Курсові роботи з кримінального процесу

Поняття і види заходів кримінально-процесуального примусу

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження заходів кримінально-процесуального примусу.....5
1.1. Сутність примусу у кримінальному провадженні.....5
1.2. Поняття, види та процесуальне значення запобіжних заходів.....12
Розділ 2. Аналіз окремих заходів кримінально-процесуального примусу.....16
2.1. Особливості та процесуальна характеристика ізоляційних запобіжних заходів.....16
2.2. Особливості та процесуальна характеристика неізоляційних запобіжних заходів.....28
Розділ 3. Перспективи реформування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві України.....38
Висновки.....43
Література.....45

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Поняття і види заходів кримінально-процесуального примусу"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Поняття і види заходів кримінально-процесуального примусу"

 

Файл з курсовою "Поняття і види заходів кримінально-процесуального примусу" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  4675 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Поняття і види заходів кримінально-процесуального примусу виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Представляється, що причина наукової суперечки криється в не цілком коректному ототожненні понять "Об'єктивна істина" і "достовірність знання". Як наголошувалося нами раніше (§ акт 3 гл. 4 підручники), достовірність є уявлення про істину в нашій свідомості, характеристика довідності знання. Достовірним є вивід, відносно якого не виникає розумних сумнівів, тобто відсутні які б то не гетто було виключення з практичного досвіду, що знаходиться у розпорядженні суб'єкта пізнання. В даному випадку таким суб'єктом є слідчий, для якого практичний досвід виражається, перш за все, в сукупності зібраних їм газ у справі доказів. Але достовірність пізнання, як правило, несе в собі абстрактну можливість іншого виводу по тій простій причині, що об'єм підтверджуючого достовірність досвіду, що знаходиться у розпорядженні окремого суб'єкта, ярлик завжди обмежений. Так, при притяганні особи до кримінальної відповідальності у слідчого не повинно бути практичних сумнівів у винності обвинуваченого, оскільки важ зібраний їм на цей момент об'єм доказів однозначно і збір несуперечливий указує саме на цю обставину. Проте слід мати на увазі, що винність особи поки встановлена слідчим на основі відносного обмеженого об'єму практики (доказів) - без урахування всіх доводів і змова доказів захисту, які, можливо, будуть висунуті нею після пред'явлення звинувачення і, як слід абстрактно припустити, здатні поставити його під сумнів. Інакше кажучи, наявні докази при притягненні як обвинуваченого особи повинні рекет приводити слідчого до однозначного, і тому достовірному, виводу про винність обвинуваченого, але цей вивід (як і всяка достовірна думка) відносний. Тому після притягнення як обвинуваченого особи процес доведення може продовжуватися посол по трьом основним напрямам: а) спростування або підтвердження доводів захисту; б) доведення нових або інших істотних обставин скоєння злочину, виявлених слідчим за власною ініціативою; у) встановлення решти елементів предмету доведення, фараон які можуть не визначати кваліфікацію злочину, якщо вони не були з'ясовані раніше.
Кожна вагома структурна частина курсової Поняття і види заходів кримінально-процесуального примусу (зміст, вступ, розділи, висновки, дублон, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи арешт надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), гості - з абзацного відступу.
Деякі автори (наприклад, М.Л. Якуб) вважають, що не можна вважати завданням кримінального процесу виправдання і реабілітацію невинних, оскільки неможливо припустити, що закон при правильному його застосуванні межліс допускає притягання до кримінальної відповідальності невинна особа. Дана позиція не позбавлена логіки. Проте карно-процесуальний закон містить цілий комплекс засобів для недопущення засудження невинної особи, що хоч би і притягає до варрант кримінальної відповідальності, відновлення порушених прав осіб, що потрапили в орбіту кримінального судочинства, їх виправдання і відшкодування ним збитку (наприклад, принципи презумпції невинності, забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист, можливість реабілітації самота особи у разі здійснення відносно нього незаконного кримінального переслідування). В зв'язку з цим законодавець абсолютно справедливо позначив, що метою провадження у справі можна рахувати неприпустимість звинувачення і засудження невинних. При кредит цьому в КПК підкреслюється, що кримінальне переслідування і призначення винним справедливого покарання в тій же мірі відповідають призначенню кримінального судочинства, що і відмова від кримінального переслідування невинних, звільнення їх від експорт покарання, реабілітація кожного, хто необгрунтовано піддався кримінальному переслідуванню. Це так. Проте, якщо не викритий і не засуджений дійсно винен, скільки б невинні ні було виправдано, безпосередні завдання кримінального судочинства не бракер можна вважати повністю досягнутими.
У вступі курсової Поняття і види заходів кримінально-процесуального примусу обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, академік, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Належна поведінка обвинуваченого забезпечується непроцесуальними діями особистого поручителя (наприклад, анклав моральною дією). Спеціальною умовою обрання даного запобіжного заходу є наявність одного або декількох осіб, охочих і реально здатних забезпечити належну поведінку обвинуваченого. Про таку реальну здатність свідчать дві групи обставин. лотерея По-перше, поручитель заслуговує суспільну довіру, зокрема довіру слідчого (має стабільне соціальне положення, користується пошаною, авторитетом, раніше не допускав порушення закону). По-друге, поручитель заслуговує довіру у самого звинуваченого (між ними хороші кліринг особисті відносини, обвинувачений знаходиться під впливом поручителя). Необхідність отримання значного об'єму даних про особу поручителя і обвинуваченого практично виключає застосування даного запобіжного заходу в невідкладних ситуаціях, тобто відносно підозрюваного в екклесия порядку ст. 100 КПК. Особливості обрання особистого поручительства пов'язані з обов'язковою наявністю письмового клопотання одного або декількох поручителів і згоди самого звинуваченого. Згоду обвинуваченого підтверджує його довіра поручителеві і свідчить агресія про головний зміст будь-якого психолого-примусового запобіжного заходу - про те, що обвинувачений бере на себе моральне зобов'язання належної поведінки, яка поручителем тільки гарантується (забезпечується). Відмова від поручительства вабить заміну поручителів, джентрі застосування іншого запобіжного заходу або відміну запобіжного заходу.
Список літератури курсової Поняття і види заходів кримінально-процесуального примусу - більше 20 джерел, канцлер. Бібліографічні описи посилань, ремедіум у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Практичне значення цього інституту велике перш за все для стадії попереднього розслідування, причому переважно тоді, коли воно (розслідування) здійснюється по правилах попереднього інвалід слідства. При провадженні розслідування по правилах, встановлених для дізнання, припинення процесуальних дій закон не забороняє. Але реально воно здійсненно в украй обмежених межах через низку обставин. Однією з них можна лтд, ltd було б вважати, наприклад, те, що розслідування по правилах, встановлених для дізнання, як зазначено вище (див. § 2 гл. 10 підручника), можливо лише тоді, коли на самому початку провадження у технолог справі відома особа, яка може бути піддане кримінальному переслідуванню, і воно (справа) збуджується проти даної особи (див. ч. 2 ст. 223 КПК). У більшості ж випадків, коли виникає необхідність в контролер припиненні такого провадження, обвинувачений (підозрюваний) не відомий, і дана обставина вимагає, щоб розслідування велося по правилах попереднього слідства. Істотно і те, що в ухвалі про припинення дізнання повинна бути вказана ексцедент "суть звинувачення" (див. додаток 129 до ст. 476 КПК), але реально зробити це неможливо, бо воно (звинувачення) при провадженні дізнання формулюється в звинувачувальному акті, коли розслідування завершене (див. ст. 225 кампанія КПК і з. 386 підручника).
Посилання в тексті роботи Поняття і види заходів кримінально-процесуального примусу - в квадратних дужках, брокераж- відповідно до чинних вимог ВАК.
Клопотання можуть піднімати будь-які питання, що знаходяться асоціація в межах компетенції посадової особи, до якої вони звернені. Право заяви клопотань означає обов'язок їх розгляду компетентними органами і посадовими особами, незалежно від форми заяви. Задоволенню у всіх випадках підлягають актуарій клопотання, якщо обставини, для встановлення яких вони заявлені, можуть мати значення для кримінальної справи. При цьому дізнавач, слідчий, прокурор і суд не має права відмовити особам, перерахованим в ч. 1 естоппель ст. 119 КПК РФ, в прийомі клопотань і зобов'язані у встановлені законом терміни розглянути і вирішити заявлені клопотання. Одним із способів захисту права і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого і мудьтіпак інших учасників процесу, перерахованих в ч. 1 ст. 119, є право заяви клопотань з метою повного і всестороннього з'ясування обставин, як викривальних обвинувачений, так і реабілітовуючих його і пом'якшувальних відповідальність. над межею Право перерахованих осіб заявляти клопотання також обумовлене необхідністю повного, всестороннього і об'єктивного дослідження обставин у кримінальній справі, забезпеченням відшкодування заподіяної злочином шкоди і іншими обставинами, сприяючими реалізувати принципи і завдання коробейник кримінального судочинства.
Курсова робота ксенофобія - Поняття і види заходів кримінально-процесуального примусу була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Серед учасників процесу найважливішим є суд. асигнують Судова система Франції відноситься до децентралізованого типу. До судів першої ланки відносяться суди присяжних, виправні і поліцейські трибунали. Суди присяжних з 1945 р. діють єдиною колегією у складі трьох магістратів інкасатор і 9 присяжних, що по суті прирівнює їх до суду шеффенов, і розглядають справи про тяжкі злочини. Їх вироки апеляційному оскарженню не підлягають. Виправні трибунали розглядають справи про кримінальні делікти, льовередж покарання за яких не перевищує п'яти років позбавлення волі. Поліцейські трибунали вирішують справи про кримінальну провину, покарання за яких не може перевищувати двох місяців позбавлення волі. Другою інстанцією є апеляційні оброгация суди, кримінальні палати яких розглядають апеляційні скарги на вироки виправних і поліцейських трибуналів. У складі апеляційного суду діє звинувачувальна камера, що здійснює контроль над попереднім слідством і віддання під суд. мовний ценз Систему загальних судів очолює Касаційний суд. Він переглядає вироки нижчестоячих судів на підставі касаційних скарг і лише по питаннях права, але не факту; він не правомочний вирішувати справу по суті. добра воля
Випадкові юридичні терміни - єдина ставка, а також вираз - карабінери.
Дипломатичний імунітет діє відносно тайм-чартер осіб, що володіють дипломатичною недоторканністю (імунітетом від кримінальної юрисдикції), і визначений поряд міжнародних договорів, ратифікованих Російській Федерації. Особливість даного імунітету виявляється в тому, що він встановлює не тільки вилучення із організатор загального порядку судочинства і особливі юридичні переваги для даної категорії осіб, але і встановлює їх відносну непідсудність. Відповідно до ч. 2 ст. 3 КПК особливий порядок кримінального судочинства відносно осіб, митний друк що володіють дипломатичною недоторканністю, припускає, що будь-які процесуальні дії відносно цих осіб проводяться лише на їх прохання або з їх згоди, яка проситься через Міністерство закордонних справ Російської Федерації. Слід митні доходи мати на увазі, що недоторканність розповсюджується як на членів дипломатичного персоналу, так і на службові і житлові приміщення, майно, що знаходиться в них, архіви (неприпустимість огляду, обшуку і т.п.) і гібридна еом офіційне листування (неприпустимість перлюстрації пошти). Даний вид імунітету діє до тих пір, поки акредитуюча іноземна держава не позбавила дипломатичної недоторканності
Перед придбанням роботи Поняття і види заходів кримінально-процесуального примусу Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також віковий ценз.
Збирання доказів - елемент процесу доведення, що включає виявлення, отримання і фіксацію (закріплення) доказів. Виявлення доказів є пошук доказів, здійснюваний валюта золота в ході слідчих дій (наприклад, обшуку, огляду місця події). Що разом з тим має значення для кримінальної справи інформація може бути виявлена не тільки в ході слідчих, але і інших суперарбітр дій, зокрема непроцесуальних (оперативно-розшукових і розшукових заходів), проте в цих випадках виявлення не є частиною процесу доведення, а передує йому, маючи орієнтуюче значення. Оскільки непроцесуальне виявлення інформації не забезпечене достатніми огляд трупа гарантіями її достовірності, воно не має безпосереднього доказового значення. Так, наприклад, не може служити доказом і замінити собою протокол огляду рапорт співробітника органу дізнання, що виявило сліди злочину в ході підозрюваний оперативно-розшукового обстеження приміщення; не є доказом довідка, складена слідчим, про результати бесіди з очевидцями злочину - доказове значення має тільки протокол допиту цих осіб як свідки і т.д.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Поняття і види заходів кримінально-процесуального примусу. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Поняття і види заходів кримінально-процесуального примусу

Курсові роботи з кримінального процесу