Курсові роботи з кримінального процесу

ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Порушення кримінальної справи згідно законодавства України.....5
1.1. Поняття та зміст стадії порушення кримінальної справи.....5
1.2. Приводи і підстави для порушення кримінальної справи.....8
1.3. Обставини, що виключають порушення кримінальної справи.....11
Розділ 2. Процесуальний порядок порушення кримінальної справи.....16
2.1. Органи та особи, які мають право порушити кримінальну справу.....16
2.2. Процесуальний порядок порушення кримінальної справи. Постанова про порушення кримінальної справи.....17
Розділ 3. Порядок оскарження дій відповідних органів при порушенні кримінальної справи.....25
3.1. Оскарження рішень слідчого та прокурора про порушення кримінальної справи щодо певної особи.....25
3.2. Оскарження рішень про відмову в порушенні кримінальної справи.....27
3.3. Прокурорський нагляд за законністю порушення та відмови в порушенні кримінальної справи.....29
Висновки.....31
Література.....32

 СКАЧАТИ КУРСОВУ 
"Порушення кримінальної справи"

Перед тим, як купити курсову, Ви маєте можливість безплатно ознайомитись з її текстом. Для цього тисніть на розташоване нижче посилання:

Демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової
"Порушення кримінальної справи"

 

Файл з курсовою "Порушення кримінальної справи" знаходиться в RAR‑архіві (жміть посилання "СКАЧАТИ КУРСОВУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 100 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 649 36 94 - Київстар
     095 934 65 43 - Vodafone
     093 521 99 55 - lifecell
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
і повідомте номер цієї курсової -  2525 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 2‑3 хвилин після отримання грошей я відправлю Вам SMS з паролем (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Боїтесь обману - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте! (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e‑mail, і я зателефоную Вам).
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

Курсова робота Порушення кримінальної справи виконана у відповідності до загальноприйнятих вимог до оформлення:
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.

 

курсова

 

Суд розглядає питання про припинення, про аванс зміну або про продовження примусової міри медичного характеру в судовому засіданні з обов'язковою участю захисника і прокурора по правилах, встановлених для дозволу питань судом при виконання вироку (ст. ст. 396, феод 397, 445 КПК). У судове засідання також викликаються законний представник особи, якій застосована дана примусова міра, і представник адміністрації психіатричного стаціонару. Нез'явлення цих осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду цзяо справ. Розгляд справи починається з доповіді головуючого про суть документів, що поступили, після чого досліджуються клопотання, медичний висновок, вислуховується думка осіб, що беруть участь в судовому засіданні, у тому числі закуп і думка прокурора. У разі виникнення сумніву у виводах медичного висновку про психічний стан особи суд має право по клопотанню осіб, що беруть участь в судовому засіданні, або за власною багаж ініціативою призначити судову експертизу, витребувати додаткові документи, а також допитати особу, відносно якої вирішується питання про припинення, про зміну або про продовження застосування примусової міри медичного характеру, якщо це можливо арешт по його психічному стану. Потім суд віддаляється в дорадчу кімнату і виносить одна з наступних ухвал: про припинення застосування примусової міри медичного характеру, якщо унаслідок одужання особи або такої зміни штраф його психічного стану, коли відпадає необхідність в подальшому застосуванні раніше призначеної міри; про зміну застосування примусової міри медичного характеру, якщо у зв'язку з поліпшенням або погіршенням психічного стану особи виникає акцепт необхідність в призначенні йому іншої форми примусового лікування; про продовження застосування примусової міри медичного характеру на наступних 6 місяців, якщо відсутні підстави для припинення або зміни даної міри унаслідок відсутності абонемент зміни психічного стану особи, що викликає необхідність продовження судом застосування до цього обличчя примусового лікування; про відмову в припиненні, зміні або продовженні застосування примусової міри медичного характеру, якщо психічний стан майор і ступінь суспільної небезпеки такої особи виключає можливість задоволення збудженого клопотання.
Кожна вагома структурна частина курсової Порушення кримінальної справи (зміст, вступ, розділи, висновки, суддя, список літератури) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи бутік надруковані великими літерами по центру. Заголовки пунктів надруковані маленькими літерами (крім першої великої), норма - з абзацного відступу.
При ухваленні рішення про припинення кримінальної справи у зв'язку з актом про амністію цивільний позов також оставляется без розгляду. Особа, що понесла збиток від злочину, має право зажадати відшкодування виступ шкоди в порядку цивільного судочинства. Проте в цьому випадку тягар доведення підстав позову покладається на позивача, що істотно утрудняє ефективність відшкодування шкоди. В зв'язку з цим Конституційний Суд РФ відзначив, анкета що, хоча держава за наявності відповідних підстав і умов може відмовитися від чинення кримінального переслідування, воно не має права залишити невиконаними ті обов'язки, які покладаються на нього Конституцією РФ. Зокрема, інкасо держава не звільняється від необхідності забезпечити потерпілим від злочинів доступ до правосуддя і компенсацію заподіяного збитку (ч. 2 ст. 45, ч. 1 ст. 46, ст. 52 Конституції РФ). Суд у клієнт разі амністії повинен забезпечити потерпілому процесуальні гарантії реалізації його прав на доступ до правосуддя і компенсацію заподіяного збитку, аналогічні тим, які надаються таким, що потерпів у справах, по яких амністія каторга застосуванню не підлягає або застосовується після виголошення вироку, тобто потерпілому повинне виявлятися сприяння з боку держави в особі його уповноважених органів в отриманні доказів, підтверджуючих факт спричинення шкоди в результаті артіль протиправного діяння. В зв'язку з цим законодавець має (представляється, що і винен) право прийняти спеціальний нормативний акт, що передбачає такі компенсаційні механізми.
У вступі курсової Порушення кримінальної справи обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, тамбур, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження.
У судовому засіданні в суді наглядової інстанції обов'язково повинен брати участь пожежа прокурор. Підозрюваний, обвинувачений, засуджений, виправданий, їх захисники і законні представники або інші особи, чиї інтереси безпосередньо зачіпаються скаргою або уявленням, мають право брати участь в судовому засіданні за умови, якщо апеляція вони заявили про це клопотання. У такому разі їм надається можливість ознайомитися з наглядовою скаргою або уявленням. Тобто в судовому засіданні можуть взяти участь не тільки особи, від яких виходить жіробанк скарга або уявлення, але і все інші безпосередньо зацікавлені в результаті дозволу скарги або кончини учасники судочинства (сторони). При цьому в законі мовиться не про просту їх присутність, а саме копійка про участь в судовому засіданні, що, на наш погляд, означає, що вони мають право тут давати свої пояснення. Але якщо інтереси сторони безпосередньо не зачіпаються скаргою або уявленням, то вона сабанчи не має права взяти участь в судовому засіданні наглядової інстанції. Наприклад, якщо в скарзі питання про відміну судового рішення ставиться тільки відносно того епізоду злочинної діяльності, в якому брав участь притока лише один із засуджених, то інші засуджені у даній справі не можуть прийняти участі в судовому засіданні. Разом з тим слід мати на увазі, що згідно п. 19 ч. 4 аспірант ст. 47 обвинувачений має право отримувати копії будь-яких принесених у справі скарг і уявлень і подавати на них свої заперечення. Аналогічне право є у потерпілого (п. 20 ч. 2 ст. держава 42).
Список літератури курсової Порушення кримінальної справи - більше 20 джерел, екклесия. Бібліографічні описи посилань, магістрат у переліку літератури наведені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Дане повноваження, на наш погляд, слід тлумачити обмежувально, бо прокурор не наділений правом давати слідчому вказівки про передачу справи дізнавачу. Вказівки прокурора слідчому передбачені законом тільки для надомники трьох випадків: а) коли він вимагає від органів дізнання і слідчих органів усунення порушень федерального законодавства, допущених в ході дізнання або попереднього слідства (п. 3 ч. 2 ст. 37); би) депозитор при поверненні прокурором кримінальної справи слідчому для провадження додаткового слідства з метою усунення виявлених недоліків проведеного розслідування (п. 2 ч. 1 ст. 221); у) при дозволі прокурором суперечки про перебування абсолюція під слідством (ч. 8 ст. 151). Ні про порушення законодавства, ні про усунення виявлених недоліків тут мові не йде; суперечка про перебування під слідством в даному випадку також відсутній, оскільки комюніке мається на увазі лише дискреційне повноваження прокурора визначати форму попереднього розслідування. Таким чином, реалізувати своє право перерозподіляти на користь органів дізнання провадження розслідування по кримінальних справах про "інші злочини невеликої місячники і середньої тяжкості" прокурор практично може (за відсутності суперечок про перебування під слідством), якщо тільки справа ще не знаходиться у провадженні слідчого.
Посилання в тексті роботи Порушення кримінальної справи - в квадратних дужках, апартеїд- відповідно до чинних вимог ВАК.
У КПК РФ перелік осіб, відносно яких провадження у кримінальній справі здійснюється в особливому порядку, значно розширений. До цих осіб згідно візництво ч. 1 ст. 447 КПК РФ відносяться: 1) член Ради Федерації і депутат Державної Думи, депутат законодавчого (представницького) органу державної влади суб'єкта РФ, депутат, член виборного органу місцевого самоврядування, виборна стипендія посадова особа органу місцевого самоврядування; 2) суддя Конституційного Суду РФ, суддя федерального суду загальної юрисдикції або федерального арбітражного суду, світовий суддя і суддя конституційного (статутного) суду суб'єкта РФ, засідатель присяги секулярізм або арбітражного в період здійснення ним правосуддя; 3) Голова Рахункової палати РФ, його заступники і аудитори Рахункової палати РФ; 4) Уповноважений з прав людини в Російській Федерації; 5) Президент РФ, засідатель що припинив виконання своїх повноважень, а також кандидат в Президенти РФ; 6) прокурор; 7) Голова Слідчого комітету при прокуратурі РФ; 8) керівник слідчого органу; 9) слідчий; 10) адвокат; 11) член факторинг виборчої комісії, комісії референдуму з правом вирішального голосу; 12) зареєстрований кандидат в депутати Державної Думи, зареєстрований кандидат в депутати законодавчого (представницького) органу державної влади суб'єкта РФ.
Курсова робота інновація - Порушення кримінальної справи була виконана на замовлення професійним автором і успішно здавалася.
Перед допитом головуючий встановлює особу лесбіянка свідка, з'ясовує його відношення до підсудного і такого, що потерпів, роз'яснює йому права, обов'язки і попереджає про кримінальну відповідальність за дачу свідомо помилкових свідчень і за відмову від дачі свідчень. субстітут Після роз'яснення вказаних положень головуючий упевняється в тому, що свідкові зрозумілі його права і обов'язки, а також роз'яснена відповідальність, і пропонує свідкові засвідчити це своїм підписом в бланку підписки, що додруківка додається до протоколу судового засідання. Для роз'яснення щодо кримінальної відповідальності важливо з'ясувати, ким свідок є для підсудного. Від цього залежать підстави роз'яснення відповідальності. Наприклад, якщо свідок є близьким родичем підсудного мужолозтво і після роз'яснення йому положень ст. 51 Конституції РФ він погодився дати свідчення, то йому повинна бути роз'яснена відповідальність тільки за дачу свідомо помилкових свідчень, оскільки він вже погодився дати фельдмаршал свідчення, і роз'яснювати відповідальність за відмову віддачі свідчень в даному випадку немає необхідності, тим більше що це його право - надавати свідчення або відмовитися від цього.
Випадкові юридичні терміни - мобілізація, а також вираз - народність.
Карно-процесуальний кодекс Франції, що діє в даний час, прийнятий в 1958 р., а в 1958-1963 рр. була проведена реформа кримінальної юстиції в понтіфікат цілому, яка значно підсилювала каральні можливості французької держави. Вона розширила компетенцію судів і військових трибуналів, заснувала Суд державної безпеки у справах про політичні злочини, ввела спрощені форми розслідування і судового директорат розгляду, звузила деякі процесуальні гарантії обвинувачених, одночасно розширивши повноваження поліції, прокуратури і судів. Проте вже з початку 70-х рр. почалася демократизація французького кримінального процесу: посилювалися гарантії учасників процесу; зростала роль інвестиції потерпілих в кримінальному судочинстві; були прийняті заходи до ліквідації тяганини в судах, для чого введено спрощене судочинство у справах про малозначну провину, скасований Суд державної безпеки; у КПК як додатки переміщення були включені міжнародні стандарти і конвенції, якими забезпечувалися права і свободи громадян Франції і іноземців в кримінальному судочинстві; були прийняті і введені в дію кодекси: військової юстиції, державної військової служби, рейхсканцлер судової організації і ін.
Перед придбанням роботи Порушення кримінальної справи Ви маєте можливість ознайомитись з її демо-версією - першими 15 сторінками цієї роботи, дивіться також банкрутство.
Первинний казус беллі доказ звичайний повніше, точніше відображає шукані у справі факти. Похідні докази через опосередковане віддзеркалення ними значущих для справи фактів часто містять фактичну інформацію в меншому об'ємі і перетвореному вигляді. Здійснювати конкуренція доведення по цих причинах переважно за допомогою первинних доказів, і органи розслідування, суди повинні прагнути до цього. Відмічене не означає, що похідні докази "гірше" первинних або можуть використовуватися в процесі перемикання доведення тільки за наявності таких. Похідні докази мають самостійну цінність як засіб доведення і як таке можуть використовуватися навіть тоді, коли отримання первинного доказу неможливе. Наприклад, у випадках втрати оригіналу контрибуція документа, відмови свідка-очевидця давати свідчення або його смерті. Нерідко на практиці похідні докази збираються раніше первинних, дозволяючи виявити і перевірити їх. Одним з дієвих способів перевірки як похідних, так і берг-привілей первинних доказів є їх зіставлення між собою.

 

Вашій увазі пропонується демонстраційна версія (перші 15 сторінок) курсової роботи Порушення кримінальної справи. Якість зображень погіршена з метою захисту від копіювання та зменшення розмірів файлів зображень. Якщо замість картинок видно лише порожні рамки - обновіть сторінку (натисніть клавішу F5 на клавіатурі).

сторінка 2
Page 1 http://crp.pp.ua/

сторінка 3
Page 2 http://crp.pp.ua/

сторінка 4
Page 3 http://crp.pp.ua/

сторінка 5
Page 4 http://crp.pp.ua/

сторінка 6
Page 5 http://crp.pp.ua/

сторінка 7
Page 6 http://crp.pp.ua/

сторінка 8
Page 7 http://crp.pp.ua/

сторінка 9
Page 8 http://crp.pp.ua/

сторінка 10
Page 9 http://crp.pp.ua/

сторінка 11
Page 10 http://crp.pp.ua/

сторінка 12
Page 11 http://crp.pp.ua/

сторінка 13
Page 12 http://crp.pp.ua/

сторінка 14
Page 13 http://crp.pp.ua/

сторінка 15
Page 14 http://crp.pp.ua/

сторінка 16
Page 15 http://crp.pp.ua/

Отримати курсову
Порушення кримінальної справи

Курсові роботи з кримінального процесу