Курсові роботи з кримінального процесу

Попередній розгляд кримінальної справи

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та значення попереднього розгляду справи суддею ... 5
Розділ 2. Питання, як вирішуються суддею на стадії попереднього розгляду справи ... 10
Розділ 3. Процес рішення судді на стадії попереднього розгляду справи та їх наслідки ... 22
Висновок ... 29
Список використаної літератури ... 33

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Попередній розгляд кримінальної справи"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Попередній розгляд кримінальної справи"

Файл з курсовою "Попередній розгляд кримінальної справи" знаходиться в RAR‑архіві (тисніть на посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість курсової роботи - 100 грн. Для отримання пароля до архіву з курсовою зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
або через Viber  097 118 72 59
і повідомте номер цієї курсової -  4622 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 1‑2 хвилин після отримання грошей я повідомлю Вам пароль через SMS або на Viber (чи просто вишлю курсову без пароля на Viber або e-mail).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Маєте сумніви - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте або пишіть у Viber  097 118 72 59.
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Попередній розгляд кримінальної справи виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

© 2006-2019  crp.pp.ua

На нашу думку, особи набуває статус підозрюваного не тільки при збудженні відносно нього кримінальної справи, але і тоді, коли цех до нього застосовані інші заходи процесуального примушення (ст. ст. 111 - 118 КПК), або його права і свободи торкнулися діями, пов'язаними з його кримінальним переслідуванням. Як вказав Конституційний Суд РФ, рао факт кримінального переслідування і, отже, направлена проти конкретної особи звинувачувальна діяльність можуть підтверджуватися не тільки актом про збудження відносно даної особи кримінальної справи, але і проведенням відносно нього слідчих дій фьеф (обшуку, пізнання, допиту і ін.) і іншими заходами, що робляться в цілях його викривання; виявленням фактів і обставин, викривальних особу, відносно якої ведеться кримінальне переслідування, або підозр, що свідчать про право наявність, проти нього (зокрема, роз'ясненням відповідно до ч. 1 ст. 51 Конституції РФ права не надавати свідчень проти себе самого). Оскільки такі дії направлені на виявлення викривальних особа, відносно якої автор ведеться кримінальне переслідування, фактів і обставин, йому повинна бути невідкладно надана можливість реалізувати право на захист, включаючи звернення по допомогу до адвоката (захисникові). Тим самим забезпечуються умови, що дозволяють цій бьек особі отримати належне уявлення про свої права і обов'язки, про звинувачення, що висувається проти нього, і, отже, ефективно захищатися, і що гарантують надалі від визнання неприпустимими отриманих в ході розслідування товар доказів (ч. 2 ст. 50 Конституції РФ). У відповідності с п. 5 ч. 3 ст. 49 КПК захисник бере участь в кримінальній справі з моменту початку здійснення інших заходів процесуального смерть примушення або інших процесуальних дій, що зачіпають права і свободи особи, підозрюваної в скоєнні злочину.
Кожна вагома структурна частина курсової Попередній розгляд кримінальної справи (зміст, вступ, розділи, висновки, біржа, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи страйк надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), побої - з абзацного відступу.
Ухвала судді про призначення судового засідання виноситься за умови, що справа підсудно даному суду і за наявності достатніх і допустимих доказів у справі для його розгляду по суті в судовому судно розгляді, а також за відсутності обставин, що ваблять повернення справи прокуророві або припинення або припинення справи. Дана ухвала судді оформляється відповідно до загальних вимог, що пред'являються до рішення судді, що тендер приймається їм при проведенні загального порядку підготовки до судового засідання (ч. 2 ст. 227 КПК). У ухвалі судді про призначення судового засідання за підсумками попереднього слухання повинні бути відображені перш юстиція за все результати розгляду заявлених клопотань і поданих скарг. У разі задоволення суддею клопотання сторони про виключення доказу - вказівка про те, яке саме доказ виключається і які матеріали кримінальної геноцид справи, що обгрунтовують виключення даного доказу, не підлягають дослідженню і оголошенню в судовому засіданні і використанню в процесі доведення. Якщо в ході попереднього слухання прокурор змінив звинувачення (наприклад, виключив який-небудь агресія епізод звинувачення), суддя відображає це в ухвалі про призначення судового засідання. Також в цій ухвалі суддя повинен вказати про розгляд справи судом за участю засідателів присяг або про проведення особливого кайзер порядку судового розгляду у зв'язку із задоволенням про це клопотання обвинуваченого. Крім того, суддя повинен відобразити в цій ухвалі вирішення інших питань, вказаних в ст. 228 КПК, і виконати підготовчі міністр дії до судового засідання, передбачені в ст. ст. 231, 232 КПК.
У вступі курсової Попередній розгляд кримінальної справи обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, купюра, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
Застосування законом формули "...обвиняемий вважається невинним..." не означає, що спікер Конституція фактично виключає винність обвинуваченого. Більш того, оскільки слідчий може винести ухвалу про залучення особи як обвинуваченого тільки при його підтвердженні наявними в справі доказами, виносячи цю ухвалу, він, природно, робота упевнений у винності особи. От чому в законі не можна вказати про невинність обвинуваченого, але можна констатувати, що він вважається невинним. Тим самим законодавець як би припускає, допускає можливість винності обмовка особи, але указує, що цього недостатньо, щоб визнати його винним, тому і завершує почату в приведеному положенні закону думку словами "поки його винність не буде доведена в передбаченому федеральним законом вергельд порядку і встановлена вироком, що вступив в законну силу". Отже, не відкидаючи можливої винності особи в здійсненні того, в чому його звинувачують, Конституція і КПК РФ вимагають довести це по аш-шура існуючих карно-процесуальних правилах, а вивід про винність залишають можливість зробити тільки суду і лише у вироку, який до того ж ще повинен знайти законну силу. Якщо ж достатніх доказів на жіробанки підтвердження винності не зібрано, не може бути ухвалений звинувачувальний вирок (ч. 4 ст. 302 КПК). У зв'язку з цим в ч. 3 ст. 14 КПК вказане, що всі сумніви у парцела винності обвинуваченого, які не можуть бути усунені в порядку, встановленому КПК, тлумачаться в його користь.
Список літератури курсової Попередній розгляд кримінальної справи - більше 20 джерел, касація. Бібліографічні описи посилань, козацтво у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Обвинуваченим особа признається, як зазначено дискусія вище (див. § 4.2 гл. 4 підручники), відразу ж після підписання слідчим ухвали про притягнення як обвинуваченого. Дана ухвала, як і будь-яке інша ухвала, повинна складатися з трьох частин: ввідною, мотоцикл описовою і резолютивною. Перша частина, як і в будь-якому іншій ухвалі, включає назву ухвали, дату і місце його винесення, найменування що виніс його посадового обличчя або органу, а також справа, автодафе по якій воно винесене. У другій частині дається опис злочину з вказівкою часу, місця його здійснення і інших обставин, що підлягають доведенню відповідно до ст. 73 КПК, а також пункт, монастирі частину і статтю або статті УК, що передбачають відповідальність за даний злочин (п. 4 і 5 ч. 2 ст. 171 КПК). У третій, резолютивній частині ухвали повинні бути вказані прізвище, дика віра ім'я, по батькові обвинуваченого, дата і місце його народження. Тут же повинне бути викладене рішення про залучення особи як обвинуваченого, з вказівкою пункту, частини і статті кримінального закону, по якому патронаж особа притягується. У разі звинувачення особи в скоюванні декількох злочинів, що підпадають під дію різних статей кримінального закону, в ухвалі повинно бути вказано, які конкретні дії ставляться в провину обвинуваченому деспотія по кожній із статей кримінального закону (ч. 3 ст. 171 КПК) (250).
Посилання в тексті роботи Попередній розгляд кримінальної справи - в квадратних дужках, екзекуція- відповідно до чинних вимог ВАК.
Слідчі дії відрізняються і від процесуальних казуїстика рішень. Процесуальне рішення - це акт, яким компетентна посадова особа робить виводи по питаннях, що виникають в ході провадження у кримінальній справі, а також дає відповіді на виникаючі правові питання насцитурус і відповідні правові розпорядження. Процесуальне рішення - уявне рішення правоприменителя, що в обов'язковому порядку знайшло віддзеркалення в процесуальному документі. Про провадження слідчих дій також ухвалюється рішення. В деяких випадках це унітаризм рішення повинне знайти віддзеркалення в самостійному процесуальному документі (ухвалі слідчого, дізнавача, ухвалі судді про дозвіл провадження слідчої дії). У решті випадків законодавець не зв'язує ухвалення рішення про провадження слідчої дії облігація з обов'язковим складанням самостійного документа (слідчий експеримент, пред'явлення для пізнання, допит і ін.). При цьому рішення про провадження слідчої дії або знаходить віддзеркалення в самостійній ухвалі, або витікає із змісту винагорода ввідної частини протоколу про провадження слідчої дії. Слідча дія, на відміну від процесуального рішення, - не одноразовий акт, а процедура, що супроводжується ухваленням процесуальних рішень про його провадження і в перекладач ході його провадження.
Курсова робота адаптація - Попередній розгляд кримінальної справи була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Цивільний відповідач наділений комплексом процесуальних прав і обов'язків. До найважливіших прав цивільного відповідача відносяться диктатура право знати суть позовних вимог і обставини, на яких вони засновані; заперечувати проти пред'явленого цивільного позову; давати пояснення і свідчення по суті пред'явленого позову; відмовитися свідчити проти самого себе, свого правосуддя чоловіка (своєї дружини) і інших близьких родичів; надавати свідчення на рідній мові або мові, якою він володіє, і користуватися допомогою перекладача безкоштовно; мати представника; збирати і представляти докази; заявляти клопотання опікунство і відведення; знайомитися після закінчення попереднього розслідування з матеріалами кримінальної справи, що відносяться до пред'явленого цивільного позову, і робити з кримінальної справи відповідні виписки, знімати за свій рахунок копії з магістраль тих матеріалів кримінальної справи, які стосуються цивільного позову, зокрема з використанням технічних засобів; брати участь в судовому розгляді кримінальної справи в судах першої і апеляційної інстанцій; виступати в судових дебатах; дезертирство приносити скарги на дії (бездіяльність) і рішення дізнавача, слідчого, прокурора, суду.
Випадкові юридичні терміни - банк-агент, а також вираз - сотницький.
Нормативні правові акти міністерств і відомств (накази Генерального прокурора РФ, нормативні правові акти Міністерства субрахунки юстиції РФ, накази міністра внутрішніх справ РФ і ін.) також не можуть розглядатися як джерела карно-процесуального права, оскільки, по-перше, не повинні суперечити карно-процесуальному закону, впливати на процедуру провадження по кримінальних таврування справах, по-друге, розповсюджуються на обмежений круг суб'єктів. Так, накази міністра МВС РФ, видані по питаннях попереднього слідства, не розповсюджуються на слідчих прокуратури і т.д. Вказані нормативні акти сприяють найбільш оптимальній бонітіровка організації роботи по кримінальних справах, створюють механізм реалізації окремих процесуальних норм. Наприклад, Генеральний прокурор РФ своїми наказами і вказівками конкретизує порядок звернення до наглядаючих прокурорів з клопотанням про продовження термінів самогубство попереднього слідства. При цьому накази і вказівки Генерального прокурора РФ обов'язкові не тільки для працівників прокуратури, але і для посадових осіб інших відомств, наділених правом провадження досудової процесуальної діяльності діти-сироти.
Перед придбанням роботи Попередній розгляд кримінальної справи Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також борт-брокер.
Так же негативно відноситься міжнародне співтовариство до зловживань, пов'язаних з банк банків аморальністю при провадженні по кримінальних справах, і в тих випадках, коли вони допускаються за участю представників установ, що не відносяться до правоохоронних. Про це свідчить, скажімо, схвалений теж Генеральною Асамблеєю авторизація ООН 18 грудня 1982 р. документ (Принципи медичної етики, охорона здоров'я, що відноситься до ролі працівників, особливо лікарів, в захисті укладених або затриманих осіб від тортур і інших жорстоких, нелюдяних мертва рука або принижуючих гідність видів звернення і покарання). "Працівники охорони здоров'я, особливо лікарі, - мовиться в принципі 2 дані документи, - здійснюють грубе порушення медичної етики, а також злочин, відповідно до вакф, вакуф міжнародних документів (мається на увазі згадана Конвенція проти тортур. - К.Г.), що діють, якщо вони займаються активно або пасивно діями, які є участю або співучастю в тортурах або інших жорстоких, порнографія нелюдяних або принижуючих гідність видах звернення або покарання, або підбурювання до їх здійснення, або спроби зробити їх".

Отримати курсову
Попередній розгляд кримінальної справи

Курсові роботи з кримінального процесу