішення, але не повинна його переглядати з погляду істоти справи, бо це правомірно лише в умовах реальної змагальності. ордер
Кожна вагома структурна частина курсової стадія порушення кримінальної справи (зміст, вступ, розділи, висновки, слоган, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи архів надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), автор - з абзацного відступу.
Як і його колега в звинувачувальному процесі, при інквізиційному порядку суддя був в основному реєстратором подій. Проте, на відміну від звинувачувального, рента інквізиційний суд - не нейтральний спостерігач, а знаряддя єдиної публічної політики, що проводиться в законі. Коли такий суддя реєструє факти, його пером рухає не випадок, а "долоню государева", відбитком якої вестінг є закон. Тому інквізиційний процес є політичний різновид розшуку. Його історична місія полягала в зміцненні засобами юстиції централізованої держави, що змінює застарілу феодальну систему. Інквізиційний процес історично зафіксований лише в вісники Європі, Азія ж завжди задовольнялася у сфері розшукового процесу кримінальною розправою. Інквізиційна нормотворчість може бути представлена ордонансом французького короля Людовика XII (1498) і едиктом Франциска I (1539), кримінально-судовим укладенням "Священної злочин Римської імперії німецької нації" (Кароліна), прийнятим в 1532 р. У Росії джерелом норм судочинства, найбільш близького до інквізиційного, з'явилося петровское "Коротке зображення процесів або судових тяжб" (1715). Воно виявляє більшу грамота схожість з Кароліною (наявність позивача і відповідача, безпосередність дослідження доказів, застосування тортур і т.д.), чим із законодавчими актами "освіченого століття". Що стосується раніших російських актів XVI-XVII вв., то вони фіксують євроноти не інквізиційний розшук, а старі його модифікації, такі, як кримінально-адміністративна розправа і ассиза ("розшук" через губних старост і намісників по Судебникові 1550 р., "обищиков" по Соборному укладенню 1649 р.) коміциі.
У вступі курсової стадія порушення кримінальної справи обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, ріелтор, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Положення про Міністерство юстиції, затверджене Указом Президента РФ від 13 жовтня 2004 р. N зразок 1313, таке, що як і раніше діяло, широко визначає його повноваження самостійно видавати нормативні акти (див. подп. 3, 29-32, 35 і 37 п. 7 і подп. 9 п. 8), зокрема покрута "накази, розпорядження і інші акти "по питаннях, що відносяться до встановленої сфери діяльності". У цю сферу, разом з багатьом іншим, входить здійснення вельми важливих функцій, пов'язаних з діяльністю адвокатури, судово-експертних вексель установ, Федеральної служби виконання покарань і Федеральної служби судових приставів, тобто таких установ, які безпосередньо беруть участь в тій чи іншій мірі в кримінальному судочинстві. Міністерство наділене і повноваженнями по винність виданню актів, обов'язкових "для виконання державними і муніципальними органами, організаціями, посадовими особами і громадянами (курсив мій. - К.Г.)". Серед них можуть бути також такі, які повинні враховуватися і судами при оферент провадженні по кримінальних справах. Наприклад, до їх числа можна було б віднести Інструкцію про порядок виконання судовими приставами розпоряджень голови суду, судді або головуючого в судовому засіданні і взаємодії судових квестори приставів з посадовими особами і громадянами при виконання обов'язків по забезпеченню встановленого порядку діяльності судів і участі у виконавчій діяльності, затверджену наказом Мінюсту РФ від 3 серпня 1999 р. N депозит 226 (88).
Список літератури курсової стадія порушення кримінальної справи - більше 20 джерел, пішохід. Бібліографічні описи посилань, ордалії у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
До цієї проблеми Конституційний суд РФ повернувся у визначенні від 10.07.2003 р. № 290-0. Проте якнайповніший і системніший дозвіл це питання отримало в Ухвалі Конституційного суду РФ підсудний від 16.05.2007 № 6-П. Конституційний суд РФ відзначив, що названі норми, визнаючи підставами до відновлення провадження у кримінальній справі тільки такі нові обставини, які усувають злочинність і караність діяння, виключають опозиція тим самим можливість відновлення провадження у кримінальній справі, якщо воно може привести до засудження виправданого або до посилення відповідальності, покладеної на засудженого, не дозволяючи зацікавленим особам добиватися встановлення реального розміру комерція заподіяної шкоди і в повному об'ємі отримати моральну і матеріальну компенсацію цієї шкоди. Більш того, за ситуації, коли суспільно небезпечні наслідки злочину наступають після виголошення вироку або іншого підсумкового рішення свавілля у кримінальній справі (наприклад, смерть потерпілого, що за часом наступила після виголошення вироку, яким підсудний був засуджений за спричинення тяжкої шкоди здоров'ю, по висновку експертизи знаходиться в причинному зв'язку із кодекс му заподіяним потерпілому пошкодженням) вони взагалі не можуть стати предметом перевірки і оцінки ні з боку органів, покликаних чинити кримінальне переслідування, ні з боку суду.
Посилання в тексті роботи стадія порушення кримінальної справи - в квадратних дужках, глашатаї- відповідно до чинних вимог ВАК.
До таких законів можна віднести закони присяжних (1974 р.), про поліцію і докази по кримінальних справах (1984 р.), про переслідування злочинів (1985 р.), про коронерів (1988 підсобка р.), про юридичну допомогу (1988 р.), про екстрадицію (1989 р.), про суди і правове обслуговування (1990 р.), про апеляцію по кримінальних справах (1995 р.), про кримінальний процес і розслідування (1996 бенефіциі р.), про поліцію (1996 і 1997 рр.), про світових суддів (1997 р.), про права людини (1998 р.), про злочини і порушення громадського порядку (1998 р.), про правосуддя для неповнолітніх і обряджання докази по кримінальних справах (1999 р.), Особливості провадження у справах неповнолітніх про забезпечення доступу до правосуддя (1999 р.), про повноваження кримінальних судів при призначенні покарання (2000 р.), про боротьбу з унітаризм тероризмом (2000 р.), про регламентацію повноважень по розслідуванню (2000 р.), про правосуддя по кримінальних справах і суди (2000 р.), про Міжнародний кримінальний суд (2001), про правосуддя по кримінальних справах і відкупник поліції (2001 р.), про антитероризм, злочинність і безпеку (2001 р.), про міжнародну співпрацю по кримінальних справах (2003 р.), про правосуддя по кримінальних справах (2003 р.) і багато інших.
Курсова робота декларант - стадія порушення кримінальної справи була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Думка про те, що змістом карно-процесуальних правовідносин є дії, а формою - права і обов'язки, не противоречит тому, що дія може виступати як юридичний факт, відомство з яким пов'язано виникнення одного або декількох карно-процесуальних правовідносин. Наприклад, в результаті функціонування сукупності більшого або меншого числа карно-процесуальних правовідносин слідчий приходить до висновку про наявність достатніх доказів для пред'явлення плантація обличчю звинувачення в скоєнні злочину. У зв'язку з цим він виносить ухвалу про залучення особи як обвинуваченого (ст. 171 КПК). Винесення ухвали про залучення особи як обвиняемого- юридичний факт, що таксометр породжує безліч різних карно-процесуальних відносин між слідчим і захисником, слідчим і прокурором і ін. Те ж саме можна сказати і про дії слідчого за призначенням експертизи, затриманню підозрюваного, припиненню або тред-юніон припиненню справи. Але процесуальні Дії як юридичні факти в той же час є і діями із здійснення процесуальних прав і виконання юридичних обов'язків. За допомогою виконання одних і тих же рівень шуму дій, таким чином, реалізуються процесуальні права і обов'язки і викликаються до життя нові процесуальні правовідносини.
Випадкові юридичні терміни - прокуратор, а також вираз - інавгурація.
Ухвала про збудження клопотання про обрання як запобіжний висновку захід під варту підлягає розгляду единолично суддею районного суду або військового суду відповідної ланки. Клопотання розглядається суддею суду по місцю провадження делінквент попереднього розслідування або по місцю затримання підозрюваного протягом восьми годинників з моменту надходження матеріалів до суду. У розгляді клопотання беруть обов'язкову участь підозрюваний або звинувачений, прокурор і захисник, якщо він тоталізатор бере участь в кримінальній справі. У засіданні має право також брати участь керівник слідчого органу, слідчий, дізнавач і законні представники неповнолітніх підозрюваного, обвинуваченого. Нез'явлення без поважних причин сторін, своєчасно сповіщених новгородка про час і місце судового засідання, не є препятствием для розгляду клопотання, за винятком нез'явлення обвинуваченого. Ухвалення рішення у відсутність обвинуваченого допускається тільки у разі оголошення його в міжнародний розшук. інформація Це положення указує на те, що закон заборонив практично заочний розгляд клопотань про обрання запобіжного заходу у вигляді висновку під варту.
Перед придбанням роботи стадія порушення кримінальної справи Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також рада европи.
Учасники журнал-ордер судового розгляду і судді не можуть, переслідуючи мету перевірки свідчень підсудного, посилатися в ході його допиту на наявні в справі докази, які ще не були досліджені в ході судового слідства. житловий фонд Не допускається підміна усних свідчень підсудного в судовому засіданні оголошенням протоколу його допиту на попередньому слідстві і пропозицією відповісти на питання про те, чи підтверджує він ці колишні свідчення. Доказове головнічество значення мають дані, повідомлені підсудним в ході судового слідства. Лише у окремих спеціально обумовлених випадках закон допускає можливість оголошення і подальшого дослідження колишніх свідчень, отриманих в ході попереднього розслідування або змагальність попереднього судового розгляду, а також вирішує відтворення раніше виготовлених матеріалів фотографування, аудио- і відеозаписи або кінозйомки свідчень. Про це робиться відмітка в протоколі судового засідання. Відтворення закон допускає тільки після світовий суд оголошення колишніх свідчень підсудного, що містяться в протоколі допиту або протоколі попереднього судового засідання (ч. 3 ст. 276 КПК).

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи стадія порушення кримінальної справи. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Поняття, суть і значення стадії порушення кримінальної справи

Курсові роботи з кримінального процесу